دو‌لپه‌ای‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از گیاهان دو لپه)
پرش به: ناوبری، جستجو
نگاره‌ای از گیاه کرچک تازه روییده، جفت‌های برگ‌ها کاملاً نشان دهنده ی دو لپه‌ای بودن این گیاه هستند.

دو‌لپه‌ای‌ها یا گیاهان دو لپه (به انگلیسی: Dicotyledon) گیاهانی گلداری هستند که دانه‌شان از ۲ لپه تشکیل شده است. در حدود ۱۹۹،۳۵۰ گیاه در این دسته وجود دارد. گیاهانی که دانه‌شان دو لپه‌ای نیست حتماً تک لپه‌ای است. برخی از ویژگی‌ها در گیاهان ۲ لپه‌ای شامل این موارد هستند: گیاهک یا جنین دانه دو لپه دارد، ساقه هوائی آنها اغلب منشعب است، دستجات آوندی در ساقه و روی یک دایره قرار دارند، اغلب آنها دارای ریشه راست هستند، رگبرگ‌ها منشعب و غیرموازی وبه شکلهای گوناگون است، تعداد قطعات گل ۲ یا ۵ یا مضربی ازاین اعداد است، دو لپه ای‌ها نسبت به یک قسمتی ها، گستردگی و تنوع بیشتری دارند، اکثر گلها، سبزی‌ها، درختچه‌ها و درختان گلدار از این گروه‌اند و اینکه در دو لپه ای‌ها گلها به سه گروه بی گلبرگ، جدا گلبرگ و پیوسته گلبرگ تقسیم می‌شوند که بی گلبرگ‌ها مانند بید، فندق، بلوط و گردو، جدا گلبرگ‌ها مانند تیره‌های شب بو، خشخاش، مرکبات و پیوسته گلبرگ‌ها مانند نعناع، گل گاو زبان و سیب زمینی هستند.

رویش دانه دو لپه[ویرایش]

وقتی دانه در محیط مرطوب قرار می‌گیرد متورم می‌شود و ویژگی‌هایی منجمله ناف، سفت و پشته ناف مشخص می‌شوند.

پشته ناف محل بینی شکلی است که در اطراف مقعر دانه و تقریباً در وسط آن دیده می‌شود که در اثر جدا شدن دانه از بندات سفت سوراخ کوچکی است در پوست دانه که در کنار ناف قرار دارد و باقی‌مانده سفت تخمک است. پشته برآمدگی درازی است که از مجاورت ناف شروع می‌شود و در طرف مقابل سفت قرار می‌گیرد. پشته همان پایه بند است که با پوست دانه جوش خورده است. در اثر جذب آب بوسیله دانه، پوست دانه می‌ترکد سپس بلافاصله ریشه‌چه از ناحیه سفت بیرون می‌آید. از این لحظه به بعد برحسب نوع گیاه مراحل رشد به دو شکل متفاوت برون خاکی و درون خاکی پیش می‌رود.

رده بندی گیاهان دو لپه[ویرایش]

سلسله گیاهان (Metaphyta) در ۴ شاخه قرار می‌گیرند. شاخه تالوفیتها یا ریسه داران که شامل جلبکها و قارچها هستند. شاخه خزه‌ایها، شاخه نهانزادان آوندی و شاخه گیاهان دانه‌دار. سه شاخه اخیر تحت عنوان کروموفیتها یا گیاهان تنه‌دار، نامیده می‌شوند. شاخه گیاهان دانه‌دار به دو زیر شاخه بازدانگان و نهاندانگان تقسیم می‌شود. زیر شاخه نهاندانگان شامل دو رده تک لپه‌ایها و دو لپه‌ایها می‌باشد. دو لپه‌ایها خود شامل دو لپه‌ایهای بی‌گلبرگ، دو لپه‌ایهای جدا گلبرگ و دو لپه‌ایهای پیوسته گلبرگ می‌باشد که تعداد زیادی از گیاهان دانه‌دار را در خود جای داده‌اند.

دو لپه‌ایهای جدا گلبرگ (به انگلیسی:Dialypetalae)[ویرایش]

گیاهانی هستند با گلهای کامل و دو جنسه که پوشش گل آنها به صورت کاسبرگ و گلبرگ تمایز یافته و اجزای گل در چرخه‌های متوالی و به صورت متناوب باهم قرار دارند و گرده افشانی در آنها بوسیله حشرات صورت می‌گیرد. جدا گلبرگها بالغ بر ۷۰ هزار گونه گیاهی هستند و براساس ساختمان نهنج و نحوه قرار گرفتن اجزای گل در سه گروه فرعی قرار می‌گیرند.

تالامیفلورها[ویرایش]

که در آنها نهنج گل برآمده یا گنبدی شکل است و اجزای گل مستقیماً بر روی نهنج استقرار یافته‌اند و شامل ۵ راسته است.

راسته آلالگان (Ranales): که برچه‌ها جدا از هم و اجزای گل غالباً در روی یک خط مارپیچی در سطح نهنج قرار دارند.

راسته پاریتال (parietals): که برچه‌ها پیوسته بهم و تمکن آنها جانبی است.

راسته گوتیفرال (Gutti ferales): که برچه‌ها پیوسته بهم و تمکن آنها محوری و کاسبرگها در داخل غنچه گل، همپوشان هستند.

راسته ختمی (Malvales): که برچه‌ها پیوسته بهم و تمکن آنها محوری و کاسبرگها در داخل گل به صورت کفه‌ای قرار دارند.

راسته فرفیون (Euphorbiales): که برچه‌ها پیوسته بهم و تمکن آنها محوری، گلها یک جنسه و غالباً فاقد گلبرگ هستند.

دیسیفلورها[ویرایش]

که در آنها نهنج گل برآمده یا گنبدی شکل است و اجزای گل در سطح دستگاه مولد شهد و یا به حالت فررفته در آن قرار دارند.

راسته شمعدانی (Geraniales): نافه شامل دو ردیف پرچم و دستگاه ترشحی به صورت غده‌هایی در پای پرچمها قرار دارد.

راسته افرا (Sapindales): نافه شامل دو ردیف پرچم و دستگاه مولد شهد به صورت یک صفحه در محوطه خارجی پرچمها قرار دارند.

راسته شمشاد (Celastrales): نافه شامل یک ردیف پرچم و دستگاه مولد شهد در داخل پرچمها و خارج پرچمها قرار دارد.

کالسیفلورها[ویرایش]

سه جزء خارجی اجزای گل یعنی کاسبرگها، گلبرگها و پرچمها از قسمت زیرین خود بهم پیوسته‌اند و نهنج پیاله مانند یا کوزه‌ای شکل را در انتهای دمگل بوجود آورده‌اند. این گروه شامل ۵ راسته است. راسته گل سرخ (Rosales)

راسته چتریان (Umbellales)

راسته مورد (Myrtales)

راسته گل ساعتی (Passiflorales)

راسته کاکتوسها (Cactales)

دو لپه‌ایهای پیوسته گلبرگ (به انگلیسی: Sympetalae)[ویرایش]

این گیاهان بالغ بر ۵۰ هزار گونه هستند. گلبرگها در این گیاهان بهم پیوسته هستند. در اغلب پیوسته گلبرگها پرچمها به قسمت داخلی جام گل پیوستهاند. این گروه از گیاهان شامل ۱۱ راسته هستند که در سه گروه قرار می‌گیرند.

گروه اول[ویرایش]

پیوسته گلبرگهای ۵ پیرامونی، با تخمدان فوقانی و ۵ برچه. راسته اریکال (Ericales): ابتدایی‌ترین راسته هستند، جام گل گاهی ناپیوسته، نافه ۱۰ پرچمی و پرچمها غیر متصل به گلبرگها.

راسته پامچال (Primulales): جام گل پیوسته، پرچمها به قسمت داخلی جام گل پیوسته‌اند.

راسته خرمالو (Ebenales)

راسته (Plumbaginales)

گروه دوم[ویرایش]

پیوسته گلبرگهای ۴ پیرامونی، با تخمدان فوقانی و ۲ برچه. راسته Gentianales: که از این راسته می‌توان به زیتون، زبان گنجشک و یاسمن اشاره کرد.

راسته Polemoniales: که از این راسته می‌توان به گاو زبان، سیب زمینی و گوجه فرنگی اشاره کرد.

راسته Personales: که از این راسته می‌توان به گل میمون، گل جالیز و کنجد اشاره کرد.

راسته Lamiales: که از این راسته می‌توان به نعنا، بارهنگ و شاه پسند اشاره کرد.

گروه سوم[ویرایش]

پیوسته گلبرگهای ۴ پیرامونی، با تخمدان تحتانی و ۲ برچه. راسته گل استکانی (Campanulales): که شامل گل استکانی و کدو است.

راسته روناس (Rubiales): که شامل تیره روناس و بداغ است.

راسته گل مینا (Asterales): که شامل تیره گل مینا، تیره سنبل‌الطیب و تیره خواجه باشی می‌باشد.

دو لپه‌ایهای بی‌گلبرگ (به انگلیسی: Monochlamideae)[ویرایش]

راسته کازوآرینال (Casuarinales): گیاهانی هستند درختی با ظاهری شبیه دم اسبیان و گلها یک جنسه می‌باشد.

راسته آمنتال (Amentales): در این راسته تیره‌های بید، راش، فندق و گردو قرار دارد.

راسته گزنه (Urticales): در این راسته تیره‌های گزنه، توت، نارون و شاهدانه قرار دارد.

راسته دانه مرکزیان (Centrospermales): در این راسته تیره‌های اسفناج، گل میخک، چغندر و لاله عباسی قرار دارد.

راسته علف هفت بند (Polygonales): در این راسته تیره‌های ترشک، علف هفت بند و ریواس قرار دارد.

راسته Santalales: که در این راسته تیره معروف دارواش قرار دارد.

ساقه گیاهان دو لپه‌ای علفی[ویرایش]

ساختار ظاهری این گیاهان شبیه به ساقه جوان گیاهان چوبی است. اما جوانه‌ها برهنه و در سراسر عمر گیاه فعال‌اند. برگهای این گیاهان نمی‌ریزند و در نتیجه اثر برگها و اثر بافتهای آنها روی ساقه دیده نمی‌شود.

اطلس تصویری گیاهان دولپه[ویرایش]

یک زیست شناس ایرانی و کاربر و نویسندۀ تأییدشدۀ ویکی‌پدیای فارسی و ویکی‌پدیای انگلیسی، در سال ۱۳۹۳ ه.ش. اطلس تصویری بزرگی از دو‌لپه‌ای‌ها گردآوری نمود. این اطلس که شامل اطّلاعاتی طبقه بندی شده، پیرامون حدود ۲۰ راسته (تبار)، ۳۰ تیره و زیرتیره (خانواده و زیرخانواده) و بیش از ۱۰۰ سرده (جنس) و گونه از دو‌لپه‌ای‌ها است و ابعادی معادل ۱۳۵ در ۹۰ سانتی متر دارد، هم اکنون در هرباریوم دانشکدۀ علوم پایه دانشگاه گیلان قرار گرفته است (پروندۀ زیر را ببینید). اطّلاعات و تصاویر این اطلس، همگی (با اندکی ویرایش علمی و فنّی) از ویکی‌پدیای فارسی، ویکی‌پدیای انگلیسی و دانشنامه رشد گردآوری شده و در هشت ستون و (حدّاکثر) هشتاد سطر تدوین شده است و ۶۵ تصویر رنگی را شامل می شود.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]