ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Seyhoon Houshang croped.jpg

روز استقلال در گینه و گرجستان و روز مادر در لهستان

رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها
ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

راهنمای ویرایش یادبودهای برگزیده
امروز پنجشنبه، ۲۶ مه، ۲۰۱۶ است؛ الان ‏۰۳:۲۱ (UTC) می‌باشد.

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ دسامبر


ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

راهنمای ویرایش یادبودهای برگزیده