گویش ملایری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

گویش ملایری گویشی است که مردم شهرستان ملایر در جنوب استان همدان به آن تکلم می‌کنند.

وابستگی زبانی[ویرایش]

فرهنگستان زبان و ادب فارسی این گویش را فارسی می‌داند که به لحاظ اشتراک برخی ویژگی‌ها تلفیقی از لهجه همدانی و لری دارد.[۱][۲] برخی منابع نیز ملایری را فارسی و با گویشی از لری معرفی می‌کنند.[۳] رودیگر اشمیت نیز معتقد است این گویش به پارسی میانه نزدیک است.[۴]

ساختمان هجا[ویرایش]

۱- گونه نخست V مانند:

آتیش (آتش)

اُماج (نوعی آش)

۲- گونه دوم CV مانند:

با- فَه (دسته گندم)

پیل- تَه (فیتیله)

۳- گونه سومVC مانند:

اَف- تِو (آفتاب)

اژ- پیژ (شپش)

۴- گونه چهارم CVC مانند:

چی- دار (سقف)

رُ - مِش (ریزش)

۵- گونه پنجم VCCمانند:

اِسم (اسم)

َخم (اخم)

۶- گونه ششم CVCC مانند:

پِشک (قرعه برای تقسیم کار کشاورزی)

پِنگ (جمع شدن آب)[۵][۶]

تفاوت‌های آوایی با فارسی معیار[ویرایش]

۱- تفاوت از نوع حذف صامت

تب (تِو)

درفش (دِرِوش)

آب (اِو)

۲- تفاوت از نوع همگونی (ادغام)

انداختن (اِناختَن)

کندن (کَنَن)

پسته (پِسَّه)

۳- تفاوت از نوع جابه جایی (قلب)

توبره (توربَه)

شکافتن (اِشکافتن)

شنفتن (اِشنفتَن)

۴- تفاوت از نوع دگرگونی مصوت

خانه (خُنَه)

نقره (نُقرَه)

کوزه (کیزَه)

۵- تفاوت از نوع دگرگونی صامت

بیابان (بیابُن)

باز (وا)

چی (شی)[۷][۸]

افعال[ویرایش]

پسوندهای شخصی حال
شخص مفرد جمع
اول شخص –ِم / –ُم /em, om/ –یم /im/
دوم شخص ی /i/ –یت /it/
سوم شخص –َه /æ/ –َن /æn/

ستاک گذشته برخی از فعل‌ها به جای ختم به واکه و همخوان /d/ «د» فقط به واکه ختم می‌شود:

 • دی-، («دید-»)، دا- («داد-»)، خَری- («خرید-»)، بَخشی- («بخشید-»)، اَرزی- («ارزید-»)[۹]
صرف فعل

صرف فعل (ماضی نقلی از مصدر رفتن) در گویش ملایری و مقایسه آن با زبان فارسی معاصر و زبان پهلوی[۱۰]

سنجش میان صرف فعل در گویش ملایری و فارسی معیار و فارسی کهن
صرف فعل در زبان فارسی معیار صرف فعل در زبان پهلوی صرف فعل در گویش ملایری
رفته‌ام raft estēm رفتِم/رفتِسِم/رفتِمَه
رفته‌ای estē --- رفتی/رفتِسی/رفتیَه
رفته است estēd --- رفتَ/رفتِس/رفتَه
رفته‌ایم estēm --- رفتهِ اییم/رفتِسیم/رفتیمَه
رفته‌اید estēd --- رفتهِ ایید (ت)/ رفتِسید/ رفتیتَه
رفته‌اند estēnd --- رفتهَ اَن/ رفتِسَن/رفتِنَه

نمونه صرف فعل برای دیدن:

حالت معلوم
وجه زمان صرف تلفظ پارسی معیار
اخباری حال مینم /meynem/ می‌بینم
اخباری گذشته ساده دیدم /didem/ دیدم
اخباری گذشته استمراری میدم /meydem/ می‌دیدم
اخباری گذشته نقلی دیدم /dida:m/ دیده‌ام
اخباری گذشته نقلی استمراری میدم /meyda:m/ می‌دیده‌ام
اخباری گذشته بعید دیده بیدِم، دیده یدِم dida bidem, dide:jdem/ دیده بودم
اخباری آینده مُخوام بینم، مینم /moxɒm beynem/ /meynem/ خواهم دید، می‌بینم
اخباری حال ملموس دارِم مینم /dɒɾem meynem/ دارم می‌بینم، در حال دیدن هستم
اخباری گذشته ملموس داشدِم میدم /dɒʃdem meydem/ داشتم می‌دیدم، در حال دیدن بودم
التزامی حال بینم /beynem/ ببینم
فعل آینده

فعل آینده از مضارع ساده فعل خواستن + ریشه گذشته صرف نشده فعل ساخته نمی‌شود بلکه مانند بسیاری از گویش‌های ایرانی از حال اخباری + فعل حال التزامی ساخته می‌شود:

 • مُخوام بَخُنِّم (می‌خواهم بخوانم به جای خواهم خواند) برای نفی فعل‌های دارای پیشوند نشانه نفی مثل فارسی معیار پس از پیشوند قرار می‌گیرد:
 • وِرنِمِدارِن /veɾnemedɒɾen/ («برنمی‌دارند»، «ورنمی‌دارن»)
مصدر
 • مصدر از ستاک گذشته + /æn/ («-َن») ساخته می‌شود.

نمونه[ویرایش]

 • بلند شو (ویری/ ویریس) : Viri, Viris
 • بنشین (بَشین/بَنیش): bascin, banisc
 • گذاشتم (هشتم) : hæsctem
 • نگاه کن (سکو) : seko
 • پاره شد (دِرِّس) : dærres, derres
 • آدم بد غذا (دج خور) : dedj hvor
 • به کسی حمله کردن (گیج کسی رفتن): مثلا" علی رفت گیجش یعنی علی بهش حمله کرد. : gidj e kæsi ræfdæn
 • حرف تعجب (باع) : ba
 • آویزان (دُر) : dorr
 • چرا (چنه) : czenæ
 • خشن و زبر (راق) : ragh
 • چی شده (شی شده) : sci scodæ
 • بستگان (قوم) : ghœm
 • دیوانه (چل) : czel
 • آدم چاق و کتوله (گرمله) : gormelæ
 • آدم بد اخلاق (قت و چوت یا گوشت تل) : ghot e czot ja gůsc[t] tæl
 • آدم وراج (چنه دراز) : czenæ draz
 • در اعتراض به کسی که زیاد حرف می‌زند (اکه انه چنه گرفتی)
 • این سو و آن سو (ایلا و اولا) : ila ola
 • لال (لالمونی) : lalemoni
 • میان آب (مین اُو) : min e œ
 • پیشانی (پشنی) : pisceni , piczeni
 • آرنج (مرک) : merk
 • لوچ (گونه) : locz
 • بتوش (تابش بده) : bæ tœsc
 • زبان بسته (زماسه) : zomæsæ , zomæssæ
 • میمون (ممینه) : mæminæ
 • مهمان (میمو) : mejmo
 • جامه و لباس (جمه) : djomæ
 • کوچه (کیچه) : kiczæ
 • انگور (انگیر) : ængir
 • خانه (خونه) : chonæ
 • غذا (آش) : asc
 • غروب، عصر (ایواره) : ivaræ
 • جوراب و دامن ( تنکه جورابی) : Tonekæ Djurabi
 • بزرگ و عظیم (نورد) : næværd
 • گریه (گیربه) : girbæ
 • موی زائد (چخت) : czocht
 • در، باب (دیرا) : dejra
 • لوس (شیتیل) : scitil
 • زنگ، اکسید آهن (ژنگ) : csæng
 • شناختن (اشناختن) : escnachtæn
 • بریدن (بریین) : borijæn
 • دوختن (دخدن) : dochdæn
 • سوختن (سخدن) : sochdæn
 • چاپلوس (هلباش، هلمروس) : hælæbasc, hælæmerœs
 • پستان (پسو) : peso
 • بینی (پت) : pet
 • لب (لو) : lœ
 • آب (او) : œ
 • شب (شو) : scœ
 • خواب (خو) : hvœ
 • تخمه آفتابگردان (چنجه) : czendjæ
 • آفتاب (افتو) : æftœ
 • گنجشک (ملیچه، میلیچ) : mæliczæ , milicz
 • گاو (گِو) : geœ
 • من، تو، او، ما، شما، آنها/ایشان (مه، تو، او، ایما، شما، اونا) : me, to, o, ima, scoma, ona
 • سیلاب (لف) : læf
 • خُنَک (هنک) : honek
 • آخیش "آواواژه برای احساس آسودگی و راحتی" (اوفیش) : ofejsc
 • در "حرف اضافه" (د) : de
 • برای (وری) : verej
 • گوسفند (گوسبن) : Gusbæn
 • طاقچه (طقچه) : tæghczæ
 • سوار (سُآر) : soar
 • تنبان (تمون) : tomon
 • چقدر (چنی) : czæni
 • پایین (دامو) : damo
 • خنده (خنّه) : chænnæ
 • خندان (خنه زیپو) : chænnæzipo
 • کبره کثیفی ( چخمیله ) : czæchmilæ
 • موی فرفری (غج) : ghedj
 • کثیف (پیس) : pis
 • سرگین و پهن (پن، پین) : pen, pejn
 • پهن گاو (لاس) : las
 • ناخن ( ناخی) : nachi
 • توپیدن "مُردن اهریمنی" (توپسن) : tupesæn
 • کپیدن "خواب اهریمنی" (کپسن) : kæpesæn
 • سگ (سِی) : sey
 • مردآزما (مدزما) : mædezma
 • نشستن (نشدن) : neshdæn
 • روبه جلو حل دادن (دِلِک) : delek
 • کَج (هُل) : hol
 • پاشیدن (پِشکیدَن) : peshkidæn

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

 1. صارمی، سهیلا (۱۳۸۶). ساخت فعل در گویش ملایری. زبان و ادبیات. ص. ۴۵. دریافت‌شده در ۷ سپتامبر ۲۰۱۴.
 2. «گویش شناسی». فرهنگستان زبان و ادب فارسی. دریافت‌شده در ۷ سپتامبر ۲۰۱۴.
 3. نفیسه حقیقت‌جوان (۷ اسفند ۱۳۸۶). «ملایر سرزمین آریایی‌ها» (PDF). روزنامه ایران. دریافت‌شده در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴.
 4. اشمیت، رودیگر، راهنمای زبان‌های ایرانی، جلد دوم: زبان‌های ایرانی نو، ترجمه پارسی زیر نظر حسن رضایی باغ‌بیدی، تهران: انتشارات ققنوس، ص۴۳۷
 5. رضایی و گنجی، گویش ملایری، ۱۱.
 6. رضایی و گنجی، گویش ملایری، ۱۲.
 7. رضایی و گنجی، گویش ملایری، ۱۶.
 8. رضایی و گنجی، گویش ملایری، ۲۱.
 9. علی‌اکبر ونایی. "VARIOUS STRUCTURE OF "VERB" IN MALAYERI DIALECT (MD)" (PDF). INTERCIENCIA Association. Retrieved 25 September 2014.
 10. آموزگار یگانه و تفضلی، زبان پهلوی، ۷۸.

منابع[ویرایش]