الگو:Infobox astronomical event

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Template:Infobox astronomical event
گونهٔ رویدادWikimedia infobox template ویرایش این در ویکی‌داده
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usage[ویرایش]

Just add:

{{infobox astronomical event}}

to the top of an article, and data will be automatically included from ویکی‌داده where they are available. These values can be overridden by passing values to the relevant parameters in the article. The full list of parameters is:

{{Infobox astronomical event
|name      = 
|image      = 
|image_size   = 
|caption     = 
|alt       = 
|names      = 
|event_type   = 
|class      = 
|start_time   = 
|duration    = 
|detected_by   = 
|constellation  = 
|ra       = 
|dec       = 
|epoch      = 
|gal       = 
|distance    = 
|redshift    = 
|source     = 
|remnant     = 
|host      = 
|progenitor   = 
|progenitor_type = 
|b-v       = 
|notes      = 
|peak      = 
|energy     = 
|website     = 
|predecessor   = 
|successor    = 
|commons     = 
|embedded    = 
}}
Parameter Default Description
name Wikidata label (en)
(Or Page name)
نام رویداد
image نگاره (P18) نگاره
caption توضیحات نگاره (P2096) توضیحات نگاره (در صورت لزوم).
name نام برگه‌دان اخترشناختی (P528) نامگزینی‌های دیگر
event_type یک نمونه از (P31) گونهٔ رویداد
class رده‌بندی ستارگان (P215) ردهٔ طیفی
start_time تاریخ کشف (P575) زمان شروع
duration مدت (P2047) پایش
detected_by محل کشف (P65) محل کشف
constellation صورت فلکی (P59) صورت‌فلکی
ra بُعد
dec مِیل
epoch مبدأ تاریخ
gal مختصات کهکشانی
redshift سرخگرایی (P1090) سرخ‌گرایی
distance فاصله از زمین (P2583) فاصله
source منشاء
remnant باقی‌مانده
host میزبان
projenitor زادار
projenitor_type Projenitor type
b-v شاخص رنگ B-V
notes ویژگی‌های قابل‌توجه
peak اوج قدر ظاهری
energy انرژی خروخی کلی
website وبگاه رسمی (P856) وبگاه رسمی تلسکوپ. use {{URL}}
predecessor پس از (P155) Preceded by
successor پیش از (P156) Succeeded by
commons ردهٔ ویکی‌انبار (P373) اسم صفحه یا دستهٔ مناسب در ردهٔ ویکی‌انبار
embedded Provide an embedded infobox into this one