ویکی‌پدیا:نشانه‌های نگارشی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به منظور رساندن منظور و انتقال معنی از زبان گفتار به نوشتار از نشانه‌های نگارشی استفاده می‌کنیم. این نشانه‌ها عبارتند از:

 1. نقطه:.
 2. ویرگول:،
 3. دو نقطه::
 4. سؤال:؟
 5. علامت تعجب:!
 6. گیومه: « »
 7. نقطه ویرگول:؛
 8. خطّ فاصله: -
 9. سه نقطه:
 10. قلاب: [ ]
 11. پرانتز (کمانک): ( )
 12. ممیّز: /
 13. تساوی: =
 14. درصد: ٪

برای آسانی یادگیری این نشانه‌ها و دانستن کاربرد هر یک، آنها را در جدولی می‌آوریم:

 • نکته مهم: بیشتر نشانه‌ها با با واژهٔ پیشین خود هیچ فاصله‌ای ندارند و با واژهٔ بعدی تنها باید دارای یک فاصله باشند. این مورد در مثال‌ها نمایش داده شده‌است.

جدول نشانه‌های نگارشی

ردیف نشانه نام موارد کاربرد
۱ . نقطه

۱- در پایان همهٔ جمله‌ها به جز جمله‌های پرسشی و تعجّبی: هوا ابری است.

شاید درک این مسئله دشوار باشد. او هیچ‌گاه به آن شهر بازنگشت.

۲- پس از حرف یا حروفی که به صورت نشانهٔ اختصار به کار رفته باشد:

شیخ ما (قه) به نیشابور مجلس می‌گفت.

۲ ، ویرگول

۱- میان جمله‌های مستقل که در مجموع جملهٔ کامل می‌سازند:

او با تلاش زیادی که کرد، به مقصود رسید.

۲- پس از منادا:

خدایا، مرا عفو کن.

۳- هر جا واژه یا عبارتی به عنوان بدل در ضمن جمله یا عبارتی دیگر آورده شود:

اخوان ثالث، شاعر معاصر، سرایندهٔ شعر معروف «خوان هشتم» است.

۴- بین واژه‌های همپایه به جای «و» می‌آید:

فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ از بزرگان شعر فارسی هستند.

۵- بین دو واژه که ممکن است خواننده آنها را با کسرهٔ اضافه بخواند:

مادر، حسن را به سوی خود خواند.

۶- بعد از گروه قیدی در آغاز جمله:

بالاخره، ماجرای دشمنی من و او پایان یافت.

۷- به جای مکث کوتاه در جمله:

اگر شب‌ها همه قدر بودی، شب قدر بی‌قدر بودی.

۳ : دو نقطه

۱- قبل از نقل قول:

صاحب‌نظران آموزشی می‌گویند: «شرط درست نوشتن، درست فهمیدن است.»

۲- هنگام برشمردن اجزای یک چیز:

اساس نگارش خوب، دانستن و رعایت چند نکته است: چشم باز، گوش شنوا، دقت و …

۳- مقابل واژه‌هایی که می‌خواهیم آنها را معنی کنیم:

حلیت: پیرایه

۴ ؟ علامت سؤال

۱- در پایان جمله‌های پرسشی:

آیا تاکنون فکر کرده‌اید که هزاران مادّهٔ نگارشی پیش روی شماست؟

۲- برای نشان دادن مفهوم تردید:

وفات حافظ در سال ۷۲۱ (؟) اتَفاق افتاد.

۳- برای نشان دادن مفهوم استهزا:

او نابغه (؟) است.

۵ ! علامت تعجب

۱- در پایان جمله‌های تعجّبی، تأکیدی، عاطفی:

عجب روزگاری است!

چه جالب!

۲. پس از اصوات:

هان! ای دل عبرت بین.

۶ «» گیومه

۱- سخنی که به‌طور مستقیم از جایی یا کسی نقل می‌شود:

عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ‌کس جز به واسطهٔ من، نزد پدر نمی‌آید. اگر مرا می‌شناختید، پدر مرا نیز می‌شناختید؛ امّا پس از این او را می‌شناسید و او را دیده‌اید.» انجیل یوحنا ۱۴:۶–۷ به قول سعدی: «بنیاد ظلم در جهان اندک بود، هر کس چیزی بدان مزید کرد، تا بدین غایت رسید.»

۲. اسامی و عناوین و اصطلاحات علمی یا فنّی (فقط بار اوّل):

«فضاسازی» در آغاز، میانه یا پایان نوشته نقش مهمّی ایفا می‌کند.

۷ ؛ نقطه ویرگول

۱- برای جدا کردن جمله‌هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر می‌رسند ولی در یک عبارت طولانی، با یکدیگر بستگی معنایی دارند:

برای نگارش گزارش خوب باید فکر کرد؛ منابع را جمع‌آوری کرد؛ فهرست‌ها را تنظیم کرد و …

۲- در جملات مرکب، پس از فعل و پیش از واژه‌های توضیحی مانند مثلاً، فرضاً، یعنی، زیرا، برای نمونه، در نتیجه و…

رفتن از افعال لازم است؛ یعنی به مفعول نیاز ندارد.

۸ - خطّ فاصله

۱- برای جدا کردن جملهٔ معترضه:

حافظ شیرازی - که او را لسان‌الغیب نامیده‌اند - قرآن را با چهارده روایت در حفظ داشت.

۲- هنگامی که دو واژه بر روی هم دو جنبهٔ مختلف از یک منظور را نشان دهند:

مباحث هنری-ادبی، نزدیکی و قرابت خاصّی دارند.

۳- به معنی «تا» و «به» برای بیان فاصله‌های زمانی و مکانی:

قطار تهران-مشهد، وارد ایستگاه شد.

حتی گروه‌های سنی ۱۳–۷ سال هم می‌توانند از گلستان به خوبی استفاده کنند.

۴- در مکالمه بین اشخاص داستان‌ها یا نمایشنامه‌ها یا ذکر مکالمات تلفنی، در ابتدای جمله و از سر سطر به جای نام گوینده:

- در قبال امیر تعظیم کن.

- ساکت شو!

۹ ... سه نقطه

۱- برای نشان دادن واژه‌های محذوف یا ادامه‌دار:

گزارش انواعی دارد: ورزشی، سیاسی، خبری، هنری، فرهنگی، ...

۲- سخن ناتمام:

شما… شما… زبانم لال…

۳- برای نشان دادن کشش در گفتار:

سقف هر… ی ریخت. آها… ی حسین کجایی؟

۴- افتادگی واژه یا واژه‌ها از یک نسخهٔ خطی یا کتیبه.

۱۰ [ ] قلّاب

۱- مطالبی که جزو اصل کلام نباشند:

معلّم به کلاس وارد شد [ابراز احساسات دانش‌آموزان] و بر جایش نشست.

۲- در تصحیح متون قدیمی واژه‌های الحاقی با توضیحات احتمالی در قلاب گذاشته می‌شوند:

گفت: من مردی طرّارم، [تو] این زر به من امانت دادی.

۳- دستورهای اجرایی در نمایش‌نامه‌ها:

- حسین [با قیافه‌ی جدی]: آیا اکنون حاضری به این سفر بیایی؟

۱۱ () کمانک

۱- معنی و معادل یک واژه:

زبان معیار (استاندارد) زبان ملّی ما است.

۲- توضیح بیشتر:

آثار سعید نفیسی سه گروه است: یکی تصحیح (قابوسنامه، غزلیّات عطّار، سیرالعباد…) دوّم تحقیقات ادبی (شرح آثار رودکی، نظامی، خواجو…) سوّم ترجمه‌ها (نمونه آثار پوشکین، ایلیاد و…)

۳- ذکر تاریخ، شهرت، تخلص، نام سابق و …

شهر همدان (هگمتانه) در طول تاریخ بارها پایتخت بوده‌است.

۱۲ / ممیّز

۱- برای جدا کردن مصراع‌های یک شعر:

خانهٔ دوست کجاست/ در فلق بود که پرسید سوار/ آسمان مکثی کرد/

 • نکته: برای نوشتن تاریخ در ویکی‌پدیا به صورت ۱۲ تیر ۱۳۷۶ عمل کنید و نه به صورت ۷۶/۴/۱۲.
۱۳ = تساوی

برای نشان دادن تساوی میان دو مطلب:

توانا بود هر که دانا بود = هر که داناست، تواناست.

۱۴ * ستاره

ارجاع به پاورقی

۱۵ ** دو ستاره

ارجاع به پاورقی صفحات قبل

۱۶ *** سه ستاره

تغییر سیاق متن

نشانهٔ درصد

نشانهٔ درصد در فارسی ٪ است که به صورت‌های زیر نوشته می‌شود:

 1. درون متن فارسی ترجیحاً به جای استفاده از ٪ بهتر است از عبارت «درصد» استفاده شود.
 2. درون فرمول‌ها یا متن‌های ریاضیاتی
  1. در سمت چپ عدد مانند ۲۴٪
  2. در سمت راست عدد مانند ٪۲۴
نکته: اجماع یا نظر کلی‌ای برای سمت قرارگیری علامت درصد وجود ندارد و در منابع معتبر به هر دو روش سمت راست و چپ اشاره یا استفاده شده‌است.[۱]

علایم نگارشی مانند ویرگول، نقطه، نقطه‌ویرگول، دونقطه، پرانتز بسته، گیومه بسته، علامت سوال و علامت تعجب همیشه به کلمه قبل از خود می‌چسبند.

علایم نگارشی مانند پرانتز باز و گیومه باز همیشه به کلمه بعد از خود می‌چسبند. [۲]

منابع[ویرایش]

 1. https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ویکی‌پدیا:قهوه‌خانه/فنی&oldid=19714477#.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.85.D8.AA_.D8.AF.D8.B1.D8.B5.D8.AF
 2. https://transnet.ir/blog/هر-شنبه-با-ترجمه-قواعد-نگارشی/