پرش به محتوا

پودمان:Cat main

پودمان به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات پودمان[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{#invoke:Cat main|function_name}}

-- This module implements {{cat main}}.

local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local mFormatLink = require('Module:Format link')
local yesno = require('Module:Yesno')
local mTableTools -- lazily initialise
local mArguments -- lazily initialise

local p = {}

function p.catMain(frame)
	mTableTools = require('Module:TableTools')
	mArguments = require('Module:Arguments')
	local args = mArguments.getArgs(frame, {wrappers = {'الگو:Cat main', 'الگو:اصلی رده'}})
	local pages = mTableTools.compressSparseArray(args)
	local options = {
		article = args.article or args['مقاله'],
		selfref = args.selfref or args['خودارجاع']
	}
	return p._catMain(options, unpack(pages))
end

function p._catMain(options, ...)
	options = options or {}

	-- Get the links table.
	local links = mFormatLink.formatPages({}, {...})
	if not links[1] then
		local page = mw.title.getCurrentTitle().text
		links[1] = mFormatLink._formatLink{link = page}
	end
	for i, link in ipairs(links) do
		links[i] = mw.ustring.format("'''%s'''", link)
	end

	-- Get the pagetype.
	local pages = {...}
	local pagetype 
	
	if options.article ~= nil then
		pagetype = yesno(options.article) ~= false and 'مقاله' or 'صفحه'
	elseif pages and pages[1] then
		local page = mw.ustring.gsub(pages[1], "|.*", "")
		pagetype = mw.title.new(page).namespace == 0 and "مقاله" or "صفحه"
	else
		pagetype = "مقاله"
	end

	-- Work out whether we need to be singular or plural.
	local stringToFormat
	if #links > 1 then
		stringToFormat = '%s‌های اصلی این [[راهنما:رده|رده]]، %s هستند.'
	else
		stringToFormat = '%sٔ اصلی این [[راهنما:رده|رده]]، %s است.'
	end

	-- Get the text.
	local text = mw.ustring.format(
		stringToFormat,
		pagetype,
		mw.text.listToText(links)
	)
	
	-- Pass it through to Module:Hatnote.
	local hnOptions = {}
	hnOptions.selfref = options.selfref

	return mHatnote._hatnote(text, hnOptions)
end

return p