پودمان:Other uses of

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

{{#invoke:Other uses of|function_name}}

local mOtheruses = require('Module:Other uses')
local p = {}
p.otherusesof = function (frame)
	function getArg (num)
		local x = frame:getParent().args[num]
		return x ~= '' and x or nil
	end
	local ofWhat = getArg(1) or mw.title.getCurrentTitle().prefixedText
	local page = getArg(2)
	local options = {
		title = ofWhat,
		otherText = string.format('کاربردهای «%s»', ofWhat)
	}
	arg = page and {page} or {}
	return mOtheruses._otheruses(arg, options)
end
return p