فهرست سیارک‌ها (۱۲۲۰۰۱–۱۲۳۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۲۲۰۰۱ - ۱۲۳۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۲۲۰۰۱ تا ۱۲۳۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۲۲۰۰۱ 2000 FQ50 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۲۲۰۰۲ 2000 FQ53 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۲۲۰۰۳ 2000 FP55 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۲۲۰۰۴ 2000 FF58 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۱۲۲۰۰۵ 2000 FT64 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۲۲۰۰۶ 2000 FN73 ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۲۲۰۰۷ 2000 GC7 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۰۸ 2000 GL7 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۰۹ 2000 GG10 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۱۰ 2000 GG26 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۱۱ 2000 GL28 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۱۲ 2000 GB34 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۱۳ 2000 GO34 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۱۴ 2000 GT34 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۱۵ 2000 GP35 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۱۶ 2000 GP42 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۱۷ 2000 GX42 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۱۸ 2000 GA43 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۱۹ 2000 GY43 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۲۰ 2000 GS44 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۲۱ 2000 GD45 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۲۲ 2000 GY47 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۲۳ 2000 GC48 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۲۴ 2000 GC50 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۲۵ 2000 GR54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۲۶ 2000 GV54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۲۷ 2000 GD59 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۲۸ 2000 GR59 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۲۹ 2000 GE60 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۳۰ 2000 GB61 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۳۱ 2000 GU61 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۳۲ 2000 GS64 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۳۳ 2000 GU65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۳۴ 2000 GL68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۳۵ 2000 GP68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۳۶ 2000 GK69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۳۷ 2000 GO69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۳۸ 2000 GJ75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۳۹ 2000 GN76 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۴۰ 2000 GU76 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۴۱ 2000 GP77 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۴۲ 2000 GG79 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۴۳ 2000 GV79 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۴۴ 2000 GQ82 ۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۴۵ 2000 GF90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۴۶ 2000 GW90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۴۷ 2000 GH92 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۴۸ 2000 GE105 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۴۹ 2000 GK112 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۵۰ 2000 GL115 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۵۱ 2000 GE122 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۵۲ 2000 GM125 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۵۳ 2000 GC140 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۵۴ 2000 GD144 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۵۵ 2000 GK145 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۵۶ 2000 GR147 ۱۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۵۷ 2000 GR149 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۵۸ 2000 GK150 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۵۹ 2000 GU153 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۶۰ 2000 GT156 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۶۱ 2000 GR164 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۶۲ 2000 GL168 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۶۳ 2000 GS173 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۶۴ 2000 GZ173 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۶۵ 2000 GX177 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۶۶ 2000 GG179 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۶۷ 2000 HJ5 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۶۸ 2000 HH6 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۶۹ 2000 HK6 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۷۰ 2000 HW6 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۷۱ 2000 HZ9 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۷۲ 2000 HX18 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۷۳ 2000 HJ21 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۷۴ 2000 HY22 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۷۵ 2000 HQ23 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۷۶ 2000 HV25 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۷۷ 2000 HO28 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۷۸ 2000 HM32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۷۹ 2000 HB34 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۸۰ 2000 HT39 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۸۱ 2000 HU39 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۸۲ 2000 HD41 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۸۳ 2000 HC44 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۸۴ 2000 HJ45 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۸۵ 2000 HN45 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۸۶ 2000 HT45 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۸۷ 2000 HL46 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۸۸ 2000 HH47 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۸۹ 2000 HT48 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۹۰ 2000 HC50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۹۱ 2000 HV50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۹۲ 2000 HZ50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۹۳ 2000 HQ60 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۹۴ 2000 HU60 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۹۵ 2000 HL62 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۹۶ 2000 HU63 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۹۷ 2000 HW69 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۹۸ 2000 HA70 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۰۹۹ 2000 HC71 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۰۰ 2000 HN71 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۰۱ 2000 HG72 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۰۲ 2000 HM76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۰۳ 2000 HQ76 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۰۴ 2000 HV84 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۰۵ 2000 HZ85 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۰۶ 2000 HC86 ۳۰ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۰۷ 2000 HR92 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۰۸ 2000 HQ93 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۰۹ 2000 HJ94 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۱۰ 2000 HN96 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۱۱ 2000 HU99 ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۲۲۱۱۲ 2000 JV5 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۱۳ 2000 JE10 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۱۴ 2000 JB12 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۱۵ 2000 JE12 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۱۶ 2000 JL12 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۱۷ 2000 JZ12 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۱۸ 2000 JN13 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۱۹ 2000 JP14 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۲۰ 2000 JJ15 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۲۱ 2000 JQ15 ۳ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۲۲ 2000 JM16 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۲۳ 2000 JN16 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۲۴ 2000 JQ16 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۲۵ 2000 JO17 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۲۶ 2000 JG19 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۲۷ 2000 JO19 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۲۸ 2000 JW21 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۲۹ 2000 JX21 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۳۰ 2000 JE28 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۳۱ 2000 JF34 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۳۲ 2000 JO34 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۳۳ 2000 JW34 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۳۴ 2000 JF35 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۳۵ 2000 JR36 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۳۶ 2000 JB38 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۳۷ 2000 JL38 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۳۸ 2000 JQ38 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۳۹ 2000 JF39 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۴۰ 2000 JP40 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۴۱ 2000 JQ41 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۴۲ 2000 JW41 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۴۳ 2000 JY41 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۴۴ 2000 JY42 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۴۵ 2000 JK43 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۴۶ 2000 JT44 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۴۷ 2000 JC45 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۴۸ 2000 JE45 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۴۹ 2000 JN45 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۵۰ 2000 JY45 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۵۱ 2000 JJ46 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۵۲ 2000 JA53 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۵۳ 2000 JO57 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۵۴ 2000 JS59 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۵۵ 2000 JY60 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۵۶ 2000 JU69 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۵۷ 2000 JA73 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۵۸ 2000 JP74 ۴ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۵۹ 2000 JM81 ۹ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۶۰ 2000 JJ82 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۶۱ 2000 JQ84 ۱۳ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۶۲ 2000 KX1 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۶۳ 2000 KA2 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۶۴ 2000 KA3 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۶۵ 2000 KJ3 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۶۶ 2000 KD7 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۶۷ 2000 KZ7 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۶۸ 2000 KO9 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۶۹ 2000 KL10 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۷۰ 2000 KR11 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۷۱ 2000 KZ13 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۷۲ 2000 KJ18 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۷۳ 2000 KC28 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۷۴ 2000 KC31 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۷۵ 2000 KL34 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۷۶ 2000 KK35 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۷۷ 2000 KU35 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۷۸ 2000 KZ37 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۷۹ 2000 KT38 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۸۰ 2000 KV43 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۸۱ 2000 KZ46 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۸۲ 2000 KM49 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۸۳ 2000 KY57 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۸۴ 2000 KA58 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۸۵ 2000 KF58 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۸۶ 2000 KC60 ۲۵ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۸۷ 2000 KW61 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۸۸ 2000 KM63 ۲۶ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۸۹ 2000 KP70 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۹۰ 2000 KY74 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۹۱ 2000 KV79 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۹۲ 2000 KK82 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۲۲۱۹۳ 2000 LJ1 ۲ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۱۹۴ 2000 LS1 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۱۹۵ 2000 LU2 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۱۹۶ 2000 LE7 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۱۹۷ 2000 LV9 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۱۹۸ 2000 LE16 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۱۹۹ 2000 LS20 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۲۰۰ 2000 LD21 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۲۰۱ 2000 LG21 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۲۰۲ 2000 LX21 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۲۰۳ 2000 LT26 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۲۰۴ 2000 LD28 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۲۰۵ 2000 LO30 ۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۲۰۶ 2000 LH31 ۶ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۲۰۷ 2000 LQ32 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۲۰۸ 2000 LY35 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۲۰۹ 2000 MY2 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۰
۱۲۲۲۱۰ 2000 NL3 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۱۱ 2000 ND4 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۱۲ 2000 NG4 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۱۳ 2000 NE7 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۱۴ 2000 NR7 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۱۵ 2000 NE10 ۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۱۶ 2000 NG12 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۱۷ 2000 NR13 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۱۸ 2000 NY15 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۱۹ 2000 NF16 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۲۰ 2000 NT16 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۲۱ 2000 ND20 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۲۲ 2000 ND22 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۲۳ 2000 NM22 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۲۴ 2000 NL23 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۲۵ 2000 NO24 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۲۶ 2000 NX26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۲۶ 2000 OJ ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۲۸ 2000 OA2 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۲۹ 2000 OC2 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۳۰ 2000 OQ3 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۳۱ 2000 OV5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۳۲ 2000 OW5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۳۳ 2000 OH7 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۳۴ 2000 OO7 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۳۵ 2000 OT10 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۳۶ 2000 OJ11 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۳۷ 2000 OY11 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۳۸ 2000 OB14 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۳۹ 2000 OC14 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۴۰ 2000 OF14 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۴۱ 2000 OA17 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۴۲ 2000 OL17 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۴۳ 2000 OG18 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۴۴ 2000 OS19 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۴۵ 2000 OS21 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۴۶ 2000 OT21 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۴۷ 2000 OM27 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۴۸ 2000 OE29 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۴۹ 2000 OR30 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۵۰ 2000 OP31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۵۱ 2000 OV31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۵۲ 2000 OM38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۵۳ 2000 OW38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۵۴ 2000 OW39 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۵۵ 2000 OB41 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۵۶ 2000 OA42 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۵۷ 2000 OW42 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۵۸ 2000 OD44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۵۹ 2000 OH44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۶۰ 2000 OY44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۶۱ 2000 OK45 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۶۲ 2000 ON46 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۶۳ 2000 OX49 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۶۴ 2000 OO52 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۶۵ 2000 OZ52 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۶۶ 2000 OR53 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۶۷ 2000 OP54 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۶۸ 2000 OF57 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۶۹ 2000 OH58 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۷۰ 2000 OP58 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۷۱ 2000 OD61 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۲۲۲۷۱ 2000 PV ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۷۳ 2000 PT1 ۳ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۷۴ 2000 PH3 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۷۵ 2000 PG4 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۷۶ 2000 PJ4 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۷۷ 2000 PY4 ۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۷۸ 2000 PD5 ۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۷۹ 2000 PE7 ۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۸۰ 2000 PQ8 ۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۸۱ 2000 PS12 ۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۸۲ 2000 PD14 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۸۳ 2000 PH14 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۸۴ 2000 PO14 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۸۵ 2000 PM16 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۸۶ 2000 PQ16 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۸۷ 2000 PZ16 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۸۸ 2000 PG17 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۸۹ 2000 PQ18 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۹۰ 2000 PS18 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۹۱ 2000 PN19 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۹۲ 2000 PG20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۹۳ 2000 PP20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۹۴ 2000 PS20 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۹۵ 2000 PH21 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۹۶ 2000 PM22 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۹۷ 2000 PJ23 ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۹۸ 2000 PP25 ۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۲۹۹ 2000 PQ25 ۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۰۰ 2000 QF3 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۰۱ 2000 QQ3 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۰۲ 2000 QO4 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۰۳ 2000 QA5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۰۴ 2000 QT5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۰۵ 2000 QV5 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۰۶ 2000 QD6 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۰۷ 2000 QE8 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۰۸ 2000 QJ8 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۰۹ 2000 QV8 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۱۰ 2000 QJ9 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۱۱ 2000 QL9 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۱۲ 2000 QU9 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۱۳ 2000 QL10 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۱۴ 2000 QS10 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۱۵ 2000 QO12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۱۶ 2000 QQ12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۱۷ 2000 QU12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۱۸ 2000 QV12 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۱۹ 2000 QQ13 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۲۰ 2000 QX13 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۲۱ 2000 QB14 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۲۲ 2000 QQ15 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۲۳ 2000 QZ17 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۲۴ 2000 QO19 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۲۵ 2000 QP19 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۲۶ 2000 QH20 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۲۷ 2000 QO20 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۲۸ 2000 QJ21 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۲۹ 2000 QZ22 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۳۰ 2000 QL23 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۳۱ 2000 QY24 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۳۲ 2000 QY26 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۳۳ 2000 QE27 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۳۴ 2000 QM28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۳۵ 2000 QX28 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۳۶ 2000 QS34 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۳۷ 2000 QA35 ۲۷ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۳۸ 2000 QD36 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۳۹ 2000 QG36 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۴۰ 2000 QL36 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۴۱ 2000 QT36 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۴۲ 2000 QT37 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۴۳ 2000 QK38 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۴۴ 2000 QR38 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۴۵ 2000 QW38 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۴۶ 2000 QY38 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۴۷ 2000 QC40 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۴۸ 2000 QT40 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۴۹ 2000 QH41 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۵۰ 2000 QB42 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۵۱ 2000 QH44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۵۲ 2000 QK44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۵۳ 2000 QT44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۵۴ 2000 QX44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۵۵ 2000 QU47 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۵۶ 2000 QW48 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۵۷ 2000 QH49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۵۸ 2000 QM49 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۵۹ 2000 QS50 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۶۰ 2000 QJ51 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۶۱ 2000 QF52 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۶۲ 2000 QG52 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۶۳ 2000 QK52 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۶۴ 2000 QH54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۶۵ 2000 QL54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۶۶ 2000 QC57 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۶۷ 2000 QW57 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۶۸ 2000 QZ57 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۶۹ 2000 QK58 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۷۰ 2000 QA59 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۷۱ 2000 QH60 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۷۲ 2000 QU60 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۷۳ 2000 QN61 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۷۴ 2000 QO63 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۷۵ 2000 QO64 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۷۶ 2000 QO65 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۷۷ 2000 QU65 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۷۸ 2000 QA66 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۷۹ 2000 QG67 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۸۰ 2000 QA70 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۸۱ 2000 QH70 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۸۲ 2000 QT70 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۸۳ 2000 QW70 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۸۴ 2000 QU71 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۸۵ 2000 QG72 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۸۶ 2000 QK72 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۸۷ 2000 QQ72 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۸۸ 2000 QV72 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۸۹ 2000 QW74 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۹۰ 2000 QH75 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۹۱ 2000 QZ75 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۹۲ 2000 QP76 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۹۳ 2000 QG77 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۹۴ 2000 QN77 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۹۵ 2000 QR77 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۹۶ 2000 QS77 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۹۷ 2000 QJ79 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۹۸ 2000 QK79 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۳۹۹ 2000 QO79 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۰۰ 2000 QZ80 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۰۱ 2000 QS81 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۰۲ 2000 QD83 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۰۳ 2000 QL83 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۰۴ 2000 QE86 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۰۵ 2000 QZ86 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۰۶ 2000 QB87 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۰۷ 2000 QN87 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۰۸ 2000 QV88 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۰۹ 2000 QE89 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۱۰ 2000 QD90 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۱۱ 2000 QV90 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۱۲ 2000 QV91 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۱۳ 2000 QT92 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۱۴ 2000 QO93 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۱۵ 2000 QF94 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۱۶ 2000 QQ95 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۱۷ 2000 QG96 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۱۸ 2000 QP97 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۱۹ 2000 QB99 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۲۰ 2000 QV100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۲۱ 2000 QZ101 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۲۲ 2000 QN102 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۲۳ 2000 QM104 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۲۴ 2000 QU104 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۲۵ 2000 QQ107 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۲۶ 2000 QY107 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۲۷ 2000 QE108 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۲۸ 2000 QO108 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۲۹ 2000 QC109 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۳۰ 2000 QM111 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۳۱ 2000 QP111 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۳۲ 2000 QL114 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۳۳ 2000 QB115 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۳۴ 2000 QO115 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۳۵ 2000 QJ120 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۳۶ 2000 QU120 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۳۷ 2000 QW120 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۳۸ 2000 QC122 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۳۹ 2000 QS123 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۴۰ 2000 QV125 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۴۱ 2000 QH126 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۴۲ 2000 QU131 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۴۳ 2000 QX131 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۴۴ 2000 QX133 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۴۵ 2000 QQ134 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۴۶ 2000 QW134 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۴۷ 2000 QA136 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۴۸ 2000 QP136 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۴۹ 2000 QG137 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۵۰ 2000 QW138 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۵۱ 2000 QY138 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۵۲ 2000 QO139 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۵۳ 2000 QV139 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۵۴ 2000 QX140 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۵۵ 2000 QK141 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۵۶ 2000 QP141 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۵۷ 2000 QE142 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۵۸ 2000 QV144 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۵۹ 2000 QX144 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۶۰ 2000 QB146 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۶۱ 2000 QD146 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۶۲ 2000 QB147 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۶۳ 2000 QP148 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۶۴ 2000 QD149 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۶۵ 2000 QY149 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۶۶ 2000 QM150 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۶۷ 2000 QC151 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۶۸ 2000 QO154 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۶۹ 2000 QK155 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۷۰ 2000 QQ155 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۷۱ 2000 QR155 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۷۲ 2000 QY156 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۷۳ 2000 QG162 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۷۴ 2000 QQ163 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۷۵ 2000 QY164 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۷۶ 2000 QL165 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۷۷ 2000 QO165 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۷۸ 2000 QZ166 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۷۹ 2000 QH167 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۸۰ 2000 QR167 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۸۱ 2000 QS168 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۸۲ 2000 QB169 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۸۳ 2000 QK170 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۸۴ 2000 QF171 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۸۵ 2000 QK171 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۸۶ 2000 QW171 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۸۷ 2000 QX171 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۸۸ 2000 QJ172 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۸۹ 2000 QZ174 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۹۰ 2000 QF175 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۹۱ 2000 QV175 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۹۲ 2000 QP179 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۹۳ 2000 QJ180 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۹۴ 2000 QS180 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۹۵ 2000 QG181 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۹۶ 2000 QM184 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۹۷ 2000 QM185 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۹۸ 2000 QL186 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۴۹۹ 2000 QC190 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۰۰ 2000 QB194 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۰۱ 2000 QJ194 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۰۲ 2000 QO195 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۰۳ 2000 QN196 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۰۴ 2000 QU196 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۰۵ 2000 QB197 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۰۶ 2000 QH197 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۰۷ 2000 QB198 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۰۸ 2000 QD198 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۰۹ 2000 QS199 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۱۰ 2000 QT199 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۱۱ 2000 QP200 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۱۲ 2000 QB201 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۱۳ 2000 QQ201 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۱۴ 2000 QW202 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۱۵ 2000 QX203 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۱۶ 2000 QN204 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۱۷ 2000 QW205 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۱۸ 2000 QZ205 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۱۹ 2000 QJ206 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۲۰ 2000 QN206 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۲۱ 2000 QR206 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۲۲ 2000 QK207 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۲۳ 2000 QV207 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۲۴ 2000 QW208 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۲۵ 2000 QF209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۲۶ 2000 QM209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۲۷ 2000 QD210 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۲۸ 2000 QP210 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۲۹ 2000 QD211 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۳۰ 2000 QP211 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۳۱ 2000 QJ212 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۳۲ 2000 QB215 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۳۳ 2000 QE215 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۳۴ 2000 QL215 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۳۵ 2000 QN216 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۳۶ 2000 QY216 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۳۷ 2000 QX218 ۲۰ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۳۸ 2000 QM220 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۳۹ 2000 QN220 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۴۰ 2000 QS220 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۴۱ 2000 QM221 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۴۲ 2000 QJ222 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۴۳ 2000 QX223 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۴۴ 2000 QK224 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۴۵ 2000 QA225 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۴۶ 2000 QT226 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۴۷ 2000 QC228 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۴۸ 2000 QK228 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۴۹ 2000 QD229 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۵۰ 2000 QH230 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۵۱ 2000 QN230 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۵۲ 2000 QS231 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۵۳ 2000 QH244 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۵۴ 2000 QS244 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۵۵ 2000 QG249 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۵۶ 2000 QH251 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۵۷ 2000 QJ251 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۲۲۵۵۷ 2000 RA ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۵۹ 2000 RB2 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۶۰ 2000 RO2 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۶۱ 2000 RP2 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۶۲ 2000 RB3 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۶۳ 2000 RG5 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۶۴ 2000 RY5 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۶۵ 2000 RK6 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۶۶ 2000 RM6 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۶۷ 2000 RX7 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۶۸ 2000 RL8 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۶۹ 2000 RR11 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۷۰ 2000 RG12 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۷۱ 2000 RE13 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۷۲ 2000 RT13 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۷۳ 2000 RC16 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۷۴ 2000 RG16 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۷۵ 2000 RM16 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۷۶ 2000 RV17 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۷۷ 2000 RH18 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۷۸ 2000 RG20 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۷۹ 2000 RQ20 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۸۰ 2000 RG23 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۸۱ 2000 RJ24 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۸۲ 2000 RG25 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۸۳ 2000 RV25 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۸۴ 2000 RY25 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۸۵ 2000 RZ25 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۸۶ 2000 RJ26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۸۷ 2000 RT26 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۸۸ 2000 RE27 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۸۹ 2000 RN27 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۹۰ 2000 RB28 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۹۱ 2000 RV28 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۹۲ 2000 RE29 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۹۳ 2000 RS30 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۹۴ 2000 RT31 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۹۵ 2000 RB34 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۹۶ 2000 RG35 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۹۷ 2000 RR35 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۹۸ 2000 RN37 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۵۹۹ 2000 RS37 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۰۰ 2000 RE38 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۰۱ 2000 RT39 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۰۲ 2000 RJ40 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۰۳ 2000 RM40 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۰۴ 2000 RP41 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۰۵ 2000 RL42 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۰۶ 2000 RN43 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۰۷ 2000 RT43 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۰۸ 2000 RF46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۰۹ 2000 RM46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۱۰ 2000 RQ46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۱۱ 2000 RT46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۱۲ 2000 RS47 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۱۳ 2000 RU48 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۱۴ 2000 RF49 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۱۵ 2000 RG49 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۱۶ 2000 RG51 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۱۷ 2000 RT54 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۱۸ 2000 RT55 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۱۹ 2000 RV58 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۲۰ 2000 RY61 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۲۱ 2000 RL63 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۲۲ 2000 RS64 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۲۳ 2000 RK67 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۲۴ 2000 RJ69 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۲۵ 2000 RE70 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۲۶ 2000 RT71 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۲۷ 2000 RV72 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۲۸ 2000 RD73 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۲۹ 2000 RD77 ۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۳۰ 2000 RO78 ۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۳۱ 2000 RV78 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۳۲ 2000 RW78 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۳۳ 2000 RA80 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۳۴ 2000 RY80 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۳۵ 2000 RK81 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۳۶ 2000 RZ81 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۳۷ 2000 RA82 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۳۸ 2000 RM82 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۳۹ 2000 RN82 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۴۰ 2000 RX82 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۴۱ 2000 RE84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۴۲ 2000 RK84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۴۳ 2000 RO84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۴۴ 2000 RP84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۴۵ 2000 RC86 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۴۶ 2000 RO86 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۴۷ 2000 RB87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۴۸ 2000 RE87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۴۹ 2000 RX87 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۵۰ 2000 RL89 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۵۱ 2000 RT89 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۵۲ 2000 RH90 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۵۳ 2000 RH91 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۵۴ 2000 RH92 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۵۵ 2000 RN93 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۵۶ 2000 RV93 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۵۷ 2000 RW93 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۵۸ 2000 RA94 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۵۹ 2000 RM97 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۶۰ 2000 RE98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۶۱ 2000 RH98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۶۲ 2000 RK98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۶۳ 2000 RX98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۶۴ 2000 RZ98 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۶۵ 2000 RS99 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۶۶ 2000 RX99 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۶۷ 2000 RU100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۶۸ 2000 RB101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۶۹ 2000 RN101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۷۰ 2000 RU101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۷۱ 2000 RY101 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۷۲ 2000 RP102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۷۳ 2000 RZ102 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۷۴ 2000 RG103 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۷۵ 2000 RL103 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۷۶ 2000 RS103 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۷۷ 2000 RG104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۷۸ 2000 RK104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۷۹ 2000 RQ104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۸۰ 2000 RX105 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۸۰ 2000 SW ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۸۲ 2000 SG1 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۸۳ 2000 SH1 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۸۴ 2000 SJ3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۸۵ 2000 SP3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۸۶ 2000 SW3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۸۷ 2000 SX3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۸۸ 2000 SK7 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۸۹ 2000 SO7 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۹۰ 2000 SC11 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۹۱ 2000 SP11 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۹۲ 2000 SC12 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۹۳ 2000 SE12 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۹۴ 2000 SQ12 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۹۵ 2000 SY13 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۹۶ 2000 SC16 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۹۷ 2000 SL16 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۹۸ 2000 SW16 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۶۹۹ 2000 SX19 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۰۰ 2000 SA20 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۰۱ 2000 SM22 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۰۲ 2000 SV24 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۰۳ 2000 SQ27 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۰۴ 2000 SL29 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۰۵ 2000 SU29 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۰۶ 2000 SA30 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۰۷ 2000 SQ30 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۰۸ 2000 SR30 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۰۹ 2000 SF31 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۱۰ 2000 SY31 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۱۱ 2000 SM32 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۱۲ 2000 SS32 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۱۳ 2000 SV32 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۱۴ 2000 SG33 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۱۵ 2000 SO33 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۱۶ 2000 SN35 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۱۷ 2000 SH36 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۱۸ 2000 SH37 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۱۹ 2000 SX37 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۲۰ 2000 SD39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۲۱ 2000 SG39 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۲۲ 2000 SA40 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۲۳ 2000 SC40 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۲۴ 2000 SJ41 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۲۵ 2000 SX41 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۲۶ 2000 SB43 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۲۷ 2000 SD43 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۲۸ 2000 SJ43 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۲۹ 2000 SL43 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۳۰ 2000 SO45 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۳۱ 2000 SA46 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۳۲ 2000 SY46 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۳۳ 2000 SK47 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۳۴ 2000 SL49 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۳۵ 2000 SW49 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۳۶ 2000 SY49 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۳۷ 2000 SC50 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۳۸ 2000 SA52 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۳۹ 2000 ST52 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۴۰ 2000 SY53 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۴۱ 2000 SZ53 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۴۲ 2000 SC54 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۴۳ 2000 SR54 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۴۴ 2000 SX54 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۴۵ 2000 SC55 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۴۶ 2000 SD55 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۴۷ 2000 ST55 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۴۸ 2000 SX56 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۴۹ 2000 SG59 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۵۰ 2000 SA60 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۵۱ 2000 SL61 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۵۲ 2000 SY61 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۵۳ 2000 SB62 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۵۴ 2000 SM62 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۵۵ 2000 SO62 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۵۶ 2000 SR63 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۵۷ 2000 SP64 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۵۸ 2000 SD65 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۵۹ 2000 SQ65 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۶۰ 2000 SE66 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۶۱ 2000 SZ66 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۶۲ 2000 SU67 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۶۳ 2000 SW69 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۶۴ 2000 SX69 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۶۵ 2000 SE71 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۶۶ 2000 SG71 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۶۷ 2000 SJ71 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۶۸ 2000 SQ73 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۶۹ 2000 SE74 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۷۰ 2000 SB75 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۷۱ 2000 SF75 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۷۲ 2000 SB76 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۷۳ 2000 SK77 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۷۴ 2000 SV78 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۷۵ 2000 SA79 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۷۶ 2000 SP79 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۷۷ 2000 SX79 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۷۸ 2000 SL80 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۷۹ 2000 SX80 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۸۰ 2000 ST82 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۸۱ 2000 SJ84 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۸۲ 2000 SU84 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۸۳ 2000 SY85 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۸۴ 2000 SO87 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۸۵ 2000 SQ87 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۸۶ 2000 SE89 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۸۷ 2000 SF90 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۸۸ 2000 SE91 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۸۹ 2000 SP91 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۹۰ 2000 SY91 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۹۱ 2000 SJ92 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۹۲ 2000 SX92 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۹۳ 2000 SQ93 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۹۴ 2000 ST93 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۹۵ 2000 SL94 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۹۶ 2000 SO94 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۹۷ 2000 SG95 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۹۸ 2000 SJ95 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۷۹۹ 2000 SZ95 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۰۰ 2000 SJ96 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۰۱ 2000 SS96 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۰۲ 2000 SS97 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۰۳ 2000 SN98 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۰۴ 2000 SG99 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۰۵ 2000 SP99 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۰۶ 2000 SR99 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۰۷ 2000 SS99 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۰۸ 2000 SW99 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۰۹ 2000 SB100 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۱۰ 2000 SS100 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۱۱ 2000 SK101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۱۲ 2000 SO101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۱۳ 2000 SU102 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۱۴ 2000 SN103 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۱۵ 2000 SS103 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۱۶ 2000 SE104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۱۷ 2000 SR104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۱۸ 2000 SH105 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۱۹ 2000 SS105 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۲۰ 2000 SQ106 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۲۱ 2000 SA107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۲۲ 2000 SC107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۲۳ 2000 SG107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۲۴ 2000 SK107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۲۵ 2000 SQ107 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۲۶ 2000 SB108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۲۷ 2000 SU108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۲۸ 2000 SC109 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۲۹ 2000 SL110 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۳۰ 2000 SY110 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۳۱ 2000 ST112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۳۲ 2000 SK113 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۳۳ 2000 SV115 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۳۴ 2000 SL116 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۳۵ 2000 SO116 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۳۶ 2000 SO117 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۳۷ 2000 SO119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۳۸ 2000 SQ120 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۳۹ 2000 SU120 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۴۰ 2000 SH121 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۴۱ 2000 SY121 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۴۲ 2000 SC122 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۴۳ 2000 SL124 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۴۴ 2000 ST125 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۴۵ 2000 SM126 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۴۶ 2000 SY126 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۴۷ 2000 SK127 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۴۸ 2000 SU127 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۴۹ 2000 SC128 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۵۰ 2000 SL129 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۵۱ 2000 ST129 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۵۲ 2000 ST130 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۵۳ 2000 SD131 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۵۴ 2000 SP131 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۵۵ 2000 SQ131 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۵۶ 2000 SS131 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۵۷ 2000 SK132 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۵۸ 2000 SL132 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۵۹ 2000 SP132 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۶۰ 2000 ST132 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۶۱ 2000 SZ133 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۶۲ 2000 SJ134 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۶۳ 2000 SY134 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۶۴ 2000 SJ135 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۶۵ 2000 SX135 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۶۶ 2000 SD136 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۶۷ 2000 SG136 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۶۸ 2000 SY136 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۶۹ 2000 SB137 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۷۰ 2000 SW137 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۷۱ 2000 SX138 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۷۲ 2000 SB139 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۷۳ 2000 SK139 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۷۴ 2000 SY139 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۷۵ 2000 SB140 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۷۶ 2000 SV140 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۷۷ 2000 SP141 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۷۸ 2000 ST141 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۷۹ 2000 SK143 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۸۰ 2000 SP143 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۸۱ 2000 SB145 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۸۲ 2000 SJ145 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۸۳ 2000 SL145 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۸۴ 2000 SQ145 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۸۵ 2000 SA146 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۸۶ 2000 SD146 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۸۷ 2000 SF148 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۸۸ 2000 SQ149 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۸۹ 2000 SU149 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۹۰ 2000 SN150 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۹۱ 2000 SF152 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۹۲ 2000 SU152 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۹۳ 2000 SF154 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۹۴ 2000 SS155 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۹۵ 2000 SB156 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۹۶ 2000 SL156 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۹۷ 2000 SO156 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۹۸ 2000 SU157 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۸۹۹ 2000 SX157 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۰۰ 2000 SB158 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۰۱ 2000 SO161 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۰۲ 2000 SN162 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۰۳ 2000 SG165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۰۴ 2000 SR165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۰۵ 2000 SU165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۰۶ 2000 SW165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۰۷ 2000 SC166 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۰۸ 2000 SM166 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۰۹ 2000 SZ166 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۱۰ 2000 SR167 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۱۱ 2000 SX167 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۱۲ 2000 SL168 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۱۳ 2000 SV168 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۱۴ 2000 SL169 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۱۵ 2000 SZ171 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۱۶ 2000 SY172 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۱۷ 2000 SF173 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۱۸ 2000 SN173 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۱۹ 2000 SU173 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۲۰ 2000 SC174 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۲۱ 2000 SM174 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۲۲ 2000 SN174 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۲۳ 2000 SV174 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۲۴ 2000 SG175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۲۵ 2000 SN175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۲۶ 2000 SZ175 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۲۷ 2000 SD176 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۲۸ 2000 SG177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۲۹ 2000 SO177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۳۰ 2000 SV181 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۳۱ 2000 SM183 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۳۲ 2000 SU183 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۳۳ 2000 SB184 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۳۴ 2000 SS185 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۳۵ 2000 SA186 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۳۶ 2000 SV186 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۳۷ 2000 SU187 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۳۸ 2000 SV189 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۳۹ 2000 SM191 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۴۰ 2000 SP191 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۴۱ 2000 SE192 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۴۲ 2000 SP192 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۴۳ 2000 SZ192 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۴۴ 2000 SA193 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۴۵ 2000 SA194 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۴۶ 2000 SL194 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۴۷ 2000 SH195 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۴۸ 2000 SU195 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۴۹ 2000 SC198 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۵۰ 2000 SD200 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۵۱ 2000 SY200 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۵۲ 2000 SY201 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۵۳ 2000 SD202 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۵۴ 2000 SA203 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۵۵ 2000 SU203 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۵۶ 2000 SU206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۵۷ 2000 SW206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۵۸ 2000 SX207 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۵۹ 2000 SQ210 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۶۰ 2000 SA213 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۶۱ 2000 SW214 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۶۲ 2000 SG215 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۶۳ 2000 SK215 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۶۴ 2000 SD216 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۶۵ 2000 SF218 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۶۶ 2000 SN219 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۶۷ 2000 SS219 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۶۸ 2000 SO221 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۶۹ 2000 SW222 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۷۰ 2000 SU223 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۷۱ 2000 SQ225 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۷۲ 2000 ST228 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۷۳ 2000 SD229 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۷۴ 2000 SO229 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۷۵ 2000 SE230 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۷۶ 2000 SH230 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۷۷ 2000 SV230 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۷۸ 2000 SN234 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۷۹ 2000 SX234 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۸۰ 2000 SS238 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۸۱ 2000 SL239 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۸۲ 2000 SD241 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۸۳ 2000 SG242 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۸۴ 2000 SR242 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۸۵ 2000 SE244 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۸۶ 2000 SG244 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۸۷ 2000 SL244 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۸۸ 2000 SO244 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۸۹ 2000 ST245 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۹۰ 2000 SQ246 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۹۱ 2000 SE247 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۹۲ 2000 SN247 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۹۳ 2000 SR247 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۹۴ 2000 SN249 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۹۵ 2000 SK250 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۹۶ 2000 SN251 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۹۷ 2000 SZ251 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۹۸ 2000 SK252 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۲۹۹۹ 2000 SM252 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۲۳۰۰۰ 2000 SS252 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]