کتاب:ساختمان داده‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
ساختمان داده‌ها
Btree.svg
این یک کتاب ویکی‌پدیا است که از مجموعه‌ای از مقالات دانشنامهٔ ویکی‌پدیا گردآوری شده است. این کتاب را می‌توان به آسانی ذخیره و رندر الکتریکی کرد تا در نهایت بتوان به سهولت آن را به چاپ رساند. در هرصورت راهنما:کتاب‌ها را نگاه کنید و سؤالات خود را در ویکی‌پروژه کتاب‌های ویکی‌پدیا مطرح کنید.
این کتاب را ویرایش کنید: کتاب‌ساز · ویکی‌تکست
فرمت دانلود را مشخص کنید:

PDF (آ۴) · PDF (نامه)

یک نسخه چاپی سفارش دهید: پدیاپرس


ساختمان داده‌ها[ویرایش]

معرفی
ساختمان داده‌ها
Linked data structure
داده ساختارهای فشرده
Implicit data structure
Compressed data structure
Search data structure
ساختار داده‌های ماندگار
Concurrent data structure
نوع داده انتزاعی
نوع داده انتزاعی
List
پشته
صف
صف دوطرفه
صف اولویت‌دار
آرایه انجمنی
Bidirectional map
Multimap
Set
درخت
آرایه‌ها
آرایه
Row-major order
Dope vector
Iliffe vector
آرایه پویا
درخت آرایه درهم
Gap buffer
بافر چرخشی
ماتریس خلوت
آرایه بیتی
Bitboard
آرایه موازی
Lookup table
لیست‌ها
لیست پیوندی
XOR linked list
Unrolled linked list
VList
فهرست پرشی
لیست خود سازمان دهی کننده
درخت‌های دودویی
درخت دودویی
درخت جستجوی دودویی
درخت جستجوی دودویی خود-متوازن
چرخش درخت
درخت جستجوی دودویی متوازن وزن‌دار
درخت دودویی نخی
درخت ای‌وی‌ال
درخت سرخ-سیاه
درخت آآ
درخت قربانی
درخت اسپلی
درخت تی
طناب (ساختمان داده)
Top Trees
Tango tree
درخت ون آمد بوآس
درخت دکارتی
داده ساختار تیریپ
درخت‌های بی
درخت بی
درخت بی‌پلاس
Dancing tree
درخت ۲–۳
درخت ۲–۳-۴
کوییپ
درخت تلفیقی
Bx-tree
هرم‌ها
هرم (علوم رایانه)
هرم دودویی
پشته‌های دوجمله‌ای
هیپ فیبوناتچی
2-3 heap
هیپ جفت‌شده
Beap
درخت چپ‌گرا
هیپ مورب
Soft heap
هیپ دی تایی
ترای‌ها
درخت پیشوندی
درخت مبنا
درخت پسوندی
آرایه پسوندی
Compressed suffix array
FM-index
Generalized suffix tree
درخت پیشوندی
Judy array
Ctrie
Directed acyclic word graph
درخت‌های چندگانه
درخت جستجوی سه‌تایی
درخت و-یا
(a,b)-tree
Link/cut tree
درخت اس‌پی‌کیوآر
Spaghetti stack
مجموعه‌های مجزا (ساختمان داده)
درخت‌های فضا-افراز
Space partitioning
Binary space partitioning
درخت بازه‌ها
درخت بازه
درخت محدوده
Bin
درخت کی‌دی
Implicit k-d tree
Min/max kd-tree
Adaptive k-d tree
چاردرخت
درخت هشت‌تایی
Linear octrees
Z-order curve
UB-tree
درخت مستطیلی
R+ tree
R* tree
Hilbert R-tree
X-tree
درخت متریک
Vp-tree
BK-tree
درهم سازی
جدول درهم‌سازی
تابع درهم‌سازی
آدرس‌دهی باز
Lazy deletion
Linear probing
Quadratic probing
درهم‌سازی دوگانه
Cuckoo hashing
Coalesced hashing
Perfect hash function
درهم‌سازی جهانی
Linear hashing
Extendible hashing
2-choice hashing
Pearson hashing
Fowler–Noll–Vo hash function
Bitstate hashing
فیلتر بولوم
Locality preserving hashing
Zobrist hashing
Rolling hash
Hash list
Hash tree
Prefix hash tree
Hash trie
Hash array mapped trie
جدول درهم‌سازی توزیع شده
Consistent hashing
Stable hashing
Koorde
گراف‌ها
گراف (ساختار داده)
فهرست همسایگی
ماتریس همسایگی
And-inverter graph
Binary decision diagram
Binary moment diagram
Zero-suppressed decision diagram
Propositional directed acyclic graph
Graph-structured stack
Scene graph
ضمیمه
نماد O بزرگ
آنالیز استهلاکی
Locality of reference
Standard Template Library