فرمت نقطه شناور دقت دوگانه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از Double-precision floating-point format)

فرمت نقطه شناور دقت دوگانه یک فرمت شماره کامپیوتر است که معمولاً 64 بیت را در حافظه کامپیوتر اشغال می کند. این یک دامنه وسیعی از مقادیر عددی را با استفاده از یک نقطه رادیویی شناور نشان می دهد.

نقطه شناور برای نشان دادن مقادیر کسری استفاده می شود، یا وقتی که یک محدوده گسترده تر از نقطه ثابت (همان عرض بیتی) باشد، حتی اگر با هزینه دقیق باشد. دقت دوگانه ممکن است زمانی که محدوده و یا دقت تکگانه ناکافی باشد.

در IEEE 754-2008 استاندارد ، 64 بیت با فرمت پایه 2 به طور رسمی به عنوان binary64 اشاره می‌کند؛ آن را دو برابر در IEEE 754-1985 نامگذاری کردند . IEEE 754 فرمت های نقطه شناور اضافی را مشخص می کند، از جمله 32 بیت پایه 2 دقت تک گانه و اخیراً، نمایندگی پایه 10.

یکی از اولین زبان برنامه نویسی برای ارائه انواع داده های تک و دو دقت شناور، فورترن بود. قبل از تصویب گسترده IEEE 754-1985، نمایندگی و ویژگی های انواع داده های شناور وابسته به تولید کننده کامپیوتر و مدل کامپیوتری و تصمیم گیری های انجام شده توسط برنامه نویسان زبان برنامه ریزی بود. به عنوان مثال، نوع داده دقت دوگانه GW-BASIC فرمت نقطه شناور64 بیتیMBF بود.

فرمت نقطه شناور دوتایی دقت دوگانه Binary64: IEEE754

با توجه به میزان عملکرد و پهنای باند آن،دقت دوگانه نقطه شناور دوتایی یک فرمت رایج استفاده شده در رایانه های شخصی است، به دلیل گستردگی وسیع تر آن از نقطه شناور دقت تک‌گانه. همانطور که با دقت تک‌گانه فرمت ممیز شناور،زمانی که با یک فرمت صحیح با همان اندازه مقایسه شده است آن را فاقد دقت در اعداد صحیح می‌کند. این معمولاً به عنوان دو برابر شناخته می شود. استاندارد IEEE 754 یک binary64 را مشخص می کند:

منابع