گروه‌های تغذیه‌ای ابتدایی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گروه‌های تغذیه‌ای ابتدایی گروه‌هایی از موجودات هستند که بر اساس روش تغذیه‌شان با توجه به منابع انرژی و کربن مورد نیاز برای زندگی، رشد و تولیدمثل ، تقسیم بندی شده‌اند. منابع انرژی می‌تواند نور و ترکیبات آلی یا معدنی باشد؛ منابع کربن می‌تواند منشأ آلی یا معدنی داشته باشد. [۱]

اصطلاحات تنفس هوازی، تنفس بی هوازی و تخمیر به گروه‌های تغذیه‌ای ابتدایی اشاره ندارد, بلکه تنها روش‌های متفاوت استفاده از گیرنده‌های الکترون در موجودات را نشان می‌دهند، مثلاً در تنفس هوازی Oدر تنفس بی هوازی نیترات ، سولفات یا فومارات و واسطه‌های متابولیکی متنوع در تخمیر. از آنجا که همه مراحل ATPساز در تخمیر شامل ایجاد تغییر در واسطه‌های متابولیک به جای استفاده از زنجیره ی انتقال الکترون می‌شوند ، تخمیر اغلب به عنوان فسفریلاسیون در سطح پیش ماده یاد می‌شود.

یادداشت‌ها و منابع[ویرایش]