پستانداران افغانستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میمون دنیای قدیم
میمون دنیای جدید که حدود ۴۰میلون سال را در بر دارد

ساختمان جفرافیایی افغانستان پیچیده می‌باشد این پیچیدگی باعث تشکیل اقلیم نا متناظر گردیده‌است. در اقلیم‌ها وارتفاعات مختلف پستانداران مختلف حیات بسر می‌برند. افغانستان دارای چندین پستاندار بومی می‌باشد. طبق تحقیقات خوشحال حبیبی[۱] زولوجست واداره جنگلات ومراتع دفترUNHCR سازمان ملل در افغانستان ۱۲۸ گونه پستاندار وجود دارد. که ۰ نوع منتقدانه در معرض خطر هستند ۴ نوع آن منقرض (شیر ببر چیتا وآهوختن)، ۱۲ نوع آسیب‌پذیر هستند، و ۵، نزدیک به تهدید است. که از جمله پلنگ برفی آهو مارخور و گوسفند مارکوپولو است. درسال۲۰۰۷ بتعداد ۲۱۰ راس گوسفند مارگوپولو در پامیر بزرگ و۱۹۱ راس در دره واخجیر باقی مانده‌است. درین دو دره ۴۰۰آهو ماکوپولو۱۱۲ بز کوهی سایبریائی ۴۴۳ موش خرما دم دراز ۲۰خرگوش ۵ قاقم ودو راسو وجود داشت.

عمر حیوانات در افغانستان[ویرایش]

دانشمندان ساینس عمر حیوانات را ۶۶۵ میلیون سال قبل یا پس از انفجار کامبرین می‌دانند زیاده حیوانات حدود ۵۴۰ میلیون سال قبل به دنیا آمد. بعضی حیوانات مانند تراز(Trace fossil) بیشتر از یک میلیارد سال زندگی داشته‌است. حیوانات را از جهت پیدایش بدو گروپ تقسیم نموده‌است. حیوانات دنیای قدیم و حیوانات دنیا جدید. عمر حیوانات قدیم از ۷۰ میلیون سال الی ۴۰ میلیون سال تخمین گردیده‌است یعنی با ازبین رفتن داینسورها حیوانات قدیم به وجود آمد. عمر حیوانات جدید از ۴۰ میلیون سال به اینطرف می‌باشد. در افغانستان حیوانات قدیم و جدید وجود دارد. در مجموع تمامی پستانداران افغانستان از ۸ راسته(Order) می‌باشند.

گونه‌های پستانداران افغانستان[ویرایش]

شماره نام علمی راسته تعدار گونه(Species) نام فارسی راسته تشریحات
۱ Insectivora ۷ حشرات
۲ Chiroptera ۳۴ خفاشان
۳ Primates ۱ میمون
۴ Carnivora ۲۹ گوشتخواران
۵ Perissodactyla ۱ سم داران
۶ Artiodactyla ۹ شنگلداران
۷ Lagomorpha ۴ خرگوش‌ها
۸ Rodentia ۳۵ موش‌ها

علامات اختصاری وضیعت زیست حیات وحش در افغانستان[ویرایش]

جدول زیر وضیعت حفاظت حیوانات افغانستان را برجسته ساخته که در کدام وضیعت قرار دارد محقق اداره IUCN

علامت وضیعت شرح وضیعت زیست
EX منقرض آخرین فرد مرده‌است.
EW منقرض شده در حیات وحش در اسارت نگهداری می‌شود یا به عنوان یک جمعیت کوچک در خارج از محدوده قبلی خود زیست می‌نماید.
CR آستانه انقراض این گونه در معرض خطر انقراض قریب الوقوع در بین گیاهان خودرویا حیوانات (وحشی) قرار دارند.
EN در معرض خطر گونه در معرض خطر انقراض بسیار بالا در بین گیاهان خودرویا حیوانات (وحشی) قرار دارند.
VU آسیب‌پذیر انواع که در معرض خطر انقراض مواجه‌است.
NT نزدیک به تهدید گونه‌های که در معیارها ی فوق قرار ندارد بلکه به احتمال زیاد برای انجام این کار در آینده قرار خواهد داشت.
LC کمترین نگرانی در شرایط نگرانی شدید قرار ندارد.
DD اطلاعات کم اطلاعات ناکافی و ارزیابی از خطرات به این گونه وجود دارد.
LR/CD خطر کمتر حفاظت وابسته انواع که در برنامه‌های محیط زیست جا داده نشده ممکن است به رده خطر بالاتر نقل مکان کند بالخصوص در صورتی که برنامه قطع شد.
LR/NT خطر کمتر نزدیک به تهدید گونه که نزدیک به عنوان آسیب‌پذیر طبقه‌بندی شده‌است، در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست نیست.
LR/LC خطر کمتر حداقل نگرانی گونه هستند که بدون خطرات شناسایی وجود دارد.

فهرست پستانداران افغانستان[ویرایش]

شماره نام فارسی نام علمی نام انگلیسی الگو
زیر طبقه:Theria. داخل صنف:Eutheria
راسته: Primates زیرفامیل: Cercopithecidae یا ببون

. میمون دنیای قدیم. افغانستان

۰ ببون Rhesus Macaque Macaca mulatta
Macaque India 4.jpg
جوندگان . راسته:Rodentia. خانواده: Sciuridae در.افغانستان
۱ سنجاب پرنده Hylopetes baberi Afghan Flying Squirrel
Pteromys leucogenys fauna japonica.jpg
۲ سنجاب سرخ پرنده Petaurista petaurista Red Giant Flying Squirrel
PteromysGrandisWolf.jpg
راسته:Rodentia. زیر خانواده:Callosciurinae
۳ سنجاب بلوچی Funambulus pennantii Northern Palm Squirrel
Northern palm squirrel.jpg
راسته:Rodentia. زیر خانواده:Xerinae
۴ سنجاب ناخن دراز Spermophilopsis leptodactylus Long-clawed Ground Squirrel
Xerus rutilus.jpg
۵ مار موت Marmota caudata Long-tailed Marmot
Marmota marmota Alpes2.jpg
۶ سنجاب زمینی Spermophilus fulvus Yellow Ground Squirrel
Spermophilus fulvus.jpg
راسته:Rodentia. خانواده:Gliridae «dormice»
۷ سنجاب جنگلی Dryomys nitedula Forest dormouse
Dryomys nitedula.jpg
راسته:Rodentia. خانواده: Dipodidae (jerboas) زیر خانواده:Allactaginae
۸ دوپای کوچک Allactaga elater LR/lc SmallFive-toed Jerboa
Allactaga.JPG
۹ موش دوپا پنج انگشتی بزرگ Allactaga euphratica LR/nt Euphrates Jerboa نزدیک به فوتونمبر۸
۱۰ موش دو پا بلوچی Allactaga hotsoni LR/lc Hotson's Jerboa -
راسته:Rodentia. خانواده: Dipodidae (jerboas) زیر خانواده: Cardiocraniinae
۱۱ گونه موش دوپا Salpingotus thomasi DD Thomas's Pygmy Jerboa تحقیق نشده
۱۲ پامسواکی بزرگ Jaculus blanfordi LR/lc Blanford's Jerboa
راسته:Rodentia. خانواده: Calomyscidae
۱۳ موش دوپا بلوچی Calomyscus baluchi LR/lc Baluchi Mouse-like Hamster
Calo10.jpg
۱۴ هامستر دم دراز مسجد Calomyscus mystax LR/nt Afghan Mouse-like Hamster
Calo10.jpg
راسته:Rodentia. خانواده: Cricetidae
۱۵ هامستر مهاجر Cricetulus migratorius LR/nt Gray Dwarf Hamster
Chinese Hamster.jpg
۱۶ ول نقرایی Alticola argentatus LR/lc Silver Mountain Vole
۱۷ ول افغانی Blanfordimys afghanus LR/lc Afghan Vole
Rötelmaus.jpg
۱۸ ول بوچارین Blanfordimys bucharicus LR/nt Bucharian Vole
Bank vole.jpg
۱۹ ول حفار افغانی Ellobius fuscocapillus LR/lc Southern Mole Vole
Ellobius talpinus.jpg
۲۰ ول سرو Microtus juldaschi LR/lc Juniper Vole
Rötelmaus I.jpg
۲۱ ول تیانشان Microtus kirgisorum LR/lc Tien Shan Vole
۲۲ ول خراسانی Microtus transcaspicus LR/lc Transcaspian Vole
راسته:جونده گان. خانواده: Muridae (mice, rats, voles, gerbils, hamsters, etc.) تیره: موش‌سانان. زیرخانواده:Gerbillinae جربیلیان

جِربیل نام گروهی از جوندگان کوچک است که در زیرخانوادهٔ جربیلیان از خانوادهٔ موش‌سانان قرار می‌گیرند. برخی از جربیل‌ها را بنام موش صحراحی یا جرد می‌نامند.افغانستان

۲۳ جربیل سبزه یا موش صحراحی سبزه Gerbillus aquilus LR/lc Swarthy Gerbil
Perpallidus.jpg
۲۴ جربیل بلوچستان Gerbillus nanus LC Balochistan gerbil
GerbillusNanus.jpg
۲۵ جرد ناخن زرد Meriones crassus LC Sundevall's Jird
MerionesLongifronsSmit.jpg
۲۶ جرد لیبی Meriones libycus LC Libyan Jird
Мышь 2.jpg
۲۷ جرد بزرگ Meriones meridianus LR/lc Mid-day Jird
Midday.jpg
۲۸ جرد فارسی Meriones persicus LR/lc Persian Jird
Meriones persicus.jpg
۲۹ جرد زاردنی Meriones zarudnyi EN Zarudny's Jird
۳۰ جربیل بزرگ Rhombomys opimus LR/lc Great Gerbil
Rhombomys opimus 1.jpg
۳۱ جربیل هندی Tatera indica LR/lc Indian Gerbil
Pachyuromys-duprasi PeterMaas.jpg
۳۲ موش کشتزار جهانی Apodemus wardi LR/lc Ward's Field Mouse
Muscardinus avellanarius.jpg
۳۳ موش صحراسیاه Millardia gleadowi LR/lc Sand-colored Soft-furred Rat
MusGleadowiSmit.jpg
۳۴ موش و رامین Nesokia indica LC Short-tailed Bandicoot Rat
NesokiaHuttoni.jpg
۳۵ موش صحرا تنزومی Rattus tanezumi LR/lc Tanezumi Rat
۳۶ موش ترکستانی Rattus turkestanicus LR/lc Turkestan Rat
Rattus norvegicus 1.jpg
راسته:Lagomorpha (lagomorphs)خرگوش سانان

خانواده: Ochotonidae خرگوش بی‌دم. در. افغانستان

۳۷ خرگوش بی‌دم Ochotona macrotis LR/lc Large-eared Pika
Ochotona princeps.jpg
۳۸ خرگوش بی‌دم افغان Ochotona rufescens LR/lc Afghan Pika
LagomysRufescens.jpg
۳۹ خرگوش بی‌دم سرخ ترکستانی Ochotona rutila LR/lc Turkestan Red Pika
Ochotona rutila.JPG
راسته:Lagomorpha (lagomorphs)خرگوش سانان

تیره: خرگوشیان لپوریدا در. افغانستان

۴۰ خرگوش صحرائی Lepus capensis LR/lc Cape hare
Brown Hare444.jpg
راسته:Erinaceomorpha (hedgehogs and gymnures)

. خانواده: Erinaceidae در.افغانستان

۴۱ خار پشت گوش بلند Hemiechinus auritus LR/lc Long-eared Hedgehog
۴۲ خارپشت راجستانی (جوجه تیغی) Hemiechinus hypomelas LR/lc Brandt's Hedgehog
راسته: حشره‌خوارسانان (حشره‌خوار‌ها و موشان کور)

. خانواده: Soricidae (shrews) در.افغانستان

۴۳ حشره خوار دندان سفید گیملین Crocidura gmelini LR/lc Gmelin's White-toothed Shrew افغانستان
۴۴ حشره خوار کشمیری Crocidura pullata LR/lc Taiga Shrew
Crocidura leucodon.JPG
۴۵ حشره خوار دندان سفید Crocidura suaveolens LR/lc Lesser White-toothed Shrew
Brehms - Crocidura russulus.jpg
۴۶ حشره خوار زاوردنی یا بلوچی Crocidura zarudnyi LR/lc Zarudny's Shrew افغانستان
۴۷ حشره خوار کوچک Suncus etruscus LC Etruscan Shrew
Suncus etruscus.jpg
۴۸ حشره خوار خانگی Suncus murinus LR/lc Asian House Shrew
Suncus murinus.jpg
۴۹ حشره خوار Sorex minutus LR/lc Eurasian Pygmy Shrew
Crocidura leucodon-1.jpg
راسته:Chiroptera. خانواده: Vespertilionidae

زیر خانواده: Myotinae در.افغانستان خفاشان(شب پرک چرمی)افغانستان

۵۰ خفاش گوش‌کوچک Myotis blythii LR/lc Lesser Mouse-eared Bat
Lesser Mouse-Eared Bat.jpg
۵۱ خفاش خون‌آشام Myotis emarginatus VU Geoffroy's Bat
Myotis emarginatus.jpg
۵۲ خفاش هادجسون Myotis formosus Hodgson's Bat
VespertilioFormosusFord.jpg
۵۳ خفاش فرادر Myotis frater LR/nt Fraternal Myotis
۵۴ خفاش کشمیری Myotis longipes VU Kashmir Cave Bat
Pipistrellus flight2.jpg
۵۵ خفاش گوش موش دیوار Myotis muricola Wall-roosting Mouse-eared Bat
Myoti murico 060615 7419 cklpa.jpg
۵۶ خفاش سبیل دار Myotis mystacinus Whiskered bat
Myotis mystacinus.jpg
۵۷ خفاش گوش پهن Barbastella leucomelas Asian Barbastelle -
۵۸ خفاش زرد (Eptesicus bottae Botta's Serotine -
۵۹ خفاش نصواری بزرگ گوبی Eptesicus gobiensis Gobi Big Brown Bat
ComputerHotline - Chiroptera sp. (by) (4).jpg
۶۰ خفاش سندی Eptesicus nasutus Sind Bat
۶۱ خفاش سروتین Eptesicus serotinus Serotine bat
Eptesicus serotinus.jpg
۶۲ خفاش دورنگ (ساوی) Hypsugo savii Savi's Pipistrelle
۶۳ خفاش جنگلی Nyctalus leisleri Lesser Noctule
Nyctalus leisleri.jpg
۶۴ خفاش کوهی Nyctalus montanus LR/nt Mountain Noctule -
۶۵ خفاش گوش پیکانی Otonycteris hemprichii LR/lc Desert Long-eared Bat
Otonycteris hemprichii.jpg
۶۶ خفاش پیپی سترلیا هندی Pipistrellus coromandra Indian Pipistrelle -
۶۷ خفاش همالیائی Pipistrellus javanicus LR/lc Java Pipistrelle -
۶۸ خفاش بال‌سفید Pipistrellus kuhlii LC Kuhl's Pipistrelle
Pipistrellus kuhlii adult.jpg
۶۹ خفاش لب کوتاه Pipistrellus pipistrellus LC Common Pipistrelle
Pipistrellus flight2.jpg
۷۰ خفاش پپستریل کوچک Pipistrellus tenuis LR/lc Least Pipistrelle -
۷۱ خفاش گوش‌بلند Plecotus austriacus LR/lc Grey long-eared bat
Plecotus auritus.jpg
۷۲ خفاش بزرگ آسیایی Scotophilus heathi LR/lc Greater Asiatic Yellow Bat -
۷۳ خفاش برفکی Vespertilio murinus LR/lc Parti-coloured bat
Vespertilio murinus 2.jpg
۷۴ خفاش بال‌بلند Miniopterus schreibersii LC Schreiber's Long-fingered Bat
Miniopterus schreibersii dasythrix.jpg
۷۵ خفاش دم موش کوچک Rhinopoma hardwickei LC Lesser Mouse-tailed Bat -
۷۶ خفاش دم موش مسکت Rhinopoma muscatellum LR/lc Small Mouse-tailed Bat
Bat (PSF).jpg
۷۷ خفاش دم‌آزاد اروپایی Tadarida teniotis LR/lc European Free-tailed Bat
Tadarida Teniotis263.JPG
۷۸ خفاش بال‌بزرگ Megaderma lyra LR/lc -
Megaderma lyra ras.jpg
۷۹ خفاش نعل اسبی Rhinolophus blasii NT Blasius's Horseshoe Bat -
۸۰ خفاش نعل اسبی بخارایی Rhinolophus bocharicus LR/lc Bokhara Horseshoe Bat
Grosse Hufeisennase-drawing.jpg
۸۱ خفاش نعل اسبی بزرگ Rhinolophus ferrumequinum LR/nt Greater Horseshoe Bat
Grand Rhinolophe 2.jpg
۸۲ خفاش نعل اسبی کوچک Rhinolophus hipposideros LC Lesser horseshoe bat
Bat(20070605).jpg
۸۳ خفاش نعل اسبی بلیث Rhinolophus lepidus LR/lc Blyth's Horseshoe Bat -
۸۴ خفاش نعل اسبی مهلی Rhinolophus mehelyi VU Mehely's Horseshoe Bat
Rhinolophus mehelyi-cropped.jpg
۸۵ خفاش بینی برگه‌ای سه دندانه Asellia tridens LC Trident Leaf-nosed Bat -
۸۶ خفاش بینی برگه مدور Hipposideros fulvus LR/lc Fulvus Roundleaf Bat
Hipposideros ridleyi Chong Yee Ling.JPG
شنگلداران گیاه خوار راسته: Artiodactyla. خانواده: Suidae pigs زیر خانواده:Suinae در.افغانستان
۸۷ خوک Sus scrofa LR/lc Boar
Wild Boar Habbitat 3.jpg
گیاه خوران راسته: Artiodactyla. زیر خانواده:Moschidae در.افغانستان
۸۸ آهوختن Moschus chrysogaster LR/nt Himalayan Musk Deer
Moschustier.jpg
راسته: Artiodactyla. خانواده: Cervidae deer زیر خانواده:Cervinae در.افغانستان
۸۹ آهو سرخ آسیای مرکزی Cervus affinis LR/lc Central Asian Red Deer
Red deer stag 2009 denmark.jpg
۹۰ گوزن باختری Cervus elaphus bactrianus Linnaeus
Cervus.elaphus.bactrianus.male.jpg
راسته: Artiodactyla. خانواده: Bovidae (cattle, antelope, sheep, goats))زیر خانواده:Antilopinae در.افغانستان
۹۱ آهوی کوهی Gazella bennettii LC Chinkara
Chinkara.jpg
۹۲ غزال Gazella subgutturosa VU Goitered Gazelle
Kuhertajagaselli Korkeasaari.jpg
راسته: Artiodactyla. زیر خانواده: Caprinae در.افغانستان
۹۳ بز وحشی Capra aegagrus VU Wild Goat
Bezoarziege.jpg
۹۴ بز مارخور Capra falconeri EN Markhor
Markhor.jpg
۹۵ آهو رنگ Capra sibrica LR/lc Siberian Ibex
Siberian Ibex.jpg
۹۶ گورال پامیری Nemorhaedus goral LR/nt -
Naemorhedus goral.jpg
۹۷ آهو مارکوپولو Ovis ammon VU Argali
Argali.jpg
۹۸ گوسفند وحشی Ovis orientalis VU Mouflon
Mouflon in zoo.jpg
سم داران راسته: Perissodactyla. خانواده:Equidae در.افغانستان
۹۹ گوره خر آسیائی Equus hemionus Onager
Kulaani Korkeasaari.jpg
گوشتخواران راسته:Carnivora به انگلیسی carnivorans. زیر راسته:Feliformia خانواده:Felidae (پشک) در.افغانستان
۱۰۰ تازی پلنگ (Acinonyx jubatus) Cheetah
Cheetah Feb09 02.jpg
۱۰۱ قره قل Caracal caracal Caracal
Caracal001.jpg
۱۰۲ پشک جنگلی یا سمونچه Felis chaus Jungle Cat
FelisChausMunsiari1.jpg
۱۰۳ پشک دشتی Felis margarita Sand Cat
SandCat12.jpg
۱۰۴ پشک وحشی Felis silvestris Wildcat
Wildcat at British Wildlife Centre.jpg
۱۰۵ پشک کوهی Felis manul NT Pallas's Cat
Manoel.jpg
۱۰۶ سیاه گوش Lynx lynx NT Eurasian Lynx
Lynx lynx2.jpg
۱۰۷ پشی پلنگ Prionailurus bengalensis Leopard Cat
Bengalkatze.jpg
۱۰۸ شیر Panthera leo Lion
Lion waiting in Namibia.jpg
۱۰۹ پلنگ Panthera pardus Leopard
Leopard africa.jpg
۱۱۰ ببر Panthera tigris Tiger
Tiger in Ranthambhore.jpg
۱۱۱ پلنگ برفی Panthera uncia or Uncia uncia Snow Leopard
Uncia uncia.jpg
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Feliformia خانواده:Viverridae (دله, موش خرما, etc.) در.افغانستان
۱۱۲ دله Paguma larvata Masked Palm Civet
Palm civet on tree (detail).jpg
۱۱۳ موش خرماخورد Viverricula indica Small Indian Civet
Viverricula indica schlegelii 1868.jpg
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Feliformia خانواده:Herpestidaeنام انگلیسی (mongooses) (موش خرمایان)
۱۱۴ موش خرما هندی Herpestes edwardsii LR/lc Indian Gray Mongoose
Herpestes edwardsii at Hyderaba.jpg
۱۱۵ موش خرما کوچک اسیائی Herpestes javanicus Small Asian Mongoose
Dwarf mongoose Korkeasaari zoo.jpg
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Feliformia خانواده:Hyaenidae انگلیسی(hyaenas) (کفتار)
۱۱۶ کفتار Hyaena hyaena Striped Hyena
Iena Striata.JPG
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته: Caniformia خانواده:Canidae انگلیسی(dogs, foxes) (روباه سگ)
۱۱۷ روباه خاکی Vulpes cana Blanford's Fox
Blandford's fox 1.jpg
۱۱۸ روباه قرسک Vulpes corsac Corsac Fox
Vulpes corsac.jpg
۱۱۹ روباه دشتی Vulpes rueppelli Rueppell's Fox
Rüppell's fox.jpg
۱۲۰ روبا سرخ Vulpes vulpes Red Fox
Fox study 6.jpg
۱۲۱ شغال طلائی Canis aureus Golden Jackal
Golden wolf small.jpg
۱۲۲ گرگ خاکستری Canis lupus Gray Wolf
Scandinavian grey wolf Canis lupus (cropped).jpg
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Caniformia خانواده:Ursidae (bears) (خرس)
۱۲۳ خرس نصواری Ursus arctos Brown Bear
Brown bear.jpg
۱۲۴ خرس سیاه Ursus thibetanus Asiatic Black Bear
Ursus thibetanus 3 (Wroclaw zoo).JPG
گوشتخواران راسته:Carnivora زیر راسته:Caniformia خانواده:Mustelidae انگلیسی(mustelids) ()
۱۲۵ موش تازی یا قاقم Mustela erminea Stoat
Mustela erminea upright.jpg
۱۲۶ راسو کوچک Mustela nivalis Least Weasel
Mustela nivalis -British Wildlife Centre-4.jpg
۱۲۷ موش پلنگ Vormela peregusna led Polecat
Marbled polecat.jpg
۱۲۸ دله خفک Martes foina Beech Marten
Steinmarder (cropped).jpg
۱۲۹ سمور Mellivora capensis Ratel
Honey badger.jpg
۱۳۰ سگ آبی (Lutra lutra European Otter
Otter in Southwold.jpg
۱۳۱ گور کاو Meles meles European badger
AmericanBadger.JPG

پانویس[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • ویکی پیدا انگیسی لست حیوانات افغانستان.
  • مشاهده گاو زنبور گوشت خوار افغانی. محقق جان ام ریگن در وبگاه حیات وحش شمال شرق

[۱]

  • فهرست پستاتداران ایران در وبگاه سایت تخصصی حیات وحش ایران

[۲]

  • معلومات در مورد حیات وحش وبگاه کویرها وبیابان‌های ایران

[۳]