ویکی‌پدیا:درخواست‌های مدیر شدن/موفق

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
نامزد تاریخ جمع‌بندی‌کننده آرا کل آرا درصد موافق
موافق مخالف ممتنع
سال ۲۰۰۴ - ۲ موفق
Masoud آوریل ۲۰۰۴ روزبه ۶ ۰ ۱ ۷ ۸۶٪
Hamed ژوئیه ۲۰۰۴ روزبه ۶ ۰ ۰ ۶ ۱۰۰٪
سال ۲۰۰۵ - ۱ موفق
Shervinafshar نوامبر ۲۰۰۵ روزبه ۱۶ ۱ ۰ ۱۷ ۹۴٪
سال ۲۰۰۶ - ۴ موفق
به‌آفرید فوریه و مارس ۲۰۰۶ روزبه ۲۳ ۲ ۰ ۲۵ ۹۲٪
Raamin ژوئن ۲۰۰۶ Shervinafshar ۱۵ ۱ ۰ ۱۶ ۹۴٪
ظهیری ژوئیهٔ ۲۰۰۶ Shervinafshar ۱۹ ۱ ۰ ۲۰ ۹۵٪
حسام ژوئیه و اوت ۲۰۰۶ روزبه ۳۰ ۲ ۰ ۳۲ ۹۴٪
سال ۲۰۰۷ - ۱ موفق
حجت مارس ۲۰۰۷ Shervinafshar ۱۹ ۰ ۱ ۲۰ ۹۵٪
سال ۲۰۰۸ - ۳ موفق
Mardetanha مارس ۲۰۰۸ روزبه ۳۲ ۱ ۰ ۳۳ ۹۷٪
زرشک ژوئن ۲۰۰۸ روزبه ۴۴ ۴ ۱ ۴۹ ۹۰٪
Taranet سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ Behaafarid ۳۴ ۳ ۰ ۳۷ ۹۲٪
سال ۲۰۰۹ - ۶ موفق
میثم ژانویه و فوریهٔ ۲۰۰۹ Behaafarid ۴۶ ۴ ۲ ۵۲ ۸۸٪
Huji فوریهٔ ۲۰۰۹ Behaafarid ۲۷ ۱ ۰ ۲۸ ۹۶٪
Ladsgroup مارس ۲۰۰۹ Behaafarid ۳۸ ۱۰ ۰ ۴۸ ۷۹٪
بهزاد مدرس اکتبر و نوامبر ۲۰۰۹ Behaafarid ۴۵ ۱۳ ۲ ۶۰ ۷۵٪
مانی اکتبر و نوامبر ۲۰۰۹ Behaafarid ۵۷ ۴ ۳ ۶۴ ۸۹٪
Ariobarzan اکتبر و نوامبر ۲۰۰۹ Behaafarid ۳۲ ۷ ۰ ۳۹ ۸۲٪
سال ۲۰۱۰ - ۱۱ موفق
همان‏ فوریه و مارس ۲۰۱۰ Behaafarid ۴۳ ۰ ۰ ۴۳ ۱۰۰٪
Adler.fa‏ مارس ۲۰۱۰ Behaafarid ۲۹ ۷ ۶ ۴۲ ۶۹٪
Elmju آوریل و مهٔ ۲۰۱۰ Behaafarid ۳۴ ۶ ۴ ۴۴ ۷۷٪
Kamix آوریل و مهٔ ۲۰۱۰ Behaafarid ۳۴ ۱ ۰ ۳۵ ۹۷٪
Wayiran ژوئن ۲۰۱۰ Behaafarid ۳۸ ۴ ۲ ۴۴ ۸۶٪
Ladsgroup ژوئن و ژوئیهٔ ۲۰۱۰ Behaafarid ۴۲ ۰ ۱ ۴۳ ۹۸٪
آرش ژوئیهٔ و اوت ۲۰۱۰ Behaafarid ۳۶ ۰ ۱ ۳۷ ۹۷٪
Huji ژوئیهٔ و اوت ۲۰۱۰ Behaafarid ۳۹ ۰ ۲ ۴۱ ۹۵٪
Amirobot ژوئیهٔ و اوت ۲۰۱۰ Behaafarid ۲۴ ۰ ۰ ۲۴ ۱۰۰٪
PHoBiA اوت و سپتامبر ۲۰۱۰ Behaafarid ۴۲ ۱ ۰ ۴۳ ۹۸٪
Ebraminio اوت و سپتامبر ۲۰۱۰ Behaafarid ۴۷ ۰ ۰ ۴۷ ۱۰۰٪
سال ۲۰۱۱ - ۴ موفق
Pouyana آوریل ۲۰۱۱ Ladsgroup ۳۴ ۰ ۱ ۳۵ ۹۷٪
Grim reaper اوت ۲۰۱۱ Ladsgroup ۴۰ ۲ ۰ ۴۲ ۹۵٪
ZxxZxxZ سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۱ Ladsgroup ۴۰ ۱ ۰ ۴۱ ۹۸٪
Mehran اکتبر و نوامبر ۲۰۱۱ Mardetanha ۴۲ ۱ ۰ ۴۳ ۹۸٪
سال ۲۰۱۲ - ۷ موفق
Reza1615 ژانویهٔ ۲۰۱۲ Mardetanha ۴۶ ۲ ۰ ۴۸ ۹۶٪
Rezabot فوریهٔ ۲۰۱۲ Mardetanha ۳۳ ۲ ۰ ۳۵ ۹۴٪
Surena آوریل ۲۰۱۲ Huji ۳۲ ۳ ۰ ۳۵ ۹۱٪
درفش کاویانی آوریل و مهٔ ۲۰۱۲ آرش ۴۴ ۲ ۵ ۵۱ ۸۶٪
دالبا مه و ژوئن ۲۰۱۲ Ladsgroup ۴۱ ۰ ۲ ۴۳ ۹۵٪
جواد ژوئیه ۲۰۱۲ آرش ۳۹ ۲ ۱ ۴۲ ۹۳٪
نوژن دسامبر ۲۰۱۲ Huji ۴۹ ۰ ۱ ۵۰ ۹۸٪
سال ۲۰۱۳ - ۳ موفق
In twilight دسامبر ۲۰۱۲ و ژانویهٔ ۲۰۱۳ Behaafarid ۳۳ ۰ ۳ ۳۶ ۹۲٪
Mahan مارس و آوریل ۲۰۱۳ Ladsgroup ۳۴ ۳ ۱ ۳۸ ۸۹٪
ارژنگ ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۳ Ladsgroup ۳۵ ۵ ۱ ۴۱ ۸۵٪
سال ۲۰۱۴ - ۳ موفق
Mahdiz مارس و آوریل ۲۰۱۴ Huji ۳۹ ۰ ۰ ۳۹ ۱۰۰٪
MRG90 سپتامبر ۲۰۱۴ Huji ۲۶ ۳ ۱ ۳۰ ۸۷٪
Calak سپتامبر ۲۰۱۴ آرش ۳۴ ۱ ۱ ۳۶ ۹۴٪
سال ۲۰۱۵ - ۴ موفق
XOXOXO دسامبر ۲۰۱۴ و ژانویه ۲۰۱۵ Ladsgroup ۲۳ ۴ ۳ ۳۰ ۷۷٪
Fatemi ژانویه و فوریه ۲۰۱۵ Huji ۳۸ ۲ ۰ ۴۰ ۹۵٪
Arash.pt فوریه و مارس ۲۰۱۵ آرش ۴۲ ۵ ۱ ۴۸ ۸۸٪
Sahehco مارس ۲۰۱۵ Behaafarid ۳۳ ۳ ۰ ۳۶ ۹۲٪
سال ۲۰۱۶ - ۴ موفق
مهرنگار اوت ۲۰۱۶ Sunfyre ۶۷ ۲ ۰ ۶۹ ۹۷٪
وهمن سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۶ Ladsgroup ۳۰ ۶ ۰ ۳۶ ۸۳٪
Mani-bakhtiar اکتبر ۲۰۱۶ Huji ۴۱ ۱ ۰ ۴۲ ۹۸٪
Sharaky اکتبر و نوامبر ۲۰۱۶ Ladsgroup ۴۲ ۰ ۰ ۴۲ ۱۰۰٪
سال ۲۰۱۷ - ۳ موفق
Behzad39 مارس و آوریل ۲۰۱۷ Yamaha5 ۴۶ ۵ ۲ ۵۳ ۹۰٪
Mohammad سپتامبر ۲۰۱۷ Yamaha5 ۴۴ ۵ ۰ ۴۹ ۹۰٪
Alpineer نوامبر و دسامبر ۲۰۱۷ Mardetanha ۵۹ ۰ ۰ ۵۹ ۱۰۰٪