ویکی‌پدیا:نیازمند منبع

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فارسیEnglish
هدف الگوی {{مدرک}}، اثبات‌پذیر کردن ادعاهاست.

برای اطمینان از این‌که همهٔ مطالب ویکی‌پدیا اثبات‌پذیر هستند، هرکسی می‌تواند با قراردادن برچسبِ {{مدرک}} برای ادعاهای بدون منبع درخواستِ منبع کند. یا با افزودن اُلگوی {{مدرک|توضیح=|تاریخ=}} توضیحات بیشتری دهد.

مثال ۱: ۶۵ درصد افراد به ارواح اعتقاد دارند.[۱]

مثال ۲: طبق گفته‌های مولانا در اشعارش، لارستان فارس بهترین مکان گردشگری است.[نیازمند منبع]

روش برخورد با ادعاهای بی‌منبع

 • هنگام تکیه‌کردن بر ادعاهای بی‌منبع احتیاط کنید.
 • اگر برای ادعای خود منبع معتبری دارید، جسور باشید و برچسبِ «نیازمند منبع» را با ذکر منابعِ مناسب جایگزین کنید. صفحهٔ شیوهٔ ارجاع به منابع چگونگی ارجاع‌دهی در ویکی‌پدیا را توضیح می‌دهد.
 • اگر کسی به مطلب شما برچسبِ «نیازمند منبع» زد و شما با وی مخالفید، در صفحهٔ بحثِ مقاله پیرامون این موضوع بحث کنید.
 • ادعاهای بی‌منبع یا با منابع ضعیف و بحث‌برانگیز در زندگی‌نامهٔ زندگان باید بی‌درنگ حذف شود.
 • همه می‌توانند بر مقالات، برچسب مدرک ({{مدرک}}) بزنند. پس چنانچه مقاله‌ای نوشتید و ویرایشگری دیگر، بر برخی جملات آن برچسب گذاشت و خواستار منبع برای آن شد، دلیلی وجود ندارد که شما ویرایش او را برای حذفِ برچسب‌ها، برگردانید یا آن را خنثی سازی نمایید. اما اگر برچسب‌گذاری کاربری در مقاله را بیش از حد یا غیرضروری می‌دانید، می‌توانید در صفحهٔ بحثِ مقاله یا در صفحهٔ بحثِ همان کاربر با او وارد گفت‌وگو شده و خواستار توضیح شوید.
 • مطالبی که پیش تر برچسب مدرک خورده‌اند و تلاشی برای معتبرکردن آنان صورت نگرفته است، می‌توانند به چالش کشیده شده و حذف شوند یا گفت و گوهای بیشتری در مورد آن و تا رسیدن به نتیجه ای مطلوب، در صفحهٔ بحث مقاله صورت گیرد.

استفادهٔ مسئولانه از این برچسب

برچسب «نیازمند مدرک» درواقع، درخواستی از دیگر ویرایشگران است تا درستیِ یک ادّعا را مستدل کنند. همچنین این برچسب می‌تواند هشداری برای ویرایشگران باشد که ممکن است بخش‌هایی از مقاله مستدل و مورد تأیید نباشند و باید بیشتر بررسی شوند. در برچسب گذاری نیز باید «دقّت» کرد و آن را «مسئولانه» و با وپ:فحن در مقاله قرار داد.

 • با فکر و دقیق و مسئولانه برچسب گذاری کنید و از «برچسب‌زدن و رفتن» خودداری کنید. تلاش کنید رفتارِ خود را با گفت‌وگو همراه کنید و همکار و ویرایشگری را در نظر بگیرید که انتظار دارد برچسبی که شما گذاشته‌اید را درست متوجه شده و درپیِ رفع مشکلی که شما اشاره کرده‌اید برآید.
 • گاهی ممکن است ویرایشگری برچسبی را در مقاله‌ای با این هدف قرار داده باشد که بعداً و سرِ فرصت به مقاله برگردد و خودش منابع لازم را افزوده کند. اگر چنین حدسی می‌زنید، می‌توانید شما هم آن مقاله را در فهرست پیگیری‌های خود قرار دهید و خودتان هم در افزودن رفرنس و معتبرتر کردن آن بخش، همکاری کنید.

چگونه با ارائه مدرک و رفرنس به دانشنامه کمک کنیم

در حال حاضر ۱۱٬۵۷۰ مقاله نیاز به مدرک و معتبرسازیِ بیشتر دارند و شما می‌توانید در فهرستِ "همه مقاله‌های دارای عبارت‌های بدون منبع" آن‌ها را یافته و در معتبرتر کردنِ آن‌ها همکاری کنید و این کمبود را کاهش دهید.

بیشتر کسانی که ادّعاهایی را در مقالات ویکی‌پدیا مطرح می‌کنند برای آن ادّعاها مدرکی ارائه نمی‌کنند؛ بنابراین دیگر ویرایشگرانِ ویکی‌پدیا باید درستیِ چنین اظهارات و ادّعاهایی را بررسی کنند و هرجا نیاز بود، «برچسبِ مدرک» بزنند و درخواست مدرک بیشتر کنند.

جُستارهای وابسته

 1. [کتاب معرفی گروه تاریخ دانشگاه تهران متن پیوند]، متن اضافی.

Innovative application for the template in xkcd 285 (Wikipedian Protester)
The {{Citation needed}} template aims to promote accountable discourse.

To ensure that all Wikipedia content is verifiable, anyone may question an uncited claim. If your work has been tagged, please provide a reliable source for the statement, and discuss if needed.

You can add a citation by selecting from the drop-down "cite" menu at the top of the editing box. In markup, you can add a citation manually using ref tags. There are also more elaborate ways to cite sources.

In wiki markup, you can question an uncited claim by inserting a simple {{Citation needed}} tag, or a more comprehensive {{Citation needed|reason=Your explanation here|date=January 2021}}. Alternatively, {{fact}} and {{cn}} will produce the same result. These all display as:

Example: 87% of statistics are made up on the spot.[citation needed]

For information on adding citations in articles, see Help:Referencing for beginners. For information on when to remove this template messages, see Help:Maintenance template removal.

When to use this tag

A "citation needed" tag is a request for another editor to verify a statement: a form of communication between members of a collaborative editing community. It is never, in itself, an "improvement" of an article. Though readers may be alerted by a "citation needed" that a particular statement is not supported, many readers don't fully understand the community's processes. Not all tags get addressed in a timely manner, staying in place for months or years, forming an ever growing Wikipedia backlog—this itself can be a problem. Best practice recommends the following:

 • Tag thoughtfully. Avoid "hit-and-run" or pointed tagging. Try to be courteous and consider the hypothetical fellow-editor who will, we hope, notice your tag and try to find the citation you have requested. When adding a tag, ask yourself: Is it clear just what information you want cited? Is the information probably factual? (If it is not, then it needs deletion or correction rather than citation!) Is the knowledge so self-evident that it really does not need to be cited at all? (Some things do not.)
 • Some tags are inserted by people well placed to find a suitable citation themselves. If this is the case, consider adding these articles to your watchlist or a worklist so that you can revisit the article when you have the opportunity to fix any verifiability problems yourself.

When not to use this tag

Before adding a tag, at least consider the following alternatives, one of which may prove much more constructive:

 • Do not use this tag because you don't understand a statement, or feel that "non-expert" readers are likely to be confused. Use {{Clarify}}, {{Explain}}, {{Confusing}}, {{Examples}}, {{Why}} or {{Non sequitur}}, as appropriate, instead.
 • If the content is nonsense or is unlikely to be true, be bold and delete it!
 • Do not tag controversial material about living people that is unsourced or poorly sourced. Remove it immediately!
 • Per WP:DIARY, do not tag excessively trivial claims. Remove them.
 • If you are sure the statement you want to tag is not factual, even if it does not come under either of the preceding headings, it may be more appropriate to simply remove the text (delete it!). Be sure to add a suitable edit summary such as "Very doubtful – please add a citation if you return the content". If the original statement was accurate after all, this gives someone the chance to put it back, hopefully with a proper citation this time.
 • If a statement sounds plausible, and is consistent with other statements in the article, but you doubt that it is totally accurate, then consider making a reasonable effort to find a reference yourself. In the process, you may end up confirming that the statement needs to be edited or deleted to better reflect the best knowledge about the topic.
 • If an article, or a section within an article, is under-referenced, then consider adding an {{Unreferenced}}, {{Refimprove}}, or {{Unreferenced section}} tag to the article or section concerned – these tags allow you to indicate more systemic problems to the page.
 • A reference at the end of a paragraph typically refers to the whole paragraph, and similarly a reference at the end of a sentence may almost always be taken as referring to the whole sentence. If a particular part of a sentence or paragraph seems to require a separate citation, or looks as if it may have been inserted into the text at a sentence or paragraph level, try to check the original reference rather than adding tags to text that may already be well referenced. The extra parameters available in the {{Citation needed span}} template may allow you to indicate which section you want to refer to.
 • Do not insert a "Citation needed" tag to make a point, to "pay back" another editor, or because you "don't like" a subject, a particular article, or another editor.

If your work has been tagged

 • If you can provide a reliable source for the claim, then please add it! If you are not sure how to do this, then give it your best try and replace the "Citation needed" template with enough information to locate the source. You may leave the copyediting or Wikifying to someone else, or learn more about citing sources on Wikipedia. This beginners' referencing guide for Wikipedia provides a brief introduction on how to reference Wikipedia articles.
 • If someone tagged your contributions with a "Citation needed" tag or tags, and you disagree, discuss the matter on the article's talk page. The most constructive thing to do in most cases is probably to supply the reference(s) requested, even if you feel the tags are "overdone" or unnecessary.

How to help reduce the backlog

Currently, there are over 419,393 articles with "Citation needed" statements. You can browse the whole list of these articles at Category:All articles with unsourced statements.

Frequently the authors of statements do not return to Wikipedia to support the statement with citations, so other Wikipedia editors have to do work checking those statements. With 419,393 statements that need WP:Verification, sometimes it's hard to choose which article to work on. The tool Citation Hunt makes that easier by suggesting random articles, which you can sort by topical category membership.

See also

External links