ویکی‌پدیا:درخواست انتقال/بایگانی ۸

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

محتویات

گره‌گشایی (روایت) ← گره‌گشایی

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۲۳ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

وپ:تک Wikimostafa (بحث) ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۲۳ (UTC)

بحث:تو زیباترین نشیمنگاه دنیا را داری ← بحث:تو زیباترین کون دنیا را داری

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۳۶ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:زهرا صفارپور (غلامی‌پور) ← بحث:زهرا صفارپور

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۳۷ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی ← بحث:بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۴۱ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:سیدمحمدهادی میلانی ← بحث:سید محمدهادی میلانی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۲ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱ میلادی) ← بحث:جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱)

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۴ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:محمدعلی نجفی (سیاست‌مدار) ← بحث:محمدعلی نجفی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۶ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:سید علی‌رضا بهشتی شیرازی ← بحث:سید علیرضا بهشتی شیرازی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۸ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:بازی (سرگرمی) ← بحث:بازی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۳ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:برادی‌کاردی ← بحث:کندتپشی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۴ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:کشتار خوجالی ← بحث:کشتار خواجه‌لی

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۶ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:آریانا گرنده ← بحث:آریانا گرانده

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۷ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:قلعه ضحاک (آذربایجان شرقی) ← بحث:قلعه ضحاک

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۹ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:جرج واشنگتن ← بحث:جرج واشینگتن

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۱۹ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:هادی عامری ← بحث:هادی العامری

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۱ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:پرده مهبل ← بحث:پرده بکارت

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۲ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

بحث:ب ام و ← بحث:ب‌ام‌و

بحث زیر پایان یافته‌است. وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۶ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۹ (UTC)

ایل ریزه‌وند (ریزه ون) ← ایل ریزه‌وند

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

بی‌نیاز از پرانتز Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۴۳ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۴۶ (UTC)

حسن مجتبی ← حسن بن علی

بحث زیر پایان یافته‌است.
نشد؛ برای نوشتارهایی که بر سر انتقالشان اختلاف نظر وجود دارد، از ویکی‌پدیا:نظرخواهی برای انتقال استفاده کنید. SunfyreT ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۴ (UTC)

وضعیت:    انجام نشد

عنوان رایج‌تر و رسمی‌تر Rostam2 (بحث) ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۰۹ (UTC)

مخالف لطفاً نظرخواهی ایجاد کنید چون نام دوم نیاز به ابهام‌زدایی داردیاماها۵ / ب ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۳ (UTC)

بحث:کارایی ← بحث:بازده

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۲۵ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۰۴ (UTC)

بحث:تاریخ ایران پیش از آریایی‌ها ← ایران پیش از تاریخ

بحث زیر پایان یافته‌است.
توسط Sunfyre آیدین (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۵۴ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)

بحث:بخش مرکزی (بستک) ← بحث:بخش مرکزی شهرستان بستک

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۴۲ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:باشگاه فوتبال استقلال در فصل ۸۹-۱۳۸۸ ← بحث:باشگاه فوتبال استقلال تهران در فصل ۸۹–۱۳۸۸

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۴۵ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:رابرت استرلینگ (مهندس) ← بحث:رابرت استیرلینگ (مهندس)

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۹ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:سرگیجه (احساس) ← بحث:سرگیجه

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۴۵ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:پایان جهان ← بحث:آخرالزمان

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۰۹ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:دکتر بسکی ← بحث:غلامعلی بسکی

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

بحث:خلافت اسلامی ← بحث:خلافت

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۴۸ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۵۱ (UTC)

الگو:رهنمود ← الگو:رهنمود ویکی‌پدیا

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۵۲ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

همگون‌سازی نام‌گذاری‌ها؛ نگاه کنید به الگو:سیاست ویکی‌پدیاObZorDT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۴:۴۷ (UTC)

خب انتقال دهید! مقصد قرمز است.--SunfyreT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۲۱ (UTC)
الگو محافظت کامل شده‌است. — ObZorDT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۵۱ (UTC)
بنظرم تفاوتی که با الگو:سیاست ویکی‌پدیا دارد در این است که احتمال ایجاد الگوی محتوایی الگو:سیاست وجود دارد (بر پایه موضوع سیاست) ولی امکان اینکه الگوی محتوایی الگو:رهنمود ایجاد شود وجود ندارد، کلا موضوع رهنمود را هم نداریم.--SunfyreT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۵۸ (UTC)
اصرار ندارم ولی فکر می‌کنم نام‌ها باید همگون و همچنین دقیق باشند. اگر درخواست حذف الگو:رهنمود و تغییر فراخوانی‌ها را هم می‌کردم سخن شما درست بود و لازم نبود. تصمیم با شما. با احترام. — ObZorDT ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)

مرد دوچهره (ابهام‌زدایی) ← مرد دوچهره

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

کاربرد اصلی ندارد. Wikimostafa (بحث) ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۲۸ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۳۲ (UTC)

پادآرمان‌شهر ← ویران‌شهر

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

مصوبه فرهنگستان این است. — ObZorDT ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۴۴ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۵ (UTC)

بحث:استر (حیوان) ← بحث:قاطر

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۵۵ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۵ (UTC)

بحث:حادثه بلدالشیخ ← بحث:کشتار بلد الشیخ

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۱ (UTC)

@Saeidpourbabak:هر دو پیوند یکسان هستند. یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۵ (UTC)
@Yamaha5: سلام. درستش کردم. ممنون. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۹ (UTC)
✓ یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۱۰ (UTC)

بحث:پادآرمان‌شهر ← بحث:ویران‌شهر

بحث زیر پایان یافته‌است.
✓محمدحسین ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۴۵ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۴۵ (UTC)

کمال‌گرایی (روان‌شناسی) ← کمال‌گرایی

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

ابهام‌زدایی نالازم. — ObZorDT ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۳۰ (UTC)

بحث:مجموعه یادمان (برج میلاد) ← بحث:مجموعه یادمان

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۴ (UTC)

✓محمدحسین ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۴۵ (UTC)

بحث:دریاچه خوارزم ← بحث:دریاچه آرال

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۵۸ (UTC)

بحث:دهخدا ← بحث:علی‌اکبر دهخدا

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. صفحهٔ بحث مقصد مطالبی دارد، ولی مفید به نظر نمی‌رسند. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۲۰ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۲۱ (UTC)

بحث:شیخ زاید ← بحث:زاید بن سلطان آل نهیان

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۵ (UTC)

بحث:صابئین ← بحث:مندائیان

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۵۰ (UTC)

بحث:مسجد بادشاهی ← بحث:مسجد پادشاهی

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۰۱ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۰ (UTC)

بحث:الگوریتم نشاندن-بازبرچسب‌زدن بیشینه جریان ← بحث:الگوریتم ارسال-برچسب

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۰۳ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۰ (UTC)

بحث:هرایین ← بحث:هرائین علیا

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۰۵ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۱ (UTC)

بحث:سبکی تحمل‌ناپذیر هستی (رمان) ← بحث:سبکی تحمل‌ناپذیر هستی

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۳۸ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۳۹ (UTC)

بحث:بستانو (کنگان) ← بحث:بستانو

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۴۸ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۱ (UTC)

بحث:غول‌شیر ← بحث:شیمر

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۶ (UTC)

✓ یاماها۵ / ب ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۰۹ (UTC)

بازتاب (وب‌گاه) ← بازتاب (وبگاه)

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۴ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

یکدستی با وبگاه و بر اساس فرهنگ املایی خط فارسی ص ۶۲۶ Wikimostafa (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۱ (UTC)

حرمله بن کاهل اسدی ← حرمله

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۵ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۱۵ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

نام مشهور. Wikimostafa (بحث) ‏۴ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۵۹ (UTC)

بحث:آهنربای دائم ← بحث:آهنربا

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۳ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۱۱ (UTC)

بحث:دفلوکولانت ← بحث:لخته‌سازی

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۴ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۱۳ (UTC)

بحث:بایک ← بحث:بایگ

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۵ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل ذرست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۲۸ (UTC)

بحث:آیین مانی ← بحث:آیین مانوی

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۶ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۳۰ (UTC)

بحث:قوتو ← بحث:قاووت

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۱ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۳۵ (UTC)

بحث:شهر ایروان ← بحث:ایروان

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۰ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۳۵ (UTC)

بحث:سنگ‌ریزه (شی) ← بحث:سنگ‌ریزه

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۹ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۴۱ (UTC)

بحث:خرونا (استان) ← بحث:استان خیرونا

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۱۷ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

محل درست صفحهٔ بحث. Saeidpourbabak (بحث) ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۱۹ (UTC)

کازو ایشی‌گورو← کازوئو ایشی‌گورو

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۷ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

این آوانگاری رایجتر و ظاهراً نزدیکتر به زبان مبداء است Wikimostafa (بحث) ‏۵ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۴۰ (UTC)

باشگاه مبارزه (فیلم) ← باشگاه مبارزه

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

کاربرد اصلی؛ در ویکی‌انگلیسی هم بر این اجماع شده‌است. — ObZorDT ‏۶ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)

لی سون-کیو ← سانی (خواننده)

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۸ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

نام رایج Wikimostafa (بحث) ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۰۴ (UTC)

اختلال وسواس فکری عملی ← اختلال وسواس فکری-عملی

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد SunfyreT ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۴۲ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

فکریِ عملی خوانده نشود. میان‌ویکی هم Obsessive–compulsive است. Wikimostafa (بحث) ‏۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۰۱ (UTC)

½8 ← ۱/۲ ۸

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

اعداد فارسی. آیا امکان نوشتن به شکل انگلیسی با ارقام فارسی نیست؟ Wikimostafa (بحث) ‏۷ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۰ (UTC)

به نظر می‌آید ممکن نیست، شاید امیر اطلاعات بیشتری داشته باشد Mardetanha (بحث) ‏۷ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۳ (UTC)
بنظرم شیوه‌نامه ۱/۲ ۸ که حتی در منابع نیز استفاده نشده است خیلی درست نباشد، یا همین ½8 که عنوان اصلی فیلم است بماند یا به هشت و نیم که رایج هم هست منتقل شود.--SunfyreT ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۴۵ (UTC)

فکر نمیکنم عنوان فعلی زیاد جالب باشد چون ½ خود یک نویسه است که بسیاری از کاربران احتمالا نمیدانند آنرا چطور باید تایپ کنند و در نتیجه پیدا کردن یا دسترسی به این مقاله سخت‌تر است. --فاروق (بحث) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۱ (UTC)

✓ به هشت‌ونیم منتقل شد. ح.فاطمی«ب» ۱۹ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۰ (ایران) ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۴۰ (UTC)

جدول هسته‌ها ← جدول نوکلیدها

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد قارونی گفت‌وگو ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۳۷ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

نوکلید (nuclide) و هسته (nucleus) دو مفهوم متفاوت هستند. stable of nuclide به معنای جدول نوکلیدهااست و نام این صفحه به غلط ترجمه شده و گمراه کننده است. لطفا به دو مقاله زیر در ویکی پدیا توجه بفرمایید: https://fa.wikipedia.org/wiki/نوکلید . https://fa.wikipedia.org/wiki/هسته_اتم Pezhman nb (بحث) ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۳ (UTC)

عنصر تک هسته ← عنصر تک نوکلید

بحث زیر پایان یافته‌است.
شد قارونی گفت‌وگو ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۴۱ (UTC)

وضعیت:    انجام شد

نوکلید (nuclide) و هسته (nucleus) دو مفهوم متفاوت هستند. Mononuclidic element به معنای عنصر تک نوکلید است و نام این صفحه به غلط ترجمه شده و گمراه کننده است. لطفا به دو مقاله زیر در ویکی پدیا توجه بفرمایید: https://fa.wikipedia.org/wiki/نوکلید . https://fa.wikipedia.org/wiki/هسته_اتم Pezhman nb (بحث) ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۸ (UTC)

چویی سو یونگ ← سویانگ

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

نام رایج بر اساس بر اساس Special:Diff/21397495/21399499 و میان‌ویکی کره‌ای (수영). Wikimostafa (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۲۶ (UTC)

✓ A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۳ (UTC)

کوان یو-ری ← یوری (خواننده)

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

نام رایج بر اساس Special:Diff/21397495/21399499 و میان‌ویکی کره‌ای (유리). Wikimostafa (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۳۹ (UTC)

✓ A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۴ (UTC)

کیم هیویئون ← هیویئون

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

دلایل مشابه با درخواستهای بالا. Wikimostafa (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۵۹ (UTC)

✓ A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۵ (UTC)

ته‌یون ← ته‌یئون

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

تلفظ صحیح. Wikimostafa (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)

✓ A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۵ (UTC)

برومند شکری آزاد ← برومند شکری

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام نشد

شباهت Marykhachii (بحث) ‏۱۳ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۴:۵۶ (UTC)

Х مقاله مبدأ موجود نیست. A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۲۵ (UTC)

مرد ایرلندی ← مرد ایرلندی (فیلم ۱۹۷۸)

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

فیلم دیگری هم هست. اگر حوصله کردید مرد ایرلندی را صفحهٔ ابهام‌زدایی کنید. Wikimostafa (بحث) ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۱۸ (UTC)

✓ A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۶ (UTC)

سپیدار سفید ← سپیدار

بحث زیر پایان یافته‌است.

وضعیت:    انجام شد

بحث:صنوبر. Wikimostafa (بحث) ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۵۵ (UTC)

✓ A.M.Z.A (بحث) ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۶ (UTC)