ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/میلادی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پیش از افزودن یادبودها (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) به نکات زیر توجه کنید:

 1. برای افراد مواردی را به یادبودها بیافزائید که آن فرد مقاله‌اش حداقل ۱۰–۱۵ میان‌ویکی داشته باشد (طبق عرف انتخاب دیگر یادبودهای میلادی)
 2. بررسی کنید که یادبود مورد نظر در مجموعه یادبودهای قمری یا جلالی نباشد.
 3. برای افراد از القاب استفاده نکنید.
 4. هر کدام از یادبودها (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) که وجود ندارند را به صورت خالی ایجاد کنید. (ابتدا با یک حرف صفحه را ایجاد کنید بعد آن را خالی کنبد)
 5. مناسبت‌های بین‌المللی مانند «روز جهانی زمین» را فقط در یادبودهای میلادی بیافزایید.

ژانویه[ویرایش]

۱ ژانویه
ویرایش پرونده ۱ ژانویه
 • مهمند.JPG
ویرایش رویدادهای ۱ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۱ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۱ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۱ ژانویه
۲ ژانویه
ویرایش پرونده ۲ ژانویه
 • Friedrich Wilhelm IV of Prussia (1847).jpg
ویرایش رویدادهای ۲ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۲ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۲ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۲ ژانویه
۳ ژانویه
ویرایش پرونده ۳ ژانویه
 • Tolkien 1916.jpg
ویرایش رویدادهای ۳ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۳ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۳ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۳ ژانویه
۴ ژانویه
ویرایش پرونده ۴ ژانویه
 • Sputnik asm.jpg
ویرایش رویدادهای ۴ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۴ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۴ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۴ ژانویه
۵ ژانویه
ویرایش پرونده ۵ ژانویه
 • Max Born.jpg
ویرایش رویدادهای ۵ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۵ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۵ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۵ ژانویه
۶ ژانویه
ویرایش پرونده ۶ ژانویه
 • Flag-map of New Mexico.svg
ویرایش رویدادهای ۶ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۶ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۶ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۶ ژانویه
۷ ژانویه
ویرایش پرونده ۷ ژانویه
 • Tesla Sarony.jpg
ویرایش رویدادهای ۷ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۷ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۷ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۷ ژانویه
۸ ژانویه
ویرایش پرونده ۸ ژانویه
 • UR-PSR (B738) at Ben Gurion Airport.jpg
ویرایش رویدادهای ۸ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۸ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۸ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۸ ژانویه
۹ ژانویه
ویرایش پرونده ۹ ژانویه
 • Marco Polo portrait.jpg
ویرایش رویدادهای ۹ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۹ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۹ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۹ ژانویه
۱۰ ژانویه
ویرایش پرونده ۱۰ ژانویه
 • Gabriela Mistral-01.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۰ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۱۰ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۱۰ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۱۰ ژانویه
۱۱ ژانویه
ویرایش پرونده ۱۱ ژانویه
 • Mozafaredin shah qajar.jpeg
ویرایش رویدادهای ۱۱ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۱۱ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۱۱ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۱۱ ژانویه
۱۲ ژانویه
ویرایش پرونده ۱۲ ژانویه
 • Jack London young.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۲ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۱۲ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۱۲ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۱۲ ژانویه
۱۳ ژانویه
ویرایش پرونده ۱۳ ژانویه
 • Wilhelm Wien 1911.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۳ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۱۳ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۱۳ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۱۳ ژانویه
۱۴ ژانویه
ویرایش پرونده ۱۴ ژانویه
 • Bundesarchiv Bild 183-D0116-0041-019, Albert Schweitzer.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۴ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۱۴ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۱۴ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۱۴ ژانویه
۱۵ ژانویه
ویرایش پرونده ۱۵ ژانویه
 • British Museum Reading Room Panorama Feb 2006.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۵ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۱۵ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۱۵ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۱۵ ژانویه
۱۶ ژانویه
ویرایش پرونده ۱۶ ژانویه
 • Hymn of the Nations 1944 OWI film (03 Arturo Toscanini conducting Verdi's La Forza del Destino 03).jpg
ویرایش رویدادهای ۱۶ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۱۶ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۱۶ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۱۶ ژانویه
۱۷ ژانویه
ویرایش پرونده ۱۷ ژانویه
 • Albinoni.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۷ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۱۷ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۱۷ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۱۷ ژانویه
۱۸ ژانویه
ویرایش پرونده ۱۸ ژانویه
 • Johntyler.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۸ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۱۸ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۱۸ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۱۸ ژانویه
۱۹ ژانویه
ویرایش پرونده ۱۹ ژانویه
 • Moin Kuala Lumpur Malaysia 2009.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۹ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۱۹ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۱۹ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۱۹ ژانویه
۲۰ ژانویه
ویرایش پرونده ۲۰ ژانویه
 • 2017 Plasco Building collapse 1.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۰ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۲۰ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۲۰ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۲۰ ژانویه
۲۱ ژانویه
ویرایش پرونده ۲۱ ژانویه
 • George Orwell press photo.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۱ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۲۱ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۲۱ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۲۱ ژانویه
۲۲ ژانویه
ویرایش پرونده ۲۲ ژانویه
 • Heath Ledger.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۲ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۲۲ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۲۲ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۲۲ ژانویه
۲۳ ژانویه
ویرایش پرونده ۲۳ ژانویه
 • Portrait of Salvador Dali, Paris, LOC 4483943847.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۳ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۲۳ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۲۳ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۲۳ ژانویه
۲۴ ژانویه
ویرایش پرونده ۲۴ ژانویه
 • Amedeo Modigliani Photo.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۴ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۲۴ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۲۴ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۲۴ ژانویه
۲۵ ژانویه
ویرایش پرونده ۲۵ ژانویه
 • AlCaponemugshotCPD.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۵ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۲۵ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۲۵ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۲۵ ژانویه
۲۶ ژانویه
ویرایش پرونده ۲۶ ژانویه
 • Womenelection1963.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۶ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۲۶ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۲۶ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۲۶ ژانویه
۲۷ ژانویه
ویرایش پرونده ۲۷ ژانویه
 • Johann Gottlieb Fichte.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۷ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۲۷ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۲۷ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۲۷ ژانویه
۲۸ ژانویه
ویرایش پرونده ۲۸ ژانویه
 • Challenger Rocket Booster - GPN-2000-001422.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۸ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۲۸ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۲۸ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۲۸ ژانویه
 • روز حریم خصوصی اطلاعاتی، در ارمنستان: روز ارتش
۲۹ ژانویه
ویرایش پرونده ۲۹ ژانویه
 • VanMeetin-AntonChekhov.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۹ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۲۹ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۲۹ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۲۹ ژانویه
۳۰ ژانویه
ویرایش پرونده ۳۰ ژانویه
 • Sadeh.jpg
ویرایش رویدادهای ۳۰ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۳۰ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۳۰ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۳۰ ژانویه
۳۱ ژانویه
ویرایش پرونده ۳۱ ژانویه
 • Explorer1.jpg
ویرایش رویدادهای ۳۱ ژانویه
ویرایش درگذشته‌های ۳۱ ژانویه
ویرایش زادروزهای ۳۱ ژانویه
ویرایش مناسبت‌های ۳۱ ژانویه

فوریه[ویرایش]

۱ فوریه
ویرایش پرونده ۱ فوریه
 • Heisenberg 10.jpg
ویرایش رویدادهای ۱ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۱ فوریه
ویرایش زادروزهای ۱ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۱ فوریه
۲ فوریه
ویرایش پرونده ۲ فوریه
 • Russell in 1916.jpg
ویرایش رویدادهای ۲ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۲ فوریه
ویرایش زادروزهای ۲ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۲ فوریه
۳ فوریه
ویرایش پرونده ۳ فوریه
 • Pixar Place at MGM Studios.jpg
ویرایش رویدادهای ۳ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۳ فوریه
ویرایش زادروزهای ۳ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۳ فوریه
۴ فوریه
ویرایش پرونده ۴ فوریه
 • Mehdi bazargan-75th Prime Minister of Iran.jpg
ویرایش رویدادهای ۴ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۴ فوریه
ویرایش زادروزهای ۴ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۴ فوریه
۵ فوریه
ویرایش پرونده ۵ فوریه
 • Chaplin - Modern Times.jpg
ویرایش رویدادهای ۵ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۵ فوریه
ویرایش زادروزهای ۵ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۵ فوریه
۶ فوریه
ویرایش پرونده ۶ فوریه
 • Official Portrait of President Reagan 1981.jpg
ویرایش رویدادهای ۶ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۶ فوریه
ویرایش زادروزهای ۶ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۶ فوریه
۷ فوریه
ویرایش پرونده ۷ فوریه
 • Charles Dickens 3.jpg
ویرایش رویدادهای ۷ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۷ فوریه
ویرایش زادروزهای ۷ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۷ فوریه
۸ فوریه
ویرایش پرونده ۸ فوریه
 • JohnvonNeumann-LosAlamos.gif
ویرایش رویدادهای ۸ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۸ فوریه
ویرایش زادروزهای ۸ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۸ فوریه
۹ فوریه
ویرایش پرونده ۹ فوریه
 • Dostoevsky 1872.jpg
ویرایش رویدادهای ۹ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۹ فوریه
ویرایش زادروزهای ۹ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۹ فوریه
۱۰ فوریه
ویرایش پرونده ۱۰ فوریه
 • The Soviet Union 1990 CPA 6257 stamp (Nobel laureate in Literature Boris Pasternak. A scene based on the novel Doctor Zhivago).jpg
ویرایش رویدادهای ۱۰ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۱۰ فوریه
ویرایش زادروزهای ۱۰ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۱۰ فوریه
۱۱ فوریه
ویرایش پرونده ۱۱ فوریه
 • Thomas Edison2.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۱ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۱۱ فوریه
ویرایش زادروزهای ۱۱ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۱۱ فوریه
۱۲ فوریه
ویرایش پرونده ۱۲ فوریه
 • Darwin restored2.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۲ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۱۲ فوریه
ویرایش زادروزهای ۱۲ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۱۲ فوریه
۱۳ فوریه
ویرایش پرونده ۱۳ فوریه
 • Georges Simenon (1963) by Erling Mandelmann.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۳ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۱۳ فوریه
ویرایش زادروزهای ۱۳ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۱۳ فوریه
۱۴ فوریه
ویرایش پرونده ۱۴ فوریه
 • Alexander Graham Bell.jpeg
ویرایش رویدادهای ۱۴ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۱۴ فوریه
ویرایش زادروزهای ۱۴ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۱۴ فوریه
۱۵ فوریه
ویرایش پرونده ۱۵ فوریه
 • Galileo.arp.300pix.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۵ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۱۵ فوریه
ویرایش زادروزهای ۱۵ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۱۵ فوریه
۱۶ فوریه
ویرایش پرونده ۱۶ فوریه
 • Fidel Castro.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۶ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۱۶ فوریه
ویرایش زادروزهای ۱۶ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۱۶ فوریه
۱۷ فوریه
ویرایش پرونده ۱۷ فوریه
 • Arcangelo corelli.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۷ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۱۷ فوریه
ویرایش زادروزهای ۱۷ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۱۷ فوریه
۱۸ فوریه
ویرایش پرونده ۱۸ فوریه
 • John Travolta, London, 2013 (derivate).jpg
ویرایش رویدادهای ۱۸ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۱۸ فوریه
ویرایش زادروزهای ۱۸ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۱۸ فوریه
۱۹ فوریه
ویرایش پرونده ۱۹ فوریه
 • 37mm Gun fires against cave positions at Iwo Jima.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۹ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۱۹ فوریه
ویرایش زادروزهای ۱۹ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۱۹ فوریه
۲۰ فوریه
ویرایش پرونده ۲۰ فوریه
 • Metropolitan Museum of Art entrance NYC.JPG
ویرایش رویدادهای ۲۰ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۲۰ فوریه
ویرایش زادروزهای ۲۰ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۲۰ فوریه
۲۱ فوریه
ویرایش پرونده ۲۱ فوریه
 • Reza shah uniform.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۱ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۲۱ فوریه
ویرایش زادروزهای ۲۱ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۲۱ فوریه
۲۲ فوریه
ویرایش پرونده ۲۲ فوریه
 • Portrait of George Washington-transparent.png
ویرایش رویدادهای ۲۲ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۲۲ فوریه
ویرایش زادروزهای ۲۲ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۲۲ فوریه
۲۳ فوریه
ویرایش پرونده ۲۳ فوریه
 • Bendixen - Carl Friedrich Gauß, 1828.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۳ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۲۳ فوریه
ویرایش زادروزهای ۲۳ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۲۳ فوریه
۲۴ فوریه
ویرایش پرونده ۲۴ فوریه
 • Nikolay Ivanovich Lobachevsky.jpeg
ویرایش رویدادهای ۲۴ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۲۴ فوریه
ویرایش زادروزهای ۲۴ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۲۴ فوریه
۲۵ فوریه
ویرایش پرونده ۲۵ فوریه
 • Nikita Khruchchev Colour.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۵ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۲۵ فوریه
ویرایش زادروزهای ۲۵ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۲۵ فوریه
۲۶ فوریه
ویرایش پرونده ۲۶ فوریه
 • Victor Hugo by Étienne Carjat 1876 - full.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۶ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۲۶ فوریه
ویرایش زادروزهای ۲۶ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۲۶ فوریه
۲۷ فوریه
ویرایش پرونده ۲۷ فوریه
 • Kuwait burn oilfield.png
ویرایش رویدادهای ۲۷ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۲۷ فوریه
ویرایش زادروزهای ۲۷ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۲۷ فوریه
۲۸ فوریه
ویرایش پرونده ۲۸ فوریه
 • اولاف پالمه
ویرایش رویدادهای ۲۸ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۲۸ فوریه
ویرایش زادروزهای ۲۸ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۲۸ فوریه
۲۹ فوریه
ویرایش پرونده ۲۹ فوریه
 • شمس پهلوی.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۹ فوریه
ویرایش درگذشته‌های ۲۹ فوریه
ویرایش زادروزهای ۲۹ فوریه
ویرایش مناسبت‌های ۲۹ فوریه

مارس[ویرایش]

۱ مارس
ویرایش پرونده ۱ مارس
 • Javier Bardem 2011 AA.jpg
ویرایش رویدادهای ۱ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۱ مارس
ویرایش زادروزهای ۱ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۱ مارس
۲ مارس
ویرایش پرونده ۲ مارس
 • Michail-Gorbatschow.jpg
ویرایش رویدادهای ۲ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۲ مارس
ویرایش زادروزهای ۲ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۲ مارس
۳ مارس
ویرایش پرونده ۳ مارس
 • YavarHamedani.jpg
ویرایش رویدادهای ۳ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۳ مارس
ویرایش زادروزهای ۳ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۳ مارس
۴ مارس
ویرایش پرونده ۴ مارس
 • George and Laura Bush with Khaled Hosseini in 2007 detail2.JPG
ویرایش رویدادهای ۴ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۴ مارس
ویرایش زادروزهای ۴ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۴ مارس
۵ مارس
ویرایش پرونده ۵ مارس
ویرایش رویدادهای ۵ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۵ مارس
ویرایش زادروزهای ۵ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۵ مارس
۶ مارس
ویرایش پرونده ۶ مارس
 • GuamMap.png
ویرایش رویدادهای ۶ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۶ مارس
ویرایش زادروزهای ۶ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۶ مارس
۷ مارس
ویرایش پرونده ۷ مارس
 • St-thomas-aquinas.jpg
ویرایش رویدادهای ۷ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۷ مارس
ویرایش زادروزهای ۷ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۷ مارس
۸ مارس
ویرایش پرونده ۸ مارس
 • Hosaine-ghavami.jpg
ویرایش رویدادهای ۸ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۸ مارس
ویرایش زادروزهای ۸ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۸ مارس
۹ مارس
ویرایش پرونده ۹ مارس
 • Gagarin in Sweden.jpg
ویرایش رویدادهای ۹ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۹ مارس
ویرایش زادروزهای ۹ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۹ مارس
۱۰ مارس
ویرایش پرونده ۱۰ مارس
 • Alexander Graham Bell.jpeg
ویرایش رویدادهای ۱۰ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۱۰ مارس
ویرایش زادروزهای ۱۰ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۱۰ مارس
۱۱ مارس
ویرایش پرونده ۱۱ مارس
 • Kasravi peyman 1312.png
ویرایش رویدادهای ۱۱ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۱۱ مارس
ویرایش زادروزهای ۱۱ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۱۱ مارس
۱۲ مارس
ویرایش پرونده ۱۲ مارس
 • Farhad Fakhraddini.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۲ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۱۲ مارس
ویرایش زادروزهای ۱۲ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۱۲ مارس
۱۳ مارس
ویرایش پرونده ۱۳ مارس
 • ویلیام هرشل
ویرایش رویدادهای ۱۳ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۱۳ مارس
ویرایش زادروزهای ۱۳ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۱۳ مارس
۱۴ مارس
ویرایش پرونده ۱۴ مارس
 • MorganShuster.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۴ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۱۴ مارس
ویرایش زادروزهای ۱۴ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۱۴ مارس
۱۵ مارس
ویرایش پرونده ۱۵ مارس
 • Ali Tajvidi.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۵ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۱۵ مارس
ویرایش زادروزهای ۱۵ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۱۵ مارس
۱۶ مارس
ویرایش پرونده ۱۶ مارس
 • Rms ifi large.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۶ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۱۶ مارس
ویرایش زادروزهای ۱۶ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۱۶ مارس
۱۷ مارس
ویرایش پرونده ۱۷ مارس
 • Gottliebdaimler1.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۷ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۱۷ مارس
ویرایش زادروزهای ۱۷ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۱۷ مارس
۱۸ مارس
ویرایش پرونده ۱۸ مارس
 • Portrait Gandhi.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۸ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۱۸ مارس
ویرایش زادروزهای ۱۸ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۱۸ مارس
۱۹ مارس
ویرایش پرونده ۱۹ مارس
 • Jalal Zolfonon.jpg
ویرایش رویدادهای ۱۹ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۱۹ مارس
ویرایش زادروزهای ۱۹ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۱۹ مارس
۲۰ مارس
ویرایش پرونده ۲۰ مارس
 • Earth flag PD.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۰ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۲۰ مارس
ویرایش زادروزهای ۲۰ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۲۰ مارس
۲۱ مارس
ویرایش پرونده ۲۱ مارس
 • Shah Abbas I.jpg
ویرایش رویدادهای ۲۱ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۲۱ مارس
ویرایش زادروزهای ۲۱ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۲۱ مارس
۲۲ مارس
ویرایش پرونده ۲۲ مارس
 • Goethe.png
ویرایش رویدادهای ۲۲ مارس
ویرایش درگذشته‌های ۲۲ مارس
ویرایش زادروزهای ۲۲ مارس
ویرایش مناسبت‌های ۲۲ مارس
۲۳ مارس
ویرایش پرونده ۲۳ مارس