ویکی‌پدیا:فضای نام

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
فضاهای نام موضوع فضاهای نام بحث
0 مقاله بحث 1
2 کاربر بحث کاربر 3
4 ویکی‌پدیا بحث ویکی‌پدیا 5
6 پرونده بحث پرونده 7
8 مدیاویکی بحث مدیاویکی 9
10 الگو بحث الگو 11
12 راهنما بحث راهنما 13
14 رده بحث رده 15
100 درگاه بحث درگاه 101
118 پیش‌نویس بحث پیش‌نویس 119
446 Education Program Education Program talk 447
828 پودمان بحث پودمان 829
2300 ابزار بحث ابزار 2301
2302 توضیحات ابزار بحث توضیحات ابزار 2303
2600 مبحث
-1 صفحه‌های ویژه
-2 مدیا

فضای نام در ویکی‌پدیا (به انگلیسی: namespace)، مجموعه‌ای از صفحه‌های ویکی‌پدیا است که نام (en) آن‌ها با یک کلمه ویژه شروع می‌شود که برای نرم‌افزار مدیاویکی قابل درک است و از قبل برای فضای نام صفحه‌ها تعریف شده است. بعد از این کلمه‌های ویژه، همیشه یک دونقطه قرار دارد. به عنوان مثال، در فضای نام کاربر، عنوان تمام صفحه‌ها با پیشوند کاربر: شروع می‌شود. در فضای نام مقاله‌ها (یا فضای نام اصلی) و همه‌ی مقاله‌های دانشنامه در آن قرار دارد، از هیچ کلمه‌ی ویژه و یا علامت دو نقطه استفاده نمی‌شود. هرچند، نام صفحه‌های فضای نام اصلی، به انتخاب می‌تواند با یک دونقطه شروع شود. بنابرین، یک مقاله و :یک مقاله هم‌ارز هستند. استفاده از این روش، تنها در یک تکنیک پیشرفته استفاده می‎شود که با آن صفحه‌ای از فضای نام اصلی، در صفحه‌های دیگر تراگنجانده می‌شود.

جزئیات فضاهای نام را در زیر می‌خوانید. مهم است بدانید که از هر فضای نام باید برای منظوری که تعریف شده، استفاده کنید؛ و استفاده از یک فضای نام برای منظورهای تعریف‌نشده، می‌تواند مصداقی از خرابکاری در ویکی‌پدیا تلقی شود. عددهای جدول سمت چپ، می‌توانند برای مخفی‌کردن صفحه‌ها در فهرست پی‌گیری‌ها به‌کار روند. برای جزئیات بیشتر ببینید: مخفی‌کردن صفحه‌ها در فهرست پی‌گیری‌ها.

فضاهای نام موضوع

فضای نام اصلی

به این فضای نام، فضای نام مقالات نیز گفته می‌شود. مقاله‌های ویکی‌پدیا در این فضای نام قرار دارند. با مراجعه به ویژه:Allpages می‌توانید فهرستی از این مقالات را ببینید. صفحه‌هایی که در این فضای نام هستند، هیچ پیشوندی ندارند.

فضای نام ویکی‌پدیا

به این فضای نام، فضای نام پروژه هم می‌گویند. تمام صفحاتِ این فضای نام، پیشوند ویکی‌پدیا: دارند، مانند ویکی‌پدیا:رأی‌گیری برای حذف یا ویکی‌پدیا:سیاست حذف. صفحات این فضای نام به ارائه اطلاعات در مورد ویکی‌پدیا و پروژه‌های خواهرِ آن یا نظام‌بخشیدن به روندهایی که در ویکی‌پدیا اجرا می‌شوند (مانند روند حذف مقالات و غیره) می‌پردازند.

فضای نام تصویر

صفحات این فضای نام که همگی پیشوند تصویر: دارند، محلی برای ارائهٔ اطلاعات درمورد تصاویر و سایر پرونده‌های بارگذاری‌شده در ویکی‌پدیا هستند. برای مشاهدهٔ فهرست کاملی از صفحات این فضای نام می‌توانید به ویژه:Imagelist نگاه کنید.

توجه کنید که به دو طریق می‌توان به یک تصویر یا پروندهٔ صوتیِ بارگذاری‌شده در ویکی‌پدیا پیوند داد:

  1. [[تصویر:Example.jpg]] باعث می‌شود که خود تصویر در مقاله نمایش یابد.
  2. [[:تصویر:Example.jpg]] باعث می‌شود که پیوندی به تصویر در مقاله نمایش یابد.

فضای نام درگاه

ویکی‌پدیا:درگاه‌ها در ویکی‌پدیا، صفحاتی مانند صفحهٔ اصلی هستند که به منظور راهنمایی و هدایت‌کردن بازدیدکنندگان و ویرایش‌کنندگان ویکی‌پدیا به سمت مقالات مربوط به یک موضوع خاص استفاده می‌شوند. نام تمام صفحات این فضای نام با پیشوند درگاه: آغاز می‌شود.

فضای نام الگو

از صفحات این فضای نام که با پیشوند الگو: مشخص می‌شوند، برای تعریف‌کردن مجموعه‌ای از دستورها و متن‌هایی که به طور مکرر در صفحات دیگر باید نمایش یابند استفاده می‌شود. برخی از الگوهای ویکی‌پدیا، به خاطر کثرت استفاده و احتمال خرابکاری، قفل می‌شوند.

فضای نام رده

رده‌های ویکی‌پدیا برای طبقه‌بندی و فهرست‌بندی مطالب موجود در ویکی‌پدیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. نام تمام رده‌های ویکی‌پدیا با رده: شروع می‌شود.

توجه کنید که به دو طریق می‌توان به یک رده در ویکی‌پدیا پیوند داد:

  1. [[رده:Wikipedia namespace administration]] [[رده:نمونه]] باعث می‌شود که خود رده در صفحه قرار گیرد و صفحه رده‌بندی شود.
  2. [[:رده:نمونه]] باعث می‌شود که پیوندی به رده در صفحه نمایش یابد.

فضای نام مدیاویکی

برخی از پیام‌های سیستم ویکی از طریق صفحاتی که در این فضای نام قرار دارند، قابل تغییر یا ترجمه هستند. تمام صفحات این فضای نام با پیشوند مدیاویکی: آغاز می‌شوند و همگی قفل شده‌اند.

فضای نام راهنما

صفحات راهنمای استفاده از ویکی‌پدیا در این فضای نام قرار دارند و با پیشوند راهنما: مشخص می‌شوند.

فضاهای نام بحث

به ازای هر یک از فضاهای نام که در بالا ذکر شدند، یک فضای نام بحث هم وجود دارد. مثلاً صفحات فضای نام کاربر با پیشوند کاربر: آغاز می‌شوند و صفحات بحث مربوط به آن‌ها هم با پیشوند بحث کاربر: نام‌گذاری می‌شوند.

فضاهای نام بحث به طور کلی برای بحث و تبادل نظر درمورد موضوعات مرتبط با ویکی‌پدیا یا مقالات آن استفاده می‌شوند. از فضای نام بحث کاربر برای ارتباط با دیگر کاربرهای ویکی‌پدیا استفاده می‌شود.

فضای نام‌های مجازی

دو فضای نام مجازی نیز در ویکی‌پدیای فارسی وجود دارند. یکی از آن‌ها فضای نام «ویژه» است که تمام صفحات آن با پیشوند ویژه: آغاز می‌شوند، مانند ویژه:آمار و غیره. صفحات این فضای نام توسط خود نرم‌افزارِ مدیاویکی که پروژهٔ ویکی‌پدیا بر آن استوار است، ایجاد می‌شوند.

فضای نام مجازی دوم، فضای نام «وپ» (مخفف ویکی‌پدیا) است. تمام صفحاتِ این فضای نام، صفحات تغییرمسیر هستند، و از آن‌ها برای ارجاع به صفحات فضای نام ویکی‌پدیا استفاده می‌شود. به عنوان نمونه، وپ:خ شما را به ویکی‌پدیا:خرابکاری می‌رساند، یا وپ:سریع یک صفحهٔ تغییرمسیر به ویکی‌پدیا:معیارهای حذف سریع است.

جستارهای وابسته

از پیشوندها در نام صفحات، برای برقرارکردن پیوندهای میان‌ویکی نیز استفاده می‌شود.