الگو:Infobox Archbishop

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای معرفی شخصیت‌های مهم مسیحی مانند پاپ٬ اسقف اعظم٬ حواریون و غیره می‌تواند مفید باشد. آن‌را دربالای مقاله قرار دهید.

درصورت امکان می‌توانید از الگوی {{جعبه اطلاعات قدیس}} نیز استفاده نمایید.

استفاده[ویرایش]

{{{honorific-prefix}}} {{{name}}} {{{honorific-suffix}}}
{{{title}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}]]
{{{caption}}}
نام بومی {{{native_name}}}
کلیسا {{{church}}}
مناطق زیر نفوذ {{{archdiocese}}}
استان {{{province}}}
شهرستان {{{metropolis}}}
قلمرو {{{diocese}}}
ببینید {{{see}}}
Appointed {{{appointed}}}
In Office {{{term}}}
ابطال {{{quashed}}}
پس‌از {{{predecessor}}}
پیش‌ز {{{successor}}}
مخالف {{{opposed}}}
سایر شغل‌ها {{{other_post}}}
Orders
برگماری و انتصاب {{{ordination}}}
تقدیس {{{consecration}}}
by {{{consecrated_by}}}
Created Cardinal {{{cardinal}}}
رتبه {{{rank}}}
مشخصات فردی
نام در زمان تولد {{{birth_name}}}
تولد {{{birth_date}}}
درگذشت {{{death_date}}}
مدفون {{{buried}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
ملیت {{{nationality}}}
مذهب {{{religion}}}
مقیم {{{residence}}}
والدین {{{parents}}}
همسر {{{spouse}}} or {{{partner}}}
فرزندان {{{children}}}
اشتغال‌ {{{occupation}}}
Previous post {{{previous_post}}}
تحصیلات {{{education}}}
مادر علمی {{{alma_mater}}}
نشان {{{motto}}}
امضا [[File:{{{signature}}}|125px|{{{name}}}'s signature|alt={{{signature_alt}}}]]
نشان [[File:{{{coat_of_arms}}}|50px|{{{name}}}'s coat of arms|alt={{{coat_of_arms_alt}}}]]
Sainthood
یادروز {{{feast_day}}}
مورد احترام در {{{venerated}}}
عنوان مقدس {{{saint_title}}}
آمرزیده‌شده توسط {{{beatified_date}}}
{{{beatified_place}}}
by {{{beatified_by}}}
قدیس اعلام‌شده {{{canonized_date}}}
{{{canonized_place}}}
by {{{canonized_by}}}
مشارکت‌ها {{{attributes}}}
قیمومیت {{{patronage}}}
آرامگاه {{{shrine}}}
فرقه سرکوب شده {{{suppressed_date}}}
[[پاپ {{{other}}} (disambiguation)|پاپ‌های دیگر نامیده {{{other}}}]]

با کپی کردن تمام متن زیر(سمت راست)٬ در ابتدای مقاله و سپس افزودن فیلدهای دلخواه٬ الگو کامل خواهد شد. تمامی فیلدهایی که اطلاعات‌دهی نشوند٬ در مقاله نمایش داده نخواهند شد. درسمت چپ نمونه‌ای از روال و شکل نمایش الگو٬ پس‌از اجرای در ویکی‌پدیا مشاهده می‌شود.

{{Infobox Christian leader
| type       = 
| honorific-prefix = 
| name       = 
| honorific-suffix = 
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| title      = 
| image      = 
| image_size    = 
| alt       = 
| caption     = 
| church      = 
| archdiocese   = 
| province     = 
| metropolis    = 
| diocese     = 
| see       = 
| elected     = 
| appointed    = 
| term       = 
| term_start    = 
| quashed     = 
| term_end     = 
| predecessor   = 
| opposed     = 
| successor    = 
| other_post    = 
<!---------- Orders
The Orders section may be omitted in favour of Template:Ordination for those
clergy claiming Apostolic succession, such as Catholics, Orthodox and Anglicans. ---------->
| ordination    = 
| ordained_by   = 
| consecration   = 
| consecrated_by  = 
| cardinal     = 
| created_cardinal_by =
| rank       = 
<!---------- Personal details ---------->
| birth_name    = 
| birth_date    = <!-- {{تاریخ تولد|YYYY|MM|DD}} -->
| birth_place   = 
| death_date    = <!-- {{تاریخ مرگ و سن|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) -->
| death_place   = 
| buried      = 
| nationality   = 
| religion     = 
| residence    = 
| parents     = 
| spouse      = <!-- or | partner = -->
| children     = 
| occupation    = 
| profession    = 
| previous_post  = 
| education    =
| alma_mater    = 
| motto      = 
| signature    = 
| signature_alt  = 
| coat_of_arms   = 
| coat_of_arms_alt = 
<!---------- Sainthood ---------->
| feast_day    = 
| venerated    = 
| saint_title   = 
| beatified_date  = 
| beatified_place = 
| beatified_by   = 
| canonized_date  = 
| canonized_place = 
| canonized_by   = 
| attributes    = 
| patronage    = 
| shrine      = 
| suppressed_date = 
<!---------- Other ---------->
| other      = 
}}


تمپلت[ویرایش]

This template may be used to summarize information about a particular Christian leader, usually at the top of an article.

پارامترهای الگو
پارامتر توضیحات نوع پیش‌فرض مقدار خودکار وضعیت
Type type Type of leader (Pope, Cardinal, Antipope, or Coptic Pope). If the leader is none of these, leave blank. line خالی خالی اختیاری
Honorific Prefix honorific-prefix Honorific prefix line خالی خالی اختیاری
Name name Name line خالی خالی اختیاری
Honorific Suffix honorific-suffix Honorifix suffix line خالی خالی اختیاری
Title title Title of leader line خالی خالی اختیاری
Archbishop of ____ archbishop_of Place where the leader is the Archbishop. line خالی خالی اختیاری
Bishop of ____ bishop_of Place where the leader is the Bishop. line خالی خالی اختیاری
Patriarch of ____ patriarch_of Place where the leader is the Patriarch. line خالی خالی اختیاری
Image image The name of an image of the leader. line خالی خالی اختیاری
Image Size image_sizeimagesize Size of the image (e.g. 250px) line خالی خالی اختیاری
Alt Text for Image alt Alt text for image of leader string خالی خالی اختیاری
Image Caption caption Caption for image string خالی خالی اختیاری
Native Name native_name Leader's name in his/her native language line خالی خالی اختیاری
Native Name Language native_name_lang Language of the Leader's native name line خالی خالی اختیاری
Church church Church the leader is a member of. string خالی خالی اختیاری
Archdiocese archdiocese The archdiocese of the leader. line خالی خالی اختیاری
Province province Province of the leader. line خالی خالی اختیاری
Metropolis metropolis Metropolis of the leader. line خالی خالی اختیاری
Diocese diocese Diocese of the leader. line خالی خالی اختیاری
See see See of the leader. line خالی خالی اختیاری
Appointed appointed Date the leader was appointed. Fields "Elected" and "Appointed" are mutually exclusive. line خالی خالی اختیاری
Elected elected Date the leader was elected. Fields "Elected" and "Appointed" are mutually exclusive. line خالی خالی اختیاری
Term term Term of the leader. The field "Term" (which gives "In Office") is an alternative to "Enthroned"/"Reign Start Date"/"Term Start Date" and it disables "Ended"/"Term End Date". It can be used to show in one line the description of the period (e.g. 1466–1471 ). It can be also used to list multiple terms, separated by a new-line (e.g. 1466–1471<br>1488–1490 ). string خالی خالی اختیاری
Enthroned enthroned Date enthroned. line خالی خالی اختیاری
Reign Start Date began Reign start date. line خالی خالی اختیاری
Term Start term_start Term start date. line خالی خالی اختیاری
Quash Date quashed Date the leader was quashed. line خالی خالی اختیاری
Reign End Date ended Reign end date. line خالی خالی اختیاری
Term End Date term_end Reign end date. line خالی خالی اختیاری
Predecessor predecessor The leader's predecessor. line خالی خالی اختیاری
Successor successor The leader's successor. line خالی خالی اختیاری
Opposed opposed What the leader was opposed to. string خالی خالی اختیاری
Other Posts other_post Other posts of the leader. string خالی خالی اختیاری
Ordination ordination Date of ordination of the leader. line خالی خالی اختیاری
Ordained by ordained_byordinated_by Person who ordained the leader line خالی خالی اختیاری
Consecration consecration Date of consecration of the leader. line خالی خالی اختیاری
Consecrated by consecrated_by Person who consecrated the leader. line خالی خالی اختیاری
Cardinal cardinal Date when the leader became a cardinal. line خالی خالی اختیاری
Rank rank Rank of the leader. string خالی خالی اختیاری
Created Cardinal by created_cardinal_by The person who made the leader a cardinal. line خالی خالی اختیاری
Birth Name birth_name Birth name of the leader. line خالی خالی اختیاری
Birth Date birth_date Birth date of the leader. line خالی خالی اختیاری
Birth Place birth_place Birth place of the leader. line خالی خالی اختیاری
Death Date death_date Death date of the leader. line خالی خالی اختیاری
Death place death_place Death place of the leader. line خالی خالی اختیاری
Buried buried Where the leader is buried. line خالی خالی اختیاری
Tomb tomb Tomb where the leader is buried. line خالی خالی اختیاری
Nationality nationality Nationality of the leader. line خالی خالی اختیاری
Religion religion Religion of the leader. line خالی خالی اختیاری
Residence residence Residence of the leader. line خالی خالی اختیاری
Parents parents Parents of the leader. string خالی خالی اختیاری
Spouse spousepartner Spouse/partner of the leader. line خالی خالی اختیاری
Children children Children of the leader. string خالی خالی اختیاری
Occupation occupation Occupation of the leader. string خالی خالی اختیاری
Previous Post(s) previous_post The previous post(s) of the leader. The fields "Profession" and "Previous Post" are mutually exclusive. string خالی خالی اختیاری
Profession(s) profession Profession(s) of the leader. The fields "Profession" and "Previous Post" are mutually exclusive. string خالی خالی اختیاری
Alma mater alma_mater Alma mater of the leader. line خالی خالی اختیاری
Signature signature Name of an image file of the leader's signature. line خالی خالی اختیاری
Coat of Arms coat_of_arms Name of an image of the leader's coat of arms. line خالی خالی اختیاری
Motto motto Motto of the leader. line خالی خالی اختیاری
Resting Place Coordinates resting_place_coordinates Coordinates of grave or similar; if known precisely. Use {{Coord}} with |display=inline,title line خالی خالی اختیاری
Education education Education of the leader. string خالی خالی اختیاری
Alt Text of Signature signature_alt Alt text of the signature image. string خالی خالی اختیاری
Alt Text of Coat of Arms coat_of_arms_alt Alt text for the coat of arms image. string خالی خالی اختیاری
Feast Day feast_day Feast day of the leader. line خالی خالی اختیاری
Date Venerated venerated Date this leader is venerated. line خالی خالی اختیاری
Saint Title saint_title The saint title of this leader. line خالی خالی اختیاری
Date of Beatification beatified_date Date of beatification. line خالی خالی اختیاری
Place of Beatification beatified_place Place of beatification. line خالی خالی اختیاری
Beatified by beatified_by Person who beatified this leader. line خالی خالی اختیاری
Date of Canonization canonized_date Date of canonization. line خالی خالی اختیاری
Place of Canonization canonized_place Place of canonization. line خالی خالی اختیاری
Canonized by canonized_by Person who canonized this leader. line خالی خالی اختیاری
Attributes attributes Attributes of this leader. string خالی خالی اختیاری
Patronage patronage Patronage of this leader. line خالی خالی اختیاری
Shrine shrine Shrine of this leader. line خالی خالی اختیاری
Date of Cult Suppression suppressed_date Date this saint's cult was suppressed. line خالی خالی اختیاری
Other Popes other Base name of this pope (without the numeral or any prefixes) to link to other popes with the same base name e.g. Gregory. line خالی خالی اختیاری