ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ویکی‌پروژهٔ چک‌ویکی کمک می‌کند تا فهرستی از خطاهای ظاهری موجود در صفحات ویکی‌پدیا شناسایی شوند و به کمک ابزارهای موجود بتوان آنها را به‌سرعت رفع نمود.

خطاهای حاصل از استفادهٔ نادرست از کدهای مدیاویکی را که در نتیجهٔ حذف یکی از کدها یا تگ‌ها حاصل می‌شود اصلاح می‌کند.

ابزارها[ویرایش]

ابزارهای زیر برای رفع خطاهای گزارش‌شده مؤثر هستند:

فهرست خطاها[ویرایش]

      همهٔ موارد درست می‌شود         گزارش خطا و بعضی از موارد را هم درست می‌کند         گزارش خطا
# اهمیت نام خطا ابزار تمیزکننده WPC ویرایشگر خودکار AWB ابرابزار دسته دلیل
۰۱ پایین الگوهای دارای پیشوند نالازم الگو: ✔Y ✔Y ✔Y خطای ویکی‌متن Article contains a template that includes the useless word "template". Example: {{پانویس}}
۰۲ بالا برچسب دارای ساختار نادرست ✔Y ✔Y ✔Y خطای ویکی‌متن A <br> or <br /> tag (note the slash) are the only standard formats. See the HTML standard for <br> or <small>
۰۳ بالا مقاله‌های که {{پانویس}} ندارند Check.svg YesY خطای نمایش The article contains one or more <ref> tags, but is missing a {{پانویس}} or <references /> tag
۰۴ متوسط دارای برچسب اچ‌تی‌ام‌ال <a> ✔Y The article contains one or more <a> tags, should use wikicode [...] instead.
۰۵ بالا برچسب توضیحات بدون انتها Check.svg Check.svg خطای نمایش Missing closing comment tag. <!-- -->
۰۶ غیرفعال کلمه جادوی ترتیب‌پیش‌فرض دارای نویسه‌های نادرست ✔Y ✔Y ✔Y خطای نمایش Don't use diacritics or other special lettering in DEFAULTSORT
۰۷ متوسط همهٔ زیربخش‌ها با سه تا = نوشته‌شده‌اند ✔Y ✔Y دسترسی First headline starts with "=== XY ===". It should be "== XY ==" header. This causes organisational and دسترسی problems.
۰۸ بالا زیربخش باید با = خاتمه یابد ✔Y YesY خطای نمایش Headline should end with "="
۰۹ پایین چند رده در یک خط ✔Y ✔Y ✔Y Two or more categories in one line
۱۰ بالا دو [[ بدون ]] YesY YesY خطای نمایش Found a "[[" brackets with no corresponding "]]" brackets.
۱۱ پایین محتوای دارای کدهای اچ‌تی‌ام‌ال ✔Y ✔Y خوانایی متن HTML code found where a Unicode character could be used. For example, &auml; used instead of ä. It is difficult to comprehend for beginners.
۱۲ پایین استفاده از کد اچ‌تی‌ام‌ال به جای * در ویکی‌متن Check.svg خوانایی متن Detection <ol>, <ul>...</ul> or <li> tags. Sometimes it is necessary to have these tags, especially in infoboxes.
۱۳ بالا برچسب <math> بدون خاتمه مناسب Check.svg Check.svg خطای نمایش نبود برچسب </math>
۱۴ بالا برچسب <source> بدون خاتمه مناسب Check.svg Check.svg خطای نمایش نبود برچسب </source>
۱۵ بالا برچسب <code> بدون خاتمه مناسب Check.svg Check.svg خطای نمایش نبود برچسب </code>
۱۶ پایین دارای نویسه‌های نادرست که باید جایگزین شوند ✔Y YesY مشکل در جهت‌یابی Detection of Unicode controls 0xFEFF, 0x200E 0x200B characters.
۱۷ پایین دارای رده تکراری ✔Y ✔Y مشکل در جهت‌یابی Unnecessary duplicate categories found.
۱۸ غیرفعال غیرفعال
۱۹ بالا عنوان شروع شده با یک = ✔Y دسترسی A heading section starts with just one "=". This causes organisational and دسترسی problems
۲۰ پایین نماد مرگ ✔Y ✔Y ✔Y خوانایی متن The article had a &dagger; and not †
۲۱ پایین برای رده، Category: به انگلیسی نوشته شده‌است Check.svg ✔Y ✔Y مشکل در جهت‌یابی [[Category:]] found when the native language should be used
۲۲ پایین رده دارای فاصله اضافی ✔Y ✔Y ✔Y Category contains an unnecessary space, for example: [[Category:ABC]] or [[Category : ABC]].
۲۳ بالا برچسب <nowiki> بدون خاتمه مناسب Check.svg Check.svg خطای نمایش نبود برچسب </nowiki>
۲۴ بالا برچسب <pre> بدون خاتمه مناسب Check.svg Check.svg خطای نمایش نبود برچسب </pre>
۲۵ متوسط عدم رعایت سلسله مراتب در زیربخش‌ها ✔Y YesY دسترسی After a section headline "== ", there should not be a headline of " ====". This causes organisational and دسترسی problems.
۲۶ پایین دارای برچسب اچ‌تی‌ام‌ال <b> (پررنگ‌کننده) ✔Y ✔Y خوانایی متن
دسترسی
Found a <b> Should use wiki markup of '''. See WP:Deviations
۲۷ پایین نویسه یه صورت یونیکد نوشته‌شده‌است ✔Y ✔Y ✔Y خوانایی متن
۲۸ بالا جدول بدون انتهای مناسب Check.svg خطای نمایش An opening table has "{|" tag, but no corresponding closing "|}" tag.
۲۹ بالا برچسب <gallery> بدون انتهای مناسب Check.svg Check.svg خطای نمایش نبود برچسب </gallery>
۳۰ پایین تصویر بدون توضیح برای alt Check.svg دسترسی
۳۱ پایین برچسب‌های اچ‌تی‌ام‌ال برای جدول Check.svg خوانایی متن A <table>, <tr> or <td> tag was found. Should use wiki markup instead.
۳۲ بالا در پیوند YesY YesY خطای نمایش Article contains a wikilink like [[text|text2|text3]] (displays as text2|text3), [[text||text3]] or [[text|text2||]].
۳۳ پایین دارای برچسب اچ‌تی‌ام‌ال <u> (خط زیر) ✔Y
۳۴ بالا دارای عبارت‌های جادویی مدیاویکی ✔Y خطای ویکی‌متن A template programming element, such as {{{1}}}, #if or #switch, was found. They are usually not needed or a regular template can be substituted instead.
۳۵ غیرفعال غیرفعال
۳۶ پایین تغییرمسیر دارای ساختار اشتباه ✔Y ✔Y خطای نمایش
۳۷ غیرفعال غیرفعال
۳۸ پایین دارای برچسب اچ‌تی‌ام‌ال <i> (ایتالیک) ✔Y ✔Y خوانایی متن
دسترسی
Found a <i> Should use wiki markup of ''. See WP:Deviations
۳۹ پایین دارای برچسب اچ‌تی‌ام‌ال <p> Check.svg YesY خوانایی متن Found a <p> Usually should use wiki markup's blank line. Some tags, such as <ref> must use <p> due to a wikimedia bug.
۴۰ پایین دارای برچسب اچ‌تی‌ام‌ال <font> Check.svg YesY YesY Found a <font> This tag isn't used in HTML5
۴۱ پایین دارای برچسب اچ‌تی‌ام‌ال <big> Check.svg
۴۲ پایین دارای برچسب اچ‌تی‌ام‌ال <strike> ✔Y ✔Y ✔Y Found a <strike> This tag isn't used in HTML5. Use <s> instead.
۴۳ بالا الگوهای بدون پایان مناسب ✔Y YesY خطای نمایش Found a "{{" brackets with no corresponding "}}" brackets.
۴۴ پایین زیربخش‌های پررنگ شده ✔Y YesY ✔Y
۴۵ پایین میان‌ویکی تکراری ✔Y ✔Y خطای نمایش
۴۶ بالا دارای ]] بدون [[ Check.svg YesY خطای نمایش
۴۷ بالا الگوهای بدون شروع مناسب Check.svg خطای نمایش
۴۸ پایین عنوان مقاله درون مقاله پیوند شده‌است ✔Y ✔Y
۴۹ بالا زیربخش‌ها به صورت اچ‌تی‌ام‌ال هستند ✔Y
۵۰ غیرفعال غیرفعال
۵۱ پایین میان‌ویکی پیش از آخرین زیربخش ✔Y ✔Y
۵۲ پایین رده پیش از آخرین زیربخش ✔Y ✔Y
۵۳ پایین میان‌ویکی پیش از آخرین رده ✔Y ✔Y
۵۴ پایین برچسب <br /> اضافی درون فهرست ✔Y ✔Y ✔Y
۵۵ پایین دارای برچسب اچ‌تی‌ام‌ال <small> (متن کوچک) دوتایی Check.svg YesY ✔Y
۵۶ غیرفعال غیرفعال
۵۷ پایین زیربخش‌های دارای دونقطه ✔Y ✔Y ✔Y
۵۸ غیرفعال غیرفعال
۵۹ پایین متغیر الگو با <br/> خاتمه یافته ✔Y ✔Y
۶۰ بالا متغیر نادرست در الگو Check.svg
۶۱ غیرفعال برچسب </ref> قبل از سجاوندی ✔Y ✔Y YesY
۶۲ بالا نشانی اینترنتی بدون http:// Check.svg ✔Y خطای ویکی‌متن A URL was found that contained no http://. Example: [en.wikipedia.org Wikipedia]
۶۳ پایین دارای برچسب اچ‌تی‌ام‌ال <small> (متن کوچک) در ref ،sub یا sup ✔Y ✔Y ✔Y
۶۴ پایین دارای پوشاننده و هدف پیوند یکسان ✔Y ✔Y ✔Y
۶۵ پایین توضیحات تصویر که با <br /> خاتمه یافته ✔Y ✔Y
۶۶ پایین توضیحات تصویر که تماماً دارای <small> است ✔Y ✔Y
۶۷ غیرفعال غیرفعال
۶۸ غیرفعال پیوند به سایر ویکی‌ها ✔Y
۶۹ متوسط شناسهٔ ISBN نادرست ✔Y ✔Y ✔Y محتوی نادرست Per WP:ISBN , the correct format is ISBN 978-2345-78383-1
۷۰ متوسط شناسهٔ ISBN با تعداد ارقام نادرست Check.svg محتوی نادرست
۷۱ متوسط شناسهٔ ISBN دارای موقعیت نادرست X Check.svg محتوی نادرست
۷۲ متوسط شناسه ISBN-10 با جمع ارقام نادرست Check.svg محتوی نادرست
۷۳ متوسط شناسه ISBN-13 با جمع ارقام نادرست Check.svg محتوی نادرست
۷۴ بالا پیوندهای دارای پوشاننده و بدون هدف YesY YesY
۷۵ پایین استفاده از: پیش از فهرست ✔Y
۷۶ پایین پیوندهای دارای فاصله کدشده ✔Y YesY ✔Y
۷۷ پایین توضیحات تصویر که بخشی از آن دارای برچسب <small> است ✔Y
۷۸ پایین ارجاع‌های تکراری ✔Y
۷۹ غیرفعال پیوند به بیرون بدون توضیحات YesY
۸۰ بالا پیوند به بیرون دارای شکست در خط YesY YesY
۸۱ متوسط ارجاع تکراری ✔Y YesY
۸۲ غیرفعال پیوند به پروژه‌های دیگر Check.svg
۸۳ متوسط زیر بخش‌هایی که با سه = شروع می‌شود = دارد ✔Y
۸۴ غیرفعال زیربخش‌های بدون محتوی ✔Y ✔Y
۸۵ پایین برچسب‌های خالی ✔Y ✔Y
۸۶ بالا پیوند به بیرون دارای دو براکت ✔Y ✔Y ✔Y
۸۷ متوسط متن اچ‌تی‌ام‌ال بدون نقطه‌ویرگول انگلیسی ✔Y YesY
۸۸ پایین عبارت ترتیب‌پیش‌فرض دارای فاصله در ابتدا ✔Y ✔Y ✔Y
۸۹ پایین عبارت ترتیب‌پیش‌فرض بدون فاصله بعد از «،» Check.svg ✔Y خطای نمایش مواردی که درون ترتیب‌پیش‌فرض بعد از «,» فاصله نیست {{ترتیب‌پیش‌فرض:متن,متن}}.
۹۰ متوسط دارای پیوندهای داخلی به صورت پیوند بیرونی ✔Y ✔Y خطای ویکی‌متن The script found an external link that should be replaced with a wikilink. An example would be on fawiki [http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall Larry Wall] should be written as Larry Wall.
۹۱ غیرفعال غیرفعال
۹۲ پایین زیربخش تکراری ✔Y (== (.*?) ==\n((.*)\n)+)== \2 ==[\r\n]+ > $1
۹۳ متوسط پیوند به بیرون که دو عدد http:// دارد Check.svg ✔Y ✔Y خطای ویکی‌متن The script found an external link that had double http://. An example would be [http://http://www.google.com]
۹۴ متوسط برچسب <ref> با انطباق نادرست Check.svg YesY خطای نمایش A <ref> or </ref> tag was found without the corresponding beginning or ending tag.
۹۵ پایین امضای کاربر یا پیوند به فضای نام کاربری Check.svg Check.svg خطای ویکی‌متن برای اطلاعات بیشتر en:Wikipedia:UPYES و en:WP:SIGNHERE را مطالعه کنید.
۹۶ متوسط جعبهٔ فهرست بعد از اولین زیربخش Check.svg دسترسی TOC should be placed at the end of the lead section of the text, before the first section heading. Users of screen readers do not expect any text between the TOC and the first heading. See WP:TOC.
۹۷ متوسط بعد از TOC و اولین زیربخش مطلب وجود دارد Check.svg دسترسی Screen readers don't process material that comes between the Table of Contents and first headline. See WP:TOC.
۹۸ بالا برچسب <sub> بدون انتهای مناسب ✔Y Check.svg YesY خطای نمایش نبود برچسب </sub>
۹۹ بالا برچسب <sup> بدون انتهای مناسب ✔Y Check.svg YesY خطای نمایش نبود برچسب </sup>
۱۰۰ پایین برچسب‌های فهرست (<ol>، <ul> یا <li>) با انطباق نادرست Check.svg خوانایی متن فهرست برچسب (<ol>, <ul> or <li>)
۱۰۱ پایین دارای اعداد ترتیبی در <sup> Check.svg ✔Y Ordinal numbers should be in regular text, not inside <sup> tags See MOS:ORDINAL.
۱۰۲ متوسط شناسه PMID با نویسه نادرست ✔Y ✔Y محتوی نادرست Per WP:PMID , the syntax should be PMID 4957203
۱۰۳ متوسط وجود {{!}} در مقاله ✔Y خطای ویکی‌متن The magic word {{!}} shouldn't be used inside a wikilink. | should be used instead.
۱۰۴ متوسط نام ارجاع درون " نامتقاون YesY The script found unbalanced quotes in a reference tag. For example <ref name="ref 1>
۱۰۵ بالا عنوان زیربخش باید با = شروع شود A heading should begin with a "=".
۱۰۶ متوسط شناسهٔ ISSN با ساختار نادرست ✔Y The script found a problem with ISSN syntax. A normal ISSN looks like ISSN 3895-2372 or 3957-957X. There must be a - between the numbers (don't use dashes).
۱۰۷ متوسط شناسهٔ ISSN با تعداد ارقام نادرست The script checked the ISSN and found it not containing 8 characters. ISSN should have 8 characters.
۱۰۸ متوسط شناسهٔ ISSN با جمع ارقام نادرست The script checked the ISSN and found a problem with the checksum in the ISSN. Also see Category:Articles with invalid ISSN s.
۱۰۹ بالا دارای خطای برچسب The script found a problem with opening or closing tags for <includeonly>, <onlyinclude> or <noinclude> tags.
۱۱۰ پایین برچسب Include یافت شد The script found a <includeonly>, <onlyinclude> or <noinclude> tags.

گزارش‌های مشابه[ویرایش]

شماره پیوند به گزارش توضیح کد اصلاح مواردی برای اصلاح باقی مانده‌است
۵۰۱ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۰۱ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۰۲ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۰۲ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۰۳ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۰۳ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۰۴ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۰۴ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۰۵ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۰۵ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۰۶ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۰۶ نام ارجاع عدد است کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۰۷ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۰۷ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۰۸ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۰۸ استفاده از ماژول ناموجود کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۰۹ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۰۹ پیوندهای مانند [[پیوند|متن]]متن که باید بشود [[پیوند|متنمتن]] کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۱۰ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۱۰ پوشاننده پیوند پوچ است. مانند [[مثال|]] کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۱۱ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۱۱ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۱۲ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۱۲ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۱۳ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۱۳ پیوند به بیرونی که پیوند داخلی دارد مانند [http://example.org/ یک [[پیوند]] داخلی] کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۱۴ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۱۴ منبع ناموجود کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر بله
۵۱۵ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۱۵ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۱۶ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۱۶ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۱۷ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۱۷ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۱۸ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۱۸ استفاده از <nowiki></nowiki> در مقاله کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۱۹ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۱۹ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۲۰ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۲۰ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۲۱ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۲۱ کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۲۲ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۲۲ زیربخش‌های بدون عنوان که معمولاً توسط ویرایشگر دیداری ایجاد می‌شوند مانند == <nowiki /> == کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر
۵۲۳ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۲۳ وجود تصویر تکراری در مقاله کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر بله
۵۲۴ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۲۴ متغیر تکراری در الگو کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر بله
۵۲۵ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۲۵ استفاده نادرست از <span></span> در مقاله کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر بله
۵۲۶ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۲۶ پیوند تاریخ اشتباه مانند [[۱۳۲۰|۱۳۵۰]] کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر بله
۵۲۷ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۲۷ نام ارجاع‌ها نادرست است (نام ارجاع تکرار شده‌است ولی پیوند اینترنتی متفاوتی دارند) کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر بله
۵۲۸ ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تصحیح ویکی‌پدیا/گزارش ۵۲۸ رده‌های فارسی‌ای که پوشاننده آنها نویسهٔ غیرفارسی دارد [[example|رده:مثال]] کد اصلاح توسط اتوویکی‌براوزر

بسیاری از موارد موجود در خطاهای خطای ۰۰۲، خطای ۰۰۴، خطای ۰۰۵، خطای ۰۰۶، خطای ۰۱۰، خطای ۰۱۴، خطای ۰۱۹، خطای ۰۲۴، خطای ۰۲۶، خطای ۰۲۸، خطای ۰۳۱، خطای ۰۳۲، خطای ۰۳۴، خطای ۰۳۷، خطای ۰۳۸، خطای ۰۳۹، خطای ۰۴۳، خطای ۰۴۶، خطای ۰۴۷، خطای ۰۴۸، خطای ۰۴۹، خطای ۰۵۴، خطای ۰۵۸، خطای ۰۶۰، خطای ۰۶۱، خطای ۰۶۲، خطای ۰۶۴، خطای ۰۶۵، خطای ۰۶۹، خطای ۰۷۰، خطای ۰۷۱، خطای ۰۸۷، خطای ۰۸۹، خطای ۰۹۰، خطای ۰۹۱، خطای ۰۹۵، خطای ۰۹۷، خطای ۱۰۱، خطای ۱۰۳ و خطای ۱۰۵ را ابزار ویکی‌پدیا:ابزار تمیزکننده WPcleaner، می‌تواند رفع نماید.

جستارهای وابسته[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]