ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه/بایگانی ۳۰

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

درخواست‌های محافظت

یوسف نجار

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ درود بر گرامی Shawarsh با تشکر از زحمات شما و گزارش موضوع. با مهر شهنام ک (گفتگو) ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دیکتاتوری

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – تماما برای سه ماه محافظت شود با توجه به موضوع مقاله و تعداد خرابکاری های ماه های اخیر. Luckie Luke (Talk) ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت ۳ ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

میلاد زارع

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت کامل بی پایان: خرابکاری ادامه‌دار. — به علت خرابکاری شدید IPها. (اضاف (بحث) ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۲ (UTC))پاسخ[پاسخ]

✓ سه ماه نیمه‌حفاظت شد. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

آتش‌سوزی سینما رکس آبادان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Х میزان خرابکاری‌ها ناچیز است. نیازی به حفاظت نیست. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

لیگ قهرمانان اروپا ۲۳–۲۰۲۲

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت بی‌پایان: خرابکاری ادامه‌دار – به دلیل ویرایش های خرابکارانه برخی افراد، تقاضا دارم این صفحه دارای حفاظت نیمه حفاظت شود. NikooEdit (بحث) ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Х یک کاربر ناشناس به‌طور منظم مقاله را به‌روز می‌کند. نیازی به محافظت نیست. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

علی‌اصغر

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیازمند بازبینی. مقاله خوب. ٪ مرتضا (بحث) ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بدری سادات خامنه‌ای

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت حذف مطالب دارای منبع توسظ آیپی ها. DynamicFolklore TalkCon ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

قدس

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. Mr Smt *[بحث]* ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سید عبدالحسین دستغیب

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

آیلار حقی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – افزایش سطح محافظت. — Shawarsh (بحث) ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بردیا دیانت

بحث زیر پایان یافته‌است.

حفاظت در برابر ایجاد: ایجادهای پی‌درپی – لطفا در سطح مدیران در برابر ایجاد دوباره محافظت شود. Luckie Luke (Talk) ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

خودکشی محمد مرادی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار – خرابکاری. Carbon (بحث) ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک هفته نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مارگارت ابوت

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیازمند بازبینی. مقاله خوب. ٪ مرتضا (بحث) ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

قرآن دست‌نویس دانشگاه بیرمنگام

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک هفته نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

هری مگوایر

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – با توجه به تاریخچه مقاله، اگر ۱۰۰ ویرایش اخیر را در نظر بگیریم، اگر نگوییم تمام اما اکثر ویرایش‌ها برگردانی/واگردانی شده‌اند و تنها به تاریخچهٔ‌ این مقاله برگردانی/واگردانی‌های متعدد اضافه شده‌است. Q2020 (بحث) ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت ۳ ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سپیده رشنو

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – افزایش سطح محافظت. — Shawarsh (بحث) ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

حاجی فیروز

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: افزودن مطالب ساخته ذهن توسط آی‌پی‌ها. NameGame (بحث) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ یک هفته قفل نقره‌ای. Q2020 (بحث) ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار – محافظت‌های قبلی در برابر آی‌پی کارساز نبود و تاریخچه مقاله، بی‌جهت در حال سیاه شدن است. درخواست محافظت طولانی‌مدت (حداقل سه ماه) دارم تا آی‌پی به‌کلی ناامید شده و رها کند. بنیامین (بحث) ۱۰ دی ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۴۳ (ایران) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ شش ماه نیمه‌حفاظت شد. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اتابکان لر بزرگ

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت یک آی‌پی مدام جملات را دستکاری می‌کند و منبعی برای آن نمی‌آورد. به تذکرهای بنده در خلاصه ویرایش هم گوش نمی‌کند. اکنون این مقاله در آستانه جنگ ویرایشی است. خواهشمندم برای مدت کوتاهی محافظت شود.Vajd (بحث) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به دلیل زاپاس‌بازی یک هفته نیمه‌حفاظت شد. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

آرتسواشن

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – لطفا مقاله برای یک ماه محافظت شود و هر سه خرابکاری به دلیل استفاده از لفظ "آزربایجان" (حجی کلمه آذربایجان که توسط فرقه‌های تجزیه‌طلب استفاده می‌شود) نیز پنهان گردد . Europe2009 (بحث) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Х دست کم فعلاً نیازی به محافظت نیست. ویرایش‌ها مشمول وپ:حن نیز نمی‌شوند. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شعارهای اعتراضات دی ۱۳۹۸ ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – خرابکاری ادامه دار. Blackorwhite (بحث) ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ فعلا نیمه‌حفاظت کردم :)امیرΣυζήτηση ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

حیفا

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. Mr Smt *[بحث]* ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ شش ماه نیمه‌حفاظت شد. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

یاسمین مقبلی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – خرابکاری ادامه دار. Blackorwhite (بحث) ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ سه ماه نیمه‌حفاظت :)امیرΣυζήτηση ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ابومهدی المهندس

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به مدت یک ماه.فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

وریا غفوری

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. م.جمشیدی (بحث) ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به مدت سه ماه. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

غار آزوخ

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – لطفا برای سه ماه محافظت شود. Europe2009 (بحث) ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ حجم خرابکاری آنچنان زیاد نبود. فعلا به مدت دو هفته نیمه محافظت شد، در صورت ادامه خرابکاری مدت محافظت بیشتر می‌شود. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

وی (خواننده)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – با توجه به تاریخچه مقاله و سیاهه حفاظت آن، به نظر نیاز است که برای مدت بیشتری محافظت شود. Q2020 (بحث) ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به مدت سه ماه. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ایلان ماسک

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به مدت شش ماه فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سعید کاظمی آشتیانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به مدت سه ماه. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

انزو فرناندز

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ یک هفته قفل نقره‌ای. Q2020 (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

کریم‌خان زند

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت‌ ۶ ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نام

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار. NameGame (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ یک ماه قفل نقره‌ای توسط گریم ریپر گرامی. Q2020 (بحث) ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مقالات خوب

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیازمند بازبینی. مقاله خوب. ٪ مرتضا (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سوشا مکانی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه محافظت. خرابکاریِ دائمیِ آی.پی و حساب‌هایِ کاربریِ نوپا./ مهرافزون!Mani-bakhtiar (بحث) ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به مدت یک ماه. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نواب ابراهیمی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیازمند بازبینی موقت: زیر پا گذاشتن سیاست زندگی‌نامهٔ زندگان – https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C&diff=36288451&oldid=36287948&diffmode=source. NameGame (بحث) ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ شش ماه قفل نقره‌ای توسط امیر گرامی. Q2020 (بحث) ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

منصوری

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار. Ali.Allipour (بحث) ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به مدت سه ماه. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

خانه‌ای از شن و مه

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت بی‌پایان: خرابکاری ادامه‌دار – درود در صورت صلاحدید خواهشمند است محافظت گردد. . آزاد گفتگو ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به مدت یک ماه نیمه حفاظت شد. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دهگلان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – برای سه ماه محافظت شود خرابکاری های ماه های اخیر زیاد است. MSes T / C ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ملک یمین

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ تا ۲۱ ژانویه توسط Ladsgroup گرامی کاملا حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ببر

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت بی‌پایان: خرابکاری ادامه‌دار. Mohagem (بحث) ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت ۳ ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

کشته‌شدن بهناز افشاری

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Х حجم خرابکاری اندک بود. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پروژه کشته‌سازی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – مقاله حتما در سطح کاربران تاییشده پایدار شش ماه محافظت شود خرابکاری های ماه های اخیر تماما توسط حساب های کاربری تک منظوره صورت گرفته است. Blackorwhite (بحث) ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پوست شیر

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

حسین اشتری

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار. Ali.Allipour (بحث) ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بحث:کشته‌شدن آرمان علی‌وردی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – از صفحه بحث مقاله حساب های تک منظوره صرفا به عنوان منبر استفاده می کنند در سطح کاربران تاییدشده پایدار محافظت شود. Blackorwhite (بحث) ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ یک ماه. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پایگاه هوایی عین الاسد

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ شش ماه. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مخالفان جمهوری اسلامی ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ سه ماه. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ سه ماه. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

آندرانیک اسکندریان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – حتما دو هفته محافظت شود خرابکاری روزهای اخیر عجیب است . Europe2009 (بحث) ‏۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Х با گذشت یک هفته از این درخواست ظاهراً خرابکاری‌ها متوقف شده‌اند. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

راین (کرمان)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – مقاله حتما برای یک سال در سطح کاربران تاییدشده پایدار و مدیران محافظت شود تاریخچه در اثر ویرایشات الکی جنگ ویرایشی و زاپاس بازی نابود شده است. Europe2009 (بحث) ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

درود بر گرامی Europe2009 ضمن تشکر از زحمات شما و گزارش موضوع توسط مدیریت محترم کاربر:Grim reaper اقدام بایسته صورت گرفته است. با مهر شهنام ک (گفتگو) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رودخانه رودبال

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت. امیر ویکی‌فا® (گفتگو) ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Х درود احتراما خرابکاری گسترده صورت نگرفته است نیازی به حفاظت مشاهده نشد. با مهر شهنام ک (گفتگو) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

محمدمهدی کرمی (زندانی سیاسی)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیازمند بازبینی موقت: صفحه پر بازدید و مورد توجه است. NameGame (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Х فعلاً نیمه‌حفاظت کنونی کفایت می‌کند. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۵۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

روزبه نعمت‌اللهی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت‌شدهٔ ویژه موقت: زاپاس‌بازی ادامه‌دار – درود تغییر نام مخالف وپ:رایج و منابع خود مقاله صورت میگیرد با توجه به اصلاح آن توسط خودم و درگیر بودن تقاضای محافظت توسط عزیزان دیگر را دارم. با مهر . شهنام ک (گفتگو) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Х جنگ بر سر انتقال که ظاهراً متوقف شده و اینجا هم گفتگویی انجام شده. ظاهراً دیگر نباید نیازی به محافظت باشد. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

کشته شدن سپهر مقصودی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت ۳ ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رادیو فردا

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – لطفا حساب هم بسته شود. — Shawarsh (بحث) ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک ماه نیمه‌حفاظت شد. به کاربر هشدار داده شد. در صورت تکرار اطلاع دهید. کوروش تهرانی (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اوتنپیشتی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیازمند بازبینی. مقاله خوب. ٪ مرتضا (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ابوالفضل امیری

بحث زیر پایان یافته‌است.

حفاظت در برابر ایجاد: ایجادهای پی‌درپی. GodNey (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ابلیس

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – اصرار به افزودن تحقیق دست اول. — Shawarsh (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار. Ali.Allipour (بحث) ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سعید محمد

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جیسون موموآ

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری شدید. Hosein (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جان یامان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – خرابکاری های ماه های اخیر عجیب است حتما سه ماه محافظت شود. MSes T / C ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شیرزاد تمیروف

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار. کادامو (بحث) ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۴۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت ۶ ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلطان محمود غزنوی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ سه ماه نیمه‌حفاظت شد. دسترسی کاربر را هم بی‌پایان به آن مقاله بستم و به او هشدار دادم. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

حشه

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافطت موقت: اصرار به افزودن مطالب بی‌منبع و تحقیق دست اول. جلوگیری از تخریب تاریخچه Tisfoon (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ یک سال نیمه‌حفاظت شد. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

احمد مفتی زاده

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه محافظت:. خرابکاری و افزودن مطالب بدون منبع از سوی کاربر:Perfection7798 — این پیام امضانشده را طرفدار حق (بحثمشارکت‌ها) نوشته‌است.

Х نیازی به محافظت نیست. اگر با کاربری اختلاف نظر دارید، در بحث خودش یا در بحث مقاله مطرح کنید. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پرواز شماره ۶۵۵ ایران ایر

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – خرابکاری روی این مقاله اخیرا چشمگیر است حتما یک ماه محافظت شود. Europe2009 (بحث) ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ این مقاله موضوع حساسی است. بی‌پایان نیمه‌حفاظت کردم :)امیرΣυζήτηση ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

لیگ برتر فوتبال ایران ۰۲–۱۴۰۱

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار. کادامو (بحث) ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ سه ماه نیمه‌حفاظت شد. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

عبدالحسین خسروپناه

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار – خرابکاری با آی‌پی. Jinjiyanazadi (بحث) ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

الگو:Wikidata

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت‌کامل. الگو بسیار پرکاربرد است. چند روز پیش با یک تغییر، صدها صفحه دچار باگ شدند. لطفا در سطح مدیریت محافظت شود. با تشکر، هومن م (بحث) ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جیران (مجموعه نمایش خانگی)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ برای شش ماه. فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

کودک‌همسری

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ سه ماه نیمه‌حفاظت شد. {{کاربر|جـیپیوتر}}بحث ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

حمید فرخ‌نژاد

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – به مدت شش ماه محافظت شود و آخرین ویرایشات پنهان شوند تماما فحاشی است. MSes T / C ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ سه ماه قفل نقره‌ای توسط مهرنگار گرامی. Q2020 (بحث) ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

محسن شکاری

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت ۳ ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

خودکشی محمد مرادی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مردم افغان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – لطفا حساب را هم ببندید. — Shawarsh (بحث) ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دختر

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – مقاله حتما برای یک سال ماه محافظت شود زاپاس بازی روی این مقاله خیلی خیلی عجیب است خرابکاری های ماهی اخیرا تقریبا تخریب تاریخچه را نابود کرده است . Luckie Luke (Talk / C) ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت ۳ ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

روانی آمریکایی (فیلم)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک هفته توسط Q2020 گرامی نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دنیا فرهادی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: افزودن مداوم مطالب بدون منبع – ویرایش‌های جهت‌دار مقرضانه. Carbon (بحث) ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک ماه توسط مدیر گرامی Grim reaper نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

خدیجه

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – لطفا حساب را هم ببندید. — Shawarsh (بحث) ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ بی‌پایان. نیازی به بستن حساب نیست فعلا. اگر ادامه داد بگویید تا ببندم :)امیرΣυζήτηση ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

قاجار (ابهام‌زدایی)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار – ۷ مورد خرابکاری در یک ماه اخیر اتفاق افتاده که ۳ تای آن در هفتهٔ اخیر بود. بنیامین (بحث) ۲۷ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۳۳ (ایران) ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ دو ماه :)امیرΣυζήτηση ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

زندگی زناشویی فاطمه زهرا و علی بن ابی‌طالب

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ بی‌پایان نیمه‌حفاظت شد. :)امیرΣυζήτηση ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جهاد مغنیه

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ افزایش محافظت به سه ماه :)امیرΣυζήτηση ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ یک سال :)امیرΣυζήτηση ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

عبدالرضا سیف

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌محافظت. به علت خرابکاری مکرر IPها. Melancholist20 (بحث) ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مجدداً در این صفحه خرابکاری رخ داده، همین چند ساعت پیش. Melancholist20 (بحث) ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تل‌آویو

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت بی‌پایان: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تظاهرات ۱۷ شهریور

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۳۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جونیور نگرائو

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: مناقشه بر سر محتوا/جنگ ویرایشی – اختلاف نظر،درج اطلاعات دلخواه و متعصبانه،تفرقه پراکنی.

Х با بررسی تاریخچه مقاله، نیازی به محافظت نیست. Q2020 (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

باشگاه فوتبال اولسان هیوندای

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: مناقشه بر سر محتوا/جنگ ویرایشی – اختلاف نظر،درج اطلاعات دلخواه و متعصبانه.

Х با بررسی تاریخچه مقاله، نیازی به محافظت نیست. Q2020 (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جهان‌آباد (بروجرد)

درود دوستان گرامی. درخواست محافظت از مقاله مذکور رو دارم. یه نفر بیش از یکساله که به این مقاله گیر داده. همش مینویسه که این روستا گروه جهادی قائمیون داره و فهرست اعضاش رو می نویسه. عکس های نگارخانه مقاله رو حذف میکنه و لوگوی ساخت خودش رو میزاره. از دستش کلافه شدم. تو صفحه بحثش هم بهش تذکر دادم، هنوز جواب نداده. عارون (بحث) ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

برداشت محصول بازگشت به طبیعت

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت کامل.سلام درخواست محافظت از این صفحه رو دارم ، این بازی دارای شایعه های تایید نشده زیادی هست که ممکنه برخی از هموطنامون رو گمراه کنه درخواست دارم این صفحه رو قفل کنید تا هرکسی نتونه ویرایش بزنه ممنون از شما. NimaSthm (بحث) ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Х با بررسی تاریخچه مقاله، نیازی به محافظت نیست. Q2020 (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

کارلوس گریسی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: افزودن مداوم مطالب بدون منبع – لطفا در سطح کاربران تائید شده محافظت شود. Ali.Allipour (بحث) ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Х ظاهراً دیگر نیازی به محافظت نیست؛ چون روند ویرایش و سپس خنثی‌سازی به اتمام رسیده‌است. Q2020 (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سقوط (مجموعه نمایش خانگی)

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ یک ماه قفل نقره‌ای توسط گریم ریپر گرامی. Q2020 (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

وزیر آموزش و پرورش

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ یک هفته قفل نقره‌ای. Q2020 (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

والتر وایت

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ یک هفته قفل نقره‌ای. Q2020 (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نشان رسمی جمهوری اسلامی ایران

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت بی‌پایان: خرابکاری ادامه‌دار. MJ16 (بحث) ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

بحارالانوار

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

زهرا مریخی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. با احترام Poya-P (بحث) ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

به‌مدت یک ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

لبران جیمز

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. MJ16 (بحث) ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دنی آلوز

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

علی قلی‌زاده

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ و همسرش که خیلی بیشتر خرابکاری داشت :)امیرΣυζήτηση ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

گی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت بی‌پایان: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شهرستان اشنویه

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. شاهزاده پارسی (بحث) ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت یک ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

حسن طهرانی‌مقدم

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دانشگاه امام صادق

بحث زیر پایان یافته‌است.

محافظت کامل. به علت خرابکاری کاربران و ربات های سایبری. Helmadev (بحث) ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۱ (UTC

Х فعلا نیازی به محافظت ندارد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شبکه مخفی زنان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: مناقشه بر سر محتوا/جنگ ویرایشی – اختلاف نظر،درج اطلاعات دلخواه و متعصبانه.

Х از ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ ویرایشی نبود. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

خودرو

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار. Mohagem (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Х از ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ خرابکاری نبود، لطفا در صورت تکرار اطلاع دهید. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پریناز ایزدیار

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – زاپاس بازی و تبدیل مقاله به یک نوشتار زرد در یک سال اخیر شدت یک یافته است و تاریخچه مقاله تخریب شده است لطفا برای یک سال در سطح کاربران تاییدشده پایدار محافظت گردد. Luckie Luke (Talk / C) ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

رضا کیانیان

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت موقت: خرابکاری ادامه‌دار. NameGame (بحث) ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

براندازی

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار – لطفا حساب را هم نامعین ببندید. — Shawarsh (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ :)امیرΣυζήτηση ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پوریم

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت بی‌پایان: خرابکاری ادامه‌دار. — Shawarsh (بحث) ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت ۳ ماه نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

پرسی هاینس وایت

بحث زیر پایان یافته‌است.

نیمه‌حفاظت: خرابکاری ادامه‌دار. GodNey (بحث) ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

✓ به‌مدت ۲ هفته نیمه‌حفاظت شد. کوروش تهرانی (بحث) ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

درخواست‌های خروج از محافظت

روزبه نعمت‌الهی

سلام میشود صفحه روزبه نعمت‌الهی رو از محافظت در بیارید من قصد گسترش این مقاله را دارم اما محافظت این مقاله این اجازه را به من نمیده.— این پیام امضانشده را Pkblackops (بحثمشارکت‌ها) نوشته‌است.

از محافظت خارج شد با اتمام مدت حفاظت یک هفته‌ای، در حال حاضر امکان ویرایش این صفحه برای تمامی کاربران امکان‌پذیر است. Q2020 (بحث) ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اعتراضات۱۴۰۱(بحث)

بحث زیر پایان یافته‌است.

سلام در مورد اعتراضات ۱۴۰۱ امکان افزودن بحث به حالت نیمه محافظت شده در آمده اساس قسمت بحث در خود واژه بحث نهفته معنی ندارد که محافظت شود لطفا قسمت بحث را از حالت محافظت خارج کنید، می ترسم درخواست خروج از محافظت هم محافظت شود!! کرماشان کوردی (بحث)

Х به علت ویرایش‌های غیر مفید آی پی‌ها در صفحه بحث درخواست رد شد.فرشتهٔ مرگ (بحث) ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

درخواست‌های ویرایش در صفحهٔ محافظت شده