ویکی‌پدیا:دندانه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تورفتگی یا دندانهٔ مناسب، خواندن و فهم گفتگوهای بلند را ساده می‌کند. این انشا به تشریح روش مناسب و توصیه‌شده در استفاده از تورفتگی‌ها می‌پردازد. با وجود اینکه این یک انشا است، باید توجه داشت که استفادهٔ درست از تورفتگی‌ها یکی از رهنمودهای رفتاریِ ویکی‌پدیا است و از ویرایشگران انتظار می‌رود آن را رعایت کنند. مدیران می‌توانند در اجرای چنین رهنمودهایی از دسترسی‌های مدیریتی‌شان استفاده کنند، به‌ویژه زمانی که کاربرانِ دیگر، قادر نباشند فرد را به پیروی از آن‌ها ترغیب کنند. هرگز نباید از این رهنمود به عنوان یک چماق در برابر تازه‌واردهایی که نمی‌دانند چگونه از تورفتگی‌ها استفاده می‌شود استفاده کرد؛ اما از کاربران باتجربه انتظار می‌رود از این روش پیروی کنند تا انجام گفتگوهای چندشاخه در صفحه‌های بحث آسان‌تر شود.

تورفتگی در بحث ساده[ویرایش]

در همهٔ نمونه‌های زیر خطی که پررنگ نوشته‌شده است تازه‌ترین دیدگاه است.

۱. پاسخ شما به یک دیدگاه مشخص باید یک پله از آن دیدگاه تورفته‌تر باشد. برای اینکار از یک یا چند نویسهٔ «:» در ابتدای خط و قبل از متن اصلی استفاده می‌شود.

مثال

بحثی در مورد یک سیاست در جریان است. بحث تا الان به این شکل بوده:

...
به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)
:من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)

اگر می‌خواهید از کاربر ۱ دلیل مخالفتش را بپرسید، باید به بلوک یک دندانه بدهید (به بخشی که او با: شروع کرده یک بلوک می‌گویند).

روش اشتباه روش درست
...
به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)
:من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
*: توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)

که نتیجه می‌دهد:

...

به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)

من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
 • توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
...
به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)
:من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
:: توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)

که نتیجه می‌دهد:

...

به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)

من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)

وقتی آنچه بدان پاسخ می‌دهید جزئی از یک فهرست گلوله‌ای نیست، بی‌دلیل فهرست گلوله‌ای جدید درست نکنید! صرفاً با زیاد کردن تعداد :‌ها، بلوک جدید را یک دندانه جلوتر ببرید.


۲. اگر می‌خواهید دیدگاهتان را در مورد نظر یک کاربر بیان کنید اما پیش از شما کاربر دومی این کار را انجام داده است، با توجه به اینکه پاسخ شما و کاربر دوم هر دو در پاسخ به کاربر اول است، پاسخ‌های شما و نفر دوم باید در یک سطح تورفته باشند:

روش اشتباه روش درست
...
به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)
:من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
:موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)
:: توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)

که نتیجه می‌دهد:

...

به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)

من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)
توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
...
به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)
:من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
::توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
:موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

که نتیجه می‌دهد:

...

به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)

من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

۳. پاسخ شما به یک پاسخ دیگر باید پایین آن پاسخ (با در نظر گرفتن بند ۲) و بالای هر پاسخ دیگری باشد که به نظر اول داده شده است.

روش اشتباه روش درست
...
به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)
:من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
::توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
:موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)
::چند روز گذشته و شما دلیل مخالفت‌تان را نگفته‌اید. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۶ (UTC)

که نتیجه می‌دهد:

...

به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)

من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)
چند روز گذشته و شما دلیل مخالفت‌تان را نگفته‌اید. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۶ (UTC)
...
به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)
:من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
::توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
::چند روز گذشته و شما دلیل مخالفت‌تان را نگفته‌اید. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۶ (UTC)
:موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

که نتیجه می‌دهد:

...

به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)

من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
چند روز گذشته و شما دلیل مخالفت‌تان را نگفته‌اید. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۶ (UTC)
موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

۴. اگر می‌خواهید یک موضوع جدید به بحث وارد کنید که هنوز به بحث کنونی ارتباط نزدیکی دارد، باید موضوع جدید را در پایین‌ترین بخش بحث فعلی و زیر همهٔ دیدگاه‌های قبلی بیفزایید و هیچ تورفتگی‌ای نیز به کار نبرید:

روش اشتباه روش درست
...
به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)
:من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
:: توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
::چند روز گذشته و شما دلیل مخالفت‌تان را نگفته‌اید. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۶ (UTC)
:موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)
::این بحث‌ها بیفایده است. آی.پی.ها را ببندیم مشکلات حل می‌شود. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

که نتیجه می‌دهد:

...

به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)

من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
چند روز گذشته و شما دلیل مخالفت‌تان را نگفته‌اید. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۶ (UTC)
موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)
این بحث‌ها بیفایده است. آی.پی.ها را ببندیم مشکلات حل می‌شود. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)
...
به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)
:من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
:: توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
::چند روز گذشته و شما دلیل مخالفت‌تان را نگفته‌اید. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۶ (UTC)
:موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)
این بحث‌ها بیفایده است. آی.پی.ها را ببندیم مشکلات حل می‌شود. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

که نتیجه می‌دهد:

...

به نظر من باید چنین کنیم. -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)

من با شما مخالفم -- کاربر ۲ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۷ (UTC)
توضیح می‌دهید؟ -- کاربر ۱ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۳۳ (UTC)
چند روز گذشته و شما دلیل مخالفت‌تان را نگفته‌اید. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۶ (UTC)
موافق با کاربر ۱. باید چنین کرد. -- کاربر ۳ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

این بحث‌ها بیفایده است. آی.پی.ها را ببندیم مشکلات حل می‌شود. -- کاربر ۴ (بحث) ‏۸ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

۵. اگر می‌خواهید بحث جدیدی شروع کنید که به بحث کنونی وابستگی نزدیکی ندارد، در این حالت بهترین کار این است که یک زیربخش یا بخش جدید برای این کار ایجاد کنید. برای دانستن در مورد چگونگی افزودن «عنوان بخش و عنوان زیربخش»، ویکی‌پدیا: خودآموز (قالب‌بندی) را ببینید. در بحث‌های بسیار طولانی هم استفاده از بخش و زیربخش مفید است؛ با این کار ویرایشگران می‌توانند تنها بخش‌هایی از صفحه را که می‌خواهند در آن مشارکت کنند ویرایش کنند و احتمال تعارض ویرایشی پایین می‌آید.

تورفتگی در فهرست شماره‌ای[ویرایش]

اصلاح شماره[ویرایش]

گاهی اوقات در نظرخواهی‌ها برای آرا شماره‌گذاری می‌شود، در صورتی که استفاده از دندانه‌ها رعایت نشود نظم این شماره‌گذاری از بین می‌رود.

روش اشتباه روش درست
...
# {{موافق}}--فلانی
# {{موافق}}--فلانی ۲
# {{موافق}}--فلانی ۳
:چرا؟--بهمانی ۲
::زیرا!--فلانی ۳
# {{موافق}}--بهمانی
...
# {{موافق}}--فلانی
# {{موافق}}--فلانی ۲
# {{موافق}}--فلانی ۳
#:چرا؟--بهمانی ۲
#::زیرا!--فلانی ۳
# {{موافق}}--بهمانی

...

 1. موافق--فلانی
 2. موافق--فلانی ۲
 3. موافق--فلانی ۳
چرا؟ --بهمانی ۲
زیرا!--فلانی ۳
 1. موافق--بهمانی

...

 1. موافق--فلانی
 2. موافق--فلانی ۲
 3. موافق--فلانی ۳
  چرا؟ --بهمانی ۲
  زیرا!--فلانی ۳
 4. موافق--بهمانی

خط زدن یک رای[ویرایش]

گاهی اوقات پیش می‌آید رای خود یا زاپاسی را خط می‌زنید؛ توجه کنید بعد از خط زدن رای، شماره‌ها را اصلاح کنید:

روش اشتباه روش درست
...
# {{موافق}}--فلانی
# {{موافق}}--فلانی ۲
<s># {{موافق}}--فلانی ۳</s>
: خط زدن رای زاپاس بسته‌شده--بهمانی ۲
# {{موافق}}--بهمانی
...
# {{موافق}}--فلانی
# {{موافق}}--فلانی ۲
#: <s>{{موافق}}--فلانی ۳</s>
#: خط زدن رای زاپاس بسته‌شده--بهمانی ۲
# {{موافق}}--بهمانی

...

 1. موافق--فلانی
 2. موافق--فلانی ۲

# موافق--فلانی ۳

خط زدن رای زاپاس بسته‌شده--بهمانی ۲
 1. موافق--بهمانی

...

 1. موافق--فلانی
 2. موافق--فلانی ۲
  موافق--فلانی ۳
  خط زدن رای زاپاس بسته‌شده--بهمانی ۲
 3. موافق--بهمانی

شماره‌گذاری[ویرایش]

در فهرست شماره‌ای به صورت زیر شماره‌گذاری کنید، نرم‌افزار خودکار شماره‌ها را قرار می‌دهد نیازی نیست شماره‌ها را دستی وارد کنید:

...
#{{مخالف}} به چند دلیل زیر:
##دلیل یکم
##دلیل دوم
##دلیل سوم-- فلانی
#:من با دلایل شما مخالفم -- بهمانی
روش اشتباه روش درست
...
# {{مخالف}}--فلانی ۱
# {{مخالف}} به چند دلیل زیر:
::۱. دلیل یکم
::۲. دلیل دوم
::۳. دلیل سوم--فلانی
#:من با دلایل شما مخالفم --بهمانی
# {{مخالف}}--فلانی ۲
# {{مخالف}}--فلانی ۳
...
# {{مخالف}}--فلانی ۱
# {{مخالف}} به چند دلیل زیر:
## دلیل یکم
## دلیل دوم
## دلیل سوم-- فلانی
#:من با دلایل شما مخالفم --بهمانی
# {{مخالف}}--فلانی ۲
# {{مخالف}}--فلانی ۳

...

 1. مخالف--فلانی ۱
 2. مخالف به چند دلیل زیر:
۱. دلیل یکم
۲. دلیل دوم
۳. دلیل سوم--فلانی
 1. من با دلایل شما مخالفم--بهمانی
 2. مخالف--فلانی ۲
 3. مخالف--فلانی ۳

...

 1. مخالف--فلانی ۱
 2. مخالف به چند دلیل زیر:
  1. دلیل یکم
  2. دلیل دوم
  3. دلیل سوم--فلانی
  من با دلایل شما مخالفم--بهمانی
 3. مخالف--فلانی ۲
 4. مخالف--فلانی ۳

خط زدن[ویرایش]

برای خط زدن شماره‌ها در فهرست شماره‌ای به روش زیر اقدام کنید:

...
# {{مخالف}} به چند دلیل زیر:
##دلیل یکم
##:<s>دلیل دوم</s>
##دلیل سوم-- فلانی
#:من با دلایل شما مخالفم -- بهمانی
روش اشتباه روش درست
...
# {{مخالف}}--فلانی ۱
# {{مخالف}} به چند دلیل زیر:
## دلیل یکم
<s>## دلیل دوم</s>
##دلیل سوم--فلانی
#:من با دلیل دوم مخالفم --بهمانی
#::خط زدم--فلانی
# {{مخالف}}--فلانی ۲
# {{مخالف}}--فلانی ۳
...
# {{مخالف}}--فلانی ۱
# {{مخالف}} به چند دلیل زیر:
##دلیل یکم
##:<s>دلیل دوم</s>
##دلیل سوم--فلانی
#:من با دلیل دوم مخالفم --بهمانی
#::خط زدم--فلانی
# {{مخالف}}--فلانی ۲
# {{مخالف}}--فلانی ۳

...

 1. مخالف--فلانی ۱
 2. مخالف به چند دلیل زیر:
  1. دلیل یکم

##دلیل دوم

  1. دلیل سوم--فلانی
  من با دلیل دوم مخالفم--بهمانی
  خط زدم--فلانی
 1. مخالف--فلانی ۲
 2. مخالف--فلانی۳

...

 1. مخالف--فلانی ۱
 2. مخالف به چند دلیل زیر:
  1. دلیل یکم
   دلیل دوم
  2. دلیل سوم--فلانی
  من با دلیل دوم مخالفم--بهمانی
  خط زدم--فلانی
 3. مخالف--فلانی ۲
 4. مخالف--فلانی۳

تورفتگی در فهرست گلوله‌ای[ویرایش]

یک نظرخواهی حذف در جریان است، بحث تا الان به این شکل بوده:

...
* {{بماند}} دلیل واضح -- فلانی
* {{حذف شود}} دلیل مبهم -- بهمانی

اگر می‌خواهید از بهمانی دلیل نظرش را بپرسید، باید به فهرست یک دندانه بدهید.

روش اشتباه روش درست
...
* {{بماند}} دلیل واضح -- فلانی
* {{حذف شود}} دلیل مبهم -- بهمانی
:: توضیح می‌دهید؟
...
* {{بماند}} دلیل واضح -- فلانی
* {{حذف شود}} دلیل مبهم -- بهمانی
*: توضیح می‌دهید؟

چون سؤال شما در پاسخ به یک مورد از فهرست گلوله‌ای است، با * شروعش کنید تا جزو فهرست گلوله‌ای باقی بماند.


شماره‌گذاری در فهرست گلوله‌ای[ویرایش]

در فهرست گلوله‌ای به صورت زیر شماره‌گذاری کنید، نرم‌افزار خودکار شماره‌ها را قرار می‌دهد نیازی نیست شماره‌ها را دستی وارد کنید:

...
* {{مخالف}} به چند دلیل زیر:
*#دلیل یکم
*#دلیل دوم
*#دلیل سوم--فلانی
*:من با دلایل شما مخالفم --بهمانی
روش اشتباه روش درست
...
* {{مخالف}}--فلانی ۱
* {{مخالف}} به چند دلیل زیر:
::۱. دلیل یکم
::۲. دلیل دوم
::۳. دلیل سوم--فلانی
*: من با دلایل شما مخالفم --بهمانی
* {{مخالف}}--فلانی ۲
* {{مخالف}}--فلانی۳
...
* {{مخالف}}--فلانی ۱
* {{مخالف}} به چند دلیل زیر:
*#دلیل یکم
*#دلیل دوم
*#دلیل سوم--فلانی
*:من با دلایل شما مخالفم--بهمانی
* {{مخالف}}--فلانی ۲
* {{مخالف}}--فلانی۳

...

 • مخالف--فلانی ۱
 • مخالف به چند دلیل زیر:
۱. دلیل یکم
۲. دلیل دوم
۳. دلیل سوم--فلانی

...

خط زدن[ویرایش]

برای خط زدن شماره‌ها در فهرست گلوله‌ای به روش زیر اقدام کنید:

...
* {{مخالف}} به چند دلیل زیر:
*#دلیل یکم
*#:<s>دلیل دوم</s>
*#دلیل سوم-- فلانی
*:من با دلایل شما مخالفم -- بهمانی
روش اشتباه روش درست
...
* {{مخالف}}--فلانی ۱
* {{مخالف}} به چند دلیل زیر:
*#دلیل یکم
<s>*#دلیل دوم</s>
*#دلیل سوم-- فلانی
*:من با دلایل دوم مخالفم -- بهمانی
*::خط زدم--فلانی
* {{مخالف}}--فلانی ۲
* {{مخالف}}--فلانی۳
...
* {{مخالف}}--فلانی ۱
* {{مخالف}} به چند دلیل زیر:
*#دلیل یکم
*#:<s>دلیل دوم</s>
*#دلیل سوم-- فلانی
*:من با دلیل دوم مخالفم -- بهمانی
*::خط زدم--فلانی
* {{مخالف}}--فلانی ۲
* {{مخالف}}--فلانی۳

...

 • مخالف--فلانی ۱
 • مخالف به چند دلیل زیر:
  1. دلیل یکم

*#دلیل دوم

...

شماره‌گذاری در بحث‌هایی که فهرست نیستند[ویرایش]

وقتی یک جا عده‌ای فقط دارند بحث می‌کنند اما قصد این نیست که آرا «فهرست» و شمرده شوند، از فهرست‌های گلوله‌ای یا غیر گلوله‌ای استفاده نکنید! صرفاً با افزودن یک : دندانه را یکی جلو ببرید.

روش اشتباه روش درست
...
::به نظر من باید فلان کنیم. --فلانی ۱
* به نظر من فلانی۱ اشتباه می‌کند. باید بهمان کنیم. --بهمانی
...
::به نظر من باید فلان کنیم. --فلانی ۱
::: به نظر من فلانی۱ اشتباه می‌کند. باید بهمان کنیم. --بهمانی

...

به نظر من باید فلان کنیم. --فلانی ۱
 • به نظر من فلانی۱ اشتباه می‌کند. باید بهمان کنیم. --بهمانی

...

به نظر من باید فلان کنیم. --فلانی ۱
به نظر من فلانی۱ اشتباه می‌کند. باید بهمان کنیم. --بهمانی

بیرون‌رفتگی[ویرایش]

برای به بیرون کشیدن بحث‌هایی که مقدار زیادی تو رفته‌اند از الگو:تورفتگی استفاده می‌شود تا دیگران بدانند نوشتهٔ شما در پاسخ به کدام دیدگاه است.

برای تورفتگیِ یک متن، درج تعداد دونقطه که برای ایجاد تورفتگی متن در پست قبلی، مورد استفاده قرار گرفته؛ یا استفاده از یک عدد صحیح برای این تعداد، لازم است.

::::این پست قبلی، دارای تورفتگی با سطح ۴ است
{{تورفتگی|::::}} شروع یک نوشته جدید

آنچه نمایش داده می‌شود

پست قبلی، دارای تورفتگی با سطح ۴ است
شروع یک نوشته جدید

ریسه‌های رنگی[ویرایش]

برای مشاهدهٔ بحث به صورت ریسه‌های رنگی (تصویر زیر) می‌توان کد زیر را به سی‌اس‌اس شخصی‌تان (Special:MyPage/common.css) بیفزایید:

.ns-talk dd {
 margin:0;
 padding:0;
}
 
.ns-talk dl {
 border-top:solid 1px #a7d7f9;
 border-right:solid 1px #a7d7f9;
 padding-top:.5em;
 padding-right:.5em;
 margin-right:1em;
 zoom: 1; /* be kind to IE7 */
}
 
.ns-talk dl,
.ns-talk dl dl dl,
.ns-talk dl dl dl dl dl,
.ns-talk dl dl dl dl dl dl dl,
.ns-talk dl dl dl dl dl dl dl dl dl,
.ns-talk dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl,
.ns-talk dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl
{ background:#f5faff; }
 
.ns-talk dl dl,
.ns-talk dl dl dl dl,
.ns-talk dl dl dl dl dl dl,
.ns-talk dl dl dl dl dl dl dl dl,
.ns-talk dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl,
.ns-talk dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl,
.ns-talk dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl dl
{ background:white; }

ابزار[ویرایش]

ابزاری وجود دارد که اکثر موارد مطروحه در بالا را خودکار رعایت می‌کند برای فعال سازی این ابزار به ویژه:ترجیحات#mw-prefsection-gadgets بروید و در زیر بخش «ابزارهای بحث و گفتگو» گزینه «امضای خودکار بحث» را فعال کنید و در پایین ترجیحات دکمه «ذخیره» را فشار دهید

سایر توصیه‌ها[ویرایش]

بخش جدید را با دندانه شروع نکنید! اگر بخش جدیدی می‌سازید، سطر اول نباید دندانه داشته باشد. تنها پاسخ‌های بعدی هستند که باید دندانه داشته باشند.

روش اشتباه روش درست
== پرسش ==
: یک سؤال دارم: چه طور می‌شود فلان بهمان ...؟
== پرسش ==
یک سؤال دارم: چه طور می‌شود فلان بهمان ...؟

بین سطور فاصله نیندازید، تا کاربرانی که ریسه‌ها را به صورت رنگی مشاهده می‌کنند دچار مشکل نشوند.

روش اشتباه روش درست
== پرسش ==
یک سؤال دارم: چه طور می‌شود فلان بهمان ...؟

:صفحهٔ راهنما را خوانده‌اید؟
== پرسش ==
یک سؤال دارم: چه طور می‌شود فلان بهمان ...؟
:صفحهٔ راهنما را خوانده‌اید؟

جستارهای وابسته[ویرایش]