پواز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پواز یا پویز (poise) واحد رایج برای گرانروی (ویسکوزیته) در دستگاه cgs است. در محاسبات، پواز را با مخفف P نشان می‌دهند. یک پواز معادل ۱dyn.s/cm۲ یا ۱g/cm.s واحد SI در گرانروی (یعنی پاسکال ثانیه) است یعنی ده بار بزرگتر از واحد پواز است.

تبدیل واحد[ویرایش]

یکای آنالوگ در SI پاسکال ثانیه (Pa·s) است:

پواز معمولاً با پیشوند «سانتی-» به کار می‌رود. هر سانتی پواز برابر با یک صدم پواز است.

kg/m.s (واحد SI)

Kg/m.s * 1000g/1Kg * 1m/100cm = 10 g/cm.s

بعضی از مقادیر مهم[ویرایش]

گرانروی آب در دمای ۲۵ درجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر برابر ۰٫۰۰۸۹۹ پواز (۰٫۸ سانتی پواز) است. این مقدار برای اتیلن گلیکول ۱۵ سانتی‌پواز، عسل ۲۰۰۰ سانتی پواز و یک پلیمر معروف به نام Bis-GMA دارای ویسکوزیته 1.000.000 پوآز می باشد

منابع[ویرایش]

  • استریتر، وایلی، بدفورد. مکانیک سیالات. ترجمه مهندس ملک‌زاده و مهندس کاشانی حصار. چاپ بیست و دوم: انتشارات دانشگاه فردوسی
  • Wikipedia contributors, "Poise," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Poise&oldid=605228098 (accessed February 1, 2015).