ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/فعالیت کاربرها/با ربات/سپتامبر ۲۰۱۴

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

<< آمار ماه قبل

آمار با ربات سپتامبر ۲۰۱۴

آمار بدون ربات سپتامبر ۲۰۱۴

آمار بعد >>

این آمار سی ام هرماه توسط ربات آرش به‌روز می‌شود.

بروز شده توسط ربات در تاریخ: ۱ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-10-۰۱)

(۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۸:۱۶ به وقت ایران)

رتبه کاربر گروه کاربر ویرایش
کلی
مقاله بحث
مقاله
کاربر بحث
کاربر
ویکی‌پدیا پرونده مدیاویکی الگو راهنما رده درگاه بحث
ویکی‌پدیا
بحث
پرونده
بحث
مدیاویکی
بحث
الگو
بحث
راهنما
بحث
رده
کل
ویرایش‌ها
۱ Rezabot ربات ۲۳۹۷۹ ۲۲۱۲۰ ۲ ۲۵۲ ۶۴ ۳۵۱ ۱۱ ۰ ۳۹۶ ۱ ۷۵۷ ۱۴ ۶ ۰ ۰ ۱ ۰ ۴ ۱۳۵۳۳۳۷
۲ Dexbot ربات ۲۰۱۵۱ ۱۶۹۷۰ ۲ ۰ ۵ ۲۶۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸۷۱۲۷
۳ Fawikibot ربات ۱۸۳۲۰ ۱۸۲۸۷ ۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۶۱۴۳
۴ World Cup 2010 کاربر ۶۰۷۶ ۳۸۱۶ ۲۶ ۱ ۲۶ ۴۵ ۷ ۰ ۱۴۳ ۰ ۲۰۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۶۹۹۱۲
۵ Fatemibot ربات ۵۸۸۶ ۵۷۱۳ ۳ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۳ ۱ ۱۵۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲۸۷۹
۶ MahdiBot ربات ۴۳۰۵ ۲۹۲۰ ۰ ۱۲۶ ۱۷ ۹۸ ۴ ۰ ۱۱۳۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۱۸۹۷۰
۷ پیام به کاربر جدید کاربر ۳۹۳۶ ۰ ۰ ۰ ۳۹۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶۳۱۵
۸ Ali.eblis1 کاربر ۳۷۳۷ ۲۳۱۰ ۸ ۱ ۱۱ ۴۷ ۶۶ ۰ ۱۰۵ ۰ ۷۸۲ ۳۶۷ ۰ ۰ ۰ ۳۷ ۰ ۰ ۳۸۷۰۵
۹ دالبا مدیر ۲۵۸۲ ۱۶۸۴ ۷۳ ۳۲ ۱۳۲ ۱۳۱ ۸ ۸۸ ۳۳۳ ۲ ۳۹ ۱ ۲۲ ۰ ۱۶ ۱۵ ۰ ۶ ۳۲۲۸۸
۱۰ Xqbot ربات ۱۸۹۰ ۱۸۱۵ ۵۱ ۵ ۵ ۳ ۱ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۱۲۵۲
۱۱ CalakBot ربات ۱۸۱۳ ۶۳۷ ۱ ۱۹۲ ۱۱ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۶۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۴۰۸۴
۱۲ Omid.koli کاربر ۱۷۳۵ ۶۴۳ ۱۷ ۴۸ ۷۷۸ ۱۲۸ ۱ ۰ ۹۱ ۴ ۱ ۱ ۱۸ ۰ ۱ ۴ ۰ ۰ ۶۰۱۸
۱۳ علیرضا کاربر ۱۷۰۴ ۴۹۰ ۸ ۲۸ ۵۱ ۹۲ ۰ ۰ ۵۱۹ ۱۰ ۷۱ ۰ ۴ ۰ ۴۱ ۵ ۰ ۰ ۵۳۶۳
۱۴ Alborzagros کاربر ۱۳۳۱ ۶۶۲ ۱۲ ۶ ۳۳ ۳۱۹ ۶۳ ۰ ۱۷۷ ۰ ۵۲ ۰ ۴ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵۷۴۵۵
۱۵ XOXOXO کاربر ۱۳۲۳ ۶۰۲ ۲۳ ۳۵ ۲۵ ۴۶۲ ۳ ۰ ۹۵ ۰ ۶۸ ۰ ۸ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۷۴۷۳
۱۶ Yamaha5 مدیر ۱۲۱۶ ۳۵۳ ۴ ۶۱ ۹۸ ۲۰۹ ۵۰ ۱۱۹ ۱۹۲ ۱ ۶۵ ۰ ۱۶ ۰ ۳۴ ۴ ۰ ۰ ۳۵۶۸۲
۱۷ Ebraminio مدیر ۱۱۸۲ ۳۰۲ ۳ ۴۰ ۷۹ ۱۷۲ ۷ ۴۷۶ ۳۵ ۳ ۲ ۰ ۲ ۱ ۱۱ ۱ ۰ ۰ ۲۷۱۰۹
۱۸ ارژنگ مدیر ۱۱۴۱ ۸۰۹ ۲۴ ۱۷ ۹۹ ۸۶ ۰ ۱ ۲ ۰ ۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۴۲۹۷
۱۹ Arash.pt کاربر ۹۷۷ ۳۹۰ ۵۲ ۸۲ ۱۷۴ ۷۹ ۱ ۰ ۹ ۱ ۱۷۳ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰۰۲
۲۰ KhabarNegar کاربر ۹۵۶ ۶۵۷ ۳۴ ۴ ۷۰ ۱۰۱ ۰ ۰ ۷ ۰ ۶۹ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۳۰۲
۲۱ Calak مدیر ۹۰۹ ۲۳۹ ۱۵ ۲۴ ۹۰ ۲۶۰ ۴ ۵ ۱۶۱ ۰ ۷۲ ۰ ۱۹ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۱ ۸۷۱۲
۲۲ Reza amper کاربر ۹۰۷ ۶۰۱ ۴ ۱۷۳ ۲۹ ۹ ۰ ۰ ۶۷ ۰ ۱۶ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۸۴
۲۳ Oyakmohsen کاربر ۸۶۰ ۵۵۰ ۲۰ ۴۹ ۱۴۲ ۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۹۲۴
۲۴ Bkouhi کاربر ۸۵۰ ۳۹۴ ۸۷ ۲ ۱۴۰ ۱۶۹ ۲۷ ۰ ۱۸ ۰ ۳ ۱ ۲ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۱۵۰
۲۵ Kasir کاربر ۸۳۳ ۶۴۱ ۱۰ ۶ ۳۳ ۷۲ ۱۷ ۰ ۲۴ ۰ ۲۵ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۹۸۵۶
۲۶ Gire 3pich2005 کاربر ۷۹۴ ۲۸۱ ۱۴ ۲ ۹۲ ۱۵۹ ۸۰ ۰ ۲۳ ۲ ۱۳۲ ۰ ۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۴۱۴۵۲
۲۷ MohandesWiki کاربر ۷۸۹ ۳۸۲ ۵ ۱۲۴ ۱۸۴ ۷۰ ۰ ۰ ۱۷ ۱ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷۸۸
۲۸ MRG90 مدیر ۷۱۹ ۲۳۰ ۹۳ ۳ ۵۳ ۱۸۵ ۱۳۴ ۱ ۷ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۷۶۰۹
۲۹ Peredhil کاربر ۶۸۲ ۳۱۹ ۴ ۶۸ ۱۶۴ ۷۹ ۳ ۰ ۴ ۰ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲۳۹۷
۳۰ Far-gh کاربر ۶۵۷ ۳۰۸ ۳ ۵۴ ۶۰ ۱۵۳ ۹ ۰ ۲۲ ۰ ۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۵۲
۳۱ Reza luke کاربر ۶۵۳ ۵۰۳ ۲۴ ۲۵ ۱۳ ۷ ۰ ۰ ۶۹ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵۶۷۳
۳۲ Ghasem1122 کاربر ۶۵۰ ۴۴۰ ۵ ۶۱ ۶ ۲۴ ۳۹ ۰ ۶۵ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۴۳
۳۳ Meysam کاربر ۶۴۴ ۳۵۴ ۱۰۹ ۸ ۵۸ ۵۹ ۳ ۰ ۲۵ ۰ ۱۱ ۰ ۷ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۸۹۷۱
۳۴ جیمبو دامبلی دیمبو کاربر ۶۲۸ ۵۳۷ ۲۰ ۰ ۱۶ ۴۶ ۰ ۰ ۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۸۶
۳۵ ماني مدیر ۶۲۵ ۴۵۰ ۳۲ ۰ ۸ ۵۹ ۰ ۰ ۷۱ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۵۱۴۱
۳۶ نوژن مدیر ۶۱۷ ۲۷۵ ۱۷ ۶ ۱۰۶ ۱۵۲ ۰ ۰ ۳۲ ۰ ۱۱ ۹ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۰۰۷
۳۷ Meysamwiki کاربر ۵۷۲ ۴۳۳ ۶ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۷۴۸
۳۸ AmerGEM کاربر ۴۷۶ ۳۹۳ ۴ ۳ ۲۳ ۲۳ ۱۹ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲۰
۳۹ Freshman404 کاربر ۴۵۸ ۱۷۷ ۲ ۹۳ ۱۰۸ ۳۸ ۶ ۰ ۵ ۰ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۹۸۳
۴۰ FawikiPatroller کاربر ۴۵۰ ۴۰۴ ۰ ۰ ۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵۸۸۶
۴۱ درفش کاویانی مدیر ۴۲۵ ۲۱۲ ۹ ۲۰ ۵۲ ۵۲ ۳ ۰ ۴ ۰ ۷۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶۶۱۸
۴۲ HnSr کاربر ۴۲۱ ۳۶۴ ۲ ۸ ۱۶ ۲۲ ۲ ۰ ۲ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۱۱
۴۳ Ladsgroup مدیر ۴۱۲ ۱۱۲ ۵ ۱۴ ۵۵ ۱۷۴ ۰ ۷ ۲۶ ۰ ۲ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۷۸۰
۴۴ Parastoo کاربر ۴۱۰ ۲۳۹ ۲ ۰ ۴ ۱۵ ۱۴۳ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۹۵
۴۵ EmausBot ربات ۴۰۱ ۲۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۸۲۷۵
۴۶ Behnam mancini کاربر ۴۰۰ ۳۳۶ ۲ ۰ ۰ ۱۷ ۳۲ ۰ ۶ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۷۴۱
۴۷ Tisfoon کاربر ۳۹۴ ۳۵۲ ۲ ۰ ۲۳ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۸۰۶
۴۸ タチコマ robot ربات ۳۸۹ ۳۷۶ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۴۲۲
۴۹ Diako1971 کاربر ۳۸۲ ۲۳۷ ۵۶ ۳۲ ۱۳ ۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۶۶۱
۵۰ Abiii13wp کاربر ۳۸۱ ۳۰۷ ۵ ۷ ۲۶ ۵ ۱۰ ۰ ۱۷ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۸۲
۵۱ شاه بابل کاربر ۳۶۵ ۱۵۸ ۹ ۲ ۳۰ ۲۳ ۳ ۰ ۱ ۰ ۱۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰
۵۲ Paiamshadi کاربر ۳۵۴ ۳۳۲ ۰ ۰ ۴ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۹۰۴
۵۳ Ariobarzan مدیر ۳۳۹ ۲۶۳ ۱۶ ۶ ۱۰ ۳۷ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۲۱۱
۵۴ RAHA68 کاربر ۳۳۲ ۱۲۴ ۰ ۲ ۱۴ ۱۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۰۶
۵۵ 4nn1l2 کاربر ۳۳۰ ۲۲۴ ۳۰ ۵ ۱۹ ۲۴ ۰ ۰ ۶ ۰ ۱۱ ۰ ۷ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۲۷۷۰
۵۶ Carlossuarez46 کاربر ۳۲۷ ۳۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۱۸
۵۷ Sicaspi کاربر ۳۲۳ ۱۸۰ ۵۷ ۶ ۲۲ ۳۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۳۳۵
۵۸ فخر جهان کاربر ۳۰۰ ۲۱۵ ۵ ۲۹ ۱۲ ۲۸ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۲۹
۵۹ Iroony کاربر ۲۸۱ ۱۵۴ ۹۷ ۱ ۲۳ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۳۴۸
۶۰ Hamedvahid کاربر ۲۶۸ ۱۸۶ ۹ ۲۲ ۱۵ ۲۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۶۲۳
۶۱ Ormazda کاربر ۲۵۹ ۲۱۳ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۲ ۰ ۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۹
۶۲ قلی زادگان کاربر ۲۴۴ ۲۱۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۶۱۶
۶۳ Alireza.fzd کاربر ۲۴۱ ۲۲۵ ۰ ۰ ۵ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۳
۶۴ Irani1419 کاربر ۲۳۸ ۱۸۴ ۶ ۶ ۲۲ ۱۰ ۳ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۲
۶۵ CommonsDelinker ربات ۲۳۱ ۲۱۶ ۰ ۱۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۹۰۲
۶۶ فاطمه جانگ کاربر ۲۲۹ ۲۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴۹
۶۷ Ismail.Sharifi کاربر ۲۲۷ ۱۴۸ ۲ ۰ ۱۲ ۱۶ ۴ ۰ ۲۱ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۶۳
۶۸ Fatemi127 کاربر ۲۲۶ ۶۷ ۵ ۷ ۵۱ ۲۷ ۰ ۰ ۸ ۱ ۵۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱۹۷۰۷
۶۹ Mehran مدیر ۲۲۳ ۶۳ ۱۴ ۱۰ ۳۰ ۸۳ ۰ ۲ ۳ ۰ ۱ ۰ ۱۳ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱۳۶۲۵
۷۰ Mohamadhosein.a کاربر ۲۱۵ ۱۸۴ ۲ ۹ ۸ ۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۸۰
۷۱ Young Readers کاربر ۲۱۴ ۱۹۱ ۳ ۰ ۱۵ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۱۴۷
۷۲ Payamzamani 09 کاربر ۲۰۹ ۲۰۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۸
۷۳ نصرالله سروری کاربر ۲۰۵ ۲۲ ۱۶ ۳۵ ۱۲ ۱۱۷ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۱
۷۴ همان مدیر ۲۰۲ ۱۷۳ ۷ ۰ ۱۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۵۶۸
۷۵ Amraja کاربر ۱۹۸ ۱۵۲ ۶ ۶ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۲۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹۲
۷۶ Amirreza کاربر ۱۸۷ ۱۵۸ ۱۰ ۰ ۳ ۶ ۴ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۷۱۰
۷۷ Paraw کاربر ۱۸۷ ۱۳۰ ۳ ۳ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۶۰
۷۸ F4fluids کاربر ۱۸۱ ۱۶۰ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۲۰
۷۹ Abolfazlgoodarzi کاربر ۱۶۴ ۱۴۸ ۳ ۱۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰
۸۰ Exclude7 کاربر ۱۶۰ ۱۴۴ ۰ ۰ ۴ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۸
۸۱ محمدرضا جلالی کاربر ۱۵۹ ۱۵۱ ۱ ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۶
۸۲ Persian Wikipedia Janitor Bot کاربر ۱۵۹ ۵۲ ۰ ۹ ۸۸ ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۹
۸۳ Mardetanha مدیر ۱۵۹ ۱۱۹ ۱ ۱۰ ۱۸ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۶۶۹
۸۴ Eligold کاربر ۱۵۳ ۷۲ ۳۲ ۰ ۳۰ ۹ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۶۹۳
۸۵ بشرزاد کاربر ۱۵۱ ۴۱ ۰ ۰ ۵ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۳۰
۸۶ طاها کاربر ۱۴۳ ۶۷ ۷ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲ ۰ ۷ ۰ ۲ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۸۱۸
۸۷ زاید الوصف کاربر ۱۴۲ ۹۳ ۲ ۰ ۱ ۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۸۳
۸۸ Markman Darkman کاربر ۱۳۹ ۱۲۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۰۶
۸۹ Alirezamim کاربر ۱۳۸ ۱۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸۵
۹۰ Esmatly کاربر ۱۳۸ ۶۷ ۳۰ ۰ ۳ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۷
۹۱ PedroMedro کاربر ۱۳۷ ۱۳۴ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۹
۹۲ Ali13717 کاربر ۱۳۷ ۱۰۹ ۵ ۱۱ ۸ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۵
۹۳ Asadi s کاربر ۱۳۷ ۹۵ ۲۳ ۰ ۱۲ ۶ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۷۱۰
۹۴ Sftzed کاربر ۱۳۲ ۵۴ ۰ ۳۳ ۳۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۱
۹۵ Pegaah کاربر ۱۲۸ ۹۲ ۰ ۰ ۷ ۲۱ ۵ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰۹
۹۶ Rotlink کاربر ۱۲۸ ۱۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۵۱
۹۷ Amirali-E کاربر ۱۲۷ ۱۱۳ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۳۱۲
۹۸ Koocheki کاربر ۱۲۲ ۱۱۶ ۰ ۱ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵۳
۹۹ مانفی کاربر ۱۲۲ ۱۰۴ ۱۲ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۴۷۵
۱۰۰ Arfarshchi کاربر ۱۱۶ ۴۵ ۳۱ ۲ ۱۰ ۱۹ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰۱۵