ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه شیمی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ویکی‌پروژهٔ شیمی


«ویکی‌پروژه شیمی»
حقیقت کیمیا دیدار جانستکه نور روح‌ها از عکس آنست

همکاری با هدف ارتقا گسترده و برگزیدگی نوشتارهای شیمی

همکاری و اهداف فردی و گروهی ویکی‌پدین‌های شیمی‌دوست/دان پروژه برای برگزیدگی

اهداف

انجام‌دادنی‌ها

اهداف:

  1. توجه ویژه به نوشتارهای حیاتی شیمی (گسترش، به‌روزرسانی و نگهداری)
  2. ایجاد مقاله‌های ناموجود با بیش از ۵ میان ویکی (الویت نخست)
    1. مقاله‌های مهم ایجاد نشده شیمی
  3. گسترش زندگی‌نامه شیمی‌دانان بزرگ تاریخ و معاصر ایرانی

مقاله‌هایی که در ویکی انگلیسی درجه خوب یا برگزیده هستند.

  • الگوهای شیمی

ایجاد الگوهای ناموجود

خبر

ژوئیهٔ ۲۰۲۰ (بایگانی خبر)


منابع خبری

نوشتار برگزیده

Berkelium forms a number of chemical compounds, where it normally exists in an oxidation state of +3 or +4, and behaves similarly to its lanthanide analogue, terbium. Like all actinides, berkelium easily dissolves in various aqueous inorganic acids, liberating gaseous hydrogen and converting into the trivalent oxidation state. This trivalent state is the most stable, especially in aqueous solutions, but tetravalent berkelium compounds are also known.

الگوها

  • می‌توانید از الگوی {{کاربر شیمی}} در صفحه کاربری خود استفاده کنید.
اين کاربر با دانش شیمی آشنایی دارد یا به آن علاقه‌مند است.
  • از این الگو {{وپ:وش/د}} برای دعوت کاربران به پروژه می‌توانید استفاده کنید.

مشارکت‌کنندگان

کارها

محتواهای باکیفیت

  • فهرست محتواهای باکیفیت (برگزیده، خوب و متوسط) مرتبط با شیمی.
  • در صفحهٔ بحث مقاله‌های مرتبط با شیمی الگوی {{ویکی‌پروژه شیمی}} را قرار دهید و با آن مقالات را درجه‌بندی کنید. الگو به‌طور خودکار مقاله را در رده‌های

مربوطه قرار می‌دهد. وضعیت کنونی مقالات چنین است (روی عنوان‌ها کلیک کنید تا وارد رده‌ها شوید):

 برگزیده  خوب  متوسط  ضعیف  ابتدایی  خرد  فهرست برگزیده  فهرست  رده  ابهام‌زدایی  درگاه  تغییرمسیر  الگو  ارزیابی‌نشده کل
۵۷۱۳۲۱۱۱۲۱۱۶۵۱۱۴۷
ویکی‌پروژهٔ شیمی  مقاله‌ها بر پایه کیفیت     خالی‌کردن حافظهٔ نهان

برگزیده برگزیده
نوشتارهای برگزیده: رادرفوردیمرآکتور شیمیاییرنگرزیروش مک‌کیب–تیل

خوب خوب
نوشتارهای خوب: زکریای رازیتاریخ شیمیچرخه کربنجدول تناوبیلایه ازونهیدروژنجزیره پایداریفرانسیمسنتز کتون واینربنظریه اسید–باز برونستد–لوریکربناکسیژن

متوسط متوسط

متوسط دیگر محتوا

رده‌ها

شیمی

پیوندهای سودمند