پرش به محتوا

گیلاس ژاپنی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساتو-زاکورا
گیوایکو یک نوع درخت ساکورای باغی
رده‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
دسته: گیاهان گلدار
رده: دولپه‌ای‌ها
راسته: گل‌سرخ‌سانان
تیره: گل‌سرخیان
سرده: پرونوس
زیرسرده: ساکورا
نام دوبخشی
Cerasus lannesiana Carriere

گیلاس ژاپنی یا ساتو-زاکورا (به ژاپنی: 里桜 sato-zakura) نام علمی (Cerasus lannesiana Carriere) به مجموعه‌ای از رقمهای درختان ساکورا گفته می‌شود که عموماً به‌طور مصنوعی و توسط انسان به وجود آمده‌اند. شروع کاشت و به وجود آوردن این نوع ساکورا به دوره هی آن بر می‌گردد. درخت مادر اصلی در ساتو-زاکوراها اوشیما-زاکورا است که با انواع دیگر ساکورای وحشی از قبیل یاما-زاکورا، ادوهیگان، کاسومی-زاکورا و مامه-زاکورا پیوند داده‌می‌شود. همواره سعی شده‌است انواعی به وجود آورده‌شود که از نظر زیبایی ارزنده باشند. در بین انواع ساتو-زاکورا از نظر شکل ظاهری درخت، شیداره-زاکورا (شاخه افشان) و از نظر شکل گل، یائه-زاکورا (پرگلبرگ) بسیار است.

ساتو-زاکورا به عنوان یک زیربخشه

[ویرایش]

در بعضی از تقسیم‌بندی‌ها ساکورا به چهار بخشه به نام‌های ساکورا، می-زاکورا، میاما-زاکورا، روبوپه‌تارومو تقسیم می‌شود. این چهار بخشه خود به زیربخشه‌هایی تقسیم می‌شوند.

بخشه ساکورا به زیر بخش‌هایی با نام‌های یاما-زاکورا، ادوهیگان، مامه-زاکورا، چوجی-زاکورا، کانهی-زاکورا تقسیم می‌شود. هر کدام از این زیربخشه‌ها دارای دو گروه ساکورای وحشی و ساکورای باغی هستند. نام برخی از انواع ساکوراهای باغی این پنج زیربخشه در زیر آمده‌است.

 • آساهی‌یاما(旭山・朝日山)
 • آزومانی‌شیکی(東錦)
 • آمانوگاوا(天の川)
 • آمایادوری(雨宿)
 • آمانیکی(綾錦・松前綾錦)
 • آراکاوانیوی(荒川匂)
 • آراشی‌یاما(嵐山)
 • آراتاوا(新珠・松前新珠)
 • آری‌آکه(有明)
 • ایچی‌یو(一葉)
 • ایستوکایاما(早晩山)
 • ایتوکوکوری(糸括)
 • ایماشوکو-زاکورا(今宿桜)
 • ایموسه(妹背)
 • ایوکوماگای(伊予熊谷)
 • ایوای-زاکورا(祝桜)
 • اوکون-زاکورا(鬱金)
 • اوزو-زاکورا(渦桜)
 • اوسوزومی(薄墨)
 • ایگنجی(永源寺・永源寺桜)
 • ادو(江戸・江戸桜)
 • اوساوازاکورا(大沢桜)
 • اوشیبایاما(大芝山)
 • اوتا-زاکورا(太田桜)
 • اوزوچین(大提灯)
 • اوموراساکی(大村桜)
 • اوکینا-زاکورا(翁桜)
 • اوموروآری‌آکه(御室有明)
 • کاری‌گینو(狩衣)
 • کانزان(関山・セキヤマ)
 • کیکو-زاکورا(菊桜)
 • کیکو-شیداره(菊枝垂)
 • کیناشی‌چیگو-زاکورا(鬼無稚児桜)
 • کیبونه اوزو(貴船雲珠)
 • گیوایکو(御衣黄)
 • کیرین(麒麟)
 • کوشیما-زاکورا(玖島桜)
 • کورومادومه(車駐)
 • کنروکوان-کیکو-زاکورا(兼六園菊桜)
 • کوانجیشیرو یائه‌زاکورا(光善寺白八重桜)
 • کوکا(紅華)
 • کودایجی(高台寺)
 • کوگانه‌ای-اوسوبنی-زاکورا(小金井薄紅桜)
 • اوکه‌شی میزو(苔清水)
 • کوکونوئه(九重)
 • کوشی‌اویاما(小汐山)
 • گوشو-زاکورا(五所桜)
 • گوشومیکوروماگائشی(御所御車返し)
 • کوچو (胡蝶)
 • گوتن‌نیوی(御殿匂)
 • کوماتسوناگی(駒繋)
 • کونگوزان(金剛山)
 • شیئوگاما(塩釜)
 • شیزوکا(静香・松前静香)
 • شیبایاما(芝山)
 • شیبویاکوننو-زاکورا(渋谷金王桜)
 • شوگتسو(松月)
 • شوناندن(小南殿)
 • شیرایوکی(白雪)
 • شیرویائه(白妙)
 • سوی‌شو(水晶)
 • سوزاکو(朱雀)
 • سورافوگنزو(須磨浦普賢象)
 • سومیزومه(墨染)
 • سوروگادای‌نیوی(駿河台匂)
 • سندای-شیداره(仙台枝垂)
 • سنریکو(千里香)
 • دایهاکو(太白)
 • دایمین(大明)
 • تائویامه(手弱女)
 • تاکاساگو(高砂・南殿・奈天・武者桜)
 • تاگوی‌آراشی(類嵐)
 • چیهارا-زاکورا(千原桜)
 • چوجوهی-زاکورا(長州緋桜)
 • شیکوبانو(突羽根・平野突羽根)
 • ته‌ماری(手毬)
 • توکیو-زاکورا(東京桜)
 • تورانوئو(虎の尾)
 • ناجیما-زاکورا(名島桜)
 • ناده‌شیکو-زاکورا(撫子桜)
 • نینسواین-فوگنزو(二尊院普賢象)
 • بایگوجی-جوزوکاکه -زاکورا(梅護寺数珠掛桜)
 • هاکوکاسان(白華山)
 • هاکوسان‌اوده‌ماری(白山大手毬)
 • هاکوسان‌هاتا-زاکورا(白山旗桜)
 • هاناگاسا(花笠・松前花笠)
 • بانریکو(万里香)
 • هیزاراشی(日暮)
 • هیودروی-زاکورا(鵯桜)
 • هیرانونه‌زامه(平野寝覚)
 • فوکو-زاکورا(福桜)
 • فوکوروکوجو((福禄寿)
 • فوگنزو(普賢象・普賢堂)
 • فوسا-زاکورا(房桜)
 • فودان-زاکورا(不断桜)
 • بنی‌گاسا(紅笠・松前紅笠)
 • بنی-شیداره(紅時雨・松前紅時雨)
 • بنی‌یوتاکا(紅豊・松前紅豊)
 • بندونو(弁殿)
 • هورینجی(法輪寺)
 • هوکوهوکو(北鵬)
 • هوتاته(帆立)
 • بوتان(牡丹)
 • ما-زاکورا(真桜・白花真桜)
 • ماسویاما(増山)
 • ماتسومائه(松前)
 • ماتسومائه-آیزن(松前愛染)
 • ماتسومائه-اوشیما(松前大潮)
 • ماتسومائه-کازان‌این(松前花山院)
 • ماتسومائه-هانازومه‌ای(松前花染衣)
 • ماتسومائه-هایازاکی(松前早咲・血脈桜)
 • ماتسومائه-فوکی(松前富貴)
 • ماتسومائه-بنی‌هیگورومو(松前紅緋衣)
 • ماتسومائه-یائه‌کوتوبوکی(松前八重寿)
 • میکروماگائشی(御車返し・御車還し・桐ケ谷・キリガヤツ)
 • میکابی-زاکورا(三ヶ日桜)
 • موراساکی-زاکورا(紫桜)
 • می‌کتسو(明月)
 • یائه‌آکه‌بونو(八重曙)
 • یائه‌نیوی(八重匂)
 • یائه‌بنی‌تورانوئو(八重紅虎の尾)
 • یائه‌موراساکی‌زاکورا(八重紫桜)
 • یاداکه‌موراساکی(矢岳紫)
 • یوکیهی(楊貴妃)
 • ران‌ران(蘭蘭)
 • ریواون‌این-بنی‌یائه(龍雲院紅八重)
 • اوشی‌نوئو(鷲の尾)

منابع

[ویرایش]