ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه کشاورزی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

«ویکی‌پروژه کشاورزی»

این پروژه به سازماندهی و غنی کردن مقالات مرتبط با کشاورزی می‌پردازد.

رده[ویرایش]

 • زراعت
 • اصلاح ژنتیکی نباتات
 • فراورده‌های زراعی
 • روشهای زراعت
 • ماشین‌های زراعی
 • ماشین‌های پیش‌کاشت زراعی
 • ماشین‌های کاشت زراعی
 • ماشین‌های داشت زراعی
 • ماشین‌های برداشت زراعی
 • ماشین‌های آبیاری زراعی
 • آبیاری در زراعت
 • ماشین‌های آبیاری در زراعت
 • روشهای آبیاری در زراعت
 • عوامل نامطلوب در زراعت
 • آفات زراعی
 • بیماریهای زراعی
 • باغبانی
 • فراورده‌های باغی
 • ماشین‌های باغی
 • ماشین‌های کاشت باغی
 • ماشین‌های داشت باغی
 • ماشین‌های برداشت باغی
 • ماشین‌های آبیاری در باغبانی
 • آبیاری در باغبانی
 • ماشین‌های آبیاری در باغبانی
 • روشهای آبیاری در باغبانی
 • عوامل نامطلوب در باغبانی
 • آفات باغی
 • بیماریهای باغی
 • ماشین‌های کشاورزی
 • ماشین‌های زراعی
 • ماشین‌های باغی
 • ماشین‌های خاکورزی
 • ماشین‌های آبیاری
 • اصلاح ژنتیکی در کشاورزی
 • اصلاح ژنتیکی دام
 • اصلاح ژنتیکی نباتات
 • اصلاح ژنتیکی فراورده‌های باغی
 • دام‌پروری
 • اصلاح ژنتیکی دام
 • حیوانات اهلی
 • آبیاری
 • آبیاری در زراعت
 • آبیاری در باغبانی
 • کودها
 • کودهای شیمیایی
 • کودهای آلی

علف‌های هرز

 • صنایع غذایی
 • کشاورزی بر پایه کشور
 • اصطلاحات کشاورزی
 • فهرستهای کشاورزی
 • اقتصاد کشاورزی
 • زیست فناوری در کشاورزی
 • انواع کشاورزی
 • عوامل نامطلوب در کشاورزی
 • عوامل نامطلوب در زراعت
 • عوامل نامطلوب در باغبانی
 • فراورده‌های کشاورزی

الگوی کاربر[ویرایش]

{{کاربر ویکی‌پروژه کشاورزی}}

که می‌دهد:

Wheat-icon2.png این کاربر عضو ویکی‌پروژهٔ کشاورزی است.


مقالات مورد نیاز[ویرایش]

گرایش‌های رشته کشاورزی[ویرایش]

|مرتعداری |جنگلداری |فراورده‌های چند سازه چوب |حفاظت و اصلاح چوب |بیولوژی و حفاظت چوب |صنایع خمیر و کاغذ |شیلات |مدیریت مناطق بیابانی |بیابان زدایی

|آبیاری و زهکشی |سازه‌های آبی |مهندسی منابع آب |زراعت |علوم و تکنولوژی بذر |کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) |علوم باغبانی |علوم خاک |تولید و پرورش طیور |بیماری شناسی (کشاورزی) |مکانیک ماشینهای کشاورزی |بیوتکنولوژی در کشاورزی |توصعه روستایی |شناسایی و مبارزه با علفهای هرز |مکانیزاسیون کشاورزی

|اصلاح گیاهان باغبانی |تولید محصولات باغی

ماشینهای کشاورزی[ویرایش]

|گاوآهن برگرداندار |گاوآهن بشقابی

محصولات کشاورزی[ویرایش]

نخود ایرانی | شبدر