ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/فعالیت کاربرها/بدون ربات/آوریل ۲۰۱۵

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

<< آمار ماه قبل

آمار با ربات آوریل ۲۰۱۵

آمار بدون ربات آوریل ۲۰۱۵

آمار بعد >>

این آمار سی ام هرماه توسط ربات آرش به‌روز می‌شود.

بروز شده توسط ربات در تاریخ: ۱ مه ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-05-۰۱)

(۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۲ به وقت ایران)

رتبه کاربر گروه کاربر ویرایش
کلی
مقاله بحث
مقاله
کاربر بحث
کاربر
ویکی‌پدیا پرونده مدیاویکی الگو راهنما رده درگاه بحث
ویکی‌پدیا
بحث
پرونده
بحث
مدیاویکی
بحث
الگو
بحث
راهنما
بحث
رده
کل
ویرایش‌ها
۱ World Cup 2010 کاربر ۴۶۹۰ ۳۷۰۳ ۴۰۱ ۳۷ ۵۳ ۴۹ ۳۶ ۰ ۱۳۶ ۰ ۲۷۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۳۰۶۴
۲ Yamaha5 مدیر ۳۰۱۲ ۱۴۰۱ ۴۰۵ ۱۶۱ ۲۸۶ ۳۸۲ ۹ ۱۴۶ ۱۰۵ ۱ ۸۳ ۰ ۱۳ ۰ ۶ ۳ ۰ ۰ ۴۸۹۴۳
۳ Arash.pt مدیر ۱۴۸۷ ۷۷۷ ۶۷ ۴۲ ۳۴۰ ۱۹۸ ۲۱ ۱۵ ۱۰ ۰ ۹ ۰ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲۳۸۴۱
۴ Tisfoon کاربر ۱۳۵۲ ۱۲۰۸ ۵۵ ۲ ۳۲ ۲۴ ۱۹ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۶۴۵
۵ Saeidpourbabak کاربر ۱۳۵۲ ۱۱۵۲ ۷۲ ۱۱ ۲۰ ۶۷ ۲ ۰ ۱۹ ۰ ۱ ۴ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۸۱۴۳
۶ Mahdy Saffar کاربر ۱۲۰۶ ۸۵۲ ۲۱ ۳۳ ۱۶۷ ۸۹ ۱ ۰ ۲۶ ۰ ۱۴ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۷۲۵
۷ Omid.koli کاربر ۱۰۵۷ ۶۲۱ ۶ ۱۴ ۱۵۹ ۱۴۶ ۳ ۰ ۸۶ ۴ ۲ ۰ ۱۰ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ ۹۸۳۷
۸ Taddah کاربر ۹۵۵ ۶۶۲ ۲۷۸ ۴ ۵ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵۲۳
۹ F.derakhshan کاربر ۹۱۹ ۷۷۸ ۶ ۱۱۴ ۱۳ ۵ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۲۱
۱۰ Alborzagros کاربر ۹۰۷ ۴۶۰ ۳۷ ۲۲ ۴۹ ۲۳۶ ۰ ۰ ۶۲ ۰ ۱۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۲۴ ۰ ۰ ۶۸۳۸۰
۱۱ دالبا مدیر ۸۶۷ ۴۲۷ ۶۴ ۶۴ ۳۹ ۹۰ ۲ ۵ ۱۵۵ ۰ ۱۲ ۰ ۳ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۳۹۰۱۵
۱۲ Hamidhassani1 کاربر ۷۷۹ ۷۴۷ ۰ ۱۰ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۳۷
۱۳ Far-gh کاربر ۷۰۲ ۴۴۱ ۲ ۵۳ ۹۵ ۸۷ ۱۳ ۰ ۳ ۰ ۶ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۸۵۳
۱۴ همان مدیر ۶۴۴ ۶۰۴ ۲۲ ۰ ۳ ۱۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸۱۷۳
۱۵ ماني مدیر ۶۲۶ ۴۲۹ ۱۱۴ ۱ ۳ ۴۱ ۰ ۰ ۲۸ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۶۷۱۱
۱۶ Diako1971 کاربر ۵۵۹ ۲۸۶ ۱۲۲ ۸۰ ۱۶ ۳۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۳۴۷
۱۷ HaDi کاربر ۵۳۴ ۱۷۴ ۲۵ ۳ ۹ ۱۷ ۱ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۱۴
۱۸ عارون کاربر ۵۳۳ ۳۴۲ ۳ ۵۲ ۲۲ ۹ ۱۵ ۰ ۵ ۰ ۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴۶۹
۱۹ Jacilason کاربر ۵۲۴ ۴۳۹ ۱۵ ۱ ۴۵ ۱ ۸ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵۹
۲۰ Behabadi کاربر ۴۶۹ ۳۴۰ ۳ ۱۱۷ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۰۱
۲۱ Paiamshadi کاربر ۴۶۲ ۴۲۲ ۲۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۳۷۵
۲۲ Xyzrt کاربر ۴۶۱ ۴۳۳ ۶ ۱ ۲ ۵ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۵۴۰
۲۳ Gire 3pich2005 کاربر ۴۵۱ ۱۹۲ ۱۴ ۱ ۳۵ ۸۴ ۸ ۰ ۴ ۰ ۱۱۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۷۳۶
۲۴ نوژن مدیر ۴۳۷ ۲۴۵ ۲۴ ۶ ۵۴ ۹۱ ۰ ۰ ۶ ۰ ۳ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۹۳۴
۲۵ Mitra.sh1368 کاربر ۴۳۶ ۳۸۶ ۲۱ ۲ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۹۷
۲۶ Reza Amper کاربر ۴۰۷ ۲۹۴ ۱۳ ۶۵ ۵ ۷ ۰ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲۳۸
۲۷ Hamedvahid کاربر ۴۰۵ ۱۵۷ ۲۴ ۷۳ ۱۴ ۱۱ ۰ ۰ ۱۱۵ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۲۷۲۷۲
۲۸ ارژنگ مدیر ۳۹۹ ۲۴۸ ۷۷ ۴ ۵۷ ۶ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۴۲۶
۲۹ Seiavoshy کاربر ۳۹۴ ۳۸۷ ۲ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۴
۳۰ Sicaspi کاربر ۳۹۳ ۲۷۴ ۵۴ ۷ ۸ ۳۱ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۵۵۳
۳۱ Sahehco مدیر ۳۷۷ ۱۹۳ ۲۰ ۲۴ ۶۵ ۵۳ ۰ ۳ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۳۱۱
۳۲ وهمن کاربر ۳۷۴ ۲۲۶ ۱ ۷۹ ۳۶ ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۴۹
۳۳ XerxesII کاربر ۳۶۵ ۳۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۱۵۰
۳۴ Freshman404 کاربر ۳۴۵ ۲۲۲ ۳ ۲۰ ۵۰ ۳۱ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۹۸۴
۳۵ Qian.neewan کاربر ۳۳۷ ۷۲ ۰ ۱۳۹ ۱۵ ۴۰ ۱ ۰ ۲۵ ۰ ۴ ۳۷ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۳۹
۳۶ Iranianson کاربر ۳۲۳ ۲۸۱ ۱۷ ۷ ۷ ۵ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۸۶
۳۷ Mehran مدیر ۲۹۵ ۱۳۴ ۱۸ ۱۰ ۴۸ ۶۸ ۲ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۴۳۹
۳۸ Fatemi مدیر ۲۸۴ ۸۱ ۸ ۲۴ ۷۸ ۷۰ ۰ ۲ ۸ ۰ ۹ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲۷۳۰۵
۳۹ P.arashnia کاربر ۲۷۶ ۲۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲۴ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۱۱۵
۴۰ KhabarNegar کاربر ۲۷۶ ۲۴۰ ۰ ۰ ۱۴ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۷۰۰
۴۱ علی رجبی کاربر ۲۷۴ ۲۵۰ ۱ ۳ ۱۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۳۶
۴۲ Mardetanha مدیر ۲۷۲ ۲۲۸ ۱۹ ۰ ۱۶ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵۹۲۳
۴۳ Behnam mancini کاربر ۲۷۰ ۲۳۲ ۱۰ ۳ ۲ ۱۴ ۵ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۷۰۴
۴۴ Γεωργός کاربر ۲۵۸ ۲۲۱ ۶ ۰ ۲۵ ۱ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۰۱
۴۵ Navidff کاربر ۲۴۰ ۱۸۷ ۴ ۱۴ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۹۳۶
۴۶ Hosseini2015 کاربر ۲۳۷ ۱۹۳ ۰ ۲۰ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۲
۴۷ ویرایشگر-1 کاربر ۲۳۶ ۱۰۷ ۲۰ ۱ ۶ ۴۶ ۰ ۰ ۴۵ ۰ ۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۱۹۳۷
۴۸ Shahrooz m20 کاربر ۲۲۶ ۱۹۲ ۱ ۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۶۵
۴۹ Amg72827 کاربر ۲۲۵ ۲۰۸ ۱۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۶۷
۵۰ MRG90 مدیر ۲۲۳ ۱۱۱ ۸ ۳ ۳۵ ۴۴ ۵ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۹۶۶
۵۱ مسعود بوکانی کاربر ۲۱۴ ۲۰۶ ۱ ۱ ۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۷۷
۵۲ Kasir کاربر ۲۰۶ ۱۲۲ ۶ ۴ ۲۹ ۱۸ ۳ ۰ ۲۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۷۰۸۵
۵۳ Reza luke کاربر ۱۹۷ ۱۷۱ ۳ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱۲ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۲۹۳
۵۴ 3000MAX کاربر ۱۸۹ ۵۴ ۷ ۵ ۱۵ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸۲
۵۵ زاید الوصف کاربر ۱۸۶ ۱۴۴ ۴ ۰ ۰ ۲۹ ۶ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۱۸۳
۵۶ F4fluids کاربر ۱۷۷ ۱۵۷ ۱۳ ۰ ۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۹۶
۵۷ Bkouhi کاربر ۱۷۲ ۷۴ ۳۱ ۰ ۲۱ ۳۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۴۶۷۲
۵۸ Alpinu کاربر ۱۶۸ ۱۶۷ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۸
۵۹ Ladsgroup مدیر ۱۶۶ ۴۲ ۳ ۶ ۲۵ ۴۳ ۴۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸۱۶۱
۶۰ DTK01 کاربر ۱۵۸ ۱۳۷ ۱ ۲ ۳ ۴ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۶۲
۶۱ Amanobelah کاربر ۱۵۷ ۱۲۹ ۵ ۰ ۱۴ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۵
۶۲ Ariobarzan مدیر ۱۵۳ ۹۸ ۳۰ ۰ ۱۴ ۹ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۶۷۸
۶۳ طاها کاربر ۱۵۱ ۱۰۱ ۱۳ ۲ ۱۳ ۱۴ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۸۱۳
۶۴ Esmatly کاربر ۱۴۷ ۱۱۴ ۶ ۱۱ ۸ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸۲
۶۵ Arfarshchi کاربر ۱۴۵ ۷۰ ۱۴ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۴۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۱۲۷۳۴
۶۶ Amirali-E کاربر ۱۴۱ ۱۲۹ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۵۴۸
۶۷ In fact کاربر ۱۴۰ ۸۲ ۱۵ ۳ ۱۷ ۹ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۷۱
۶۸ ژور کاربر ۱۳۸ ۱۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۲
۶۹ Yanamata کاربر ۱۳۷ ۷۶ ۸ ۰ ۲۸ ۲۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۳
۷۰ HnSr کاربر ۱۳۵ ۱۱۶ ۰ ۱ ۳ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۰۴
۷۱ Iroony کاربر ۱۳۳ ۹۹ ۵ ۰ ۲۶ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۱۶۳
۷۲ Neda53 کاربر ۱۳۳ ۱۱۹ ۰ ۲ ۲ ۰ ۱ ۰ ۶ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۷
۷۳ Derakhshan52 کاربر ۱۳۰ ۵۳ ۲ ۴۸ ۱۲ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷۵
۷۴ Lombanto کاربر ۱۲۹ ۱۱۷ ۰ ۲ ۶ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷۹
۷۵ Shahroozporia کاربر ۱۲۵ ۶۷ ۰ ۴۷ ۰ ۰ ۱ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸۱۰۶
۷۶ محمودخادمیان کاربر ۱۲۵ ۲ ۰ ۹۵ ۲۶ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۲
۷۷ Shfarshid کاربر ۱۲۲ ۱۰۶ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۰۴
۷۸ Majidshekari کاربر ۱۱۳ ۸۸ ۰ ۸ ۲ ۰ ۱۱ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۳۰
۷۹ Parastoo کاربر ۱۰۷ ۹۹ ۴ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۱۵۶
۸۰ Saintali کاربر ۱۰۷ ۹۸ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۱
۸۱ Amirkariminooghabi کاربر ۱۰۶ ۹۷ ۲ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۹
۸۲ Mreza127k کاربر ۱۰۵ ۱۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۰
۸۳ Mortazavifar کاربر ۱۰۲ ۹۴ ۱ ۱ ۲ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۸
۸۴ Shahramsh کاربر ۱۰۰ ۸۹ ۰ ۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۳۳
۸۵ ماهفروزک کاربر ۱۰۰ ۹۵ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۴
۸۶ Tgeik کاربر ۹۷ ۶۶ ۰ ۱۱ ۱۲ ۵ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۷۸
۸۷ AL ABD 14 کاربر ۹۷ ۹۲ ۰ ۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷
۸۸ Pirhayati کاربر ۹۵ ۷۵ ۱۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۶۴۷
۸۹ Sina12 کاربر ۹۵ ۹۱ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۸۶
۹۰ Pouria Delfanazari کاربر ۹۵ ۶۳ ۶ ۱۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۳
۹۱ Farvartish کاربر ۹۴ ۸۶ ۴ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴۵۳
۹۲ Night2013 کاربر ۹۳ ۷۶ ۰ ۱ ۱۰ ۳ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵۹
۹۳ سیدحبیب کاربر ۹۲ ۰ ۰ ۷۶ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۵
۹۴ Mani-bakhtiar کاربر ۹۲ ۷۰ ۲ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۴۰
۹۵ نیما شکوهی کاربر ۹۱ ۷۱ ۲ ۲ ۹ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۹
۹۶ Mohammadbabakan74 کاربر ۹۰ ۶۷ ۳ ۳ ۷ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۴
۹۷ Hooman1361 کاربر ۸۸ ۸۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰
۹۸ Sobersided کاربر ۸۷ ۶۸ ۸ ۲ ۵ ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵
۹۹ Oleggra کاربر ۸۶ ۷۰ ۱ ۴ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۳
۱۰۰ Mo ha44 کاربر ۸۵ ۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۹