گرده

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
یک زنبور که صورت و پاهایش پوشیده از گرده شده‌اند

گرده پودر ریز تا درشتی است دربردارنده گامتوفیت، که گامت‌های نر (سلول‌های اسپرم) را در گیاهان دانه‌ای می‌سازد. دانه‌های گرده اجسامی ریز، با شکل‌ها و ساختارهای گوناگون، شکل‌گرفته در پرچم، یا دستگاه نرینگی گیاهان دانه‌ای می‌باشند که از راه‌های گوناگون (باد، آب، حشره‌ها، و غیره) جابه‌جا شده، به مادگی گل، یعنی جایی که لقاح در آن رخ می‌دهد، می‌رسند.

اجزای دانهٔ گرده[ویرایش]

دانهٔ گرده گیاهان گل‌دار شامل سه قسمت مجزا است:[۱]

۱. بخش مرکزی سیتوپلاسمی که منبع هسته‌های مسئول لقاح است.

۲. دیواره درونی (intine) که دست‌کم تا حدی از سلولز تشکیل شده‌است.

۳. دیواره بادوام بیرونی (extine) که بسیار در برابر ازهم‌پاشش مقاوم‌است. گرمای شدید، اسیدها و بازهای قوی، اثری کم بر آن دارند. ترکیب این لایه دقیقاً مشخص نیست. اجزای آن sporopollenins نامیده می‌شوند. بخش‌های درونی دانهٔ گرده به‌سادگی تخریب می‌شوند، درحالی‌که این لایه و در نتیجه شکل کلی دانهٔ گرده در رسوب‌های گوناگون به‌سادگی حفظ می‌شود. بااین‌حال چگونگی این حفظ‌شدن در محیط‌های گوناگون متفاوت است.

ویژگی‌های دانه‌های گرده[ویرایش]

به‌دلیل ساختار متقارن و الگوهای سطحی، دانه‌های گرده در زیر میکروسکوپ به‌آسانی قابل تشخیص‌اند. ساختار دیواره دانه‌های گرده آن‌قدر ویژه است که در مواردی گونهٔ گیاه تنها توسط دانهٔ گرده آن قابل تشخیص است. از سوی دیگر، مواردی هم وجود دارند که دانه‌های گرده با ساختاری بسیار مشابه در خانواده‌های گیاهی کاملاً نامربوط اتفاق می‌افتند.

به‌دلیل مقاومت بالا دربرابر پوسیدگی، پراکندگی گسترده با باد و آب، و تولید فراوان توسط گیاهان، دانه‌های گرده ترکیبات بسیار معمولی در رسوب‌های زمین‌شناسی، چه در دوران باستان و چه امروزه محسوب می‌شوند. به‌دلیل این ویژگی‌ها، دانه‌های گرده اطلاعات بسیاری دربارهٔ سرچشمه و تاریخ زمین‌شناختی زندگی گیاهی زمینی فراهم آورده‌اند.

گرده‌های معلق‌درهوا و ایجاد آلرژی[ویرایش]

گرده در چنان مقادیری تولید می‌شود که جزئی چشمگیر از اجزای تشکیل‌دهندهٔ اتمسفر زمین به‌ویژه در بالای قاره‌ها محسوب می‌شود. ماده proteinaceous در بسیاری از دانه‌های گرده (مانند ابروسیا و بسیاری از چمن‌ها) واکنش‌های آلرژیک که معمولاً به عنوان تب یونجه شناخته شده‌است، پدیدمی‌آورند. در بسیاری از کشورها، مقام‌های محلی دولتی هرساله با سنجش گرده‌ها، غلظت دانه‌های گرده را در هوا تخمین می‌زنند، تا ناراحتی نسبیی را که ممکن است افراد مبتلا به تب یونجه و حساسیت‌های مشابه تجربه کنند، اندازه بگیرند.[۱]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

Tulip anther with many grains of pollen
Closeup image of a cactus flower and its stamens
Scanning electron microscope image (500x magnification) of pollen grains from a variety of common plants: sunflower (Helianthus annuus), morning glory (Ipomoea purpurea), prairie hollyhock (Sidalcea malviflora), oriental lily (Lilium auratum), evening primrose (Oenothera fruticosa), and castor bean (Ricinus communis).

Pollen is a fine to coarse powdery substance comprising pollen grains which are male microgametophytes of seed plants, which produce male gametes (sperm cells). Pollen grains have a hard coat made of sporopollenin that protects the gametophytes during the process of their movement from the stamens to the pistil of flowering plants, or from the male cone to the female cone of coniferous plants. If pollen lands on a compatible pistil or female cone, it germinates, producing a pollen tube that transfers the sperm to the ovule containing the female gametophyte. Individual pollen grains are small enough to require magnification to see detail. The study of pollen is called palynology and is highly useful in paleoecology, paleontology, archaeology, and forensics.

Pollen in plants is used for transferring haploid male genetic material from the anther of a single flower to the stigma of another in cross-pollination.[1] In a case of self-pollination, this process takes place from the anther of a flower to the stigma of the same flower.[1]

The structure and formation of pollen

Triporate pollen of Oenothera speciosa
Pollen of Lilium auratum showing single sulcus (monosulcate)
Arabis pollen has three colpi and prominent surface structure.
Pollens/Microspores of Lycopersicon esculentum at coenocytic tetrad stage of development observed through oil immersion microscope; the chromosomes of what will become four pollen grains can be seen.
Apple pollen under microscopy

Pollen itself is not the male gamete.[2] Each pollen grain contains vegetative (non-reproductive) cells (only a single cell in most flowering plants but several in other seed plants) and a generative (reproductive) cell. In flowering plants the vegetative tube cell produces the pollen tube, and the generative cell divides to form the two sperm cells.

Formation

Pollen is produced in the microsporangia in the male cone of a conifer or other gymnosperm or in the anthers of an angiosperm flower. Pollen grains come in a wide variety of shapes, sizes, and surface markings characteristic of the species (see electron micrograph, right). Pollen grains of pines, firs, and spruces are winged. The smallest pollen grain, that of the forget-me-not (Myosotis spp.),[which?] is around 6 µm (0.006 mm) in diameter.[citation needed] Wind-borne pollen grains can be as large as about 90–100 µm.[3]

In angiosperms, during flower development the anther is composed of a mass of cells that appear undifferentiated, except for a partially differentiated dermis. As the flower develops, four groups of sporogenous cells form within the anther. The fertile sporogenous cells are surrounded by layers of sterile cells that grow into the wall of the pollen sac. Some of the cells grow into nutritive cells that supply nutrition for the microspores that form by meiotic division from the sporogenous cells.

In a process called microsporogenesis, four haploid microspores are produced from each diploid sporogenous cell (microsporocyte, pollen mother cell or meiocyte), after meiotic division. After the formation of the four microspores, which are contained by callose walls, the development of the pollen grain walls begins. The callose wall is broken down by an enzyme called callase and the freed pollen grains grow in size and develop their characteristic shape and form a resistant outer wall called the exine and an inner wall called the intine. The exine is what is preserved in the fossil record. Two basic types of microsporogenesis are recognised, simultaneous and successive. In simultaneous microsporogenesis meiotic steps I and II are completed prior to cytokinesis, whereas in successive microsporogenesis cytokinesis follows. While there may be a continuum with intermediate forms, the type of microsporogenesis has systematic significance. The predominant form amongst the monocots is successive, but there are important exceptions.[4]

During microgametogenesis, the unicellular microspores undergo mitosis and develop into mature microgametophytes containing the gametes.[5] In some flowering plants,[which?] germination of the pollen grain may begin even before it leaves the microsporangium, with the generative cell forming the two sperm cells.

Structure

Except in the case of some submerged aquatic plants, the mature pollen grain has a double wall. The vegetative and generative cells are surrounded by a thin delicate wall of unaltered cellulose called the endospore or intine, and a tough resistant outer cuticularized wall composed largely of sporopollenin called the exospore or exine. The exine often bears spines or warts, or is variously sculptured, and the character of the markings is often of value for identifying genus, species, or even cultivar or individual. The spines may be less than a micron in length (spinulus, plural spinuli) referred to as spinulose (scabrate), or longer than a micron (echina, echinae) referred to as echinate. Various terms also describe the sculpturing such as reticulate, a net like appearance consisting of elements (murus, muri) separated from each other by a lumen (plural lumina).

The pollen wall protects the sperm while the pollen grain is moving from the anther to the stigma; it protects the vital genetic material from drying out and solar radiation. The pollen grain surface is covered with waxes and proteins, which are held in place by structures called sculpture elements on the surface of the grain. The outer pollen wall, which prevents the pollen grain from shrinking and crushing the genetic material during desiccation, is composed of two layers. These two layers are the tectum and the foot layer, which is just above the intine. The tectum and foot layer are separated by a region called the columella, which is composed of strengthening rods. The outer wall is constructed with a resistant biopolymer called sporopollenin.

Pollen apertures are regions of the pollen wall that may involve exine thinning or a significant reduction in exine thickness.[6] They allow shrinking and swelling of the grain caused by changes in moisture content. Elongated apertures or furrows in the pollen grain are called colpi (singular: colpus) or sulci (singular: sulcus). Apertures that are more circular are called pores. Colpi, sulci and pores are major features in the identification of classes of pollen.[7] Pollen may be referred to as inaperturate (apertures absent) or aperturate (apertures present). The aperture may have a lid (operculum), hence is described as operculate.[8] However the term inaperturate covers a wide range of morphological types, such as functionally inaperturate (cryptoaperturate) and omniaperturate.[4] Inaperaturate pollen grains often have thin walls, which facilitates pollen tube germination at any position.[6] Terms such as uniaperturate and triaperturate refer to the number of apertures present (one and three respectively).

The orientation of furrows (relative to the original tetrad of microspores) classifies the pollen as sulcate or colpate. Sulcate pollen has a furrow across the middle of what was the outer face when the pollen grain was in its tetrad.[9] If the pollen has only a single sulcus, it is described as monosulcate, has two sulci, as bisulcate, or more, as polysulcate.[10][11] Colpate pollen has furrows other than across the middle of the outer faces.[9] Eudicots have pollen with three colpi (tricolpate) or with shapes that are evolutionarily derived from tricolpate pollen.[12] The evolutionary trend in plants has been from monosulcate to polycolpate or polyporate pollen.[9]

Pollination

European honey bee carrying pollen in a pollen basket back to the hive
Marmalade hoverfly, pollen on its face and legs, sitting on a rockrose.
Diadasia bee straddles flower carpels while visiting yellow Opuntia engelmannii cactus

The transfer of pollen grains to the female reproductive structure (pistil in angiosperms) is called pollination. This transfer can be mediated by the wind, in which case the plant is described as anemophilous (literally wind-loving). Anemophilous plants typically produce great quantities of very lightweight pollen grains, sometimes with air-sacs. Non-flowering seed plants (e.g. pine trees) are characteristically anemophilous. Anemophilous flowering plants generally have inconspicuous flowers. Entomophilous (literally insect-loving) plants produce pollen that is relatively heavy, sticky and protein-rich, for dispersal by insect pollinators attracted to their flowers. Many insects and some mites are specialized to feed on pollen, and are called palynivores.

In non-flowering seed plants, pollen germinates in the pollen chamber, located beneath the micropyle, underneath the integuments of the ovule. A pollen tube is produced, which grows into the nucellus to provide nutrients for the developing sperm cells. Sperm cells of Pinophyta and Gnetophyta are without flagella, and are carried by the pollen tube, while those of Cycadophyta and Ginkgophyta have many flagella.

When placed on the stigma of a flowering plant, under favorable circumstances, a pollen grain puts forth a pollen tube, which grows down the tissue of the style to the ovary, and makes its way along the placenta, guided by projections or hairs, to the micropyle of an ovule. The nucleus of the tube cell has meanwhile passed into the tube, as does also the generative nucleus, which divides (if it hasn't already) to form two sperm cells. The sperm cells are carried to their destination in the tip of the pollen tube. Double-strand breaks in DNA that arise during pollen tube growth appear to be efficiently repaired in the generative cell that carries the male genomic information to be passed on to the next plant generation.[13] However, the vegetative cell that is responsible for tube elongation appears to lack this DNA repair capability.[13]

Pollen in the fossil record

Pollen's sporopollenin outer sheath affords it some resistance to the rigours of the fossilisation process that destroy weaker objects; it is also produced in huge quantities. There is an extensive fossil record of pollen grains, often disassociated from their parent plant. The discipline of palynology is devoted to the study of pollen, which can be used both for biostratigraphy and to gain information about the abundance and variety of plants alive — which can itself yield important information about paleoclimates. Also, pollen analysis has been widely used for reconstructing past changes in vegetation and their associated drivers [14]. Pollen is first found in the fossil record in the late Devonian period[verification needed] and increases in abundance until the present day.

Allergy to pollen

Nasal allergy to pollen is called pollinosis, and allergy specifically to grass pollen is called hay fever. Generally, pollens that cause allergies are those of anemophilous plants (pollen is dispersed by air currents.) Such plants produce large quantities of lightweight pollen (because wind dispersal is random and the likelihood of one pollen grain landing on another flower is small), which can be carried for great distances and are easily inhaled, bringing it into contact with the sensitive nasal passages.

Pollen allergies are common in polar and temperate climate zones, where production of pollen is seasonal. In the tropics pollen production varies less by the season, and allergic reactions less. In northern Europe, common pollens for allergies are those of birch and alder, and in late summer wormwood and different forms of hay. Grass pollen is also associated with asthma exacerbations in some people, a phenomenon termed thuderstorm asthma.[15]

In the US, people often mistakenly blame the conspicuous goldenrod flower for allergies. Since this plant is entomophilous (its pollen is dispersed by animals), its heavy, sticky pollen does not become independently airborne. Most late summer and fall pollen allergies are probably caused by ragweed, a widespread anemophilous plant.[16]

Arizona was once regarded as a haven for people with pollen allergies, although several ragweed species grow in the desert. However, as suburbs grew and people began establishing irrigated lawns and gardens, more irritating species of ragweed gained a foothold and Arizona lost its claim of freedom from hay fever.

Anemophilous spring blooming plants such as oak, birch, hickory, pecan, and early summer grasses may also induce pollen allergies. Most cultivated plants with showy flowers are entomophilous and do not cause pollen allergies.

The number of people in the United States affected by hay fever is between 20 and 40 million,[17] and such allergy has proven to be the most frequent allergic response in the nation. There are certain evidential suggestions pointing out hay fever and similar allergies to be of hereditary origin. Individuals who suffer from eczema or are asthmatic tend to be more susceptible to developing long-term hay fever.[18]

In Denmark, decades of rising temperatures cause pollen to appear earlier and in greater numbers, as well as introduction of new species such as ragweed.[19]

The most efficient way to handle a pollen allergy is by preventing contact with the material. Individuals carrying the ailment may at first believe that they have a simple summer cold, but hay fever becomes more evident when the apparent cold does not disappear. The confirmation of hay fever can be obtained after examination by a general physician.[20]

Treatment

Antihistamines are effective at treating mild cases of pollinosis, this type of non-prescribed drugs includes loratadine, cetirizine and chlorpheniramine. They do not prevent the discharge of histamine, but it has been proven that they do prevent a part of the chain reaction activated by this biogenic amine, which considerably lowers hay fever symptoms.

Decongestants can be administered in different ways such as tablets and nasal sprays.

Allergy immunotherapy (AIT) treatment involves administering doses of allergens to accustom the body to pollen, thereby inducing specific long-term tolerance.[21] Allergy immunotherapy can be administered orally (as sublingual tablets or sublingual drops), or by injections under the skin (subcutaneous). Discovered by Leonard Noon and John Freeman in 1911, allergy immunotherapy represents the only causative treatment for respiratory allergies.

Nutrition

Most major classes of predatory and parasitic arthropods contain species that eat pollen, despite the common perception that bees are the primary pollen-consuming arthropod group. Many other Hymenoptera other than bees consume pollen as adults, though only a small number feed on pollen as larvae (including some ant larvae). Spiders are normally considered carnivores but pollen is an important source of food for several species, particularly for spiderlings, which catch pollen on their webs. It is not clear how spiderlings manage to eat pollen however, since their mouths are not large enough to consume pollen grains.[citation needed] Some predatory mites also feed on pollen, with some species being able to subsist solely on pollen, such as Euseius tularensis, which feeds on the pollen of dozens of plant species. Members of some beetle families such as Mordellidae and Melyridae feed almost exclusively on pollen as adults, while various lineages within larger families such as Curculionidae, Chrysomelidae, Cerambycidae, and Scarabaeidae are pollen specialists even though most members of their families are not (e.g., only 36 of 40000 species of ground beetles, which are typically predatory, have been shown to eat pollen—but this is thought to be a severe underestimate as the feeding habits are only known for 1000 species). Similarly, Ladybird beetles mainly eat insects, but many species also eat pollen, as either part or all of their diet. Hemiptera are mostly herbivores or omnivores but pollen feeding is known (and has only been well studied in the Anthocoridae). Many adult flies, especially Syrphidae, feed on pollen, and three UK syrphid species feed strictly on pollen (syrphids, like all flies, cannot eat pollen directly due to the structure of their mouthparts, but can consume pollen contents that are dissolved in a fluid).[22] Some species of fungus, including Fomes fomentarius, are able to break down grains of pollen as a secondary nutrition source that is particularly high in nitrogen.[23] Pollen may be valuable diet supplement for detritivores, providing them with nutrients needed for growth, development and maturation.[24] It was suggested that obtaining nutrients from pollen, deposited on the forest floor during periods of pollen rains, allows fungi to decompose nutritionally scarce litter.[24]

Some species of Heliconius butterflies consume pollen as adults, which appears to be a valuable nutrient source, and these species are more distasteful to predators than the non-pollen consuming species.[25][26]

Although bats, butterflies and hummingbirds are not pollen eaters per se, their consumption of nectar in flowers is an important aspect of the pollination process.

In humans

Bee pollen for human consumption is marketed as a food ingredient and as a dietary supplement. The largest constituent is carbohydrates, with protein content ranging from 7 to 35 percent depending on the plant species collected by bees.[27]

Honey produced by bees from natural sources contains pollen derived p-coumaric acid,[28] an antioxidant and natural bactericide that is also present in a wide variety of plants and plant-derived food products.[29]

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has not found any harmful effects of bee pollen consumption, except from the usual allergies. However, FDA does not allow bee pollen marketers in the United States to make health claims about their produce, as no scientific basis for these has ever been proven. Furthermore, there are possible dangers not only from allergic reactions but also from contaminants such as pesticides and from fungi and bacteria growth related to poor storage procedures. A manufacturers's claim that pollen collecting helps the bee colonies is also controversial.[30]

Pine pollen (송화가루; Songhwa Garu) is traditionally consumed in Korea as an ingredient in sweets and beverages.

Parasites

The growing industries in pollen harvesting for human and bee consumption rely on harvesting pollen baskets from honey bees as they return to their hives using a pollen trap.[31] When this pollen has been tested for parasites, it has been found that a multitude of pollinator viruses and eukaryotic parasites are present in the pollen.[32][33] It is currently unclear if the parasites are introduced by the bee that collected the pollen or if it is from contamination to the flower.[33][34] Though this is not likely to pose a risk to humans, it is a major issue for the bumblebee rearing industry that relies on thousands of tonnes of honey bee collected pollen per year.[35] Several sterilization methods have been employed, though no method has been 100% effective at sterilizing, without reducing the nutritional value, of the pollen [36]

Forensic palynology

An SEM micrograph of Redbud pollen. Scanning electron microscopes are major instruments in palynology.

In forensic biology, pollen can tell a lot about where a person or object has been, because regions of the world, or even more particular locations such a certain set of bushes, will have a distinctive collection of pollen species.[37] Pollen evidence can also reveal the season in which a particular object picked up the pollen.[38] Pollen has been used to trace activity at mass graves in Bosnia,[39] catch a burglar who brushed against a Hypericum bush during a crime,[40] and has even been proposed as an additive for bullets to enable tracking them.[41]

See also

References

 1. ^ a b Wikisource Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Pollination". Encyclopædia Britannica. 22 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 2–5. 
 2. ^ Johnstone, Adam (2001). Biology: facts & practice for A level. Oxford University Press. p. 95. ISBN 0-19-914766-3. 
 3. ^ Pleasants, J. M.; Hellmich, R. L.; Dively, G. P.; Sears, M. K.; Stanley-Horn, D. E.; Mattila, H. R.; Foster, J. E.; Clark, P.; Jones, G. D. (2001). "Corn pollen deposition on milkweeds in and near cornfields". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 98 (21): 11919–24. doi:10.1073/pnas.211287498. PMC 59743Freely accessible. PMID 11559840. 
 4. ^ a b Furness, Carol A.; Rudall, Paula J. (January 2001). "Pollen and anther characters in monocot systematics". Grana. 40 (1–2): 17–25. doi:10.1080/00173130152591840. 
 5. ^ Pollen Development — University of Leicester
 6. ^ a b Furness, Carol A.; Rudall, Paula J. (2004-03-01). "Pollen aperture evolution--a crucial factor for eudicot success?". Trends in Plant Science. 9 (3): 154–158. doi:10.1016/j.tplants.2004.01.001. PMID 15003239. 
 7. ^ Davis, Owen. "Aperture". geo.arizona.edu. 
 8. ^ Furness, Carol A.; Rudall, Paula J. (November 2003). "Apertures with Lids: Distribution and Significance of Operculate Pollen in Monocotyledons". International Journal of Plant Sciences. 164 (6): 835–854. doi:10.1086/378656. 
 9. ^ a b c Sporne, Kenneth R. (1972). "Some Observations on the Evolution of Pollen Types in Dicotyledons". New Phytologist. 71 (1): 181–185. doi:10.1111/j.1469-8137.1972.tb04826.x. 
 10. ^ Simpson, Michael G. (2011). "Palynology". Plant Systematics. Academic Press. pp. 453–464. ISBN 978-0-08-051404-8. Retrieved 6 January 2014. 
 11. ^ Singh, Gurcharan (2004-01-01). "Palynology". Plant Systematics: An Integrated Approach. p. 142. ISBN 9781578083510. Retrieved 23 January 2014.  In Singh (2004).
 12. ^ Judd, Walter S. & Olmstead, Richard G. (2004). "A survey of tricolpate (eudicot) phylogenetic relationships". American Journal of Botany. 91 (10): 1627–1644. doi:10.3732/ajb.91.10.1627. PMID 21652313. 
 13. ^ a b Hirano T, Takagi K, Hoshino Y, Abe T (2013). "DNA damage response in male gametes of Cyrtanthus mackenii during pollen tube growth". AoB Plants. 5: plt004. doi:10.1093/aobpla/plt004. PMC 3583183Freely accessible. PMID 23550213. 
 14. ^ Franco-Gaviria, Felipe; et al. (2018). "The human impact imprint on modern pollen spectra of the Mayan lands" (PDF). Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 70, 1: 61–78. 
 15. ^ Erbas, B.; Jazayeri, M.; Lambert, K. A.; Katelaris, C. H.; Prendergast, L. A.; Tham, R.; Parrodi, M. J.; Davies, J.; Newbigin, E. (2018-03-02). "Outdoor pollen is a trigger of child and adolescent asthma emergency department presentations: A systematic review and meta-analysis". Allergy. doi:10.1111/all.13407. ISSN 0105-4538. 
 16. ^ Oder, Tom. "Dear allergy sufferers: Don't blame goldenrod". mnn.com. Mother Nature Network. Retrieved 18 July 2016. 
 17. ^ Skoner, DP (July 2001). "Allergic rhinitis: definition, epidemiology, pathophysiology, detection, and diagnosis". The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 108 (1 Suppl): S2–8. doi:10.1067/mai.2001.115569. PMID 11449200. 
 18. ^ Allergies and Hay Fever WebMD. Retrieved on 2010-03-09
 19. ^ Siewertsen, Bjarne. "Hård nyser for allergikere i varm fremtid" (English: Hard sneeze for allergic people in warm future) Danish Meteorological Institute, 18 April 2015. Retrieved: 19 April 2015.
 20. ^ Bee, grass pollen allergy symptoms. allergiesandtreatments.com. Retrieved on 2010-03-09
 21. ^ Van Overtvelt L. et al. Immune mechanisms of allergen-specific sublingual immunotherapy. Revue française d'allergologie et d'immunologie clinique. 2006; 46: 713–720.
 22. ^ "The Pollen Feeders". Relationships of Natural Enemies and Non-Prey Foods. 7. 2009. pp. 87–11. doi:10.1007/978-1-4020-9235-0_6. ISBN 978-1-4020-9234-3. 
 23. ^ Schwarze, Francis W. M. R.; Engels, Julia; Mattheck, Claus (2000). Fungal Strategies of Wood Decay in Trees. Springer. p. 61. ISBN 978-3-540-67205-0. 
 24. ^ a b Filipiak, Michał (2016-01-01). "Pollen Stoichiometry May Influence Detrital Terrestrial and Aquatic Food Webs". Behavioral and Evolutionary Ecology: 138. doi:10.3389/fevo.2016.00138. 
 25. ^ Salcledo, Christian. "Evidence of Pollen Digestion at Nocturnal Aggregations of Heliconius Sara in Costa Rica (Lepidoptera: Nymphalidae)." Archived 2013-11-14 at the Wayback Machine. Trop. Lepid. Res. 20.1 (2010): 35–37. Web.
 26. ^ Cardoso MZ, Gilbert LE; Gilbert (June 2013). "Pollen feeding, resource allocation and the evolution of chemical defence in passion vine butterflies". Journal of Evolutionary Biology. 26 (6): 1254–60. doi:10.1111/jeb.12119. PMID 23662837. 
 27. ^ Sanford, Malcolm T. "Producing Pollen". Archived from the original on January 13, 2007. Retrieved 2015-07-15. , University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences; citing P. Witherell, "Other Products of the Hive," Chapter XVIII, The Hive and the Honey Bee, Dadant & Sons, Inc., Hamilton, IL, 1975
 28. ^ Mao W, Schuler MA, Berenbaum MR; Schuler; Berenbaum (May 2013). "Honey constituents up-regulate detoxification and immunity genes in the western honey bee Apis mellifera". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 110 (22): 8842–6. doi:10.1073/pnas.1303884110. PMC 3670375Freely accessible. PMID 23630255. 
 29. ^ Lou, Zaixiang; Wang, Hongxin; Rao, Shengqi; Sun, Juntao; Ma, Chaoyang; Li, Jing (2012). "p-Coumaric acid kills bacteria through dual damage mechanisms". Food Control. 25 (2): 550–554. doi:10.1016/j.foodcont.2011.11.022. 
 30. ^ Sanford, Malcolm T. "Producing Pollen". University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences. Archived from the original on 2007-01-13. Retrieved 2007-08-30. . Document ENY118. Original publication date November 1, 1994. Revised February 1, 1995. Reviewed May 1, 2003.
 31. ^ https://www.youtube.com/watch?v=JBP9pw2rNk4
 32. ^ Graystock, Peter; Yates, Kathryn; Evison, Sophie E. F.; Darvill, Ben; Goulson, Dave; Hughes, William O. H. (July 2013). "The Trojan hives: pollinator pathogens, imported and distributed in bumblebee colonies". Journal of Applied Ecology: n/a–n/a. doi:10.1111/1365-2664.12134. 
 33. ^ a b Singh, Rajwinder; Levitt, Abby L.; Rajotte, Edwin G.; Holmes, Edward C.; Ostiguy, Nancy; vanEngelsdorp, Dennis; Lipkin, W. Ian; dePamphilis, Claude W.; Toth, Amy L.; Cox-Foster, Diana L.; Traveset, Anna (22 December 2010). "RNA Viruses in Hymenopteran Pollinators: Evidence of Inter-Taxa Virus Transmission via Pollen and Potential Impact on Non-Apis Hymenopteran Species". PLoS ONE. 5 (12): e14357. doi:10.1371/journal.pone.0014357. PMC 3008715Freely accessible. PMID 21203504. 
 34. ^ Graystock, Peter; Goulson, Dave; Hughes, William O. H. (5 August 2015). "Parasites in bloom: flowers aid dispersal and transmission of pollinator parasites within and between bee species". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 282 (1813): 20151371. doi:10.1098/rspb.2015.1371. PMC 4632632Freely accessible. PMID 26246556. 
 35. ^ Graystock, Peter; Blane, Edward J.; McFrederick, Quinn S.; Goulson, Dave; Hughes, William O.H. (October 2015). "Do managed bees drive parasite spread and emergence in wild bees?". International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. 5: 64–75. doi:10.1016/j.ijppaw.2015.10.001. 
 36. ^ Graystock, P.; Jones, J.C.; Pamminger, T.; Parkinson, J.F.; Norman, V.; Blane, E.J.; Rothstein, L.; Wäckers, F.; Goulson, D.; Hughes, W.O.H. (May 2016). "Hygienic food to reduce pathogen risk to bumblebees". Journal of Invertebrate Pathology. 136: 68–73. doi:10.1016/j.jip.2016.03.007. PMID 26970260. 
 37. ^ Bryant, Vaughn M. "Forensic Palynology: A New Way to Catch Crooks". crimeandclues.com. Archived from the original on 2007-02-03. 
 38. ^ Stackhouse, Robert (17 April 2003). "Forensics studies look to pollen". The Battalion. 
 39. ^ Wood, Peter (9 September 2004). "Pollen helps war crime forensics". BBC News. 
 40. ^ D. Mildenhall (2006). "Hypericum pollen determines the presence of burglars at the scene of a crime: An example of forensic palynology". Forensic Science International. 163 (3): 231–235. doi:10.1016/j.forsciint.2005.11.028. PMID 16406430. 
 41. ^ Wolf, Lauren K. (18 August 2008). "Newscripts". Chemical & Engineering News. 86 (33): 88. doi:10.1021/cen-v086n033.p088. 

Bibliography

External links