الگو:Infobox Christian leader

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Infobox Christian leader
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای معرفی شخصیت‌های مهم مسیحی مانند پاپ٬ اسقف اعظم٬ حواریون و غیره می‌تواند مفید باشد. آن‌را دربالای مقاله قرار دهید.

درصورت امکان می‌توانید از الگوی {{جعبه اطلاعات قدیس}} نیز استفاده نمایید.

استفاده[ویرایش]

{{{honorific-prefix}}}

{{{name}}}

{{{honorific-suffix}}}
{{{title}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
نام بومی
{{{native_name}}}
کلیسا{{{church}}}
مناطق زیر نفوذ{{{archdiocese}}}
استان{{{province}}}
شهرستان{{{metropolis}}}
قلمرو{{{diocese}}}
ببینید{{{see}}}
Appointed{{{appointed}}}
In office{{{term}}}
ابطال{{{quashed}}}
اسبق{{{predecessor}}}
خلف{{{successor}}}
مخالف با{{{opposed}}}
سایر سمت‌ها{{{other_post}}}
Orders
انتصاب{{{ordination}}}
by {{{ordained_by}}}
تقدیس{{{consecration}}}
by {{{consecrated_by}}}
کاردینال شدن{{{cardinal}}}
by {{{created_cardinal_by}}}
رتبه{{{rank}}}
جزئیات شخصیتی
نام هنگام تولد{{{birth_name}}}
متولد{{{birth_date}}}
مرگ{{{death_date}}}
خاکسپاری{{{buried}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
ملیت{{{nationality}}}
نام‌گذاری{{{religion}}}
اقامتگاه{{{residence}}}
والدین{{{parents}}}
همسر{{{spouse}}} or {{{partner}}}
فرزند{{{children}}}
حرفه{{{occupation}}}
سمت(های) پیشین{{{previous_post}}}
تحصیلات{{{education}}}
Alma mater{{{alma_mater}}}
شعار{{{motto}}}
امضاء[[File:{{{signature}}}|frameless|alt={{{signature_alt}}}|upright=0.56818181818182|{{{name}}}'s signature]]
Coat of arms[[File:{{{coat_of_arms}}}|frameless|alt={{{coat_of_arms_alt}}}|upright=0.22727272727273|{{{name}}}'s coat of arms]]
Sainthood
Feast day{{{feast_day}}}
Venerated in{{{venerated}}}
Title as Saint{{{saint_title}}}
Beatified{{{beatified_date}}}
{{{beatified_place}}}
by {{{beatified_by}}}
Canonized{{{canonized_date}}}
{{{canonized_place}}}
by {{{canonized_by}}}
Attributes{{{attributes}}}
Patronage{{{patronage}}}
Shrines{{{shrine}}}
Cult suppressed{{{suppressed_date}}}
[[Pope {{{other}}} (disambiguation)|Other popes named {{{other}}}]]

با کپی کردن تمام متن زیر(سمت راست)٬ در ابتدای مقاله و سپس افزودن فیلدهای دلخواه٬ الگو کامل خواهد شد. تمامی فیلدهایی که اطلاعات‌دهی نشوند٬ در مقاله نمایش داده نخواهند شد. درسمت چپ نمونه‌ای از روال و شکل نمایش الگو٬ پس‌از اجرای در ویکی‌پدیا مشاهده می‌شود.

{{Infobox Christian leader
| type       = 
| honorific-prefix = 
| name       = 
| honorific-suffix = 
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| title      = 
| image      = 
| image_size    = 
| alt       = 
| caption     = 
| church      = 
| archdiocese   = 
| province     = 
| metropolis    = 
| diocese     = 
| see       = 
| elected     = 
| appointed    = 
| term       = 
| term_start    = 
| quashed     = 
| term_end     = 
| predecessor   = 
| opposed     = 
| successor    = 
| other_post    = 
<!---------- Orders
The Orders section may be omitted in favour of Template:Ordination for those
clergy claiming Apostolic succession, such as Catholics, Orthodox and Anglicans. ---------->
| ordination    = 
| ordained_by   = 
| consecration   = 
| consecrated_by  = 
| cardinal     = 
| created_cardinal_by =
| rank       = 
<!---------- Personal details ---------->
| birth_name    = 
| birth_date    = <!-- {{تاریخ تولد|YYYY|MM|DD}} -->
| birth_place   = 
| death_date    = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| death_place   = 
| buried      = 
| nationality   = 
| religion     = 
| residence    = 
| parents     = 
| spouse      = <!-- or | partner = -->
| children     = 
| occupation    = 
| profession    = 
| previous_post  = 
| education    =
| alma_mater    = 
| motto      = 
| signature    = 
| signature_alt  = 
| coat_of_arms   = 
| coat_of_arms_alt = 
<!---------- Sainthood ---------->
| feast_day    = 
| venerated    = 
| saint_title   = 
| beatified_date  = 
| beatified_place = 
| beatified_by   = 
| canonized_date  = 
| canonized_place = 
| canonized_by   = 
| attributes    = 
| patronage    = 
| shrine      = 
| suppressed_date = 
<!---------- Other ---------->
| other      = 
}}

تمپلت[ویرایش]

This template may be used to summarize information about a particular Christian leader, usually at the top of an article.

پارامترهای الگو

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Typetype

Type of leader (Pope, Cardinal, Antipope, or Coptic Pope). If the leader is none of these, leave blank.

خطاختیاری
Honorific Prefixhonorific-prefix

Honorific prefix

خطاختیاری
Namename

Name

خطاختیاری
Honorific Suffixhonorific-suffix

Honorifix suffix

خطاختیاری
Titletitle

Title of leader

خطاختیاری
Archbishop of ____archbishop_of

Place where the leader is the Archbishop.

خطاختیاری
Bishop of ____bishop_of

Place where the leader is the Bishop.

خطاختیاری
Patriarch of ____patriarch_of

Place where the leader is the Patriarch.

خطاختیاری
Imageimage

The name of an image of the leader.

خطاختیاری
Image Sizeimage_size imagesize

Size of the image (e.g. 250px)

خطاختیاری
Alt Text for Imagealt

Alt text for image of leader

رشتهاختیاری
Image Captioncaption

Caption for image

رشتهاختیاری
Native Namenative_name

Leader's name in his/her native language

خطاختیاری
Native Name Languagenative_name_lang

Language of the Leader's native name

خطاختیاری
Churchchurch

Church the leader is a member of.

رشتهاختیاری
Archdiocesearchdiocese

The archdiocese of the leader.

خطاختیاری
Provinceprovince

Province of the leader.

خطاختیاری
Metropolismetropolis

Metropolis of the leader.

خطاختیاری
Diocesediocese

Diocese of the leader.

خطاختیاری
Seesee

See of the leader.

خطاختیاری
Appointedappointed

Date the leader was appointed. Fields "Elected" and "Appointed" are mutually exclusive.

خطاختیاری
Electedelected

Date the leader was elected. Fields "Elected" and "Appointed" are mutually exclusive.

خطاختیاری
Termterm

Term of the leader. The field "Term" (which gives "In Office") is an alternative to "Enthroned"/"Reign Start Date"/"Term Start Date" and it disables "Ended"/"Term End Date". It can be used to show in one line the description of the period (e.g. 1466–1471 ). It can be also used to list multiple terms, separated by a new-line (e.g. 1466–1471<br>1488–1490 ).

رشتهاختیاری
Enthronedenthroned

Date enthroned.

خطاختیاری
Reign Start Datebegan

Reign start date.

خطاختیاری
Term Startterm_start

Term start date.

خطاختیاری
Quash Datequashed

Date the leader was quashed.

خطاختیاری
Reign End Dateended

Reign end date.

خطاختیاری
Term End Dateterm_end

Reign end date.

خطاختیاری
Predecessorpredecessor

The leader's predecessor.

خطاختیاری
Successorsuccessor

The leader's successor.

خطاختیاری
Opposedopposed

What the leader was opposed to.

رشتهاختیاری
Other Postsother_post

Other posts of the leader.

رشتهاختیاری
Ordinationordination

Date of ordination of the leader.

خطاختیاری
Ordained byordained_by ordinated_by

Person who ordained the leader

خطاختیاری
Consecrationconsecration

Date of consecration of the leader.

خطاختیاری
Consecrated byconsecrated_by

Person who consecrated the leader.

خطاختیاری
Cardinalcardinal

Date when the leader became a cardinal.

خطاختیاری
Rankrank

Rank of the leader.

رشتهاختیاری
Created Cardinal bycreated_cardinal_by

The person who made the leader a cardinal.

خطاختیاری
Birth Namebirth_name

Birth name of the leader.

خطاختیاری
Birth Datebirth_date

Birth date of the leader.

خطاختیاری
Birth Placebirth_place

Birth place of the leader.

خطاختیاری
Death Datedeath_date

Death date of the leader.

خطاختیاری
Death placedeath_place

Death place of the leader.

خطاختیاری
Buriedburied

Where the leader is buried.

خطاختیاری
Tombtomb

Tomb where the leader is buried.

خطاختیاری
Nationalitynationality

Nationality of the leader.

خطاختیاری
Religionreligion

Religion of the leader.

خطاختیاری
Residenceresidence

Residence of the leader.

خطاختیاری
Parentsparents

Parents of the leader.

رشتهاختیاری
Spousespouse partner

Spouse/partner of the leader.

خطاختیاری
Childrenchildren

Children of the leader.

رشتهاختیاری
Occupationoccupation

Occupation of the leader.

رشتهاختیاری
Previous Post(s)previous_post

The previous post(s) of the leader. The fields "Profession" and "Previous Post" are mutually exclusive.

رشتهاختیاری
Profession(s)profession

Profession(s) of the leader. The fields "Profession" and "Previous Post" are mutually exclusive.

رشتهاختیاری
Alma materalma_mater

Alma mater of the leader.

خطاختیاری
Signaturesignature

Name of an image file of the leader's signature.

خطاختیاری
Coat of Armscoat_of_arms

Name of an image of the leader's coat of arms.

خطاختیاری
Mottomotto

Motto of the leader.

خطاختیاری
Resting Place Coordinatesresting_place_coordinates

Coordinates of grave or similar; if known precisely. Use {{Coord}} with |display=inline,title

خطاختیاری
Educationeducation

Education of the leader.

رشتهاختیاری
Alt Text of Signaturesignature_alt

Alt text of the signature image.

رشتهاختیاری
Alt Text of Coat of Armscoat_of_arms_alt

Alt text for the coat of arms image.

رشتهاختیاری
Feast Dayfeast_day

Feast day of the leader.

خطاختیاری
Date Veneratedvenerated

Date this leader is venerated.

خطاختیاری
Saint Titlesaint_title

The saint title of this leader.

خطاختیاری
Date of Beatificationbeatified_date

Date of beatification.

خطاختیاری
Place of Beatificationbeatified_place

Place of beatification.

خطاختیاری
Beatified bybeatified_by

Person who beatified this leader.

خطاختیاری
Date of Canonizationcanonized_date

Date of canonization.

خطاختیاری
Place of Canonizationcanonized_place

Place of canonization.

خطاختیاری
Canonized bycanonized_by

Person who canonized this leader.

خطاختیاری
Attributesattributes

Attributes of this leader.

رشتهاختیاری
Patronagepatronage

Patronage of this leader.

خطاختیاری
Shrineshrine

Shrine of this leader.

خطاختیاری
Date of Cult Suppressionsuppressed_date

Date this saint's cult was suppressed.

خطاختیاری
Other Popesother

Base name of this pope (without the numeral or any prefixes) to link to other popes with the same base name e.g. Gregory.

خطاختیاری