فهرست قنات‌های شهرستان ملایر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از قنات دره کال، ملایر)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزیتهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان ملایر در استان همدان را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
اباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۲۵۰ ۱۲ ۱۵ ۵ ۲۰
اباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیاتان سفلی ۲۰۰ ۱۰ ۴ ۶ ۲۵
اباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه نو ۸۰ ۴ ۲۰ ۶ ۴۰
ابلاغ بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۰۰ ۵ ۵ ۱ ۵۰
ابی غلامعلی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه وسطی ۵۰۰ ۲۵ ۱۲ ۴ ۳۰
استخر خوشکه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۲۰ ۳ ۱۲ ۰ ۱۰
استخربالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۲۰ ۳ ۹ ۳ ۱۰
استخرسامنی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱٫۵ ۴۰
استخرنوراله بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۶۰۰ ۰ ۲۱ ۰ ۶۰
اشاقلعه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر اشاقلعه ۱۳۰۰ ۶۵ ۳۰ ۱۸ ۱۲۰
اشترمل بخش سامن شهرستان ملایر سامن ۲۲۰ ۱۱۰ ۳۵ ۱۰ ۹۰
اصیل بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر سراب طجر ۱۴۰ ۷ ۶ ۳ ۳۰
اقبلاق کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر زمان‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۸ ۵۰
اقلان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر الفات ۴۰۰ ۲۰ ۰ ۶ ۸۰
الیجه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۸۰۰ ۴۰ ۱۰ ۳ ۷۰
امام خمینی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میردرابوالحسن ۳۰۰ ۲۲ ۸ ۷ ۵۰
امام کریفرنی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر منگاوی ۴۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۰ ۱۰۰
امامزاده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۷۰۰ ۰ ۵ ۳ ۱۲۰
امامزاده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر منگاوی ۴۰۰ ۱۸ ۱۲ ۱۵ ۵۰
امیرآباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۱۰۰ ۵ ۲۰ ۰ ۰
بادامک بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۵۰ ۱۷ ۱۲ ۰ ۶۰
بازله وند بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بازله وند ۲۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۳۰ ۱۵۰
باغ بارک بخش سامن شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۰۰ ۲۰ ۲۲ ۱۵ ۱۲۰
باغ بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میردرابوالحسن ۳۰۰ ۱۰ ۹ ۱۰ ۴۰
باغ بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علیا ۸۰ ۴ ۱۴ ۴ ۱۰
باغ بزرگ بخش سامن شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۷۰۰ ۳۵ ۲۵ ۷ ۱۵۰
باقرآباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گلپرآباد ۱۵۰۰ ۷۵ ۱۸ ۲۴ ۸۰
باقرآباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر باقرآباد ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۴۰ ۶ ۱۵۰
بالا بخش سامن شهرستان ملایر سلطان‌آباد ۴۰۰۰ ۳۰ ۱۴ ۵ ۶۰
بالای‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۸۰۰ ۱۵ ۱۵ ۴ ۷۰
برابر بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۷ ۶ ۰
برافتاب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ملیان ۱۵۰۰ ۷۵ ۳۰ ۶ ۵۰
برخورداری بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر حاجی حذر ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۸ ۰ ۳۰
برده پل بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر برده پل ۳۰۰ ۱۵ ۰ ۵ ۳۰
برفضیلا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه وسطی ۵۰ ۲ ۱۲ ۰ ۲۰
بره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میرزایی ۱۶۰۰ ۶۵ ۲۵ ۲ ۱۸۰
بهره آفتاب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۲۰ ۴ ۱۲ ۰ ۱۵
بهره آفتاب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۲۰ ۱۱ ۶٫۵ ۳ ۷۰
بهره آفتاب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱۴۰
بهمن دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۸۰۰ ۴۰ ۵ ۰ ۱۵۰
بیجانلو بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه خلیفه ۲۵۰ ۱۲ ۱۵ ۱۰ ۷۰
بید بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر واشان ۷۰۰ ۳۵ ۱۸ ۳ ۴۰
بیغش بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیغش ۱۰۰۰ ۵۰ ۸ ۲۷ ۵۰
بینیان بخش سامن شهرستان ملایر لولوهر ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۱۰ ۵۰
تازه ملک بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر اردکلو ۳۰۰ ۱۵ ۷ ۱٫۵ ۳۰
تخت پوش بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر خردمند ۱۲۰۰ ۶۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰۰
ترک‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ترک ۱۲۰۰ ۳۰ ۲۴ ۱۰ ۲۰۰
تری‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر طجر ۲۰۰۰ ۸۰ ۱۵ ۸ ۲۵۰
تنگستان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۰۰ ۱۴ ۱۵ ۳ ۳۰
تپه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پشت تپه ۲۰۰۰ ۴۰ ۳۵ ۴ ۱۵۰
تپه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۵۰ ۷ ۵ ۲ ۳۰
جانی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۹۰۰ ۴۵ ۱۵ ۲ ۶۰
جریا بخش سامن شهرستان ملایر جریا ۷۰۰ ۸ ۲۷ ۰ ۵۰
جعفرآباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ضربعلی جعفرآباد ۳۰ ۲ ۱۰ ۰ ۴۰
جوب بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه علیا ۵۰ ۱۲ ۱۰ ۶ ۴۰
جوب بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ملیان ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۶ ۶ ۴۰
جوب بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۷۰۰ ۲۰ ۲۵ ۱۵ ۶۰
جوب دیم بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۶۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰۰
جوب دیم بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۵۰۰ ۲۵ ۰ ۷ ۱۰۰
جوب پایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ملیان ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۶ ۰ ۴۰
جوب پایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گرجائی ۵۰۰ ۲۵ ۲۰ ۲۵ ۸۰
جوب کوچکه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ملیان ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۷ ۴۰
جوبالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر سفلی ۲۰۰ ۱۰ ۱۲ ۷ ۲۵
جوخلف بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه وسطی ۱۰۰ ۵ ۲۰ ۲ ۱۰
جوشهرا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۵۰ ۱۲ ۹ ۰ ۲۵
جوشهرا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۵۰ ۱۱ ۹ ۰ ۳۰
جومیانه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۶۰ ۳ ۱۲ ۰ ۲۰
جومیزان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۱۲۰
جونوع بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گلپرآباد ۸۰۰ ۴۰ ۱۸ ۶ ۴۰
جوپایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر سفلی ۱۰۰ ۵ ۸ ۰ ۳۵
جیگ جیگ بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه سفلی ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۳ ۵۰
حاجی حذر بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۰ ۸۰
حام بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کنجور ۲۵۰ ۱۲ ۹ ۰ ۲۰
حسین بلاغی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علوی ۲۰۰۰ ۴۵ ۹ ۱۰ ۱۴۰
حسین‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر یوسف ۷۰۰ ۳۵ ۳۵ ۴ ۵۰
حمزه لو بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۰۰ ۲۰ ۵ ۴ ۶۰
حیدری بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۰ ۳۰
خانی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علوی ۲۰۰۰ ۴۵ ۱۵ ۳۰ ۲۲۰
خاکی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه سفلی ۱۰۰ ۵ ۶ ۵ ۳۵
خدر بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر خدری ۲۰۰۰ ۸۵ ۴۰ ۶ ۲۶۰
خرمن جا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۰۰ ۲۰ ۱۲ ۱۰ ۳۰
داخل‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر احمدروغنی ۱۵۰۰ ۷۵ ۲۴ ۳۰ ۶۰
داخل‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر احمدروغنی ۱۵۰۰ ۷۵ ۲۴ ۵ ۵۰
دانیه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دانیلو ۳۰۰۰ ۲۵ ۲۰ ۶ ۸۰
دربده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میردر ۲۰۰ ۱۰ ۱۴ ۴ ۵۰
دربند کریزتی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر جنگلیلی ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۳۵ ۲۵ ۸۰
درمسجد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ده چانه ۳۰۰ ۵ ۰ ۲ ۲۰
درمیربالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میردر ۳۰ ۲ ۳ ۲ ۱۰
دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره راست ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۰ ۲۰
دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۰ ۴ ۴۰
دره آقا حسین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر حسین دره ۷۰۰ ۳۰ ۵ ۴ ۶۰
دره افجه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۶۰ ۳ ۰ ۴ ۰
دره بخیه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه سفلی ۶۰ ۳ ۱۰ ۴ ۱۰
دره بخیه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۰۰ ۱۵ ۰ ۰ ۲۰
دره بهرام بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر تله جراسفلی ۱۰۰ ۵ ۲۴ ۰ ۱۰
دره بیاتان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۱۰۰ ۵ ۰ ۳ ۰
دره تخت پایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۱ ۳۰
دره تولی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۴۰۰ ۲۰ ۱۲ ۰ ۴۰
دره حنا راه واشان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ضربعلی ۲۵۰ ۱۲ ۵ ۲ ۸۰
دره خداداد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ضربعلی ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۳ ۵۰
دره ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علیا ۱۰۰ ۵ ۰ ۶ ۷
دره ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۳۰ ۳ ۹ ۴ ۲۰
دره رحمان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پاتپه ۸۰ ۴ ۲۰ ۳ ۴۰
دره رضا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه وسطی ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۲ ۵۰
دره سیرپایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میردر ۲۰۰ ۱۰ ۱۴ ۴ ۲۰
دره شنه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علی‌آباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۰ ۵۰
دره عباس علی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه وسط ۵۰ ۲ ۱۰ ۰ ۱۵
دره عباس علی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه وسطی ۲۰۰ ۱۰ ۱۵ ۳ ۲۵
دره غوله بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۲۰۰ ۶۰ ۱۲ ۰ ۵۰
دره قربان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علیا ۲۰ ۰ ۱۵ ۳ ۵
دره نویخ بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیاتان سفلی ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۳ ۳۰
دره واکلی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۵۰ ۶ ۸ ۰ ۰
دره پهنه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کنجور ۲۰۰ ۱۰ ۷ ۲ ۵۰
دره کلنگ بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۵۰۰ ۷۵ ۱۶ ۸ ۴۰
دره گردکان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه ۵۰ ۲ ۱۰ ۴ ۱۵
دره گیچه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۵۰ ۲ ۶ ۰ ۲۰
دروانجه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۶۰ ۳ ۷ ۳ ۰
دروانچه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۶۰ ۳ ۷ ۳ ۲۰
درویش بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میردرابوالحسن ۲۰۰ ۱ ۷ ۶ ۲۰
دستجرد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر مهدویه ۲۰۰ ۱۰ ۱۶ ۴ ۴۰
ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر چشمه زورق ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۴ ۴۰
ده بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کمربند ۶۰۰ ۳۰ ۱۶ ۲ ۴۰
ده سفید بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر اورزمان ۰ ۴۵ ۲۸ ۰ ۹۰
ده سفید بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۳۰۰ ۶۵ ۱۵ ۲ ۸۰
ده لو بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۰۰ ۱۵ ۰ ۳ ۲۰
دهنه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قندآباد ی ۱۸۰۰ ۳۰ ۱۲ ۲۰ ۱۰۰
دودرخت بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۸۰ ۴ ۰ ۰ ۰
دوشتن بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علیا ۴۰ ۲ ۱۶ ۷ ۷
دوشنان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میردرابوالحسن ۲۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰ ۷۰
رحمن‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر رحمن‌آباد انوچ ۳۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱٫۲۰۰۰۰۰۰۴۷۶۸۳۷۲ ۴۰
رضاقلی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علیا ۲۰ ۱ ۱۶ ۶ ۵
رودخانه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر رودخانه ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۴ ۸۰
ریزیجان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر اورزمان ۰ ۳۵ ۲۶ ۲۰ ۷۰
زرین کمر بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۲۰ ۶ ۱۲ ۳ ۷۰
زنگنه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر عشاق ۱۳۰۰ ۶ ۱۲ ۲۴ ۸۰
زیرجاده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۰۰ ۲۰ ۱۲ ۴ ۸۰
زیرده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۲۰ ۱ ۵ ۵ ۱۰
زیرده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گولوند ۲۰۰ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۲۰
زیرعلی جوق بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دشت ۱۴۰۰ ۳۸ ۰ ۰ ۲۰۰
زیرقلعه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر زنگنه علیا ۷۰۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۴۰
زیرقلعه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر طاغه ۲۰۰ ۱۰ ۹ ۶ ۲۰
ساروق بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۸۰ ۴ ۱۰ ۰ ۲۰
ساروق بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۲۰۰ ۱۰ ۱۵ ۴ ۳۰
ساروق بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۳۰۰ ۱۵ ۱۵ ۳ ۳۰
ساروق بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۹۰ ۵ ۱۲ ۰ ۲۵
سالار بخش سامن شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۶۰۰ ۳۰ ۱۸ ۱۵ ۱۴۰
سبزعلی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علیا ۷۰ ۳ ۱۶ ۶ ۸
سبزعلی فانی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بلوتو ۴۵۰ ۱۷ ۶ ۰ ۴۰
سر.یل بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۸۰۰ ۴۰ ۱۲ ۳ ۷۰
سراب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه ۶۰ ۳ ۱۰ ۵ ۲۰
سراب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه علیا ۵۰ ۱۲ ۱۱ ۶ ۲۰
سراب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر سراب ۷۰۰ ۳۵ ۱۵ ۱۵ ۲۵
سرخه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۳۰۰ ۱۵ ۱۰ ۳ ۲۰
سرلیه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۰۰ ۲۰ ۱۲ ۳ ۷۰
سرچم بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۵۰ ۷ ۱۰ ۰ ۳۰
سلمان‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۰۰ ۱۵ ۱۲ ۱۰ ۱۰۰
سنگ سفید بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۸۰۰ ۴۰ ۶ ۶ ۴۰
سنگ شیرازی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر سنگ شیرازی ۱۰۰ ۵ ۵ ۳ ۲۰
سنگ شیرازی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر سنگ شیرازی ۶۰ ۳ ۰ ۴ ۱۵
سیاه ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر انوچ ۸۰۰ ۴۰ ۱۰ ۳ ۱۴۰
سیاه گله بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر فیروزآباد ۳۵۰ ۱۷ ۱۶ ۴ ۷۰
سیل علیمرره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گلپرآباد ۸۰۰ ۳۵ ۱۲ ۶ ۳۵
شابلاغی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر شابلاغی ۵۵۰ ۲۵ ۱۲ ۰ ۶۰
شاطری بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ایرانه ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۵ ۳ ۲۵
شریف‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۵۰۰ ۲۵ ۶ ۱۵ ۵۰
شوره گل بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر منگاوی ۶۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱۵ ۶۰
شورگل بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر نیکی کنددهنو ۳۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱۲ ۳۰۰
شورگل بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر منگاوی ۶۰۰ ۳ ۱۰ ۱۰ ۷۰
صفرکش بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۳۰ ۲ ۵ ۳ ۴۵
صفرکش بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۳۰ ۲ ۷ ۳ ۱۵
صلح آقا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کندملان ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۸ ۲۰۰
طلائی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۳۰ ۴ ۱۲ ۰ ۲۰
عباس قلی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر تله جراسفلی ۲۰۰ ۱۰ ۱۲ ۶ ۲۵
عباس‌آباد بخش جوکار شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۰۰۰ ۲۰۰ ۲۶ ۰ ۱۲۰
عجم بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۱۰۰ ۵ ۶ ۱ ۲۰
عجم بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۵ ۳۰
علی محمدناظمی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ارته بلاغ ۳۵۰ ۱۶ ۸ ۰ ۳۵
علی محمدناظمی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر هزارجریب ۲۵۰ ۱۵ ۷ ۰ ۳۰
علی محمدناظمی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کلیل‌آباد ۲۵۰ ۱۴ ۱۰ ۰ ۳۰
علیرضا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کمربند ۳۰۰ ۱۵ ۱۰ ۲ ۶۰
علی‌آباد بیگی بخش جوکار شهرستان ملایر علی‌آباد ۸۰۰ ۴۰ ۱۲ ۲۰ ۵۰
عمومی بخش سامن شهرستان ملایر ارته بلاغ ۴۵۰ ۱۸ ۸ ۱۵ ۵۰
عمومی بخش سامن شهرستان ملایر کلیل‌آباد ۶۵۰ ۳۲ ۷ ۱۰ ۱۰۰
عمومی بخش سامن شهرستان ملایر حسن کوسج ۴۰۰ ۳۰ ۱۸ ۹ ۸۰
عمومی بخش سامن شهرستان ملایر هزار جریب ۱۰۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰
عمومی بخش سامن شهرستان ملایر مالیچه ۳۰۰ ۲۵ ۱۵ ۴ ۷۰
عمومی بخش سامن شهرستان ملایر دوریجان ۸۰۰ ۴۰ ۲۱ ۱۰ ۱۲۰
عمومی بخش سامن شهرستان ملایر لولوهر ۴۵۰ ۱۶ ۱۵ ۱۰ ۷۰
عمومی بخش سامن شهرستان ملایر بلوتو ۲۵۰ ۱۵ ۱۱ ۱۵ ۸۰
عمومی بخش سامن شهرستان ملایر میاترولان ۶۰۰ ۳۸ ۲۵ ۱۰ ۱۸۰
عمومی بخش سامن شهرستان ملایر مهدی‌آباد ۱۲۰۰ ۴۵ ۳۵ ۸ ۱۰۰۰
غلام مرده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه سفلی ۴۰ ۲ ۷ ۴ ۱۰
قاسم‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۶۰۰ ۳۰ ۱۵ ۱۲ ۴۰
قانی کوزه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر زمان‌آباد ۷۰۰ ۳۵ ۱۲ ۱۲ ۱۰۰
قرعلی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۸۰۰ ۴۰ ۱۲ ۲ ۷۰
قرمزکهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۵۰ ۱۲ ۱۲ ۶ ۵۰
قره تپه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۰۰ ۵ ۶ ۱٫۵ ۵۰
قرودره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر طالنه بر ۳۰۰ ۱۵ ۱۱ ۱۵ ۵۰
قزاق بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قزاق ۲۰۰ ۱۰ ۸ ۳ ۱۸
قزله بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستای قدیمی ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۰ ۱۴ ۱۵۰
قشلاق بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ملیان ۲۰۰ ۱۰ ۷ ۴ ۲۰
قشلاق بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر زنگنه علیا ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۵ ۳ ۵۰
قفان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۷۰۰ ۳۵ ۱۰ ۶ ۵۰
قلعه دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر حمزه‌لو علیا ۲۰۰ ۱۰ ۲۰ ۷ ۳۰
قلعه نیراخور بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر چشمه ساران ۱۵۰۰ ۷۵ ۶ ۴ ۴۰
قنات آرتیمان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پیروز ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۸ ۱۵۰
قنات ازناد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۹۵۰ ۵۰ ۳۸ ۱۵ ۱۵
قنات ازناوله بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ازناوله ۶۵۰ ۳۱ ۲۵ ۱۰ ۱۰۰
قنات امامزاده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۲ ۶ ۸۰
قنات باغ کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر توسکین ۲۱۰ ۱۱ ۲۰ ۹ ۸۰
قنات باقری بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۰۰ ۱۰ ۵ ۰ ۳۰
قنات بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۸۰۰ ۴۰ ۸ ۵ ۷۰
قنات بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قوزان ۸۰۰ ۴۰ ۳۰ ۱۵ ۱۵۰
قنات بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر طجر ۱۸۰۰ ۷۰ ۰ ۲۰ ۲۰۰
قنات بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر یوخاری گل ۷۰۰ ۱۴ ۱۲ ۰ ۶۰
قنات بالای ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قشلاق شیرازی ۲۵۰ ۱۲ ۱۰ ۱۰ ۵۰
قنات بالای ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر غیاث‌آباد ۷۰۰ ۳۵ ۲۵ ۱۵ ۴۰
قنات بالای ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر یونجی ۶۵۰ ۳۲ ۲۵ ۱۳ ۶۰
قنات برافتاب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر جوزان ۶۵۰ ۳۲ ۳۰ ۱۵ ۱۰۰
قنات برافتاب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گل گل ۲۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۲ ۲۰
قنات حاجی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بوربور ۸۰۰ ۱۷ ۱۵ ۸ ۲۰۰
قنات حسین‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۰۰۰ ۲۰۰ ۴۵ ۳ ۱۵۰
قنات خان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۰۰ ۱۵ ۱۵ ۸ ۶۰
قنات خانی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۷۵۰ ۳۵ ۳۲ ۱۴ ۱۴
قنات خیرآباد بخش سامن شهرستان ملایر ابدر ۶۰۰ ۳۰ ۲۴ ۱۵ ۱۴۰
قنات خیرآباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر مانیزان ۴۲۰ ۲۱ ۲۰ ۱۰ ۸۰
قنات خیرآباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۵۰ ۲۲ ۲۵ ۱۳ ۶۰
قنات دربند بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر جوراب ۸۵۰ ۴۲ ۳۰ ۰ ۹۰
قنات دربند بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کمک ۲۵۰ ۱۲ ۱۵ ۱۵ ۲۰
قنات ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ده ۲۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰
قنات ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۰۰۰ ۰ ۳۰ ۴ ۱۵۰
قنات ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر الفات ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۱۵ ۶۰
قنات ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۲۰ ۱۶ ۱۷ ۱۲ ۳۵
قنات دهنو بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۳۵ ۳ ۱۴۰
قنات راه سان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۴۰ ۱۲ ۱۰ ۹ ۳۰
قنات زمینه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۸۰ ۹ ۱۰ ۰ ۲۰
قنات زیارت ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر توسکین ۲۸۰ ۱۴ ۲۲ ۱۲ ۹۰
قنات زیرآباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۲۰ ۱۶ ۱۰ ۱۰ ۴۰
قنات زیرده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علمدارسفلی ۲۵۰ ۱۲ ۱۰ ۸ ۸۰
قنات زیرده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گلوره علیا ۳۰۰ ۱۵ ۱۵ ۱۱ ۲۰
قنات زیرده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر خان‌آباد ۴۲۰ ۲۱ ۳۵ ۱۶ ۵۰
قنات سرویل بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیجن‌آباد ۱۲۰۰ ۶۰ ۴۲ ۱۶ ۸۰
قنات علی‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دهنواورزمان ۲۵۰ ۱۲ ۸ ۰ ۳۵
قنات عمومی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر چشمه پهن طاسبندی ۲۰۰ ۱۰ ۱۲ ۱۰ ۲۰
قنات فروز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر فروز ۴۸۰ ۲۴ ۲۰ ۱۵ ۱۰۰
قنات فشار بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۵۰ ۱۷ ۱۷ ۱۴ ۳۵
قنات قریه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قریه ۳۰۰۰ ۱۴۰ ۳۵ ۰ ۱۴۰
قنات لشگردر بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر جوزان ۸۲۰ ۴۰ ۳۵ ۱۶ ۱۲۰
قنات مرویل بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر مرویل ۵۰۰ ۲۵ ۱۸ ۲۵ ۳۵
قنات معروف به روستا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۲ ۲۰ ۱۲۰
قنات نظرآباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه باباخان ۴۸۰ ۲۴ ۲۶ ۱۵ ۳۰
قنات وسط دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر محمودآباد ۸۵۰ ۴۲ ۳۲ ۱۵ ۱۵
قنات وسط دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گنجاب ۳۰۰ ۱۵ ۲۰ ۱۳ ۶۰
قنات وسط ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قجراب سفلی ۴۸۰ ۲۴ ۲۰ ۱۴ ۵۰
قنات وسط ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کهریز توسک ۷۵۰ ۳۵ ۳۰ ۱۶ ۷۰
قنات وسط ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قجراب سفلی ۴۰۰ ۲۰ ۱۸ ۱۲ ۶۰
قنات وسط ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پیرخداوردی ۲۵ ۳۰۰ ۲۱ ۰ ۳۰۴۳۰
قنات وسط ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کله بید ۴۰۰ ۲۰ ۲۲ ۱۵ ۵۰
قنات وسط ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۹۵۰ ۴۵ ۳۵ ۱۴ ۱۴
قنات وسط ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قره نگینی ۴۲۰ ۲۱ ۲۵ ۱۶ ۱۲۰
قنات وسط ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گلوشجرد ۴۵۰ ۲۲ ۲۰ ۱۵ ۳۵
قنات وسط ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر شریف‌آباد ۸۵۰ ۴۲ ۳۰ ۱۰ ۵۰
قنات وسط ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ورچق ۱۰۰۰ ۵۰ ۳۵ ۱۵ ۱۵
قنات وسط ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر سالوک ۳۸۰ ۱۹ ۲۰ ۱۰ ۵۰
قنات پارک بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۹۰۰ ۴۵ ۳۵ ۱۶ ۱۶
قنات پایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر طجر ۱۵۰۰ ۷۰ ۲۰ ۱۵ ۲۴۰
قنات پایین ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۰۰ ۱۰ ۲۰ ۱۳ ۴۰
قنات پایین ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قجراب سفلی ۳۸۰ ۱۹ ۲۰ ۱۵ ۴۰
قنات پایین ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بابارئیس ۷۰۰ ۳۵ ۲۵ ۱۳ ۱۳
قنات پایین ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قجراب علیا ۴۰۰ ۲۰ ۱۸ ۱۵ ۷۰
قنات پنیان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر لولوهر ۸۰۰ ۴۰ ۳۵ ۰ ۷۰
قنات پنیان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر لولوهر ۷۵۰ ۳۰ ۲۰ ۰ ۶۰
قنات کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۸۰ ۱۴ ۱۱ ۱۱ ۲۰
قنات کهریزکهنه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بابلقانی ۹۵۰ ۴۵ ۱۲ ۱۵ ۵۰
قنات یک قلا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۵۰ ۱۷ ۱۳ ۰ ۲۰
قنات‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علیا ۶۰ ۳ ۱۵ ۵ ۷
قوزان به قلعه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر نصرت‌آباد ۱۲۰۰ ۶۰ ۴۰ ۸ ۱۲۰
قوقوله بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قوقوله ۶۰۰ ۱۷ ۶ ۳ ۷۰
محمدآباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۶۰ ۳ ۱۰ ۰ ۳۰
محمدبلاغی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه ۶۰ ۳ ۱۰ ۵ ۲۰
محمودآباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر محمودآباد ۳۵۰۰ ۱۷۰ ۳۵ ۱۵ ۲۴۰
مرآباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر طالنه بر ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۱۵ ۱۰۰
مرادبیک بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۲ ۳ ۱۰۰
مزرعه بالای ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۰۰ ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۵۰
مزرعه نو بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر امیرالامراء ۱۲۰۰ ۶۰ ۱۴ ۵ ۶۰
مسجدبلاغی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۵ ۷۰
ملکه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۲۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲ ۲۰
منعله کش بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میشن ۵۰۰ ۲۵ ۲۰ ۷ ۵۰
موگاش فالی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۰۰ ۲۰ ۰ ۱٫۵ ۶۰
میان بوربور بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کریم‌آباد ۱۵۰۰ ۴۰ ۱۲ ۰ ۱۵۰
میان دواب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۷۰۰ ۳۵ ۹ ۷ ۱۵۰
میانده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گلپرآباد ۱۰۰۰ ۵۰ ۱۰ ۲۵ ۵۰
میانه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قوزان ۱۵۰۰ ۷۰ ۱۵ ۱۰ ۱۴۰
میان‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۲۰۰ ۳۰ ۲۸ ۸ ۲۴۰
میان‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر زاغه طالبندی ۱۲۰۰ ۳۰ ۲۰ ۶ ۱۰۰
میرزابزرگ ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بابارود ۷۵۰ ۳۷ ۲۰ ۰ ۱۰۰
نابیده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بش آغاج ۳۰۰ ۰ ۲۵ ۸ ۱۵۰
ناظمی بخش سامن شهرستان ملایر حسین‌آباد ۴۰۰ ۳۰ ۱۸ ۸ ۱۲۰
ناقربلاغی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۰۰ ۳۰ ۱۰ ۳ ۱۰۰
نام قنات نامعلوم بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر زاغه طالبندی ۱۵۰۰ ۴۰ ۱۸ ۳ ۱۵۰
نام قنات نامعلوم بخش سامن شهرستان ملایر کهریز ناظم ۳۰۰ ۲۵ ۲۵ ۲۲ ۱۴۰
نظام‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۲۰ ۲۱ ۲۵ ۱۱ ۶۰
نیور بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۸۰ ۴ ۱۰ ۰ ۲۵
هرنگ بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کهکدان ۹۰۰ ۴۵ ۱۵ ۴ ۳۰
هریه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر طجرسامن ۲۰۰ ۱۰ ۱۷ ۳ ۹۰
هفته چشمه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۸۰۰ ۴۰ ۱۴ ۲۰ ۷۰
هموار بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ده چانه ۵۰۰ ۱۶ ۱۲ ۴ ۵۰
والی خان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر اورزمان ۰ ۴۵ ۳۵ ۳ ۱۰۰
ورارزگلو بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ازناد ۱۱۰۰ ۵۵ ۴۰ ۱۶ ۱۶
وسط‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کهریز ۸۰۰ ۱۸ ۱۲ ۳ ۷۰
پایین‌آباد ی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کوچک ۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۲ ۳۰۰
پشت تپه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بلوتو ۶۵۰ ۲۵ ۷ ۰ ۵۰
پشت قلا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۶۰۰ ۳۰ ۱۵ ۵ ۶۰
پوشته بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۱۰۰ ۵ ۱۲ ۲ ۲۰
پوچقا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر شیرین‌آباد ۲۵۰ ۱۲ ۱۳ ۱۱ ۵۰
پیرچشمه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میردرابوالحسن ۲۰۰ ۸ ۹ ۱۰ ۶۰
چشم رمضان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر سفلی ۵۰۰ ۲ ۸ ۷ ۳۵
چشمه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۶۵۰ ۰ ۶ ۴ ۱۰۰
چشمه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۲۵ ۳ ۱۲ ۴ ۱۵
چشمه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۵۰ ۲ ۵ ۰ ۱۵
چشمه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۸۰ ۴ ۶ ۱ ۲۰
چشمه احمد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علیا ۶۰ ۳ ۱۵ ۴ ۱۰
چشمه امیر بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۵۰ ۲ ۱۰ ۰ ۱۵
چشمه باغ بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر چشمه باغ ۱۰۰ ۵ ۷ ۱۵ ۱۴
چشمه بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۱۰۰ ۵ ۱۲ ۰ ۲۰
چشمه توره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ده میانه ۱۰۰۰ ۵۰ ۳۰ ۰ ۴۵
چشمه توله بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۶۰۰ ۳۰ ۱۰ ۴ ۶۰
چشمه دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۰۰ ۲ ۴ ۰ ۲۰
چشمه زرد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۸۰ ۹ ۸ ۷ ۲۰
چشمه سرده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر چشمه سرده ۶۰۰ ۳۰ ۱۵ ۲ ۳۵
چشمه شرکاء بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه ۵۰ ۲ ۸ ۴ ۱۰
چشمه عبدلی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۲۰ ۷ ۹ ۰ ۱۰
چشمه عسگر بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علیا ۶۰ ۳ ۱۵ ۰ ۱۰
چشمه علی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میردر ۲۰۰ ۱۰ ۱۴ ۱۰ ۲۰
چشمه علی سالم بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علمدار علیا ۲۲۰ ۱۱ ۱۲ ۰ ۱۵
چشمه علی محمد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر چشمه علی محمد ۷۰۰ ۳۵ ۱۵ ۴ ۴۰
چشمه علی ولی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علمدار علیا ۲۸۰ ۱۴ ۱۳ ۹ ۹
چشمه غازه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه وسطی ۸۰ ۴ ۹ ۳ ۳۰
چشمه قالب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیاتان علیا ۲۵۰ ۱۲ ۸ ۴ ۲۵
چشمه قرمز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر زاغه طالبندی ۱۰۰۰ ۲۵ ۰ ۴ ۸۰
چشمه محمد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۶۰ ۳ ۸ ۰ ۰
چشمه محمدتقی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه ۱۰۰ ۵ ۸ ۴ ۲۵
چشمه محمدرضا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۶۰ ۳ ۱۰ ۰ ۲۰
چشمه محمدرضا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۶۰ ۳ ۱۰ ۰ ۲۰
چشمه مولا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۳۰۰ ۱۵ ۱۰ ۰ ۳۰
چشمه مولاحسین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۲۵۰ ۱۲ ۸ ۰ ۲۵
چشمه مولاحسین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۲۵۰ ۱۲ ۹ ۰ ۲۵
چشمه می بلند بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۲۰ ۱۱ ۱۲ ۹ ۹
چشمه میرزا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه ۴۵ ۲ ۱۲ ۴ ۵
چشمه میرزا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر طاغه ۱۵۰ ۷ ۱۸ ۵ ۱۵
چشمه نیزار بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پیرسواران ۳۰۰ ۱۵ ۱۵ ۰ ۲۰
چشمه ورمزیار بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۵۰ ۱۲ ۱۳ ۱۱ ۱۱
چشمه وسطی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پاتپه ۶۰ ۳ ۱۵ ۴ ۳۰
چشمه پایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۲ ۳ ۰
چشمه پایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پاتپه ۶۰ ۳ ۲۰ ۴ ۳۰
چشمه پوشش بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه ۵۰ ۲ ۱۲ ۶ ۱۰
چشمه کریم بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر تله جراسفلی ۷۰ ۳ ۱۱ ۰ ۱۵
چشمه کوره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۲۰ ۵ ۷ ۰ ۲۰
چشمه کوره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر تله جراسفلی ۱۰۰ ۵ ۱۰ ۲ ۱۰
چشمه کوه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر تله جراسفلی ۲۰۰ ۱۰ ۰ ۴ ۲۵
چشمه کویر بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۹۰ ۱۴ ۱۴ ۱۰ ۱۰
چم بالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۵۰ ۲۲ ۱۰ ۱۵ ۳۰
چم سخته بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ده چانه ۵۰۰ ۲۵ ۴ ۰ ۴۰
چم پا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گلپرآباد ۷۰۰ ۳۵ ۱۵ ۵ ۳۰
چمن بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه وسطی ۱۰۰ ۵ ۱۲ ۲ ۲۵
چهارباغ بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه ۶۰ ۳ ۱۰ ۴ ۱۵
چهاردانگه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۱۰۰۰ ۵۰ ۲۵ ۴ ۰
چهل کوزار بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۶۰ ۳ ۱۲ ۰ ۰
چواشه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه ۵۰ ۲ ۸ ۵ ۱۰
چواشه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه ۴۰ ۲ ۹ ۴ ۱۰
چواشه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره میانه ۴۰ ۲ ۹ ۳ ۱۰
چوپانلوبلاغ بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستای قدیمی ۶۰۰ ۳۰ ۱۸ ۵ ۴۰
چپ دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۴۰ ۲ ۷ ۲ ۲۰
چپ دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ضربعلی ۱۸۰ ۹ ۱۴ ۱٫۵ ۵۰
چپ دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۳۰ ۲ ۸ ۰ ۲۰
چپ دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۴۰ ۲ ۶ ۲ ۲۰
کاوکنشی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر منگاوی ۳۰۰ ۱۶ ۱۱ ۲۰ ۸۰
کردخور بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ۴۰ ۲۰۰
کرسین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر موسی خانبلاغی ۴۵۰ ۰ ۵ ۶ ۲۰۰
کله جوب بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۰۰ ۱۵ ۱۰ ۲ ۲۰
کمال بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۳۰۰ ۱۵ ۰ ۴ ۳۰
کنگرلوق بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۸۰۰ ۴۰ ۲۵ ۱۶ ۷۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۴۰۰ ۲۰ ۱۴ ۶ ۵۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر حمزه‌لو علیا ۲۵۰ ۱۲ ۱۰ ۶ ۳۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۱۰۰ ۵ ۰ ۴ ۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میشن ۴۰۰ ۲۰ ۰ ۷ ۴۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کهریززیرمسجد ۵۰۰ ۱۶ ۱۲ ۳ ۸۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر داخل روستا ۲۰۰۰ ۱۰ ۱۸ ۰ ۵۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۰ ۵۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۲۰۰ ۱۰ ۶ ۵ ۳۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر شادکندی ۴۰۰ ۲۰ ۵ ۴ ۳۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر چوبدرپری ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۴ ۸۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۴۰ ۵ ۱۲ ۴ ۲۵
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ده چانه ۴۰۰ ۱۵ ۱۰ ۸ ۶۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کنجور ۱۰۰۰ ۵۰ ۰ ۳ ۵۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر چوبدرپری ۶۰۰ ۳۰ ۱۶ ۷ ۱۴۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر اردکلو ۷۰۰ ۳۵ ۱۴ ۳ ۸۰
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۶۰ ۳ ۸ ۰ ۱۵
کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بابارود ۵۰۰ ۲۵ ۱۸ ۱۱ ۷۰
کهریز داخل ده بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر زنگنه علیا ۱۵۰۰ ۷۵ ۲۰ ۶ ۱۰۰
کهریز سرخ بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر خردمند ۱۲۰۰ ۳۰ ۲۵ ۰ ۲۵۰
کهریز نوه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر سفلی ۲۲۰ ۱۱ ۱۴ ۶ ۲۰
کهریز پایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر میردر ۶۰۰ ۳۰ ۱۲ ۰ ۳۰
کهریزبالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ده میانه ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۳۵ ۰ ۵۰
کهریزبالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر طاغه ۱۵۰ ۷ ۱۸ ۶ ۲۰
کهریزبالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیاتان علیا ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۶ ۳۵
کهریزبالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۳۰۰ ۱۵ ۱۰ ۶ ۳۰
کهریزبالا بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر کهریزبالا ۱۸۰ ۹ ۱۵ ۱ ۴۰
کهریزتازه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۲۵۰ ۱۲ ۱۰ ۱ ۴۰
کهریزعلی اکبرخان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستای قدیمی ۹۰۰ ۴۵ ۲۰ ۱۶ ۵۰
کهریزپایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیاتان علیا ۴۰۰ ۲۰ ۱۲ ۶ ۳۰
کهریزپایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر طاغه ۱۲۰ ۶ ۱۴ ۶ ۱۵
کهریزپایین بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۲۵۰ ۱۲ ۱۲ ۴ ۲۵
کهریزیقاری بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر نهنجه ۶۰۰ ۳۰ ۱۴ ۱ ۱۵
کوره چاه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۳۰ ۵ ۱۲ ۳ ۲۰
کوله ونان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۵۰۰ ۷۵ ۱۲ ۳ ۶۰
کوه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علیا ۵۰ ۲ ۱۵ ۰ ۱۰
کوکب خانم کهریز بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر زمان‌آباد ۴۰۰ ۲۰ ۱۰ ۸ ۸۰
کچان علیان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پیرسواران ۵۰۰ ۲ ۵ ۵ ۵۰
کیوره افغان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۱۵۰۰ ۷۵ ۲۱ ۸ ۱۲۰
گاتوار بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۳۰ ۵ ۱۲ ۳ ۲۵
گاوگلی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۸۰۰ ۴۰ ۸ ۱۰ ۵۰
گاوگلی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر دره چنار ۲۰۰ ۱۰ ۶ ۷ ۲۰
گذربلاغی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بوربور ۷۰۰ ۱۶ ۱۴ ۶ ۱۴۰
گرانگه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر پریدرابوالحسن ۸۰ ۴ ۱۲ ۰ ۰
گردتان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۳۵۰ ۱۷ ۱۰ ۳ ۴۰
گردنکه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۶۰ ۳ ۱۲ ۰ ۱۵
گردنکه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۶۰ ۳ ۱۰ ۰ ۱۵
گردنکه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بیدکرپه علیا ۵۰ ۲ ۱۰ ۰ ۲۰
گزایان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر قلعه‌جود علیا ۲۵ ۴ ۱۲ ۵ ۱۵
گل دره بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر گل دره انوچ ۵۰۰ ۲۵ ۱۵ ۱ ۳۰
گل ملگاه بخش سامن شهرستان ملایر اورزمان ۲۰۰۰ ۶۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰۰
گلان بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ده چانه ۱۵۰۰ ۷ ۷ ۳ ۸۰
گوهانی بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۰۰ ۲۰ ۰ ۵ ۵۰
گیلی نزار بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۴۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲ ۲۰
گیچک بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر ده چانه ۱۵۰۰ ۷ ۱۰ ۰ ۶۰
یوسف‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر طالنه بر ۵۰۰ ۲۵ ۱۰ ۱۵ ۸۰
یونجه زار بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر بپهان ۷۰۰ ۳۰ ۱۶ ۲ ۷۰
یونس‌آباد بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر علوی ۳۰۰۰ ۴۵ ۲۷ ۲۰ ۱۲۰
یک درخته بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر هریرز ۲۰۰ ۱۰ ۶ ۲ ۱۰۰
یک روز راه بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر زرشکی ۱۵۰ ۷ ۱۵ ۲ ۸۰
یکه بید بخشی نامعلوم در شهرستان ملایر روستا نامعلوم ۳۰۰ ۱۵ ۱۴ ۱۲ ۱۲

منابع[ویرایش]

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ تیر ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.