ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/فعالیت کاربرها/با ربات/اکتبر ۲۰۱۴

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

<< آمار ماه قبل

آمار با ربات اکتبر ۲۰۱۴

آمار بدون ربات اکتبر ۲۰۱۴

آمار بعد >>

این آمار سی ام هرماه توسط ربات آرش به‌روز می‌شود.

بروز شده توسط ربات در تاریخ: ۱ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-11-۰۱)

(۱۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۹:۴۰ به وقت ایران)

رتبه کاربر گروه کاربر ویرایش
کلی
مقاله بحث
مقاله
کاربر بحث
کاربر
ویکی‌پدیا پرونده مدیاویکی الگو راهنما رده درگاه بحث
ویکی‌پدیا
بحث
پرونده
بحث
مدیاویکی
بحث
الگو
بحث
راهنما
بحث
رده
کل
ویرایش‌ها
۱ Fawikibot ربات ۴۹۹۵۸ ۴۹۸۵۰ ۷ ۶۲ ۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲۸۵۸۶
۲ Rezabot ربات ۳۹۳۶۹ ۳۶۰۷۶ ۰ ۱۳ ۰ ۱۱۵ ۰ ۰ ۳۵۱ ۰ ۲۷۸۱ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۱۳۹۳۱۱۵
۳ Dexbot مدیر ۱۷۰۲۳ ۱۱۱۴۷ ۱۴۶ ۲۳۳۰ ۲۲ ۷۴۲ ۰ ۰ ۱۸۵ ۱ ۲۳۵۱ ۳۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۶۳ ۴۰۷۰۹۳
۴ World Cup 2010 کاربر ۱۲۰۷۵ ۹۳۲۴ ۲۲ ۱۲ ۱۶ ۹۹ ۹ ۰ ۳۶۴ ۰ ۲۲۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۸۱۴۹۳
۵ Fatemibot ربات ۹۹۸۸ ۹۵۳۹ ۴ ۱۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۲ ۱ ۴۱۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۲۸۴۷
۶ پیام به کاربر جدید کاربر ۴۷۳۱ ۰ ۰ ۰ ۴۷۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۱۰۴۹
۷ Ebraminio مدیر ۲۷۰۲ ۲۱۷ ۲۶ ۸۸ ۵۰ ۵۰۴ ۱۱ ۱۹۲ ۱۵۳۳ ۱۷ ۱۸ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۷۰۶
۸ ارژنگ مدیر ۲۴۹۴ ۲۱۵۹ ۲۶ ۱۲ ۴۰ ۳۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲۱۴ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۶۱۷
۹ دالبا مدیر ۲۴۷۵ ۱۷۸۵ ۳۳ ۱۱۹ ۹۵ ۱۰۳ ۱ ۱۴۶ ۱۱۶ ۱ ۲۹ ۰ ۱۴ ۰ ۱۶ ۱۰ ۰ ۱ ۳۴۶۶۵
۱۰ MahdiBot ربات ۲۳۳۷ ۷۹۶ ۰ ۰ ۱۵ ۷۷ ۱ ۰ ۱۴۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۲۱۳۱۰
۱۱ Xqbot ربات ۲۰۳۲ ۱۹۶۱ ۴۱ ۱ ۲ ۱۱ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۹۳۸۵۰
۱۲ Alborzagros کاربر ۱۸۷۶ ۸۷۶ ۱۷ ۲ ۱۸ ۶۲۲ ۰ ۰ ۲۷۶ ۰ ۴۵ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۵۹۳۷۷
۱۳ علیرضا کاربر ۱۸۲۹ ۶۷۲ ۱۶ ۶۹ ۸۲ ۶۸ ۰ ۰ ۵۵۱ ۱۱ ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۴ ۰ ۰ ۷۱۶۱
۱۴ CalakBot ربات ۱۷۸۸ ۱۰۶۸ ۶ ۰ ۳۴ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۶۹ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۷۵۹۱۹
۱۵ Yamaha5 مدیر ۱۷۰۵ ۱۰۰۰ ۱۵ ۱۱۶ ۹۵ ۱۸۷ ۷ ۲۴ ۱۲۰ ۱ ۱۲۴ ۱ ۴ ۰ ۹ ۱ ۰ ۰ ۳۷۱۷۱
۱۶ Ali.eblis1 کاربر ۱۳۸۴ ۱۱۸۷ ۱۹ ۲ ۱۵ ۲ ۸ ۰ ۴۰ ۰ ۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰۶۱
۱۷ Kasir کاربر ۱۱۹۷ ۹۶۰ ۴ ۵ ۴۹ ۴۰ ۴۲ ۰ ۵۳ ۰ ۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۱۰۵۱
۱۸ XOXOXO کاربر ۹۴۸ ۶۷۴ ۳۶ ۳۳ ۳۰ ۴۱ ۱۹ ۰ ۶۸ ۱۰ ۲۶ ۰ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰ ۲ ۱۸۳۰۹
۱۹ Exclude7 کاربر ۹۴۵ ۹۲۹ ۰ ۰ ۱۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۶۲
۲۰ Parastoo کاربر ۸۸۱ ۶۳۰ ۸ ۰ ۶ ۰ ۲۲۹ ۰ ۱ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۰۱
۲۱ Arash.pt کاربر ۸۵۳ ۵۶۳ ۱۶ ۳۸ ۱۸۸ ۴۲ ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۵۹۱۶
۲۲ Omid.koli کاربر ۸۴۵ ۴۴۳ ۲۶ ۷ ۲۵۴ ۵۳ ۴ ۰ ۴۹ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۶۸۵۹
۲۳ Bkouhi کاربر ۷۶۱ ۳۰۷ ۱۰۰ ۱۱ ۱۲۵ ۱۲۳ ۴۲ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۱۲۹۴۳
۲۴ قلی زادگان کاربر ۷۱۴ ۶۴۲ ۰ ۰ ۸ ۹ ۰ ۰ ۴۵ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۳۲۰
۲۵ Peredhil کاربر ۷۱۳ ۴۱۶ ۲ ۵۵ ۱۷۳ ۵۲ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۳۱۵۵
۲۶ Gire 3pich2005 کاربر ۷۰۵ ۳۲۵ ۱۰ ۰ ۳۸ ۱۲۵ ۱۵۵ ۰ ۱۵ ۰ ۳۰ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲۰۹۶
۲۷ Ali Zifan کاربر ۶۲۵ ۵۲۴ ۵ ۳۵ ۱ ۴۷ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۲۲
۲۸ Reza amper کاربر ۶۲۳ ۴۲۴ ۱۱ ۷۱ ۶۰ ۲۶ ۰ ۰ ۲۵ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۱۱
۲۹ FawikiPatroller کاربر ۵۸۷ ۵۰۹ ۰ ۰ ۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۶۰۲
۳۰ Ormazda کاربر ۵۷۹ ۵۲۱ ۰ ۱ ۱۷ ۰ ۷ ۰ ۲۹ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۲۷۴
۳۱ MRG90 مدیر ۵۶۸ ۲۵۵ ۵۲ ۵ ۶۸ ۱۰۶ ۳۲ ۵ ۱۴ ۰ ۸ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۷ ۰ ۱ ۸۱۵۵
۳۲ Reza luke کاربر ۵۱۴ ۳۶۳ ۱۴ ۱۷ ۱۸ ۱۵ ۴ ۰ ۷۵ ۰ ۶ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۶۱۶۷
۳۳ نوژن مدیر ۵۱۳ ۲۴۰ ۲۶ ۶ ۶۴ ۱۲۰ ۰ ۱ ۱۴ ۰ ۳۸ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۴۷۸
۳۴ محمدرضا جلالی کاربر ۵۱۲ ۵۰۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۴۹
۳۵ Calak مدیر ۵۰۷ ۱۳۸ ۲۷ ۱۳ ۱۰۱ ۸۱ ۱۱ ۵ ۸۴ ۱ ۱۹ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۲ ۹۱۳۴
۳۶ Persian Wikis Janitor Bot کاربر ۴۹۲ ۳۴۷ ۲ ۱۵ ۲۰ ۳ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۸۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۶۴۳
۳۷ Paiamshadi کاربر ۴۷۰ ۴۴۷ ۶ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۳۵۶
۳۸ Ghasem1122 کاربر ۴۶۰ ۳۱۷ ۱ ۱۳ ۶ ۱ ۱ ۰ ۳۳ ۰ ۸۵ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۸۹
۳۹ جیمبو دامبلی دیمبو کاربر ۴۴۹ ۳۴۰ ۱۳ ۳۰ ۱۴ ۴۲ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۲۲
۴۰ ماني مدیر ۴۱۹ ۳۴۶ ۱۳ ۱ ۸ ۱۳ ۰ ۰ ۳۴ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۵۴۲۱
۴۱ Sftzed کاربر ۴۱۶ ۲۲۶ ۷ ۳۷ ۱۲۴ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵۸
۴۲ 4nn1l2 کاربر ۴۰۰ ۲۶۵ ۱۲ ۵ ۵۳ ۱۶ ۰ ۰ ۷ ۰ ۸ ۰ ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۱۱۸
۴۳ Fatemi127 کاربر ۳۹۸ ۱۶۳ ۳ ۴۵ ۷۳ ۱۶ ۳ ۰ ۰ ۰ ۹۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۱۱۹
۴۴ Sicaspi کاربر ۳۸۷ ۱۶۶ ۴۴ ۳ ۶۱ ۴۹ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۱۹ ۲۸ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۲۸۶۹۷
۴۵ KhabarNegar کاربر ۳۷۹ ۲۲۶ ۱۷ ۶ ۴۷ ۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۰۶۷۳
۴۶ Diako1971 کاربر ۳۶۰ ۲۷۴ ۲۲ ۳۹ ۱۱ ۹ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۹۹۷
۴۷ CommonsDelinker ربات ۳۵۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۲۵۴
۴۸ Behnam mancini کاربر ۳۴۸ ۲۸۹ ۰ ۳ ۹ ۱۱ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۷۸
۴۹ Ismail.Sharifi کاربر ۳۴۵ ۲۲۷ ۹ ۲ ۵۳ ۱۱ ۱۶ ۰ ۱۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۹۸۴
۵۰ شاه بابل کاربر ۳۴۲ ۲۴۵ ۱۴ ۰ ۲۱ ۸ ۴ ۰ ۱ ۰ ۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۶۹۰
۵۱ Robnblu کاربر ۳۴۲ ۲۳۱ ۰ ۵ ۱۵ ۰ ۴۶ ۰ ۳۶ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵۶
۵۲ Far-gh کاربر ۳۱۸ ۱۵۵ ۱ ۱۸ ۲۳ ۱۰۶ ۲ ۰ ۶ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۴۷۲
۵۳ Abolfazlgoodarzi کاربر ۳۱۸ ۲۹۲ ۴ ۱ ۱۳ ۰ ۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۷۴
۵۴ Irani1419 کاربر ۳۱۰ ۲۴۵ ۱۲ ۱۴ ۱۷ ۱ ۱۰ ۰ ۶ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۹۲
۵۵ Oyakmohsen کاربر ۳۰۴ ۱۶۲ ۵ ۳۳ ۷۸ ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۲۵۵
۵۶ فریدالله سروری کاربر ۲۹۶ ۸۳ ۸ ۱۷۹ ۰ ۲۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱۲
۵۷ Sahehco کاربر ۲۹۵ ۲۰۴ ۱۲ ۲۸ ۱۸ ۶ ۰ ۰ ۲۴ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۳۳۴
۵۸ Meysam کاربر ۲۸۷ ۱۶۴ ۴۳ ۵ ۵۱ ۳ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۹۲۵۹
۵۹ فلورانس کاربر ۲۸۳ ۱۸۸ ۰ ۲۲ ۴۴ ۱۷ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۷۹۰
۶۰ Ladsgroup مدیر ۲۷۲ ۸۵ ۹ ۱۲ ۵۹ ۸۴ ۴ ۴ ۸ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۴۶۰۳۷
۶۱ Perzhi کاربر ۲۶۷ ۱۹۰ ۰ ۰ ۳۰ ۰ ۹ ۰ ۳۵ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۹
۶۲ Taddah کاربر ۲۶۴ ۲۲۸ ۴ ۲ ۴ ۵ ۱۴ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰۵
۶۳ Hamedvahid کاربر ۲۳۹ ۱۲۱ ۱۹ ۲۰ ۱ ۶۱ ۰ ۰ ۴ ۰ ۵ ۲ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲۵۸۴۴
۶۴ Mehran مدیر ۲۳۳ ۸۴ ۱۱ ۱۱ ۶۹ ۳۵ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۸۳۵
۶۵ Ariobarzan مدیر ۲۳۱ ۱۷۷ ۱۷ ۴ ۷ ۲۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۳۴۶
۶۶ فاطمه جانگ کاربر ۲۲۶ ۲۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۷۵
۶۷ Maadikhah کاربر ۲۱۶ ۱۸۷ ۳ ۲ ۵ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲۵۴
۶۸ Amg72827 کاربر ۲۰۷ ۲۰۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸۵
۶۹ مسعود بوکانی کاربر ۱۹۵ ۱۶۹ ۲ ۵ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۹۳
۷۰ زاید الوصف کاربر ۱۸۱ ۱۳۷ ۱ ۱ ۰ ۳۲ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۶۲
۷۱ Lovej کاربر ۱۷۵ ۱۰۳ ۲ ۳۰ ۲ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۴۴
۷۲ Sa.vakilian کاربر ۱۷۵ ۳۷ ۱۱ ۱ ۲۶ ۹۱ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲۸۰
۷۳ Mardetanha مدیر ۱۷۵ ۱۴۴ ۹ ۰ ۱۵ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۸۳۲
۷۴ Xcite32 کاربر ۱۷۴ ۱۵۰ ۰ ۶ ۷ ۸ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۱
۷۵ Alireza.fzd کاربر ۱۵۷ ۱۲۶ ۵ ۰ ۲۴ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۶
۷۶ Amirali-E کاربر ۱۵۷ ۱۴۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۴۶۷
۷۷ Abiii13wp کاربر ۱۵۱ ۱۱۷ ۲ ۲ ۱۳ ۳ ۲ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۳۵
۷۸ Shfarshid کاربر ۱۵۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۵۵
۷۹ Qom کاربر ۱۵۰ ۱۴۴ ۰ ۱ ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۶۰
۸۰ نصرالله سروری کاربر ۱۴۹ ۳۰ ۵ ۷۹ ۵ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷۲
۸۱ Arianarian کاربر ۱۴۲ ۱۱۵ ۲ ۲ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۴۸
۸۲ Alborz Fallah کاربر ۱۴۲ ۹۵ ۲۴ ۰ ۳ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸۲۸
۸۳ Iranianson کاربر ۱۴۰ ۱۳۲ ۳ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۲۶
۸۴ Arado1 کاربر ۱۳۸ ۸۰ ۵ ۱۰ ۳ ۱۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۹۳
۸۵ مانفی کاربر ۱۳۸ ۱۱۸ ۵ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۶۰۵
۸۶ Mehdi کاربر ۱۳۵ ۶۱ ۳ ۲۴ ۲۰ ۲۳ ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۰۷۹
۸۷ Mazdak5 کاربر ۱۳۴ ۷۱ ۱۴ ۱ ۲۹ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۴۹
۸۸ MohandesWiki کاربر ۱۳۳ ۸۶ ۰ ۷ ۲۲ ۱۵ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۹۳۵
۸۹ Amraja کاربر ۱۲۹ ۹۹ ۲ ۰ ۱۱ ۷ ۲ ۰ ۷ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۲۶
۹۰ Sina12 کاربر ۱۲۹ ۱۲۷ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۶۴
۹۱ Wikiane کاربر ۱۲۹ ۱۱۴ ۸ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳۵۸
۹۲ بشرزاد کاربر ۱۲۹ ۶۱ ۱۰ ۰ ۲۸ ۱۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۳۴
۹۳ Markman Darkman کاربر ۱۲۸ ۱۱۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۹۳
۹۴ Irmovies کاربر ۱۲۷ ۱۰۳ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱۶ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۹
۹۵ Tgeik کاربر ۱۲۴ ۸۵ ۳ ۵ ۲۷ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۹۷
۹۶ Gnat کاربر ۱۲۰ ۸۵ ۲ ۱ ۱۸ ۱۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۴۲
۹۷ AnuJuno کاربر ۱۱۹ ۶۶ ۹ ۷ ۱۴ ۱۶ ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۹
۹۸ Mani-bakhtiar کاربر ۱۱۹ ۱۰۹ ۵ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۷۶
۹۹ Alishahss75ali کاربر ۱۱۹ ۱۱۱ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۸۶۴۵
۱۰۰ Waheed butt کاربر ۱۱۵ ۱۰۶ ۰ ۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۶