ویکی‌پدیا:فهرست یادمان‌های ملی ایران/لرستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نمایش مختصات در نقشهٔ: اوپن‌استریت‌مپ 
بارگیری مختصات: KML

ازنا[ویرایش]

شناسه‌ توضیح شهر مکان طول و عرض جغرافیایی سال ثبت قدمت عکس بارگذاری تصاویر دیگر نیازمند بازبینی
ویرایش ربات
4351 تپه کنار خط آهن ازنا گرجی ازنا ۵ کیلومتری جنوب غرب شهرستان ازنا، ۱۰۰ متری شمال خط آهن ازنا ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4385 قلعه خرابه ازنا ازنا شمال شهرستان ازنا، نزدیک پارک شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4386 تپه هندرسلطان‌آباد ازنا ۲۵ک م شهرستان ازنا، ۳۰۰متری روستای هندرسلطان آباد ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4706 تپه شیخ ابراهیم ازنا شهرستان ازنا، روستای تمبک ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ پیش از تاریخ ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4874 قلعه اربابی روستای سیدآباد ازنا استان لرستان، شهرستان ازنا، روستای سیدآباد ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ اواخر قاجار بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15669 تپه چغا سیدی الف ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، دو کیلومتری جنوب روستای دولت‌آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15670 تپه تخم مرغی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، ۲۰۰ م شمال روستای زرنان ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ پیش از تاریخ تا اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15671 تپه چغاوله ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، دو کیلومتری شمال غرب روستای اشرف آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ پیش از تاریخ تا اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15672 چغا سیدی ب ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، دو کیلومتری جنوب روستای دولت‌آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15673 محوطه قاسم‌آباد ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، روستای متروکه قاسم‌آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تا ریخی تا اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15674 تپه لمس ب ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، یک کیلومتری شمال شرق روستای متروکه لمس ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15675 تپه چغا سیدی C ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، دو کیلومتری جنوب روستای دولت‌آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15676 تپه لمس د ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۵ کیلومتری شمال شرق روستای متروکه لمس ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15677 تپه لمس الف ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهسان پاچه لک غربی، یک کیلومتری شمال شرقی روستای متروکه لمس ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ پیش ازتاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15678 تپه چغا قونی ازنا ۱ کیلومتری جاده شهر ازنا به دولت‌آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ پیش از تاریخ تا اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15679 تپه امامزاده ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان جاپلق شرقی، ۸۰۰ م شرق روستای مرزیان ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ پیش ازتاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15680 تپه فتح‌آباد ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، یک کیلومتری غرب روستای علی‌آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ پیش ازتاریخ تا اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15681 تپه و باغ آموزش و پرورش جنوبی ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۲۰۰ م جنوب و شرق روستای مرزیان ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15682 تپه مش رضا ازنا ۱ کیلومتری جاده شهر ازنا به دولت‌آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15683 تپه بوالحسنی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، یک کیلومتری شمال روستای زرنان ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15684 تپه سبر ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، روستای برجله، دو کیلومتری کنار جاده ازنا، دولت‌آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15685 تپه خرابه ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۴۰۰ م شرق روستای مرزیان ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15687 تپه مومیایی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، روستای گرجی ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ پیش از تاریخ تا اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15688 تپه عیسوند ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، روستای سلطان آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15689 تپه چشمه سلطان ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، روستای چشمه سلطان ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15690 محوطه روستای چغازال ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۸۰۰ م شمال روستای برجله ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15691 تپه علی‌آباد ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، روستای علی‌آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ پیش از تاریخ تا اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15692 تپه قبرستان قاسم‌آباد ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۲۰۰ م شرق روستای قاسم‌آباد ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
16991 تپه سلطان‌آباد ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، یک کیلومتری شمال شرقی روستای سلطان آباد ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ تاریخی ـ اسلامی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
16992 تپه آقا میرزا آغا ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۵ کیلومتری شمال غربی روستای اشرف آباد ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ کالکولتیک ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17087 تپه چغاموشان ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، حدود ۱/۷ کیلومتری جنوب غرب شهر کالمهدی ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ کالکولتیک ـ تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17088 تپه محمودی جنوبی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، حدود ۱/۵ کیلومتری شمال شرق روستای قاسم‌آباد ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ تاریخی ـ اسلامی قرون ۷ و ۸ هجری قمری بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17094 تپه میدان علی‌آباد ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۵۰۰ م جنوب روستای علی‌آباد ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ تاریخی و اسلامی ـ قرون ۷ و ۸ ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17095 تپه چال چغا ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱۳۰ م شرق جاده آسفالته شهر ازنا به دولت‌آباد ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ تاریخی ـ قرون میانی اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17159 تپه درازه ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکز ی، دهستان پاچه لک غربی، ۳۰۰ م غرب روستای برجله ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ قرون اولیه و میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17160 تپه مکی‌آباد ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، حدود ۱/۵ کیلومتری جنوب شهرک المهدی ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17161 تپه محمودی شمالی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۵ ک. م جنوب شرقی روستای متروکه قاسم‌آباد ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ تاریخی ـ قرون ۶ تا ۸ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17162 تپه چم زمان ازنا شهرستنا ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، دو کیلومتری شمال شرقی روستای دره تخت ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17163 تپه باغ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، حدود ۸۰۰ م جنوب شهرک المهدی، کنار جاده ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17164 تپه لمس ج ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، حدود ۱/۵ کیلومتری شمال شرقی روستای متروکه لمس ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17165 تپه سه تپه ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، ۳۰۰ م شمال غرب روستای زرنان ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی ـ قرون ۳ تا ۶ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17166 تپه چغازاد ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۵۰۰ م جنوب روستای علی‌آباد ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ کالکولتیک ـ تاریخی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17167 تپه توکه ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، دو کیلومتری جنوب غربی روستای برجله ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17168 تپه رودخانه شرقی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۷۰۰ م شمال روستای قاسم‌آباد ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ کالکولتیک ـ مفرغ ـ تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17169 تپه مرزبان ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۵۰۰ م شمال روستای برجله ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17269 تپه مش امیر ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، یک کیلومتری شرق روستای برجله ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ کالکولتیک ـ تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17270 تپه حاج آبراهیم ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۷۰۰ م جنوب غربی روستای هندر ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ تاریخی ـ قرون ۷ و ۸ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18269 تپه دیوانه ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی روستای تمبک ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18270 شیخ ابراهیم ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۴۰۰ م شمال شرقی روستای تمبک ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ پیش از تاریخ ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18271 درالوند ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، یک کیلومتری شرق روستای طیان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18272 سرحمام ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۵۰۰ کیلومتری جنوب روستای تمبک ۳۶°۳۶′۳۳″ شمالی ۵۲°۳۸′۴۷″ شرقی / ۳۶٫۶۰۹۱۷°شمالی ۵۲٫۶۴۶۳۹°شرقی / 36.60917; 52.64639 ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر بله
18273 هموار ۳ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، دو کیلومتری شمال شرقی روستای کمری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18274 سه سله ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، ۶۰۰ م شمال شرقی روستای باغموری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی (اشکانی) بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18275 تپه گلمبه ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۴۵۰ م جنوب روستای برجله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ آغاز تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18276 تپه چغالته ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۵۰۰ م جنوب روستای گرجی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی ـ قرون میانی اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18277 سرچشمه ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۵ کیلومتری شمال روستای اشرف آباد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18278 کله غلوم ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۸۰۰ کیلومتری شمال غربی روستای علی‌آباد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ پیش از تاریخ تا اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18279 چال چغا ۵ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، حدود ۳۷۰ م شرق جاده آسفالته شهر ازنا ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هخامنشی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18280 چغالته ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۲۵۰ م جنوب روستای گرجی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18281 کلکله ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، ۴۰۰ م شمال غربی روستای کلکله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18282 میان تپه ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۶۵۰ م جنوب روستای تمبک ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18283 تپه پاچغا ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، ۸۰۰ م شمال روستای طیان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی ـ پارت ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18284 تپه رنگرز ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، حدود یک کیلومتری جنوب روستای هشه بید ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اواخر ساسانی و اوایل اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18285 تپه رحمت ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱۰۰ م غرب روستای برجله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18286 چغازال ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۲۰۰ کیلومتری جنوب غربی روستای برجله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ آهن III بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18287 تپه قلاع بردی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۳۰۰ کیلومتری جنوب روستای تمبک ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون میانی اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18288 تپه منیرآباد ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، یک کیلومتری شمال غربی روستای پازردآلو ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی ـ قرون میانی اسلامی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18289 چال چغا ۴ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۳۵۰ م شرق جاده آسفالته شهر ازنا، روستای دولت‌آباد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18294 تپه جوی آسیاب ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، حدود ۷۰۰ م جنو ب غربی روستای اشرف آباد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی ـ آهن III بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18318 تپه قلاع بردی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، ۱/۵ کیلومتری جنوب شرق روستای دربند ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18319 دامون ده ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۷۵۰ م شمال غربی روستای علی‌آباد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18320 تپه کاعد عباسی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، ۸۰۰ م جنوب غربی روستای دربند ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18321 شیخ ابراهیم ۳ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۴۵۰ م شمال شرقی روستای تمبک ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی (آهن III) بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18322 شیخ ابراهیم ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۴۵۰ م شمال شرقی روستای تمبک ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18323 تپه پهلوکوه ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، ۱/۵ کیلومتری شرق روستای دربند ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18324 تپه چشمه میرزا شرقی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، ۲۵۰ م شرق روستای طیان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18325 رودخانه غربی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، دو کیلومتری جنوب شهرک المهدی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18326 چال چغا ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱۰۰ م شرق جاده آسفالته شهر ازنا، روستای دولت‌آباد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18327 کیوارزار ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، حدود ۹۰۰ م غرب روستای گرجی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18328 تپه محمودآباد ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، یک کیلومتری غرب روستای محمودآباد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ پیش از تاریخ ـ آغاز تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18329 هموار ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، دو کیلومتری شمال شرقی روستای کمری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ پیش از تاریخ تا قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18330 هموار ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، دو کیلومتری شمال شرقی روستای کمری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ پیش از تاریخی (کالکولتیک) بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18331 تپه انتکا ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۲۰۰ م جنوب روستای برجله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18332 تپه مهدی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، ۱/۴۰۰ کیلومتری جنوب روستای زرنان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18333 پیزل کوه ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، ۱/۴۰۰ کیلومتری جنوب روستای دربند ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18334 تپه زیر بید ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، ۷۵۰ م جنوب غربی روستای دربند ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی ـ قرون میانی اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18335 تپه هول روباه ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۲/۷۰۰ کیلومتری شمال روستای دولت‌آباد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ هزاره پنجم و تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
19551 تپه پشت محبس ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، یک کیلومتری شمال شرق روستای مرزیان ۱۳۸۶/۰۶/۲۸ آهن ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20059 تپه مرزیان ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، دو کیلومتری جنوب غربی روستای فرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی ـ ساسانی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20060 تپه تیغستون ۳ ازنا شهرستان ازنا، بخش چاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱/۵ کیلومتری شمال شرقی روستای مرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ آهن ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20062 تپه بندوا ازنا شهرستاتن ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱/۷ کیلومتری شمال روستای فرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20063 تپه زرین ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۲/۵ کیلومتری شمال غربی روستای فرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ آغاز نگارش ـ اشکانی ـ ساسانی ـ صفویه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20064 تپه تیغستون ۴ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱/۶ کیلومتری شمال شرقی روستای مرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ آهن ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20065 تپه چغاموشان ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق غربی، ۱۲۰ م جنوب روستای چغاموشان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ قرون اولیه و میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20066 تپه کهریز ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق غربی، ۱/۱ کیلومتری شمال شرقی روستای چرخستان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20067 تپه لانه روباه ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق غربی، ۴۰۰ م شرق روستای عباس‌آباد پشته ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ آهن ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20068 تپه گوگده ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان چاپلق شرقی، ۳۰۰ م شرق روستای گوگده ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ آهن ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20069 تپه تیغستون ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱/۴ کیلومتری شمال شرقی روستای مرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20070 تپه دالو ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۳۰۰ م شمال روستای تازه ران ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20071 تپه پشت محبس ۳ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۷۵۰ م شمال روستای مرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ آهن ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20072 تپه تیغی ۳ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱/۹ کیلومتری جنوب غربی روستای فرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی ـ ساسانی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20073 تپه تیغستون ۶ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱٫۶ کیلومتری شمال شرقی روستای مرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20075 تپه تیغستون ۵ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱/۶ کیلومتری شمال شرقی روستای مرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20078 تپه اکبرآباد ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۸۰۰ م جنوب شرقی روستای شاطر ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ آهن ـ اشکانی ـ ساسانی ـ قرون میانی اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20079 تپه پنج زوج ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان چاپلق غربی، ۱۷۰ م شمال روستای پنج زوج ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ آهن ـ اشکانی ـ ساسانی ـ قرون میانی اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20080 تپه آغ داش ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان چاپلق شرقی، ۲/۵ کیلومتری جنوب شرقی روستای فین ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20081 تپه تیغستون۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱/۵ کیلومتری شمال شرقی روستای مرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ آهن ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20082 تپه چشمه شامد ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان چابلق شرقی، ۱/۳ کیلومتری جنوب روستای مداواد ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ آهن ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20083 تپه چشمه شامد ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان چاپلق شرقی، ۱/۲ کیلومتری جنوب روستای مداواد ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ آهن و اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20084 تپه تیغی ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، دو کیلومتری جنوب غربی روستای فرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ کالکولتیک ـ اشکانی و ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20085 تپه فرزیان ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۰۰ م جنوب روستای فرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی ـ ساسانی ـ قرون اولیه و میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20086 تپه مد باقربگ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان چاپلق غربی، ۱/۳ کیلومتری شمال روستای شاه وله ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی و ساسانی و قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20087 تپه چشمه مهدی ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان چاپلق غربی، ۱/۵ کیلومتری جنوب غربی روستای آقایی ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ کالکولتیک ـ آهن ـ اشکانی و مغولی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20088 تپه کلبر ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق غربی، در میان روستای کلبر ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی ـ قرون متاخر اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20089 تپه تیغی۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱/۹ کیلومتری جنوب غربی روستای فرزیان ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ تاریخی ـ صدر اسلام بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20090 تپه مؤمن‌آباد ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، ۶۵۰ م جنوب شرقی شهر مؤمن آباد ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ کالکولتیک ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20091 تپه بردلیک ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق غربی، ۱/۷ کیلومتری جنوب غربی روستای کلبر ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ مفرغ و آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21134 تپه گورستان دوبلوکان ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۲۰۰ م شمال روستای دوبلوکان ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21135 تپه شنگان ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۲۰۰ م شرق روستای شنگان ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21136 تپه حسین‌آباد ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۱۵۰ م شمال غربی روستای حسین‌آباد ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ قرون اولیه و میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21137 تپه حسین‌آباد ۳ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۲۵۰ م شمال غربی حسین‌آباد ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ ساسانی ـ قرون اولیه و میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21138 تپه حسین‌آباد ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۱۰۰ م شمال روستای حسین‌آباد ۳۴°۱۸′۲۹″شمالی ۴۷°۰۳′۲۶″شرقی / ۳۴٫۳۰۸۱۵۹°شمالی ۴۷٫۰۵۷۳۲°شرقی / 34.308159; 47.05732 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر بله
21139 تپه ور آسیاب ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، یک کیلومتری جنوب روستای باوکی ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هخامنشی ـ اشکانی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21140 تپه دو تپه غربی ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، دو کیلومتری شمال غربی روستای مد آباد ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ اشکانی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21141 گاو تپه بار علیا ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۳۰۰ م جنوب شرقی روستای گاو بار علیا ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ مفرغ ـ هخامنشی ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21326 تپه گورستان شنگان ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱۵۰ م شمال روستای شنگان ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21327 تپه مرخ ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، در فاصلهٔ ۳ کیلومتری جنوب شرقی روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ اشکانی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21328 تپه مرخ ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۲۵۰۰ م شرق روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ نوسنگی تا کالکولتیک بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21329 تپه گورستان گنجه ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۲۵۰ م جنوب روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ اشکانی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21330 تپه تاجی‌آباد ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۹۰۰ م غرب روستای امامزاده قاسم ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21331 تپه گنجه ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۷۰ م غرب روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21332 تپه نفرون ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۸۵۰ م جنوب غربی روستای امامزاده ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ کالکولتیک ـ آهن ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21333 تپه شاه ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۲۰ م جنوب و جنوب غربی روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ اشکانی ـ قرون اولیه و میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21340 تپه بزرگ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۲۵۰ م غرب روستای کرتیلان ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ ساسانی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21341 تپه شاه ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۵۰ م جنوب و جنوب غربی روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ اشکانی تا قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21342 تپه کوچک فین ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، دو کیلومتری جنوب روستای متروکه فین ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ کالکولتیک ـ اشکانی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21343 تپه سبز سیدآباد ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۵۵۰ م غرب روستای سیدآباد ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ آهن ـ هخامنشی ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21344 تپه کاعد محمد ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۷۰۰ م جنوب شهر ازنا ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ ـ هخامنشی ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21345 تپه برزین‌آباد ازنا شهرسان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۳۵۰ م غرب روستای برناباد ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ نوسنگی ـ کالکولتیک ـ اشکانی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21346 تپه هشه‌بید ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، روستای هشه بید ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ ـ آهن ـ ساسانی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21347 تپه چغازاغه ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۸ کیلومتری شمال غربی روستای متروکه جوی آسیاب ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ ساسانی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21348 تپه برزو ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۵۰۰ م شمال غربی روستای سیوله ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ اشکانی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21349 تپه دره تخت ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۵ کیلومتری شمال شرقی روستای دره تخت ۳۳°۲۳′۵۹″شمالی ۴۹°۲۴′۱۸″شرقی / ۳۳٫۳۹۹۸۱۱۱°شمالی ۴۹٫۴۰۵۱۳۱۳°شرقی / 33.3998111; 49.4051313 ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ ـ قرون اولیه و میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر بله
21350 تپه قلعه گاویار علیا ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، چسبیده به ضلع شمال شرقی روستای گاوبار علیا ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ کالکولتیک ـ مفرغ ـ آهن ـ قرون اولیه، میانه و متاخر اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21351 تپه حسین قلی ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۱/۳ کیلومتری شمال روستای دولت‌آباد ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21371 تپه گنجه ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۳۰۰ م غرب روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ اشکانی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21372 تپه اولاگلال ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، دو کیلومتری جنوب غربی روستای شورچه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ ـ آهن ـ هخامنشی ـ اشکانی ـ قرون متاخر اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21373 تپه مدآباد ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۰۰م جنوب روستای مدآباد ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21374 تپه مدآباد ۳ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۵۰م جنوب روستای مدآباد ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ ـ آهن ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21375 تپه ولمه ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۲۵۰ م شمال شرقی روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ آهن ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21376 تپه گاو بار علیا ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۲۰۰ م غرب روستای گاو بار علیا ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ ـ آهن ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21377 تپه مدآباد ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۰۰ م جنوب روستای مد آباد ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ ـ آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21378 تپه گاو سارا ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۴۰۰ م جنوب روستای حسین‌آباد ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ کالکولتیک ـ مفرغ ـ قرون اولیه و میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21379 تپه دو تپه شرقی ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، دو کیلومتری شمال غربی روستای مد آباد ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ ساسانی ـ قرون اولیه و میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21380 تپه ولمه ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۳۰۰ م شمال شرقی روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21381 تپه ولمه ۳ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۳۵۰ م شمال شرقی روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21391 تپه تاجی‌آباد ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۱۱۰۰ م شمال غربی روستای امامزاده قاسم ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ نوسنگی ـ کالکولتیک ـ هخامنشی ـ قرون اولیه و میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21392 تپه قلاع گپ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان سیلاخور شرقی، در میان بافت قدیمی روستای مسعودآباد ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ نوسنگی ـ کالکولتیک ـ آهن ـ اشکانی ـ ساسانی ـ قرون متاخر اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21393 تپه گاو بار سفلی ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۷۵۰ م شمال روستای گاو بار سفلی ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ ـ آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21394 تپه مرخ ۳ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۳۳۰۰ م جنوب شرقی روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ کالکولتیک ـ مفرغ ـ آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21395 تپه ناجی‌آباد ۳ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۸۵۰ م غرب روستای امامزاده قاسم ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ آهن ـ اشکانی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21396 تپه مرخ ۴ ازنا شهرتسان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، در فاصله ۳۳۰۰ م جنوب شرقی روستای گنجه ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ کالکولتیک ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21397 تپه گاور سار ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۴۵۰ م جنوب روستای حسین‌آباد ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21398 تپه گاو بار سفلی ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش جاپلق، دهستان جاپلق شرقی، ۸۰۰ م شمال شرقی روستای گاو بار سفلی ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ مفرغ ـ آهن ـ قرون متاخر اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21399 تپه مرادآباد ۶ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۴۲۰۰ م شمال شرقی شهرک المهدی ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ کالکولتیک ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21400 تپه مرادآباد ۱ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۴ کیلومتری شمال شرقی شهرک المهدی ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ کالکولتیک ـ اشکانی ـ ساسانی قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21401 تپه مرادآباد ۲ ازنا شهرستان ازنا، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک غربی، ۴ کیلومتری شمال شرقی شهرک المهدی ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ کالکولتیک ـ آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر

الیگودرز[ویرایش]

شناسه‌ توضیح شهر مکان طول و عرض جغرافیایی سال ثبت قدمت عکس بارگذاری تصاویر دیگر نیازمند بازبینی
ویرایش ربات
1757 امامزاده قاسم الیگودرز شهر ازنا، روستای امامزاده قاسم ۱۳۷۵/۰۸/۲۶ ایلخانیان
امامزاده قاسم
امامزاده قاسم
بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
3759 قلعه ناکام الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش مرکزی، دهستان چمن سلطان، روستای آب باریک علیا ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4352 تپه قلاکهنه دوزان الیگودرز ۲۰ کیلومتری شهرستان الیگودرز، جنوب روستای دوزان ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4353 قلعه باجول آب باریک الیگودرز شهرستان الیگودرز، روستای آب باریک ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ اواخر قاجار بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4354 تپه کیورز جلوگیر الیگودرز شهرستان الیگودوز، ۱۰۰ متری روستای کیورزعلیا ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4355 تپه برناآباد الیگودرز شهرستان الیگودرز، ۱۵۰۰ متری شمال جاده ازنا، الیگودرز ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4356 تپه باستانی کیورز امیرآباد (آتشکده) الیگودرز ۳۵ کیلومتری شهرستان الیگودوز، ۷۰۰ متری شمال روستای کیورزامیرآباد ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4357 تپه چمن نصیر الیگودرز شهرستان الیگودرز، روستای گلدونه ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4358 تپه خرسیان (خرسیون) الیگودرز شهرستان الیگودرز، روستای خرسیان ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4359 تپه ماستی قلعه الیگودرز شهرستان الیگودرز، یک کیلومتری شمال شرق روستای فهره ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4360 محوطه باستانی دریلان جوز الیگودرز شهرستان الیگودرز، روستای دریلان جوز ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4361 تپه باقرآباد الیگودرز شهرستان الیگودوز، روستای باقرآباد ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4362 تپه باستانی برم الیگودرز شهرستان الیگودرز، روستای برم ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4363 تپه باستانی شماره سه فیروزآباد الیگودرز شهرستان الیگودرز، روستای فیروزآباد ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4364 تپه مرادآباد فین سه (بردبرد) الیگودرز شهرستان الیگودرز، روستای برناآباد ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4365 تپه باستانی دهله الیگودرز شهرستان الیگودرز، روستای وهله ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4387 تپه طاسل الیگودرز ۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان الیگودرز، ۱/۵ کیلومتری غرب روستای طاسل ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4388 تپه خرمن جاخاک پتیه/ انتاکیه الیگودرز انتاکیه، شهرستان الیگودرز، روستای خاک پتیه ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4389 تپه‌های فیروزآباد (۱و۲) الیگودرز شهرستان الیگودرز، روستای فیروزآباد ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4390 تپه‌های (۱و۲) روستای ده نو الیگودرز شهرستان الیگودرز، یک کیلومتری جنوب شرقی روستای ده نو ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4391 تپه باستانی ازناملمک الیگودرز شهرستان الیگودرز، شمال غرب کوه خوشه، غرب روستای ازنا ملمک ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4748 تپه شماره چهار فیروزآباد (گلیله) الیگودرز شهرستان الیگودرز، ۱ک م جنوب غرب روستای فیروز آباد، ۷۰۰ متری شمال وهله ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9997 تپه‌های یک و دو کانه سرخ الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش مرکزی، روستای کانه سرخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ اواخر تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی ـ قرن ۵ و ۶ ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9998 سد دختر کزنار الیگودرز ۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان الیگودرز، بخش مرکزی، شمال روستای کزنار ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11234 گورستان خرپشته‌ای ماهی چال الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش مرکزی، کنار جاده الیگودرزبه روستای خاکبتیه، جنب پرورش ماهی ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ برنز میانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11740 محوطه باغ حاج نصرت الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش مرکزی، دهستان بربرودغربی، ۴۰۰ م غرب روستای قدیم حوضیان ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11741 محوطه تخته امیر پهلوون ۱و۲ الیگودرز شهرستان الیگودز، بخش مرکزی، دهستان بربرود غربی، ۶۰۰ م غرب پل حوضیان ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ عصر آهن III بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11765 تپه روباه الیگودرز الیگودرز، جنوب میدان آزادگان، انتهای بلوار غربی ۱۳۸۴/۰۳/۰۴ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
17608 تپه طلا شور قدبرا الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش مرکزی، دهستان پاچه لک شرقی، روستای قدبرا، ۳ کیلومتری جاده کمربندی الیگودرز به ازنا ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22778 تپه پشت قلعه الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۲/۴ کیلومتری جنوب روستای کرکبود ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ اشکانی ـ قرون ۶ تا ۸ ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22779 محوطه خرسیان ۲ الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، روستای خرسیان ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ قرن ۶ تا ۸ ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22780 تپه بالاده الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، چسبیده به ضلع جنوب شرقی روستای حرآباد علیا ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22781 محوطه میان رود الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۲۰۰ م شرق روستای درمنی ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22782 تپه امید الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۲۰۰ م شمال شرقی روستای خاک بتیه ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22783 محوطه قلعه مورچه الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۱۵۰ م شرق روستای دره ماهی ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22784 تپه قلعه برآفتاب کرکبود الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۲/۵ کیلومتری جنوب روستای کرکبود ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ اشکانی ـ قرون ۶ تا ۸ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22785 تپه توکه مازه پیان الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۸۰۰ م شرق روستای قلعه پاچه ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ کالکولتیک بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22786 محوطه عباس برفی الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۱۰۰ م جنوب روستای عباس برفی ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ قرون ۶ تا ۸ ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22787 تپه سرگر الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۲۰۰ م جنوب شرقی روستای شیرالی ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ سلوکی ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22788 تپه شیرالی الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۱۵۰ م جنوب شرقی روستای شیرالی ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22789 تپه کلاده کهنه الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۲/۵ک. م جنوب شرقی روستای باغ ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ ایلخانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
22790 تپه مازه الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۲۰۰ م جنوب غربی روستای خاک بتیه ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25228 محوطه برآفتاب ۲ الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۱/۶ کیلومتری غرب روستای دره ماهی ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25229 محوطه برآفتاب ۱ الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۱/۷ کیلومتری غرب روستای دره ماهی ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25230 محوطه گندلستان الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۴۰۰ م جنوب شرقی روستای هندیله ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25243 محوطه خرمن دهگاه الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۱۵۰ م غرب روستای دهگاه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25244 تپه سنگر رضا خانی الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۵۰ م شمال روستای سنگر ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25245 محوطه جو بالا الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۳۰۰ م غرب روستای کاکلستان علیا ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ قرون اولیه و میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25246 تپه دره ارجنک الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۶ کیلومتری غرب روستای گیلان ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25247 محوطه چاله چنار الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۲/۳ کیلومتری غرب روستای گیلان ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25248 محوطه بدرآباد الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، دو کیلومتری غرب روستای گیلان ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25249 تپه چهل بتان ۱ الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۲۵۰ م جنوب غربی روستای قلیان، ۱۵۰ م جنوب غربی پاسگاه قلیان ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25250 محوطه چشمه کرکبود الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۲۵۰م غرب روستای کر کبود ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ صفویه تا قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25251 محوطه برآفتاب بالا الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۱/۵ کیلومتری غرب روستای دره ماهی ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25252 محوطه قلیان الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، یک کیلومتری جنوب شرقی روستای قلیان ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ قرون ۶ تا ۸ ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25253 تپه چقاوقفی الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، روستای چقاوقفی ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی ـ سلجوقی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25254 محوطه دهگاه الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۱۰۰ م غرب روستای دهگاه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25255 تپه قلا الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، یک کیلومتری شمال شرقی روستای اسلام‌آباد ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25256 محوطه کرکبودکهنه الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۱۰۰ م غرب روستای کرکبود ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ صفویه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25257 تپه دول آسیاب الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۳ کیلومتری جنوب شرقی روستای قلیان ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25258 تپه قلعه پاچه ۳ الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۳۵۰ م غرب روستای قلعه پاچه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25259 تپه زوردزار الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۷۰۰ م جنوب شرقی روستای باغ لطفیان ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25260 محوطه استل دیمه الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۳ کیلومتری شمال روستای کرکبود ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25261 تپه دل زه الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۴۰۰ م جنوب شرقی روستای شرالی ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25262 تپه چهل بتان ۲ الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۳۰۰ م جنوب غربی روستای قلیان، ۲۰۰ م جنوب غربی پاسگاه قلیان ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25266 تپه آب دوغ الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۵۰۰ م شرق روستای درکول ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25276 تپه بردبناب الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۱/۲ کیلومتری غرب روستای نخودکار ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
25277 تپه قلعه پاچه ۲ الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، ۳۵۰ م غرب روستای قلعه پاچه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
26175 تپه وزم ۱ الیگودرز شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، یک کیلومتری غرب روستای دره ماهی ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر

بروجرد[ویرایش]

شناسه‌ توضیح شهر مکان طول و عرض جغرافیایی سال ثبت قدمت عکس بارگذاری تصاویر دیگر نیازمند بازبینی
ویرایش ربات
228 مسجد جامع بروجرد بخش مرکزی، درمرکز شهر بروجرد ۱۳۱۴/۰۹/۱۵ صفویه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
394 مسجد سلطانی بروجرد خیابان جعفری ۱۳۴۷/۰۸/۲۸ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
1328 خانه سلطانی بروجرد ۱۳۵۵/۱۰/۰۶ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
1340 منزل حاج سید غفور بریده پز بروجرد محله کوی عارف پلاک ۹۶ ۱۳۵۵/۰۶/۱۰ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
1855 بنای امامزاده جعفر بروجرد خ جعفری، محله دوانگه ۱۳۷۶/۰۲/۱۵ ایلخانیان بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
1946 پل چالان چولان بروجرد جاده بروجرد به خرم‌آباد ۱۳۷۶/۰۹/۱۶ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
2074 دبیرستان پهلوی بروجرد بروجرد شرق خ حافظ جنوبی نرسیده به میدان ۱۳۷۷/۰۴/۲۹ قاجاریه (۱۳۱۵ ق) بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر بله
2438 پل قلعه حاتم بروجرد واقع در شمالغرب شهرستان بروجرد ۱۳۷۸/۰۸/۰۲ قاجاریه
پل قلعه حاتم
پل قلعه حاتم
بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر بله
3228 قلعه رومیان بروجرد ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
3378 مسجد امیرالمؤمنین بروجرد شهرستان بروجرد، محله بخچال، خیابان شهدان چهارراه حافظ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
3766 خانه مرحوم حاج آقاکمال نبوی طباطبایی بروجرد شهرستان بروجرد، خ بحرالعلوم، ک احمدی، ک انتظار ۱۳۸۰/۰۲/۱۸ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4083 مسجد رنگینه بروجرد شهرستان بروجرد، خ شریعتی ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ اواخرزندیه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4084 مسجد قلعه بروجرد شهرستان بروجرد، محله قدیمی کوی علمدار ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ زندیه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4206 تکیه موثقی بروجرد شهرستان بروجرد، خ تختی ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ قاجاریه
تکیه موثقی
تکیه موثقی
بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر بله
4366 قلعه و تپه آقبلاغ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای آقبلاغ ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4764 تپه شیرین چغا بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دو کیلومتری جنوب شرقی روستای شیروان ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4765 مجموعه تپه‌های حاجی‌آباد بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای حاجی‌آباد ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4766 تپه چغا ماندنی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان رحیم آباد، دو کیلومتری جنوب روستای عربان ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4767 تپه کیوان چغا کویری بروجرد شهرستان بروجرد، روستای کیدان ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4768 تکیه حاج محمد علی روغنی بروجرد شهرستان بروجرد، شمال خیابان بلوار، ۴۵ متری شهرداری ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ اواخر قاجار بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4769 تپه کل خرابه بروجرد شهرستان بروجرد، جنوب شرقی روستای میدان تپه کل خرابه ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4770 تپه سین‌آباد بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای سین آباد ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4771 تپه گنجینه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای کیوره ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
5057 تپه طنجور بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، روستای طنجور ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
5058 مجموعه تپه‌های باستانی خدابخشی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترنیان، یک کیلومتری شمال غرب روستای قائدطاهر ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
5059 تپه کیوره بروجرد استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، روستای کیوره ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7121 تپه بلالوک بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، روستای بردبل ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ هزاره یک ق‌م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7122 تپه امامزاده ابراهیم بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای دو دانگه ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7123 تپه پاچغا بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای محمد ضیاء ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7124 تپه سلیمان تره بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، یک کیلومتری جنوب غربی روستای همیانه ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ هزاره یک ق‌م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7125 تپه دوراخ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، روستای بردبل ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7126 تپه کله بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای کله ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7127 تپه گرد له روستای همیانه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، روستای همیانه ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7128 تپه علی اکبری بروجرد شهرستان بروجرد، بخش درود، روستای افراونده ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ هزاره یک ق‌م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7129 تپه چغا کافران بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، دو کیلومتری روستای دهکرد ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7130 تپه گرد له روستای کریم‌آباد بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، روستای کریم آباد ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7131 تپه گرد له روستای هزار جریب بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، روستای هزار جریب ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7132 تپه قبرستان بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای دره نقدی ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7133 تپه پا برج بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، جنوب غربی، روستای محمد ضیاء ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7134 تپه قبرستان بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای محمدضیاء ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7135 تپه رمضان بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، روستای بردبل ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7136 تپه ملا عزیز بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای سرنجه ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7137 تپه آهنگران بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای بردبل، دهستان والانجرد ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7138 تپه قلعه روستای محمد ضیاء بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای محمد ضیاء ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7139 تپه آقا نصرالله بروجرد ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای خایان ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7140 تپه کلنگانه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای کلنگانه ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ قرون اولیه اسلامی الی قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7141 تپه قلاع سرقلاع بروجرد ۲۰ کیلومتری شهرستان بروجرد، ۵۰۰ متری شمال روستای عباس‌آباد کهریز ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7142 تپه باغ کشکه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای دودانگه ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7143 تپه زارم بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای زارم ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7144 تپه حمام خرابه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، روستای والانجرد ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7145 تپه اسد خانی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای اسد خانی ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7146 تپه زنگنه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای جهان‌آباد ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7147 تپه کوره بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، روستای هزار جریب ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7960 تپه امامزاده والیان بروجرد لرستان، بروجرد، بخش مرکزی، روستای والیان ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
7961 تپه امامزاده عبدالله بروجرد لرستان، بروجرد، بخش اشترینان، روستای کوشکی پائین ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9974 حمام قدیمی اشترینان بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، خیابان دکتر بهشتی، محله معروف به گودرزیها ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9975 امامزاده قاسم بروجرد بروجرد، خیابان جعفری، خیابان ۱۷ شهریور، محله امام زاده قاسم ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ قرن ۹ ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9976 تپه چیا پلتق بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی در ۸۰۰ شمال شرقی روستای کلان ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9977 تپه قبرستان بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، یک کیلومتری روستای درودگران ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9978 تپه قلعه یزدگرد بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، ۱/۵ کیلومتری شمال غرب روستای بید کلمه ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9979 تپه سرچغا بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، شمال غرب روستای سرچغا ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9980 تپه چشمه باغ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، دهستان اشترینان، شمال روستای بید کلمه ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9981 تپه گوراسمه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، دهستان اشترینان، ۴ کیلومتری جنوب غرب روستای دره گرگ ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ هزاره دو ق‌م تا اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9982 تپه برج بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای ده توشمال ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ هزاره یک ق‌م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9983 تپه چغا کوچکه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای قپا نوری ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ اشکانی (پارت) ـ ساسانی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9984 تپه فخرآباد، بروجرد بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، ۲۰۰ متری شرق روستای فخر آباد ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ هزاره دو و هزاره یک ق‌م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9985 تپه ماسه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، ۲۰۰ متری جنوب شرق روستای دهگاه ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9986 تپه پاگاوی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای فخر آباد ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9987 تپه خشگه در بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، یک کیلومتری غرب روستای ملک‌آباد ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ اشکانی (پارت) بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9988 تپه قلعه‌خرابه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱/۵ کیلومتری جنوب شرقی روستای نلخاص پایین ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9989 تپه دوقلو بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترنیان، دهستان گودرزی، ۵۰۰ متری شمال روستای ونایی ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9990 تپه پابرج آقایی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، دو کیلومتری جنوب روستای حاجی‌آباد زندی ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9991 تپه گردله بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، یک کیلومتری جنوب روستای دره زاغه پائین ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9999 تپه مکینه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، روستای اسدخانی ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
10002 تپه قلعه بهاءالدین بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، روستای قلعه بهاءالدین ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
10003 تپه دو خواهران بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای اسد خانی ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ هزاره یک ق‌م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
10004 تپه خرابه‌های گنجینه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای گنجینه ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
10005 مسجد امام رضا (ع) بروجرد بروجرد، خیابان شهدا ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ زندیه ـ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
10006 امامزاده ابراهیم بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، روستای دهکرد ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
10873 خانه مصری بروجرد بروجرد، خیابان صفا، کوچه میدان صفا، مجاور پارک صامتیه ۱۳۸۲/۱۱/۰۲ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11224 تپه قلعه ونایی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، دهستان گودرزی، ۵۰۰ متری شمال شرق روستای ونایی ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11225 تپه قلعه نلخاص بالا بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱/۵ کیلومتری جنوب غربی روستای نلخاص بالا ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11226 تپه بالای منبع آب بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، ۷۰۰متری روستای شیروان ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11227 تپه قبرستان ملک‌آباد بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، ۳۰۰ متری غرب روستای ملک‌آباد ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11258 مسجد سید بروجرد بروجرد، خیابان بحرالعلوم، کوچه مسجد سید ۳۲°۳۹′۵۴″شمالی ۵۱°۳۹′۵۰″شرقی / ۳۲٫۶۶۵۰۷۶°شمالی ۵۱٫۶۶۳۸۷۶°شرقی / 32.665076; 51.663876 ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ قاجاریه
مسجد سید
مسجد سید
بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر بله
11259 امامزاده عسگری بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای تپه مولا ۱۳۸۳/۱۱/۱۰ قرن ۸ ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11260 مدرسه حجتیه بروجرد بروجرد، خ صفا، میدان محمدحسن خان ۱۳۸۳/۱۱/۱۰ اوایل قاجار بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11689 تپه جوب کلان بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکز ی، دهستان دره صیدی، روستای کلان ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ پیش از تاریخ ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11690 تپه کاروان‌سرای کوشکی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، ۳ کیلومتری شمال شرق، روستای کوشکی بالا ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11751 آرامگاه شیخ محمد ابراهیم مجتهد بروجرد بروجرد، خیابان سعدی (سوزنی سابق)، تقاطع شهید قندی ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ اواخر قاجار بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11752 تکیه حاج محمود تکویی بروجرد بروجرد، میدان یاد بود، ابتدای بلوار شهید بهشتی ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ اواخر قاجار ـ پهلوی اول بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11753 خانه افتخارالاسلام طباطبایی بروجرد بروجرد، خیابان صفا، کوچه هلال احمر، کوچه آقا احمدی ۳۳°۴۸′شمالی ۴۸°۳۰′شرقی / ۳۳٫۸۰°شمالی ۴۸٫۵۰°شرقی / 33.80; 48.50 ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ قاجاریه
خانه افتخارالاسلام طباطبایی
خانه افتخارالاسلام طباطبایی
بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر بله
11754 خانه صدر زاده نبوی طباطبایی بروجرد بروجرد، خیابان بحرالعلوم، کوچه مواهبی ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11755 آرامگاه دو خواهران بروجرد بروجرد، خیابان شریعتی، کوچه ادب ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
12536 خانه هجری بروجرد بروجرد، خ شهدا، کوچه بشیر المعظم، کوچه زمرد ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ قاجاریه ـ پهلوی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
12537 باغ همایونی بروجرد بروجرد، خ شهدا، کوچه بشیرالمعظم، کوچه زمرد ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
12538 خانه همایونی بروجرد بروجرد، خ شهدا، کوچه بشیر المعظم، کوچه زمرد ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
14201 منزل قدیمی مرحوم غروی بروجرد بروجرد، محله یخچال، خ شهدا، کوچه شهید زرندی (کلاه فرنگی)، پ ۱۰۱۱ ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
14475 منزل آیت ا. . . بروجردی بروجرد شهربروجرد، خ صفا، کوچه آیت ا. . . بروجردی ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ قاجاری ـ پهلوی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
14476 حمام امام جمعه بروجرد شهربروجرد، خ آزادی، کوچه امام جمعه ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ صفوی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
14477 خانه حاج ابوطالب بیرجندی بروجرد شهربروجرد، خ صفا، کوچه هلال احمر، جنب پارک صامتیه ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ قاجاری ـ پهلوی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
14478 حمام قدیمی قدغون (سیدها) بروجرد شهربروجرد، خ قدغون (شهید رضایی) ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ قاجاری بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15667 خانه مغیث الا سلام بروجرد شهر بروجرد، خ صفا، روبروی پارک صامتیه (جنب پارک) ۱۳۸۵/۰۳/۲۸ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15668 خانه مستجاب الدعوه (مؤذن) بروجرد شهر بروجرد، خ شهید مجتبی رضایی (قد غون) ک، شهید معماری ۱۳۸۵/۰۳/۲۸ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
15801 حمام سید بروجرد شهر بروجرد، خ بحرالعلوم، بازارچه میدان صفا ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ صفویه ـ زندیه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
16399 خانه ایران پور بروجرد شهر بروجرد، محله دودانگه، زیر محله ناسکدین (ناسگری)، ک شریف، ک یاری، پ۱۵ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ قاجاریه ـ پهلوی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
16400 خانه بشیری بروجرد شهر بروجرد، خ بحرالعلوم، کوچه مواهبی، کوچه صدرزاده، پلاک ۲۹ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ قاجاریه ـ پهلوی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
16401 خانه بزرگمهر بروجرد شهر بروجرد، خ بحرالعلوم، کوچه مواهبی، پ ۶ ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ قاجاریه ـ پهلوی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18156 تپه سررودخانه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، ۴۰۰ م جنوب شهر اشترینان ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ هزاره ۳ تا۶ ق‌م ـ پارتی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18157 تپه فنی حرفه‌ای دو بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، یک کیلومتری شمال قلعه حاتم ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ مفرغ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18166 تپه استخر آهکی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، ۱/۱ کیلومتری شمال روستای قشلاق ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ مفرغ ـ آهن ـ تاریخی ـ قرون میانه و متأخر اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18167 تپه مگسان شرقی و غربی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، دهستان بردسره، ۹۰۰ م شمال غرب روستای مگسان علیا ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ کالکولتیک ـ مفرغ ـ تاریخی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18195 تپه میر علی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، یک کیلومتری شمال غرب روستای سردره سرینجه ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ مس و سنگ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18196 تپه بوریاباف بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، ۵۰ م جنوب روستای بوریاباف ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18217 تپه کوشک بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، روستای کوشک ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ تاریخی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18218 تپه زلزله والاشان بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، روستای والاشان ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ آهن ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18230 تپه فنی حرفه‌ای یک بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، یک کیلومتری شمال قلعه حاتم ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ مس و سنگ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18336 تپه دادا بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱/۵ کیلومتری جنوب شرقی روستای پاپی لک ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ نوسنگی ـ کالکولتیک ـ اشکانی ـ سلجوقی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18337 تپه ماشین زارم بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۴۰۰ م جنوب روستای زارم ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون اولیه اسلامی ـ سلجوقی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18338 تپه جمشید خانی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، یک کیلومتری جنوب شرق روستای بصری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18339 تپه دالوندی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱/۶ کیلومتری جنوب شرقی روستای بصری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ قرن ۷ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18340 تپه سفید کن ۲ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱۲۰۰ م جنوب روستای قلعه نوشوکتی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18341 تپه مال جانی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱۴۰۰ م شمال شرق روستای گنجینه ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ پیش از تاریخ ـ آهن III ـ قرن ۷ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18342 تپه مردزما بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱/۵ کیلومتری جنوب شرق روستای قرق ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ آهن III بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18343 تپه حسن‌آباد کوچکه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، یک کیلومتری شرق روستای شیروان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ آهن III ـ اشکانی ـ قرن ۷ تا ۱۱ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18344 تپه سفید کن ۵ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱۲۰۰ م جنوب روستای قلعه نوشوکتی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18345 تپه روغنی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۳۰۰ م شمال غرب روستای گنجینه ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ مس سنگی ـ مفرغ ـ آهن ـ اشکانی ـ قرن ۷ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18346 تپه چهارطاق ۱ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، دهستان بردسرده، روستای دهریز ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی، قرون اولیه میانی اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18347 تپه چال بطو بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، یک کیلومتری شمال غرب روستای گنجینه ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18348 تپه زنگنه ۲ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، ۲/۶ کیلومتری جنوبغرب روستای والانجرد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی تا ساسانی ـ قرن ۵ تا ۷ ه. ق ـ سلجوقی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18349 تپه چیا گنج بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱/۱ کیلومتری غرب روستای بزازنا ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ نوسنگی تا کالکولتیک ـ آهن ـ تاریخی ـ قرن ۵ تا ۷ ه ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18350 تپه سفید کن ۳ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱۲۰۰ م جنوب روستای قلعه نوشوکتی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ آهن ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18351 تپه ولیان ۴ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۲۰۰ م غرب روستای ولیان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ مفرغ ـ آهن ـ تاریخی ـ قرون اولیه و میانی اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18352 تپه بزازنا بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، روستای بزازنا ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ مفرغ ـ آهن ـ تاریخی ـ قرن ۴ تا ۷ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18353 تپه چال سرنجه ۱ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، ۱/۲ کیلومتری جنوب جهان‌آباد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18354 تپه لوشط بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۷۰۰ م جنوب شرق روستای بزازنا ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ نوسنگی ـ کالکولتیک ـ تاریخی ـ سلجوقی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18355 تپه کل علی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، دو کیلومتری جنوب شرقی بصری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی تا قرن ۷ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18356 نقاره خانه چپدر بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، ۴۰۰ م شرق روستای چپدر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18357 تپه قلاخرابه زواریجان بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، ۳۵۰ م شمال غرب روستای زواریجان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرن ۴ تا ۶ ه. ق ـ سلجوقی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18358 تپه بهروز بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۶۰۰ م جنوب غربی قلعه نو ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ مفرغ ـ آهن ـ ساسانی ـ سلجوقی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18359 تپه قره‌سو بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۷۰۰ م جنوب روستای قره سو ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ مفرغ ـ آهن ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18360 تپه دلاور بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱۲۰۰ م شرق روستای گنجینه ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18361 تپه ولیان (۶) بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۶۰۰ م غرب روستای ولیان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ آهن ۳ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18362 تپه نقاره‌خانه سردره بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، ۴۰۰ م غرب روستای سردره سرینجه ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18363 تپه بیشه بوریاباف بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، ۸۰۰ م شرق روستای بوریاباف ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ آهن ۳ ـ پارتی ـ قرن ۴ تا ۵ ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18364 تپه چغا طیله بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۵۰۰ م جنوب روستای زارم ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18365 تپه گور سمه دو بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، دهستان اشترینان، ۳/۵ کیلومتری شمال شرق شهر اشترینان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرن ۵ تا ۷ ه. ق ـ سلجوقی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18366 تپه جونگیری بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، یک کیلومتری شمال غرب روستای بصری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18367 تپه خرمن جا سردره بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، ۶۰ م غرب روستای سر دره سرینجه ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ساسانی ـ قرن ۵ تا ۶ ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18368 تپه چهار طاق دو بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، دهستان بردسرده، روستای دهریز ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی ـ ساسانی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18369 تپه خرگوشی بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱/۲ کیلومتری شرق روستای بصری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18370 تپه قلاباقری بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، شهرک ایثار، یک کیلومتری شمال شرقی روستای قلعه شمسی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی ـ قرن ۵ تا ۷ ه. ق ـ صفوی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18371 تپه باغ شاه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، ۶۵۰ م شمال غرب روستای شمس‌آباد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ مفرغ ـ اشکانی ـ قرن ۴تا۷ ه ق ـ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18372 تپه واشو بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، ۱ک م شمال شرق روستای شیشه ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18373 تپه دو چقائو بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱/۵ کیلومتری شمال روستای بصری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ آهن ـ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18374 تپه ولیان دو بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۴۰۰ م جنوب روستای ولیان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ اشکانی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18375 تپه موسی بیگ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، دهستان گودرزی، ۴۰۰ م شمال روستای چهاربره ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی ـ ساسانی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18376 تپه میر آغوش بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، دو کیلومتری شمال شرق بصری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ مس و سنگ ـ تاریخی ـ قرون اولیه و متأخر اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18377 تپه حسن‌آباد بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، روستای شیروان ۳۰°۱۲′۱۲″شمالی ۵۳°۱۰′۴۴″شرقی / ۳۰٫۲۰۳۳۰۷۵°شمالی ۵۳٫۱۷۹۰۱°شرقی / 30.2033075; 53.17901 ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ نوسنگی ـ تاریخی ـ قرن ۷ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر بله
18378 تپه نقاره خانه دهگاه بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان دره صیدی، ۴۰۰ م جنوب شرقی دهگاه ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18379 تپه ولیان۳ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۳۰۰ م جنوب غرب روستای ولیان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18380 تپه سفید کن ۴ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱۲۰۰ م جنوب روستای قلعه نوشوکتی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ تاریخی ـ قرون اولیه و میانی اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18381 تپه دره بصری بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۵۰۰ م شمال بصری ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ آهن III بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18382 تپه قرق بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، روستای قرق ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ مفرغ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18383 تپه پرملک بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۵۵۰ م جنوب روستای ولیان ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک جدید بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18384 تپه سفید کن ۱ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان شیروان، ۱۲۰۰ م جنوب روستای قلعه نوشوکتی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ کالکولتیک ـ مفرغ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18385 تپه گل چهران بروجرد شهرستان بروجرد، بخش اشترینان، دهستان گودرزی، روستای گل چهران، جنب مسجد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18386 تپه چال سرنجه ۲ بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت‌آباد، ۱۰۰۰ م جنوب جهان‌آباد ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی تا ساسانی ـ قرن ۷ ه ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
19319 قلعه دهکرد بروجرد شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان والانجرد، روستای دهکرد ۱۳۸۶/۰۵/۰۱ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
19742 خانه مرادی بروجرد شهر بروجرد، خ صفا، محله صوفیان، ک صنایی ۲۹°۳۶′۴۵″شمالی ۵۲°۳۱′۰۳″شرقی / ۲۹٫۶۱۲۶۱۰۷°شمالی ۵۲٫۵۱۷۵۲۲۵°شرقی / 29.6126107; 52.5175225 ۱۳۸۶/۰۷/۱۴ قاجاری بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر بله
20058 خانه گودرزی بروجرد شهر بروجرد، خ شریعتی، ک مسجد رنگینه ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ قاجار بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20074 آب‌انبار مسجد میر بروجرد شهر بروجرد، خیابان صفا، کوچه شاهزاده ابوالحسن، گذر مسجد میر ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
21390 آب‌انبار مسجد بروجرد شهر بروجرد، خیابان صفا، کوچه شاهزاده ابوالحسن، گذر مسجد میر ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر

پل‌دختر[ویرایش]

شناسه‌ توضیح شهر مکان طول و عرض جغرافیایی سال ثبت قدمت عکس بارگذاری تصاویر دیگر نیازمند بازبینی
ویرایش ربات
4000 قلعه بهرام پل دختر ۲۰ کیلومتری شمال غربی، در مسیر جاده پل دختر به خرم‌آباد ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4070 محوطه بر دبل چغا سلمان پل دختر شهرستان پل دختر، بخش معمولان، ۵۰۰ م روستای چقا سلمان ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4071 محوطه گورستان گر زور پل دختر شهرستان پل دختر، دهستان بلائی، ۷ کیلومتری غرب پران پرویز ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4072 محوطه رنگین بان پل دختر شهرستان پل دختر، بخش مرکزی، دهستان جلوگیری، روستای پاعلم ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4073 قبرستان تنگسلیلم پل دختر شهرستان پل دختر، دهستان جلوگیر، ۲/۵ کیلومتری شمال روستای چم گز ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4074 گورستان چشمه کیوتنگ پل دختر شهرستان پل دختر، بخش مرکزی، دهستان جلوگیر ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4075 گنبد بابازید/ بویزه پل دختر شهرستان پل دختر، بخش مرکزی، روستای بابازید ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ سلجوقیان بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4076 طاق پل دهیان پل دختر شهرستان پل دختر، بخش معمولان، منطقه هیان، روستای طاق پل ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4077 قبرستان کرفه پل دختر شهرستان پل دختر، ۴ کیلومتری غرب پران پرویز ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4078 گورستان چال کره هلوش پل دختر لرستان، ۱۷ کیلومتری غرب شهرستان پل دختر ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4079 محوطه چین زال پل دختر ۱۷ کیلومتری غرب شهرستان خرم‌آباد، بخش مرکزی، دهستان چلوگیر، روستای پاعلم ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ تاریخی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4080 تپه سرکلو کرفه پل دختر شهرستان پل دختر، بخش مرکزی، دهستان ملاوی، روسنای پران پرویز ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ تاریخی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4147 قلعه کوش خران/ خروش پل دختر شهرستان پل دختر، بخش معمولان، دهستان میانکوه، روستای سرچک دادآباد ۱۳۸۰/۰۷/۱۰ سلجوقیان بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
4368 آرامگاه خلیل اکبر پل دختر شهرستان پل دختر میانکوه، روستای خلیل اکبر ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ صفویه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9992 قلعه برآفتاب چمشک پل دختر شهرستان پل دختر، بخش معمولان، روستای چشمک ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ اشکانی (پارت) بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9993 قلعه اسفندیار پل دختر شهرستان پل دختر، بخش معمولان، دهستان میانکوه، روستای ریخان ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9994 قلعه آبشوره چمشک پل دختر شهرستان پل دختر، بخش معمولان، دهستان میانکوه شرقی، ۳ کیلومتری روستای چمشک ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ اشکانی (پارت) بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9995 قلعه خلیل اکبر پل دختر شهرستان پل دختر، بخش معمولان، دهستان میانکوه شرقی، روستای خلیل اکبر ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ اشکانی (پارت) بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
9996 آرامگاه سهل‌الدین پل دختر شهرستان پل دختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، روستای تیل کش ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
11235 محوطه و بنای آخوررخش پل دختر شهرستان پل دختر، بخش مرکزی، دهستان جلوگیر، روستای چم گرداب ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ پیش از تاریخ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
13119 غارکلماکره پل دختر شهرستان پل دختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، روستای طاق ملک حسین، ارتفاعات کوه هله ۱۳۸۴/۰۵/۲۲ ایلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18430 آسیاب پشت تنگ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۵ کیلومتری جنوب روستای میدان بزرگ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون متاخر اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18431 محوطه پشت تنگ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۲/۵ کیلومتری جنوب روستای میدان بزرگ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عیلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18432 گورستان کرفه پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان ملاوی، ۲/۵ کیلومتری غرب روستای پران پرویز ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عیلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18433 گورستان خضر ۲ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، دو کیلومتری جنوب غرب روستای چم مهر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عیلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18434 گورستان خضر ۱ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستای جایدر، دو کیلومتری جنوب غرب روستای چم مهر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18435 گورستان دره جرجر پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۱/۳ کیلومتری شمال شرق روستای ولیعصر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هزاره اول ق‌م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18436 محوطه کرفه پل دختر شهرستان پل دختر، بخش مرکزی، دهستان ملاوی، ۲/۵ کیلومتری غرب روستای پران پرویز ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18437 محوطه دو کوهه پل دختر شهرستان پل دختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۵۰۰ م شمال روستای دو کوهه رشون ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هخامنشی ـ اشکانی ـ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18438 تپه حسین پل دختر شهرستان پل دختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۳۰۰ م جنوب غرب روستای هلوش ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18439 تپه هلوش۲ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۳۰۰ م جنوب شرق روستای هلوش ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عیلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18440 تپه سنگر پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، یک کیلومتری غرب روستای هلوش ۳۶°۱۸′شمالی ۵۹°۳۶′شرقی / ۳۶٫۳°شمالی ۵۹٫۶°شرقی / 36.3; 59.6 ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عیلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر بله
18441 محوطه بن درکی ۵ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۲/۵ کیلومتری غرب روستای چم گردله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ شوشان ـ هزاره ۴ ق. م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18442 محوطه سه داران پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۳۰۰ م شمال غرب روستای بدر بکر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عیلامی ـ هخامنشی ـ اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18443 محوطه خضر پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی دهستان جایدر، دو کیلومتری جنوب غرب روستای چم مهر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هزاره ۵ ق‌م ـ عیلامی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18444 محوطه ماربوره پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۳/۵ کیلومتری جنوب غرب روستای چم مهر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هزاره ۴ ق و. م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18445 تپه هلوش ۱ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، چسبیده به جنوب روستای هلوش ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18446 محوطه بابا خوارزم ۱ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۳۰۰ م جنوب غرب روستای بابا خوارزم علیا ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18447 محوطه قلا پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۳ کیلومتری غرب روستای چم گردله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عیلام ـ هخامنشی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18448 محوطه دار خرما پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۸ کیلومتری جنوب شرق روستای چاله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عیلام بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18449 محوطه بابا خوارزم ۲ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۵۰۰ م غرب روستای بابا خوارزم سفلی ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18450 تپه بلمسکو پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۵۰۰ م جنوب شرق روستای ولیعصر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18451 آرامگاه طاق گورستان مله پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۷۰۰ م جنوب شرق روستای گری بلمک ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18452 محوطه بن درکی ۱ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۳ کیلومتری غرب روستای چم گردله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عیلام بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18453 آرامگاه گمه گنجه پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۱/۵ کیلومتری جنوب شرق روستای چال کل چوبتراش ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرن دو تا ۵ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18454 محوطه کلک عیسی پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۱/۲ کیلومتری جنوب روستای میدان بزرگ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اواسط هزاره ۳ ق. م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18455 محوطه کلک چم مهر پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۱/۲ کیلومتری غرب روستای چم مهر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ساسانی ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18456 محوطه قلایچه پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، یک کیلومتری شمال شرق روستای ولیعصر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18457 محوطه بن درکی ۲ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۲/۵ کیلومتری غرب روستای چم گردله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18458 گورستان چاله ۲ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، دو کیلومتری جنوب روستای چاله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18459 قلعه دو کوهه پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۵۰۰ م شمال روستای دو کوهه رشون ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون متأخر اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18460 آسیاب‌آبی چال کل پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۱۰۰ م جنوب روستای چال کل چوبتراش ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18461 محوطه قلعه بردی یک پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۳ کیلومتری شمال شرق روستای ولیعصر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18462 گورستان چغا ملک پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۲۵۰ م جنوب روستای میدان بزرگ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ مفرغ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18463 محوطه در مره پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، یک کیلومتری غرب روستای میدان بزرگ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هزاهر ۵ و۳ ق‌م ـ تاریخی ـ قرن ۴ و ۵ ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18464 گورستان چاله ۱ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۲۵۰ م شمال غرب روستای چاله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18465 تپه کلک پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، یک کیلومتری جنوب شرق روستای چال کل چوبتراش ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هزاره ۵ و ۶ ق. م ـ مفرغ ـ قرون اولیه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18466 محوطه مالگه چوبتراش پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۱/۷ کیلومتری جنوب شرق روستای چال کله چوبتراش ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ هزاره ۵ ق‌م ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18467 محوطه قلعه بردی دو پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۲/۵ کیلومتری شمال شرق روستای ولیعصر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عصر آهن ۳ ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18468 محوطه کلک اسد مراد پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۱/۵ کیلومتری جنوب روستای میدان بزرگ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ نوسنگی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18469 محوطه مالگه گول رحمتی پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۱/۷ کیلومتری جنوب شرق روستای چال کل چوبتراش ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ مفرغ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18470 تپه باغ جایدر پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۴۰۰شمال شرق روستای باغ جایدر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون میانه و متاخر اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18471 پل تلخاب پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جلوگیر، ۵۰۰ م غرب روستای برج کبود ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18472 محوطه زعفران پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۴/۵ کیلومتری جنوب شرق روستای چاله ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ آهن ـ اشکانی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18473 تپه چفت پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۷۰۰ م جنوب شرق روستای باغ جایدر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون میانی اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18474 محوطه دره گرگ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر ۲/۸ کیلومتری جنوب روستای میدان بزرگ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عصر آهن بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18475 چهارطاقی او طاق پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، یک کیلومتری جنوب شرق روستای چال کل چوبتراش ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18476 محوطه ره بند چل پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۲/۵ کیلومتری جنوب غرب روستای بابا خوارزم علیا ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عیلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18477 محوطه میدان بزرگ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، شمال روستای میدان بزرگ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18478 محوطه کلنگ پرویی پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۳/۵ کیلومتری شمال شرق روستای ولیعصر ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ عصر آهن ۳ بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
18479 آسیاب کرفه ۱ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان ملاوی، ۲/۵ کیلومتری غرب روستای پران پرویز ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ قرون متأخر اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20076 گورستان طاق ملک حسین پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، شمال غربی روستای طاق ملک حسین ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20077 تپه برکه پل دختر شهرستان پلدختر، بخش معمولان، دهستان افزینه، ۲۳۰۰ م جنوب روستای اپده ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ هزاره اول ق م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20092 تپه می‌گرو پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان میان کوه غربی، ۵۰۰ م شمال غرب روستای کمچه کله ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ هزاره یک ق‌م ـ اشکانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20093 تپه مورانی پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان ملاوی، ۲۰۰ م شرق روستای مورانی ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ سده‌های ۸–۱۰ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20094 آسیاب گل گل ۳ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان ملاوی، ۴۰۰ م جنوب غرب روستای گل گل علیا ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ صفویه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20095 آرامگاه طاق پینوه پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان میان کوه غربی، ۱۳۰۰ م شمال روستای زورآزما ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20096 تپه بن درکی ۳ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۳/۲ کیلومتری جنوب غرب روستای چم گردله ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20097 آسیاب دم ژلو ۲ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان ملاوی، ۶۰۰ م شرق روستای دم ژلو ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ صفویه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20098 آسیاب دم ژلو ۱ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان ملاوی، ۴۰۰ م شرق روستای دم ژلو ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ صفویه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20099 آسیاب کرفه ۳ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان ملاوی، ۳ کیلومتری غرب روستای پران پرویز ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ صفویه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20100 قلعه پاعلم پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جلوگیر، ۵۰۰ م جنوب روستای پاعلم ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ساسانی ـ قرون دو ۳ ه. ق بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20101 تپه تخته‌شیر پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان میان کوه غربی، ۲۵۰ م شرق روستای تخته شیر ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20102 تپه ملیم دول ۱ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش معمولان، دهستان معمولان، ۵۰۰ م غرب روستای طاق پل ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20103 تپه بن زوره پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جایدر، ۵۰۰ م جنوب شرق روستای طاق ملک حسین ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ هزاره یک ق‌م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20104 تپه گور غوری پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان جلوگیر، ۴ کیلومتری شرق روستای دره خزینه ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20105 تپه چناره ۲ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش معمولان، دهستان معمولان، شرق روستای چناره ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ هزاره ۳ ق‌م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20106 تپه چناره ۴ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش معمولان، دهستان معمولان، ۱۰۰۰ م جنوب روستای چناره ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ هخامنشی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20107 تپه چناره ۳ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش معمولان، دهستان معمولان، ۳۵۰ م جنوب شرق روستای چناره ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ اشکانی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20108 گورستان کرف کوه پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان میان کوه غربی، ۱۱۰۰ م جنوب روستای سادات سید علی ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ هزاره یک ق‌م بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20109 آرامگاه طاق شفیع پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان میان کوه غربی، ۵۰ م جنوب روستای چاه شیرین ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ قاجاریه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20110 تپه چناره ۱ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش معمولان، دهستان معولان، ۱۰۰۰ م جنوب روستای چناره ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ مفرغ ـ اشکانی ـ ساسانی بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20111 آسیاب کرفه ۵ پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان ملاوی، ۳ کیلومتری غرب روستای پران پرویز ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ صفویه بارگذاری نگاره گالری سایر تصاویر
20112 تپه کلک بابا بهرام پل دختر شهرستان پلدختر، بخش مرکزی، دهستان ملاوی، ۲۰۰ م جنوب شرق روستای بابا بهرام ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ قرون میانه اسلامی بارگذاری نگاره