الگو:Infobox islands

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Infobox islands
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

برای جزیرهای مورد مناقشه، {{Infobox disputed islands}} را ببینید.

استفاده[ویرایش]

{{{name}}}
{{{local_name}}}
لقب: {{{nickname}}}
[[پرونده:{{{image}}}|{{{image_size}}}|جایگزین={{{image_alt}}}|ایستاده=1.16|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
[[پرونده:{{{image_map}}}|{{{image_map_size}}}|جایگزین={{{image_map_alt}}}|ایستاده=1.16|{{{image_map_alt}}}]]
{{{image_map_caption}}}
خطای لوآ در پودمان:Location_map در خط 553: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/&" does not exist.
ریشه‌شناسی{{{etymology}}}
جغرافیا
مکان{{{location}}}
مختصات{{{coordinates}}}
OS grid reference{{{grid_reference}}}
گونه{{{island_type}}}
مجمع‌الجزایر{{{archipelago}}}
پهنه‌های آبی نزدیک{{{waterbody}}}
مجموع جزیره‌ها{{{total_islands}}}
جزیره‌های مهم{{{major_islands}}}
مساحت&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;area_km۲&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر مربع (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;area_sqmi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; sq mi){{{area_footnotes}}}
رتبه مساحت{{{rank}}}
طول&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;length_km&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;length_mi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; مایل){{{length_footnotes}}}
عرض[ابزار تبدیل: invalid number]{{{width_footnotes}}}
کرانه‌ها&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;coastline_km&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;coastline_mi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; مایل){{{coastline_footnotes}}}
بیشترین ارتفاع&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;elevation_m&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; متر (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;elevation_ft&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; پا){{{elevation_footnotes}}}
بلندترین نقطه{{{highest_mount}}}
مدیریت
{{{country}}}
Administered under the {{{treaty_system}}}
_خالی_
{{{country_admin_divisions_title}}}{{{country_admin_divisions}}}
{{{country_admin_divisions_title_1}}}{{{country_admin_divisions_1}}}
{{{country_admin_divisions_title_2}}}{{{country_admin_divisions_2}}}
{{{country_admin_divisions_title_3}}}{{{country_admin_divisions_3}}}
{{{country_admin_divisions_title_4}}}{{{country_admin_divisions_4}}}
مرکز و بزرگترین {{{country_largest_city_type}}}{{{country_capital_and_largest_city}}} (جمعیت  {{{country_largest_city_population}}})
{{{country_leader_title}}}{{{country_leader_name}}}
مساحت تحت پوشش&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country_area_km۲&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر مربع (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country_area_sqmi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; sq mi){{{country_area}}}
{{{country1}}}
{{{country1_admin_divisions_title}}}{{{country1_admin_divisions}}}
{{{country1_admin_divisions_title_1}}}{{{country1_admin_divisions_1}}}
مرکز و بزرگترین {{{country1_largest_city_type}}}{{{country1_capital_and_largest_city}}} (جمعیت  {{{country1_largest_city_population}}})
{{{country1_leader_title}}}{{{country1_leader_name}}}
مساحت تحت پوشش&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۱_area_km۲&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر مربع (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۱_area_sqmi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; sq mi){{{country1_area}}}
{{{country2}}}
{{{country2_admin_divisions_title}}}{{{country2_admin_divisions}}}
{{{country2_admin_divisions_title_1}}}{{{country2_admin_divisions_1}}}
مرکز و بزرگترین {{{country2_largest_city_type}}}{{{country2_capital_and_largest_city}}} (جمعیت  {{{country2_largest_city_population}}})
{{{country2_leader_title}}}{{{country2_leader_name}}}
مساحت تحت پوشش&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۲_area_km۲&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر مربع (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۲_area_sqmi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; sq mi){{{country2_area}}}
{{{country3}}}
{{{country3_admin_divisions_title}}}{{{country3_admin_divisions}}}
{{{country3_admin_divisions_title_1}}}{{{country3_admin_divisions_1}}}
مرکز و بزرگترین {{{country3_largest_city_type}}}{{{country3_capital_and_largest_city}}} (جمعیت  {{{country3_largest_city_population}}})
{{{country3_leader_title}}}{{{country3_leader_name}}}
مساحت تحت پوشش&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۳_area_km۲&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر مربع (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۳_area_sqmi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; sq mi){{{country3_area}}}
{{{country4}}}
{{{country4_admin_divisions_title}}}{{{country4_admin_divisions}}}
{{{country4_admin_divisions_title_1}}}{{{country4_admin_divisions_1}}}
مرکز و بزرگترین {{{country4_largest_city_type}}}{{{country4_capital_and_largest_city}}} (جمعیت  {{{country4_largest_city_population}}})
{{{country4_leader_title}}}{{{country4_leader_name}}}
مساحت تحت پوشش&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۴_area_km۲&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر مربع (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۴_area_sqmi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; sq mi){{{country4_area}}}
{{{country5}}}
{{{country5_admin_divisions_title}}}{{{country5_admin_divisions}}}
{{{country5_admin_divisions_title_1}}}{{{country5_admin_divisions_1}}}
مرکز و بزرگترین {{{country5_largest_city_type}}}{{{country5_capital_and_largest_city}}} (جمعیت  {{{country5_largest_city_population}}})
{{{country5_leader_title}}}{{{country5_leader_name}}}
مساحت تحت پوشش&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۵_area_km۲&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر مربع (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۵_area_sqmi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; sq mi){{{country5_area}}}
{{{country6}}}
{{{country6_admin_divisions_title}}}{{{country6_admin_divisions}}}
{{{country6_admin_divisions_title_1}}}{{{country6_admin_divisions_1}}}
مرکز و بزرگترین {{{country6_largest_city_type}}}{{{country6_capital_and_largest_city}}} (جمعیت  {{{country6_largest_city_population}}})
{{{country6_leader_title}}}{{{country6_leader_name}}}
مساحت تحت پوشش&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۶_area_km۲&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر مربع (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۶_area_sqmi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; sq mi){{{country6_area}}}
{{{country7}}}
{{{country7_admin_divisions_title}}}{{{country7_admin_divisions}}}
{{{country7_admin_divisions_title_1}}}{{{country7_admin_divisions_1}}}
مرکز و بزرگترین {{{country7_largest_city_type}}}{{{country7_capital_and_largest_city}}} (جمعیت  {{{country7_largest_city_population}}})
{{{country7_leader_title}}}{{{country7_leader_name}}}
مساحت تحت پوشش&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۷_area_km۲&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر مربع (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۷_area_sqmi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; sq mi){{{country7_area}}}
{{{country8}}}
{{{country8_admin_divisions_title}}}{{{country8_admin_divisions}}}
{{{country8_admin_divisions_title_1}}}{{{country8_admin_divisions_1}}}
مرکز و بزرگترین {{{country8_largest_city_type}}}{{{country8_capital_and_largest_city}}} (جمعیت  {{{country8_largest_city_population}}})
{{{country8_leader_title}}}{{{country8_leader_name}}}
مساحت تحت پوشش&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۸_area_km۲&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; کیلومتر مربع (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;country۸_area_sqmi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; sq mi){{{country8_area}}}
جمعیت‌شناسی
نام اهلیت{{{demonym}}}
جمعیت{{{population}}} ({{{population_as_of}}}){{{population_footnotes}}}
رتبه جمعیت{{{population_rank}}} out of {{{population_rank_max}}}
تراکم جمعیت&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;density_km۲&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; /کیلومتر مربع (&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;density_sqmi&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵; /مایل مربع){{{density_footnotes}}}
رتبه تراکم{{{density_rank}}}
زبان(ها){{{languages}}}
گروه‌های قومی{{{ethnic_groups}}}
اطلاعات زمانی
منطقه‌های زمانی
 • {{{timezone1}}} ([[UTC{{{utc_offset1}}}]])
 • {{{timezone2}}} ([[UTC{{{utc_offset2}}}]])
 • (ساعت تابستانی)
 • {{{timezone1_DST}}} ([[UTC{{{utc_offset1_DST}}}]])
 • {{{timezone2_DST}}} ([[UTC{{{utc_offset2_DST}}}]])
{{{postal_code_type}}}{{{postal_code}}}
{{{area_code_type}}}{{{area_code}}}
پلاک خودرو{{{registration_plate}}}
{{{iso_code_type}}}{{{iso_code}}}
وبگاه
{{{website}}}
{{{additional_info}}}
{{{misc}}} {{{module}}}
{{{footnotes}}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

یکاهای متریک[ویرایش]

{{Infobox islands
| name               = {{subst:PAGENAME}}
| native_name            = <!-- or |local_name= -->
| native_name_link         = 
| native_name_lang         = 
| sobriquet             = <!-- or |nickname= -->
| image_name            = 
| image_size            = 
| image_caption           = 
| image_alt             = 
| image_map             = 
| image_map_alt           = 
| image_map_size          = 
| image_map_caption         = 
| pushpin_map            = 
| pushpin_label           = 
| pushpin_label_position      = 
| pushpin_map_alt          = 
| pushpin_relief          = 
| pushpin_map_caption        = 
| coordinates            = <!-- {{coord|display=it}} -->
| etymology             = 
| location             = <!-- mandatory, body of water where located -->
| grid_reference          = <!-- UK only -->
| archipelago            = 
| waterbody             = 
| total_islands           = 
| major_islands           = 
| area_km2             = <!-- or |area_m2= or |area_ha= -->
| area_footnotes          = 
| rank               = 
| length_km             = <!-- or |length_m= -->
| length_footnotes         = 
| width_km             = <!-- or |width_m= -->
| width_footnotes          = 
| coastline_km           = <!-- or |coastline_m= -->
| coastline_footnotes        = 
| elevation_m            = 
| elevation_footnotes        = 
| highest_mount           = 
| country              = <!-- mandatory -->
| country_admin_divisions_title   = 
| country_admin_divisions      = 
| country_admin_divisions_title_1  = 
| country_admin_divisions_1     = 
| country_admin_divisions_title_2  = 
| country_admin_divisions_2     = 
| country_capital_type       = 
| country_capital          = 
| country_largest_city_type     = 
| country_largest_city       = 
| country_capital_and_largest_city = 
| country_largest_city_population  = 
| country_leader_title       = 
| country_leader_name        = 
| country_area_km2         = <!-- or |country_area_m2= or |country_area_ha= -->
| country1             = 
| country1_admin_divisions_title  = 
| country1_admin_divisions     = 
| country1_admin_divisions_title_1 = 
| country1_admin_divisions_1    = 
| country1_capital_type       = 
| country1_capital         = 
| country1_largest_city_type    = 
| country1_largest_city       = 
| country1_capital_and_largest_city = 
| country1_largest_city_population = 
| country1_leader_title       = 
| country1_leader_name       = 
| country1_area_km2         = <!-- or |country1_area_m2= or |country1_area_ha= -->
| demonym              = 
| population            = 
| population_as_of         = 
| population_footnotes       = 
| population_rank = 
| population_rank_max        = 
| density_km2            = 
| density_rank = 
| density_footnotes         = 
| languages             = 
| ethnic_groups           = 
| timezone1             = 
| utc_offset1            = 
| timezone1_DST           = 
| utc_offset1_DST          = 
| website              = 
| additional_info          = 
| footnotes             = 
}}

یکاهای غیر متریک[ویرایش]

{{Infobox islands
| name               = <!-- mandatory -->
| native_name            = <!-- or |local_name= -->
| native_name_link         = 
| native_name_lang         = 
| sobriquet             = <!-- or |nickname= -->
| image               = 
| image_size            = 
| image_caption           = 
| image_alt             = 
| image_map             = 
| image_map_alt           = 
| image_map_size          = 
| image_map_caption         = 
| pushpin_map            = 
| pushpin_label           = 
| pushpin_label_position      = 
| pushpin_map_alt          = 
| pushpin_relief          = 
| pushpin_map_caption        = 
| coordinates            = <!-- {{coord|LATITUDE|N/S|LONGITUDE|E/W|display=it}} -->
| etymology             = 
| location             = <!-- mandatory, body of water where located -->
| grid_reference          = <!-- UK only -->
| archipelago            = 
| waterbody             = 
| total_islands           = 
| major_islands           = 
| area_sqmi             = <!-- or |area_sqft= or |area_acre= -->
| area_footnotes          = 
| rank               = 
| length_mi             = <!-- or |length_ft= -->
| length_footnotes         = 
| width_mi             = <!-- or |width_ft= -->
| width_footnotes          = 
| coastline_mi           = <!-- or |coastline_ft= -->
| coastline_footnotes        = 
| elevation_ft           = 
| elevation_footnotes        = 
| highest_mount           = 
| country              = <!-- mandatory -->
| country_admin_divisions_title   = 
| country_admin_divisions      = 
| country_admin_divisions_title_1  = 
| country_admin_divisions_1     = 
| country_admin_divisions_title_2  = 
| country_admin_divisions_2     = 
| country_capital_type       = 
| country_capital          = 
| country_largest_city_type     = 
| country_largest_city       = 
| country_capital_and_largest_city = 
| country_largest_city_population  = 
| country_leader_title       = 
| country_leader_name        = 
| country_area_sqmi         = <!-- or |country_area_sqft= or |country_area_acre= -->
| country1             = 
| country1_admin_divisions_title  = 
| country1_admin_divisions     = 
| country1_admin_divisions_title_1 = 
| country1_admin_divisions_1    = 
| country1_capital_type       = 
| country1_capital         = 
| country1_largest_city_type    = 
| country1_largest_city       = 
| country1_capital_and_largest_city = 
| country1_largest_city_population = 
| country1_leader_title       = 
| country1_leader_name       = 
| country1_area_sqmi        = <!-- or |country1_area_sqft= or |country1_area_acre= -->
| demonym              = 
| population            = 
| population_as_of         = 
| population_footnotes       = 
| population_rank = 
| population_rank_max        = 
| density_sqmi           = 
| density_rank = 
| density_footnotes         = 
| ethnic_groups           = 
| timezone1             = 
| utc_offset1            = 
| timezone1_DST           = 
| utc_offset1_DST          = 
| website              = 
| additional_info          = 
| footnotes             = 
}}

با دامنه[ویرایش]

برای یک دامنه عرضی |width_km= یا |width_m= یا |width_mi= یا |width_ft= را با یکی از گزینه‌های زیر، جایگزین کنید:

| width_min_km   = 
| width_max_km   = 

یا

| width_min_m   = 
| width_max_m   = 

یا

| width_min_mi   = 
| width_max_mi   = 

یا

| width_min_ft   = 
| width_max_ft   = 

نمونه[ویرایش]

جزیره ایرلند
لقب:
the_Emerald_Isle,
the_Island_of_Saints_and_Scholars
Map of Ireland in Europe.svg
جغرافیا
مکاناروپای شمالی یا اروپای غربی
مساحت۸۴٬۴۲۱ کیلومتر مربع (۳۲٬۵۹۵٫۱ مایل مربع)<ref_name="irlgeog">Nolan_, William_. "Geography_of_Ireland_". Government of Ireland. Archived from the original on ۲۴ نوامبر ۲۰۰۹. Retrieved 11 November_2009. Check date values in: |accessdate= (help)</ref>
رتبه مساحت۲۰ام
کرانه‌ها۲٬۷۹۷ کیلومتر (۱٬۷۳۸ مایل)
بیشترین ارتفاع۱۰۴۱ متر (۳٬۴۱۵ پا)
بلندترین نقطهCarrauntoohil
مدیریت
_خالی_
بزرگترین منطقه مسکونیدوبلین
جمعیت‌شناسی
جمعیت۶٬۳۹۹٬۱۵۲
تراکم جمعیت۷۳٫۴ /کیلومتر مربع (۱۹۰٫۱ /مایل مربع)
گروه‌های قومیایرلندی


{{Infobox_islands
| name      = جزیره ایرلند
| sobriquet    = <small>{{سخ}}''the_Emerald_Isle,{{سخ}}the_Island_of_Saints_and_Scholars''</small>
|native_name_={{سخ}}{{lang-ga|Éire}}; [[زبان انگلیسی|English]]: ''{{lang|en|Ireland}}'';{{سخ}}[[Ulster Scots dialects|Ulster-Scots]]: ''{{lang|sco|Airlann}}''
| image_name   = Map_of_Ireland_in_Europe.svg
| image_size   =
| image_caption  =
| image_alt    =
| locator_map   = Ireland_(island) in_Europe.png
| locator_map_size_=
| map_caption   =
| location    = [[اروپای شمالی]] یا [[اروپای غربی]]
| coordinates   =
| archipelago   =
| total_islands  =
| major_islands  =
| area_km2     = ۸۴٬۴۲۱
| area_footnotes =<ref_name="irlgeog">{{cite_web_|url=http://www.gov.ie/en/essays/geography.html_|title=Geography_of_Ireland_|publisher=[[Government of Ireland]] |accessdate=11 November_2009 |last=Nolan_|first=William_|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091124012641/http://www.gov.ie/en/essays/geography.html_|archivedate=۲۴ نوامبر ۲۰۰۹ |dead-url=yes}}</ref>
| rank      = ۲۰ام
| length_km    =
| length_footnotes_=
| width_km    =
| width_footnotes_ =
| coastline_km  = ۲٬۷۹۷
| coastline_footnotes_=
| elevation_m   = ۱۰۴۱
| elevation_footnotes_=
| highest_mount  = Carrauntoohil
| Country_heading_ =
| country     = {{Flag|Republic_of_Ireland}}
| country_admin_divisions_title  =
| country_admin_divisions     =
| country_admin_divisions_title_1  =
| country_admin_divisions_1     =
| country_admin_divisions_title_2  =
| country_admin_divisions_2     =
| country_capital         =
| country_largest_city       = [[دوبلین]]
| country_largest_city_population =
| country_leader_title       =
| country_leader_name       =
| country_1             = {{Flag|United_Kingdom}}
| country_1 admin_divisions_title = کشور مشروطه ای
| country_1 admin_divisions    = [[ایرلند شمالی]]
| country_1 admin_divisions_title_1 =
| country_1 admin_divisions_1    =
| country_1 admin_divisions_title_2 =
| country_1 admin_divisions_2    =
| country_1 capital_city      =
| country_1 largest_city      = [[بلفاست]]
| country_1 largest_city_population_=
| country_1 leader_title      =
| country_1 leader_name      =
| demonym     =
| population   = ۶٬۳۹۹٬۱۵۲
| population_as_of_= ۲۰۱۱
| density_km2   = ۷۳٫۴
| density_footnotes_=
| ethnic_groups  = [[ایرلندی‌ها|ایرلندی]]
| website     =
| additional_info_ =
}}

زیرالگوها[ویرایش]