الگو:Infobox computer hardware

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usage[ویرایش]

{{{name}}}
[[پرونده:{{{logo}}}|{{{logo-size}}}]]
{{{logo_caption}}}
[[پرونده:{{{image}}}|{{{image-size}}}]]
{{{caption}}}
Date invented{{{invent-date}}}
Invented by{{{invent-name}}}
Connects to{{{conn1}}} via one of:
 • {{{via1_1}}}
 • {{{via1_2}}}
 • {{{via1_3}}}
 • {{{via1_4}}}
 • {{{via1_5}}}
 • {{{via1_6}}}
 • {{{via1_7}}}
 • {{{via1_8}}}
 • {{{via1_9}}}

{{{conn2}}} via one of:

 • {{{via2_1}}}
 • {{{via2_2}}}
 • {{{via2_3}}}
 • {{{via2_4}}}
 • {{{via2_5}}}
 • {{{via2_6}}}
 • {{{via2_7}}}
 • {{{via2_8}}}
 • {{{via2_9}}}

{{{conn3}}} via one of:

 • {{{via3_1}}}
 • {{{via3_2}}}
 • {{{via3_3}}}
 • {{{via3_4}}}
 • {{{via3_5}}}
 • {{{via3_6}}}
 • {{{via3_7}}}
 • {{{via3_8}}}
 • {{{via3_9}}}

{{{conn4}}} via one of:

 • {{{via4_1}}}
 • {{{via4_2}}}
 • {{{via4_3}}}
 • {{{via4_4}}}
 • {{{via4_5}}}
 • {{{via4_6}}}
 • {{{via4_7}}}
 • {{{via4_8}}}
 • {{{via4_9}}}
{{{class-name}}}{{{class1}}}
{{{class2}}}
{{{class3}}}
{{{class4}}}
{{{class5}}}
{{{class6}}}
Common manufacturers{{{manuf1}}}
{{{manuf2}}}
{{{manuf3}}}
{{{manuf4}}}
{{{manuf5}}}
{{{manuf6}}}
{{{manuf7}}}
Design firm{{{designfirm}}}
Manufacturer{{{manufacturer}}}
Introduced{{{introduced}}}
Discontinued{{{discontinued}}}
Cost{{{cost}}}
Type{{{type}}}
Processor{{{processor}}}
Frequency{{{frequency}}}
Memory{{{memory}}}
Slots{{{slots}}}
ROM{{{rom}}}
Coprocessor{{{coprocessor}}}
Connection{{{connection}}}
Ports{{{ports}}}
Power consumption{{{power}}}
Color{{{color}}}
DPI{{{dpi}}}
Speed{{{speed}}}
Language{{{language}}}
Weight{{{weight}}}
Dimensions{{{dimensions}}}
{{Infobox computer hardware
| name     = 
| logo     = 
| logo-size  =
| logo_caption = 
| image    = 
| image-size  =
| caption   = 
| invent-date = 
| invent-name = 
| conn1    = 
| via1_1    = 
| class-name  = 
| class1    = 
| manuf1    = 
| designfirm  = 
| manufacturer = 
| introduced  = 
| discontinued = 
| cost     = 
| type     = 
| processor  = 
| frequency  = 
| memory    = 
| slots    =
| rom     =
| coprocessor = 
| connection  = 
| ports    = 
| power    = 
| color    =
| dpi     =
| speed    =
| language   =
| weight    = 
| dimensions  = 
}}