ویکی‌پدیا:AutoWikiBrowser/Typos

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
لطفاً عنوان این صفحه را تغییر ندهید!


برای استفاده از عبارت‌های باقاعدهٔ زیر در زمان ویرایش با ویرایشگر خودکار باید در برگهٔ Option گزینهٔ Regex Typo Fixing را فعال کنید.

اصلاح عبارت[ویرایش]

<Typo word="افزودن فاصلهٔ مجازی" find="\bنرم\sافزار\b" replace="نرم‌افزار"/>
<Typo word="احمدی‌نژاد" find="احمدی نژاد" replace="احمدی‌نژاد"/>
<Typo word="جابه‌جا" find="جا ?به جا" replace="جابه‌جا"/>
<Typo word="جابه‌جا" find="جا به‌جا" replace="جابه‌جا"/>
<Typo word="بی‌بی‌سی" find="بی بی سی" replace="بی‌بی‌سی"/>
<Typo word="می‌سی‌سی‌پی" find="می سی سی پی" replace="می‌سی‌سی‌پی"/>
<Typo word="ویژگی" find="ویژه‌گی" replace="ویژگی"/>
<Typo word="دائرةالمعارف" find="دایر[هة] ?المعارف" replace="دائرةالمعارف"/>
<Typo word="تأیید" find="ت[اأ]ئید" replace="تأیید"/>
<Typo word="بقیةالله" find="بقیه‌الله" replace="بقیةالله"/>
<Typo word="بقیةالله" find="بقی[هة] الله" replace="بقیةالله"/>
<Typo word="دکمه" find="دگمه" replace="دکمه"/>
<Typo word="وهله" find="وحله" replace="وهله"/>
<Typo word="دیدگاه" find="نقطه‌نظر" replace="دیدگاه"/>
<Typo word="به‌ناچار" find="ناچاراً" replace="به‌ناچار"/>
<Typo word="به‌ناچار" find="ناچارا" replace="به‌ناچار"/>
<Typo word="منی" find="منیت" replace="منی"/>
<Typo word="منی" find="منیٔت" replace="منی"/>
<Typo word="فرایند" find="فرآیند" replace="فرایند"/>
<Typo word="فرایندها" find="فرآیندها" replace="فرایندها"/>
<Typo word="کارایی" find="کارآیی" replace="کارایی"/>
<Typo word="ملاحظه" find="ملاحضه" replace="ملاحظه"/>
<Typo word="میلیون" find="ملیون" replace="میلیون"/>
<Typo word="میلیارد" find="ملیارد" replace="میلیارد"/>
<Typo word="مطمئن" find="مطمعن" replace="مطمئن"/>
<Typo word="مرحمت" find="مرهمت" replace="مرحمت"/>
<Typo word="مرهم" find="مرحم" replace="مرهم"/>
<Typo word="محسوب" find="محصوب" replace="محسوب"/>
<Typo word="مزبور" find="مذبور" replace="مزبور"/>
<Typo word="متأسفانه" find="متعصفانه|متاصفانه" replace="متأسفانه"/>
<Typo word="متغیر" find="متغییر" replace="متغیر"/>
<Typo word="لشکر" find="لشگر" replace="لشکر"/>
<Typo word="لهجه" find="لحجه" replace="لهجه"/>
<Typo word="گاهی" find="گاهاً" replace="گاهی"/>
<Typo word="گاهی" find="گاها" replace="گاهی"/>
<Typo word="کهگیلویه" find="کهکیلویه" replace="کهگیلویه"/>
<Typo word="غائله" find="قائله" replace="غائله"/>
<Typo word="فارغ‌التحصیل" find="فارق‌التحصیل" replace="فارغ‌التحصیل"/>
<Typo word="علاءالدین" find="علاالدین" replace="علاءالدین"/>
<Typo word="الم‌شنگه" find="علم‌شنگه" replace="الم‌شنگه"/>
<Typo word="غلتاندن" find="غلطاندن" replace="غلتاندن"/>
<Typo word="ضبط" find="ظبط" replace="ضبط"/>
<Typo word="تنبور" find="طنبور" replace="تنبور"/>
<Typo word="تپش" find="طپش" replace="تپش"/>
<Typo word="زمینه" find="ضمینه" replace="زمینه"/>
<Typo word="ضخامت" find="زخامت|ذخامت" replace="ضخامت"/>
<Typo word="ضخیم" find="زخیم|ذخیم" replace="ضخیم"/>
<Typo word="صفحه" find="صحفه" replace="صفحه"/>
<Typo word="سفارشی" find="سفارشاً" replace="سفارشی"/>
<Typo word="سفارشی" find="سفارشا" replace="سفارشی"/>
<Typo word="سرلشکر" find="سرلشگر" replace="سرلشکر"/>
<Typo word="سپاسگزار" find="سپاسگذار" replace="سپاسگزار"/>
<Typo word="ساطع" find="ساتع" replace="ساطع"/>
<Typo word="زندگی" find="زنده‌گی" replace="زندگی"/>
<Typo word="زبانی" find="زباناً" replace="زبانی"/>
<Typo word="زبانی" find="زبانا" replace="زبانی"/>
<Typo word="رهبری" find="رهبریت" replace="رهبری"/>
<Typo word="درباره" find="در باره" replace="درباره"/>
<Typo word="دوگانگی" find="دوئیت" replace="دوگانگی"/>
<Typo word="داوطلبان" find="داوطلبین" replace="داوطلبان"/>
<Typo word="خشنود" find="خوشنود" replace="خشنود"/>
<Typo word="خوبی" find="خوبیت" replace="خوبی"/>
<Typo word="خانواده" find="خوانواده" replace="خانواده"/>
<Typo word="خاستگاه" find="خواستگاه" replace="خاستگاه"/>
<Typo word="خورشید" find="خرشید" replace="خورشید"/>
<Typo word="خوردن" find="خردن" replace="خوردن"/>
<Typo word="خوانند" find="خانند" replace="خوانند"/>
<Typo word="خوابیدن" find="خابیدن" replace="خوابیدن"/>
<Typo word="حضور" find="حظور" replace="حضور"/>
<Typo word="حضرت" find="حظرت" replace="حضرت"/>
<Typo word="حتی‌الامکان" find="حدلامکان" replace="حتی‌الامکان"/>
<Typo word="حاضر" find="حاظر" replace="حاضر"/>
<Typo word="چهارم" find="چهارماً" replace="چهارم"/>
<Typo word="چهارم" find="چهارما" replace="چهارم"/>
<Typo word="چهارشنبه" find="چارشنبه" replace="چهارشنبه"/>
<Typo word="جانی" find="جاناً" replace="جانی"/>
<Typo word="توجیه" find="توجیح" replace="توجیه"/>
<Typo word="توزیع" find="توضیع" replace="توزیع"/>
<Typo word="تلویزیون" find="تلوزیون" replace="تلویزیون"/>
<Typo word="تظاهر" find="تضاهر" replace="تظاهر"/>
<Typo word="ترجیح" find="ترجیه" replace="ترجیح"/>
<Typo word="پنج" find="پنچ" replace="پنج"/>
<Typo word="پزشکی" find="پزشگی" replace="پزشکی"/>
<Typo word="پروفسور" find="پرفسور" replace="پروفسور"/>
<Typo word="پاتوق" find="پاتوغ" replace="پاتوق"/>
<Typo word="بی‌محابا" find="بی‌مهابا" replace="بی‌محابا"/>
<Typo word="بنیانگذار" find="بنیانگزار" replace="بنیانگذار"/>
<Typo word="بلغور" find="بلقور" replace="بلغور"/>
<Typo word="بالاخره" find="بلاخره" replace="بالاخره"/>
<Typo word="برخاستن" find="برخواستن" replace="برخاستن"/>
<Typo word="برخاست" find="برخواست" replace="برخاست"/>
<Typo word="بدی" find="بدیت" replace="بدی"/>
<Typo word="باتلاق" find="باطلاق" replace="باتلاق"/>
<Typo word="بازرسان" find="بازرسین" replace="بازرسان"/>
<Typo word="بارگذار" find="بارگزار" replace="بارگذار"/>
<Typo word="باجناغ" find="باجناق" replace="باجناغ"/>
<Typo word="باباغوری" find="باباقوری" replace="باباغوری"/>
<Typo word="آروغ" find="آروق" replace="آروغ"/>
<Typo word="انضباط" find="انظباط" replace="انضباط"/>
<Typo word="التفات" find="التفاط" replace="التفات"/>
<Typo word="بهتر" find="افضل‌تر" replace="بهتر"/>
<Typo word="افسنتین" find="افسنطین" replace="افسنتین"/>
<Typo word="داناتر" find="اعلم‌تر" replace="داناتر"/>
<Typo word="اتو" find="اطو" replace="اتو"/>
<Typo word="اتراق" find="اطراق" replace="اتراق"/>
<Typo word="اتاق" find="اطاق" replace="اتاق"/>
<Typo word="اسطرلاب" find="اصطرلاب" replace="اسطرلاب"/>
<Typo word="ارتقا" find="ارتقاع" replace="ارتقا"/>
<Typo word="اختاپوس" find="اختاپوث" replace="اختاپوس"/>
<Typo word="ابوالفضل" find="ابولفضل" replace="ابوالفضل"/>
<Typo word="امپراتور" find="امپراطور" replace="امپراتور"/>
<Typo word="آذوقه" find="آزوقه" replace="آذوقه"/>
<Typo word="زکام" find="ذکام" replace="زکام"/>
<Typo word="بگیر ببند" find="بگیر و ببند" replace="بگیر ببند"/>
<Typo word="سازوکار" find="ساز و کار" replace="سازوکار"/>
<Typo word="جربحث" find="جر و بحث" replace="جربحث"/>
<Typo word="خواربار" find="خوار و بار" replace="خواربار"/>
<Typo word="حجم‌ها" find="احجام" replace="حجم‌ها"/>
<Typo word="قشرها" find="اقشار" replace="قشرها"/>
<Typo word="لازم است ذکر شود" find="لازم به ذکر است" replace="لازم است ذکر شود"/>
<Typo word="به دلیل" find="بدلیل" replace="به دلیل"/>
<Typo word="آن را" find="آن‌را" replace="آن را"/>
<Typo word="این را" find="این‌را" replace="این را"/>
<Typo word="هیئت" find="هیات" replace="هیئت"/>
<Typo word="هیئت" find="هیأت" replace="هیئت"/>
<Typo word="رئیسه" find="رییسه" replace="رئیسه"/>
<Typo word="رئیس" find="رییس" replace="رئیس"/>
<Typo word="مسئله" find="مساله" replace="مسئله"/>
<Typo word="مسئله" find="مسأله" replace="مسئله"/>
<Typo word="همین‌جا" find="همین جا" replace="همین‌جا"/>
<Typo word="همین‌جا" find="همینجا" replace="همین‌جا"/>
<Typo word="همین‌طور" find="همینطور" replace="همین‌طور"/>
<Typo word="همین‌طور" find="همین طور" replace="همین‌طور"/>
<Typo word="همان‌جا" find="همان ?جا" replace="همان‌جا"/>
<Typo word="همان‌طور" find="همان ?طور" replace="همان‌طور"/>
<Typo word="هیچ‌کدام" find="هیچ ?کدام" replace="هیچ‌کدام"/>
<Typo word="هیچ‌کس" find="هیچ ?کس" replace="هیچ‌کس"/>
<Typo word="هیچ‌یک" find="هیچ ?یک" replace="هیچ‌یک"/>
<Typo word="همدیگر" find="هم دیگر" replace="همدیگر"/>
<Typo word="همدیگر" find="هم‌دیگر" replace="همدیگر"/>
<Typo word="آنچه" find="آن چه" replace="آنچه"/>
<Typo word="آنچه" find="آن‌چه" replace="آنچه"/>
<Typo word="چنانچه" find="چنان ?چه" replace="چنانچه"/>
<Typo word="چنان‌که" find="چنان ?که" replace="چنان‌که"/>
<Typo word="هیدروژن" find="ئیدروژن" replace="هیدروژن"/>
<Typo word="بعضاً" find="بعضن" replace="بعضاً"/>
<Typo word="غالباً" find="غالبن" replace="غالباً"/>
<Typo word="کاملاً" find="کاملن" replace="کاملاً"/>
<Typo word="احتمالاً" find="احتمالن" replace="احتمالاً"/>
<Typo word="اصلاً" find="اصلن" replace="اصلاً"/>
<Typo word="اشتباهاً" find="اشتباهن" replace="اشتباهاً"/>