پیروزی‌های ایران در نبردهای هوایی با عراق

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

در فهرست زیر خلبانان ایرانی آمده است که در تاریخ نبردهای هوایی، مقابل نیروی هوایی ارتش عراق به پیروزی دست یافته‌اند.

جدول زیر مجموعاً شامل پیروزی‌های تایید شده توسط منابع غربی و پیروزی‌های احتمالی می‌باشد. پیروزی‌های تایید شده در ستون نوع هواگردهای شکار شده با فونت پررنگ نوشته شده و پیروزی‌های احتمالی با فونت کم رنگ و اریب نوشته شده‌اند.

نام خلبان جنگنده تعداد پیروزی هواگردهای شکار شده
نوع سلاح تاریخ توضیحات
جلیل زندی[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۱۱ میگ-۲۱
میگ-۲۱
میگ-۲۳
میگ-۲۳
سوخو-۲۲
سوخو-۲۲
میگ-۲۳
میگ-۲۳
میراژ اف۱
میراژ اف۱
میراژ اف۱
ایم-۹پی
موشک؟
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
موشک؟
موشک؟
موشک؟
ایم-۵۴ای
موشک؟
ایم-۹پی
ایم-۹پی
۶۰/۲/۲۵
؟/۶۰/۱۰
۶۱/۷/۱۸
۶۱/۷/۱۸
؟/۶۲/۶
؟/۶۲/۶
؟/۶۵/۱
؟/۶۵/۱
۶۶/۶/۷
؟/۶۶/۱۱
؟/۶۶/۱۱
موفق ترین خلبان در نبردهای هوایی جنگ ایران و عراق و همچنین در تاریخ ایران تاکنون و همچنین موفق ترین خلبان هواپیمای اف- ۱۴ در جهان[۲][۳]
شهرام رستمی[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۶ میراژ اف۱
میراژ اف۱
میراژ اف۱
میگ-۲۱
میگ-۲۵
میگ-۲۵
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
ایم-۷ئی
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۶۰/۷/۳۰
۶۰/۷/۳۰
۶۰/۷/۳۰
۶۰/۷/۳۰
۶۱/۶/۲۵
۶۱/۹/۱۰
افشار[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۶ میگ-۲۳
میگ-۲۱
میگ-۲۱
میراژ اف۱
سوخو-۲۲
میراژ اف۱
موشک؟
ایم-۷ئی
ایم-۵۴ای
موشک؟
ایم-۵۴
ایم-۹پی
۵۹/۷/۲۱
۵۹/۸/۳۰
۵۹/۹/۶
۶۵/۷/۱۵
؟/۶۵/۱۱
۶۷/۲/۲۵
یدالله شریفی راد[۴] نورثرپ اف-۵ ۵ سوخو-۲۲

میگ-۲۱
میگ-۲۱
میگ-۲۱
میگ-۲۱
توضیحات را ببینید
مانور
۲۰میلیمتری
۲۰میلیمتری
مانور
۵۹/۷/۲۹

۵۹/۸/۳۰
۵۹/۹/۳
۵۹/۹/۲۵
۵۹/۹/۲۵
در تاریخ ۲۹ مهر ماه هنگام تعقیب یک جنگندهٔ عراقی، جنگندهٔ عراقی به زمین برخورد کرده و نابود می‌شود.
فرح آور[۵] اف-۱۴ تام‌کت ۴ میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۳
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۶۰/۱۰/۱۷
۶۰/۱۰/۱۷
۶۰/۱۰/۱۷
۶۰/۱۰/۱۷
شفی/علائی [۶] بل ای‌اچ-۱ سوپرکبرا ۴ غزال
غزال
آلوئت ۳
میل می-۲۵
۲۰میلیمتری
۲۰میلیمتری
۲۰میلیمتری
۲۰میلیمتری
۶۱/۸/۱۱
۶۱/۸/۱۱
۶۱/۸/۱۲
۶۱/۸/۳۰
اسدالله عادلی/محمد مسبوق اف-۱۴ تام‌کت ۳ میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۳
ایم-۵۴ای ۶۰/۱۰/۱۷ اسدالله عادلی به همراه کابین عقب محمد مسبوق در روزهای اولیه جنگ ۳ فروند میگ ۲۳ که در فرمیشن بسیار نزدیک به هم پرواز می‌کردند را با شلیک یک موشک فونیکس در حوالی جزیره خارک سرنگون کردند که از این لحاظ دارای رکورد سرنگونی سه جنگنده با یک موشک فینیکس می‌باشد.
عباس دوران[۵] اف-۴ فانتوم ۲ ۳ میگ-۲۳
میگ-۲۳
میگ-۲۱
ایم-۷ئی
ایم-۷ئی
ایم-۷ئی
۵۹/۷/۷
۵۹/۷/۷
۵۹/۸/۱۱
غیاثی[۷] اف-۴ فانتوم ۲ ۳ میراژ اف۱
میراژ اف۱
میراژ اف۱
ایم-۷ئی
ایم-۹پی
ایم-۹پی
۶۷/۱۱/۲۱
۶۷/۱۱/۲۱
۶۷/۱۱/۲۱
رهنورد[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۳ سوخو-۲۲
میراژ اف۱
میراژ اف۱
ایم-۷ئی
ایم-۹پی
ایم-۹پی
؟/۶۶/۲
۶۷/۱۱/۲۷
۶۷/۱۱/۲۷
ذوقی[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۳ میگ-۲۳
میگ-۲۳
میراژ اف۱
ایم-۹پی
ایم-۷ئی
ایم-۹پی
۶۶/۱۱/۳
۶۶/۱۱/۳
۶۷/۴/۱۸
محمدهاشم آل آقا[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۳ میگ-۲۱
میراژ اف۱
میراژ اف۱
ایم-۷ئی
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۵۹/۸/۲۸
۶۰/۹/۲۰
۶۰/۹/۲۰
خسروداد[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۳ میگ-۲۱
میگ-۲۳
میگ-۲۳
ایم-۷ئی
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۶۱/۸/۳۰
۶۱/۸/۳۰
۶۱/۸/۳۰
یدالله جوادپور[۵][۶] نورثرپ اف-۵ ۲ سوخو-۲۲
میگ-۲۵
۲۰میلیمتری
ایم-۹جی
۵۹/۷/۲۵
۶۲/۵/۱۵
حسن افغان طلوعی[۸] اف-۱۴ تام‌کت ۲ میراژ اف۱
میراژ اف۱
ایم-۷ئی
ایم-۹پی
۶۵/۱۱/۲۹
۶۵/۱۱/۲۹
مالیج[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۲ میگ-۲۳
میگ-۲۳
ایم-۹پی
ایم-۹پی
۵۹/۷/۲۶
۵۹/۷/۲۶
علی عظیمی[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۲ میگ-۲۱
میگ-۲۳
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۵۹/۷/۱
۵۹/۷/۱
آزاد[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۲ میگ-۲۱
میگ-۲۱
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۶۰/۹/۲۰
۶۰/۹/۲۰
جوشن/هاشم زاده[۶] اف-۴ فانتوم ۲ ۲ سوخو-۲۲
سوخو-۲۲
ایم-۷ئی
ایم-۹پی
۶۴/۲/۲۱
۶۴/۲/۲۵
اسماعیلی[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۲ کرم ابریشم
اچ-۶
ایم-۵۴ای
ایم-۵۴ای
۶۷/۱۲/۷
۶۷/۱۲/۷
راثی [۵] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۳ ۲۰میلیمتری ۵۹/۶/۲۹
ادیبی[۷] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ سوپر اتاندارد ایم-۷ئی ۶۳/۱/۱۳
اسماعیل صحتی/محمد صحرایی[۴] بل ای‌اچ-۱ سوپرکبرا ۱ میگ-۲۱ ۲۰ میلیمتری ۶۴/۱۱/۲۵ تنها جنگنده شکار شده توسط یک بالگرد در تاریخ جنگ های هوایی جهان
حسیبی[۵] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۳ ایم-۹پی ۵۹/۷/۲۱
امیر[۵] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۳ ایم-۹پی ۶۰/۲/۱
امیراصلانی[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میراژ اف۱ ایم-۵۴ای ۶۶/۱۲/۱ از فاصلهٔ ۱۵۰ کیلومتری هدف قرار داده شد.
هداوند[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میراژ اف-۱ ایم-۵۴ای ۶۰/۷/۳۰
عباسی/کوچمزگی[۷] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۳ ایم-۹پی ۶۰/۲/۶
سالاری[۷] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۳ ایم-۹پی ۶۷/۳/۲۴
محمدرضا عطایی[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۳ ایم-۵۴ای ۵۹/۶/۲۲ نخستین شکارچی جنگندهٔ عراقی در پی تجاوز جنگنده‌های عراقی به خاک ایران ۹ روز پیش از آغاز رسمی جنگ ایران و عراق
هاشمی[۶] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میراژ اف۱ ایم-۵۴ای ۶۴/۱/۶
نقدی[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۳ ایم-۵۴ای ۵۹/۶/۲۹
مسلمی[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۳ ایم-۷ئی ۶۶/۱۱/۳
رضا؟[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۳ ایم-۷ئی ۶۵/۴/۲۱
افخمی[۷] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۱ ؟ ؟/۵۹/۹
سرلک[۷] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۱ ۲۰میلیمتری ۶۰/۲/۵
مهلوجی/گودرز[۷] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۱ ایم-۹پی ۶۰/۲/۶
مفیدی[۷] اف-۴ فانتوم ۲ ۱ میگ-۲۱ ایم-۹پی ۶۰/۶/۳۱
عباس حزین[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۱ ایم-۹پی ۵۹/۸/۴
اخباری[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۱ ایم-۹پی ۵۹/۸/۴
فرهاد دهقان[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۱ میگ-۲۱ ایم-۵۴ای ۵۹/۹/۱۱
ابراهیمی[۵] نورثرپ اف-۵ ۱ سوخو-۲۲ ۲۰میلیمتری ۵۹/۷/۲۵
موسوی[۱] اف-۱۴ تام‌کت ۱ سوخو-۲۲ ایم-۵۴ای ۶۱/۴/۳۰
بزرگی[۵] نورثرپ اف-۵ ۱ میل می-۸ ۲۰میلیمتری ۵۹/۹/۱۲
علیرضا یاسینی اف-۴ فانتوم ۲ ۱ سوپر فرلون ای‌جی‌ام-۶۵ ۶۵/۴/۲۱

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/49434/