پدیده بستر مرگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از پدیده بسترمرگ)
ویلیام فورت برت، از اولین محققان «پدیده بستر مرگ»

پدیده بستر مرگ (ادراکات بستر مرگ، مشاهدات بستر مرگ) اشاره دارد به طیفی از تجارب ماوراءالطبیعی افراد پیش از مرگ. نمونه‌های زیادی از پدیده بستر مرگ در متون افسانه ای و غیر افسانه ای وجود دارد که نشان می‌دهد این اتفاقات قرن‌ها مورد توجه فرهنگ‌های مختلف در سراسر جهان بوده‌است؛ هرچند مطالعهٔ علمی این پدیده امری تازه است. در نوشته‌های علمی این نوع تجارب را با عنوان «تجارب حسی مربوط به مرگ» (DRSE) مطرح می‌کنند.[۱] بیماران رو به مرگ، مشاهدات آرامش بخشی را به کارکنان بیمارستان گزارش داده‌اند.[۲][۳]

منابع

  1. Ethier, A (2005). "Death-related sensory experiences". Journal of Pediatric Oncology Nursing. 22 (2): 104–111. doi:10.1177/1043454204273735. PMID 15695352.
  2. Brayne, S; Farnham, C; Fenwick, P (2006). "Deathbed phenomena and their effect on a palliative care team: a pilot study". American Journal of Hospice and Palliative Medicine. 23 (1): 17–24. doi:10.1177/104990910602300104. PMID 16450659.
  3. Lawrence, M; Repede, E (2013). "The incidence of deathbed communications and their impact on the dying process". American Journal of Hospice and Palliative Care. 30 (7): 632–639. doi:10.1177/1049909112467529. PMID 23236088.