گامت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
فارسیEnglish
گامت‌های حاصل از تقسیم میوز
تصویر گامت مربوط به یک جاندار

کامه[۱] یا گامت یاخته‌ای تخصص‌یافته است که مسئول تولید مثل جنسی می‌باشد. گامت‌ها معمولاً حاوی نصف کروموزوم‌های جانداری که از آن ایجاد شده‌اند هستند، به زبان دیگر نصف ماده‌‌ی ژنتیکی مورد‌نیاز برای شکل‌دهی و ایجاد یک ارگان کامل را دارند(اصطلاحاً هاپلوئید هستند). گامت‌ها از طریق تقسیم سلولی میوز ایجاد می‌شوند، به این ترتیب که سلول‌های جنسی دو بار شکافته می‌شوند و چهار سلول گامت ایجاد می‌شود. در پروسه‌ی لقاح گامت‌های نر و ماده با یکدیگر در می‌آمیزند و سلول تمام توان و دیپلوید زیگوت را بوجود می‌آورند که هر دو جفت کروموزوم را دارد. در انسان گامت نر را اسپرم و گامت ماده را تخمک می‌نامند و گامت‌های طبیعی انسان حاوی بیست و سه کروموزوم هستند.

در بعضی از گونه‌ها دو نوع متفاوت گامت از نظر ریخت ظاهری با یکدیگر در می آمیزند، و هر فرد فقط یک نقش را ایفا می‌کند، گامت ماده فردی است که حجم بزرگتری را تولید میکند و به آن تخمک گفته می‌شود ، در حالی که گامت کوچکتر مربوط به جنس نر می‌باشد و اسپرم نام دارد. در انسان حجم گامت ماده حدود 100،000 برابر بزرگتر از حجم گامت نر(اسپرم) است. اما در همه ی موجودات این دو گامت از دو جنس مختلف با یکدیگر تفاوت حجم ندارند. در مدل لقاح ایزوگامی، به حالتی گفته می‌شود که هر دو گامت نر و ماده یک اندازه و یک شکل هستند و نقش‌های دلخواهی در نوع لقاحشان می‌توانند ایفا کنند. گامت نیمی از اطلاعات ژنتیکی یک فرد(یک پلوئیدی از هر نوع) را حمل میکند.نتیجه ی لقاح و در هم امیزی دو گامت نر(اسپرم)و گامت ماده(تخمک)،سلولی به نام تخم یا (زیگوت) میشود که دیپلوئید است یعنی مانند سلول های طبیعی انسان 46 کروموزوم دارد که 23 تای ان مال پدر و 23 تای دیگر مال مادر است

جستارهای وابسته[ویرایش]

تخم

تخمک

منابع و پی‌نوشت‌ها[ویرایش]

  • کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲، سال سوم دبیرستان
  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، 1376 تا 85

A gamete (from Ancient Greek γαμετή gamete from gamein "to marry"[1]) is a haploid cell that fuses with another haploid cell during fertilization (conception) in organisms that sexually reproduce. In species that produce two morphologically distinct types of gametes, and in which each individual produces only one type, a female is any individual that produces the larger type of gamete—called an ovum (or egg)—and a male produces the smaller tadpole-like type—called a sperm. In short a gamete is an egg (female gamete) or a sperm (male gamete). This is an example of anisogamy or heterogamy, the condition in which females and males produce gametes of different sizes (this is the case in humans; the human ovum has approximately 100,000 times the volume of a single human sperm cell[2][3]). In contrast, isogamy is the state of gametes from both sexes being the same size and shape, and given arbitrary designators for mating type. The name gamete was introduced by the Austrian biologist Gregor Mendel. Gametes carry half the genetic information of an individual, one ploidy of each type, and are created through meiosis.

Oogenesis is the process of female gamete formation in animals. This process involves meiosis (including meiotic recombination) occurring in the diploid primary oocyte to produce the haploid ovum (gamete). Spermatogenesis is the process of male gamete formation in animals. This process also involves meiosis (including meiotic recombination) occurring in the diploid primary spermatocyte to produce the haploid spermatozoon (gamete).

Dissimilarity

In contrast to a gamete, the diploid somatic cells of an individual contain one copy of the chromosome set from the sperm and one copy of the chromosome set from the egg cell; that is, the cells of the offspring have genes expressing characteristics of both the father and the mother. A gamete's chromosomes are not exact duplicates of either of the sets of chromosomes carried in the diploid chromosomes, and often undergo random mutations resulting in modified DNA (and subsequently, new proteins and phenotypes).

Sex determination in humans and birds

In humans, a normal ovum can carry only an X chromosome (of the X and Y chromosomes), whereas a sperm may carry either an X or a Y (a non-normal ovum can end up carrying two or no X chromosomes, as a result of a irregularity at either of the two stages of meiosis, while a non-normal sperm cell can end up carrying either no sex-defining chromosomes, an XY pair, or XX pair as a result of the forementioned reason); ergo the male sperm can play a role in determining the sex of any resulting zygote, if the zygote has two X chromosomes it may develop into a female, if it has an X and a Y chromosome, it may develop into a male.[4] For birds, the female ovum determines the sex of the offspring, through the ZW sex-determination system.[4]

Artificial gametes

Artificial gametes, also known as In vitro derived gametes (IVD), stem cell-derived gametes (SCDGs), and In vitro generated gametes (IVG), are gametes derived from stem cells. Research shows that artificial gametes may be a reproductive technique for same-sex male couples, although a surrogate mother would still be required for the gestation period.[5] Women who have passed menopause may be able to produce eggs and bear genetically related children with artificial gametes.[5] Robert Sparrow wrote, in the Journal of Medical Ethics, that embryos derived from artificial gametes could be used to derive new gametes and this process could be repeated to create multiple human generations in the laboratory.[6] This technique could be used to create cell lines for medical applications and for studying the heredity of genetic disorders.[6] Additionally, this technique could be used for human enhancement by selectively breeding for a desired genome or by using recombinant DNA technology to create enhancements that have not arisen in nature.[6]

Plants

Plants which reproduce sexually also have gametes. However, since plants have an alternation of diploid and haploid generations some differences exist. In flowering plants the flowers use meiosis to produce a haploid generation which produce gametes through mitosis. The female haploid is called the ovule and is produced by the ovary of the flower. When mature the haploid ovule produces the female gamete which are ready for fertilization. The male haploid is pollen and is produced by the anther, when pollen lands on a mature stigma of a flower it grows a pollen tube down into the flower. The haploid pollen then produces sperm by mitosis and releases them for fertilization.

Notes and references

  1. ^ "gamete". Online Etymology Dictionary. 
  2. ^ Marshall, A. M. 1893. Vertebrate embryology: a text-book for students and practitioners. GP Putnam's Sons.
  3. ^ Yeung, C., M. Anapolski, M. Depenbusch, M. Zitzmann, and T. Cooper. 2003. "Human sperm volume regulation. Response to physiological changes in osmolality, channel blockers and potential sperm osmolytes." Human Reproduction 18:1029.
  4. ^ a b Jay Phelan (30 April 2009). What Is Life?: A Guide to Biology W/Prep-U. Macmillan. pp. 237–. ISBN 978-1-4292-2318-8. Retrieved 8 October 2010. 
  5. ^ a b Newson, A J; Smajdor, A C (2005). "Artificial gametes: new paths to parenthood?". Journal of Medical Ethics. 31: 184–186. doi:10.1136/jme.2003.004986. Retrieved 26 February 2015. 
  6. ^ a b c Sparrow, Robert (4 April 2013). "In vitro eugenics". Journal of Medical Ethics. doi:10.1136/medethics-2012-101200. Retrieved 8 March 2015.