ویکی‌پدیا:نگارش نام‌های تاریخی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گاهی اوقات هنگام ترجمه‌ی متون یا نقشه‌های تاریخی به نام‌هایی برمی‌خوریم که از وجود برابر فارسی برای آنها اطلاع نداریم یا اینکه شیوه‌ی جاافتاده‌ی نوشتار آن‌ها را در زبان فارسی نمی‌دانیم. این نام‌ها هم می‌توانند نام مکان باشند و هم نام فرد. همچنین اگر مترجم آشنایی کافی با واژه‌ی مورد نظر نداشته باشد، ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی نام را به صورتی که خود می‌خواند به خط فارسی بنویسد. برای نمونه ممکن است برای واژه‌ی Assyria که برابر فارسی آن می‌شود «سرزمین آشور» بنویسد «اسیریا» یا برای واژه‌ی Macedon (مقدونیه) بنویسد «ماسدون».

در این صفحه می‌کوشیم تا نام‌های معادل واژه‌های بیگانه که مربوط به نام سرزمین‌ها یا افراد تاریخی باشند را گردآوری و تنظیم کنیم. با اینکه این صفحه برای معادل‌یابی واژه‌های بیگانه‌ی تاریخی ساخته شده ولی در عین حال می‌تواند به عنوانی مرجعی برای توافق بر روی یک تلفظ استفاده شود.

شما هم می‌توانید در معادل‌یابی واژه‌های تاریخی به ما کمک کنید. همچنین اگر با نام تاریخی مواجه شدید که برابر آن در زبان فارسی را نمی‌دانستید کافی است آن را در این صفحه قرار دهید تا دیگران برابر آن را برای شما بیابند.

ممکن است واژه‌ای برای شما بسیار ساده به نظر برسد و از نوشتن آن پرهیز کنید. از آنجا که این صفحه تقریباً حکم یک واژه‌نامه را دارد بکوشید واژه‌های تاریخی ساده را هم در آن بنویسید.

همچنین از شما خواسته می‌شود به نکته‌های زیر توجه کنید:

 • معادل‌هایی را که می‌آورید، باید قبلاً توسط تاریخنگاران یا مترجمان استفاده شده باشد، مگر در موارد خاص، که باید در صفحه‌ی بحث پیرامون آن گفتگو کنید.
 • اگر یک واژه چند معادل جاافتاده در نوشته‌ها یا نقشه‌های فارسی داشت، آن یکی را که کاربرد بیشتری دارد درشت کنید.
 • ترتیب صفحه را به هم نزنید.
 • واژه‌ی بیگانه را به مقاله‌ی متناظرش در ویکی‌پدیای انگلیسی پیوند دهید.
  • شیوه‌ی پیونددهی به ویکی‌پدیای انگلیسی
   [[:en:نام مقاله|]]
  • در صورتی که واژه‌ی شما در ویکی‌پدیای انگلیسی وجود نداشت، لطف کنید آن را در موتور جستجوی گوگل جستجو کنید. اگر برابر فارسی را پیدا کردید، آن را روبروی واژه‌ی معادلش بنویسید. اگر معادلی پیدا نکردید ولی نتایجی به دست آوردید که نشانه‌ی تأیید درستی واژه‌ی شما بود پیوندی به صورت زیر روبروی واژه بگذارید:

[http://www.google.com/search?q=واژه +]

اما در صورتی که هیچ گونه نتیجه‌ای در اینترنت پیدا نکردید، نخست از درستی نوشتار واژه‌ی خود اطمینان حاصل کنید سپس واژه را به همراه منبعی که آن را یافته‌اید در صفحه‌ی بحث همین صفحه مطرح کنید.

حروف A تا F[ویرایش]

Achaemenids هخامنشیان
Adab اداب
Adad-nirari اددنیراری
Aeschylus آشیل، آئسخیلوس
Agade آگاد
Akhenaton آخناتون
Akkad اکد،آکاد
Akshak
Alalakh آلالاخ
Alarodians +
Alulim
Amardians آماردها،امردها،اماردها
Amar-Sin امارسین
Amenhotep آمن‌حوتپ
Amorites آموری‌ها
Anatolia آناتولی
Anu
Anunnaki آنوناکی
Apsû
Arabia شبه جزیره عربستان
Arabian Sea دریای عرب
Arachosia رخج، آراخوزیا
Aramaic زبان آرامی
Arrapha
Ararat آرارات
Araxes R. ارس
Arbela اربیل
Aramu
Aria هرات
Armenia ارمنستان
Arsacid اشکانیان
Artaxiad دودمان اردشیریان
Arzawa آرزاوا
Ashurnasirpal آشورنصیرپال
Asia Minor آسیای کوچک،آسیای صغیر
Assur آشور
Assur-bani-pal آشوربانی‌پال
Assuwa
Assyria آشور
Astyages ایشتوویپو
Athens آتن
Awan آوان
Baal بعل
Bad-tibira
Babylon بابل (دولت‌شهر)
Babylonia سرزمین بابل
Bactra بلخ، باختر، باکتریا
Bactria بلخ، باختر، باکتریا
Bagistana بغستان (بیستون)
Bagratuni
Barca برقه، بارکا
Bithynia
Borisppa
Burnaburiash_II
Byzantium بیزانس
Cadusians کادوسی‌ها
Calchedon +
Cappadocia کاپادوکیه
Caria کاریا،کاریه،کورکا
Carmanians کرمانی‌ها
Caspians کاسپی‌ها
Caucasus قفقاز
Chaldea کلده
Chios خیوس،صاقیز
Cilicia کیلیکیه،کیلیکیا،سیلیسی
Cimmerians کیمری‌ها
Colchis کولشید،کولخیز
Constantinople قسطنطنیه
Cosseans +
Crete کرت
Cyrene
Cyprus قبرس
Cyaxares هوخشتره،کیاکسار
Damascus دمشق
Danube دانوب
Darius داریوش
Derbiccans
Dilmun دیلمون
Drangiana زرنگ، سرزمین زرنج
Dudu
Dumuzi دوموزی، دموزی
Dur-kurigalzu
Dur-Sharrukin
Ea
Eannatum
Ecbatana هگمتانه
Elam عیلام
En-anna-tum_I
Enheduanna
Enki
Enmebaragesi
Enmerkar
Entemena
Eridu اریدو
Eshnunna
Etana
Etruria اتروریا
Euphrates فرات

حروف G تا L[ویرایش]

حروف M تا S[ویرایش]

Macedon مقدونیه
Maka +
Manishtushu منیشتوشو
Marduk مردوک
Marduk-Apal-Iddina_II
Mari
Margiana مرو
Marsh Arabs
Marun رود مارون
Marzpanate
Massagetans ماساژت‌ها
Media ماد
Memphis ممفیس
Mesannepada مس‌آنه‌پادا
Meskalamdug
Mesopotamia میان‌رودان، بین‌النهرین
Mitanni میتانی
Moses of Chorene
Murex
Mursili_I مورسیلی یکم
Mushezib-Marduk
Mysia موسیا، میزی
Nabonidus نبونید
Nagar
Nairi
Nammu
Naram-Sin نارام‌سین
Nebuchadnezzar نبوکدنصر
Nemrut M. کوه نمرود
Nergal نرگال
Nimrud نمرود (شهر)
Nineve
Nineveh نینوا
Ninlil
Nippur نیپور
Nubia نوبه
Nuzi
Ochus آمودریا
Og عوج،عوج پسر عنق
Orontes river
Orontid دودمان اورونتی‌ها
Ottoman امپراتوری عثمانی
Oxus R. آمودریا، جیحون
Pactyans
Pamphylia
Parmenion ارتشبد پارمِنیون
Paphlagonia پافلاگونی،پافلاگونیا،پافلاگونیه
Paricanians ؟
Parthia سرزمین پارت
Pasargadae پاسارگاد
Pasitigris رود کارون
pelusium
Persepolis پرسپولیس، تخت جمشید
Persis پارس
Phoenicia فنیقیه
Phraates فرهاد
Phrygia فریژیه
Pisidia پیزیدیا،پیزیدی
Pontus Euxinus دریای سیاه
Puabi
Rhodes رودس
Rimush
Sacans سکاها
Sagartians ساگارتی‌ها
Sais سائیس
Samsu-Iluna
Sardis ساردیس
sardur I
sargon سارگون آکادی
Sarruma
Sassanids ساسانیان
Sattagydans +
Scythians سکاها،اسکیت‌ها
Seleucids سلوکیان
Seljuk سلجوق
Semetic سامی
Sennacherib سن‌اخه‌ریب
Shalmaneser شلمانصر
Shamshi-Adad شمشی‌ادد
Shar-Kali-Sharri
Shinar
Shubat-Enlil
Shulgi شولگی
Shuqamuna
Shuruppak
Shu-Sin
Shu-Turul
Šurkutir شوشتر
Sihon صهیون
Sippar
Sogdiana سغد
Sparta اسپارت
en:Subartu
Sumer سومر
Susa شوش
Susiana سرزمین شوش

حروف T تا Z[ویرایش]