ویکی‌پدیا:تمیزکاری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

تمیزکاری می‌تواند شامل ویکی‌سازی، گرفتن اشتباهات املایی، دستوری، تایپی، لحن نامناسب و منابع باشد. در واقع تمیزکاری، عبارت است پالایش یک متن از غلط‌های لغوی و دستوری و آرایش آن به رسایی در سبک شایع نگارش علمی. تکمیل محتوا و گسترش علمی مطلب بخشی از تمیزکاری نیست.[۱] ویکی‌پدیا از کمک همهٔ کاربران در ویرایش یا اصلاح هر صفحه‌ای در این فهرست می‌کند. خواهشمندیم به یاد داشته باشید که پس از تمیزکاری هر مقاله، برچسب تمیزکاریش را بردارید. همچنین خواهشمندیم آنچه انجام داده‌اید را در صفحهٔ بحث مقاله برای ارجاع دیگر کاربران ثبت کنید.

اگر از پیوند موجود در مقالهٔ خودتان که بدست کاربری دیگر برچسب {{تمیزکاری}} خورده به این صفحه آمده‌اید، به احتمال زیاد علتش این بوده که آن مقاله با استانداردهای ویکی‌پدیا در مورد محتوا یا سبک همخوانی ندارد. تلاش کنید با خواندن ویکی‌پدیا:راهنمایی برای نوشتن مقاله‌های بهتر استانداردهای ما را در مورد مقالهٔ خوب بشناسید. توصیه‌های آن صفحه باید به شما کمک کند بتوانید هر مقاله‌ای را به گونهٔ مؤثری تمیزکاری کنید.

ترجمه محیط مدیاویکی

برای ترجمهٔ محیط مدیاویکی (محیط ویکی‌پدیا و پروژه‌های خواهر) باید به https://translatewiki.net مراجعه کنید و در آنجا بعد از درخواست ویرایش به اینجا مراجعه کنید. در زیر تعدادی از مهم‌ترین زیرپروژه‌هایی که ترجمهٔ آنها برای ویکی‌پدیا مهم است فهرست شده‌اند.

 1. هستهٔ مدیاویکی
 2. آگاه‌سازی
 3. ویرایشگر دیداری
 4. پیام‌های مدیاویکی
 5. رابط موبایل
 6. اپلیکیشن موبایل

جستارهای وابسته

 1. فرهنگ نامهٔ طلوع مهر

2020 posts

Please post new entries at the top of the list, and please sign your posts.

February

 Done - corrected errors, almost all links are dead - added tags. --Less Unless (talk) 19:27, 21 February 2020 (UTC)
 Done --Less Unless (talk) 14:30, 17 February 2020 (UTC)
Not done the article was deleted. --Less Unless (talk) 14:30, 17 February 2020 (UTC)
yellow tickY Partly done - Removed one duplicate reference. Pucidanuna (talk) 03:22, 23 February 2020 (UTC)
 • Savita Bhabhi — there's vandalism, horribly confusing and bad grammar, lots of excessive redlinks, etc. Can someone figure this out please? DemonDays64 (talk) 15:08, 7 February 2020 (UTC)
yellow tickY Partly done - Cleaned up a bit and added some references. --Bbarmadillo (talk) 17:17, 15 February 2020 (UTC)
 • Bell X1 - went through this a tidied up a couple of things. Can't see to much wrong. I changed a little bit that might be biased but everything is referenced. User talk:Vika Godo 10.30, 7 February 2020 (UTC)
 • List of fictional extraterrestrials - Many of the links are broken or don't lead to any of the lists of alien races. And if we clear all those links, only few lists will remain - which will move this article away from the neutral point of view even further. EchoBlu (talk) 07:11, 6 February 2020 (UTC)
 • Mirza Rida Quli Shari'at-Sanglaji the article requires NPOV-cleanup. I have already removed some most obvious cases and reorganized it, but I think it requires an expert opinion. Less Unless (talk) 22:22, 5 February 2020 (UTC)
 • William N. Rom - - Sol and Judith Professor of Medicine. This page has Paid Editing & undisclosed payments notice. Clean up is needed, can someone clean this up. -- Andcentra (talk) 03:05, 04 February 2020 (UTC)
 • Yseop - French software company. References style is a mess. --Bbarmadillo (talk) 17:48, 4 February 2020 (UTC)
 Done --Less Unless (talk) 22:43, 4 February 2020 (UTC)
 • Thomas Mensah - Ghanaian-American chemical engineer. His page was created with Paid Editing & undisclosed payments. A bit more cleanup is needed. -- Andcentra (talk) 21:05, 03 February 2020 (UTC)
 • Kelvin Davies - - US Researcher. The page has Paid Editing & undisclosed payments. A bit more cleanup is needed. -- Andcentra (talk) 21:05, 03 February 2020 (UTC)
yellow tickY Partly done Got rid of the promotional tone. A Very Purple Ostrich (talk) 18:09, 10 February 2020 (UTC)
 • David J. Love - - US Professor of Engineering. Paid Editing & undisclosed payments. A bit more cleanup is needed. -- Andcentra (talk) 21:05, 03 February 2020 (UTC)
 • John Kuriyan - - US Professor & Scientist. Paid Editing. A bit more cleanup is needed. -- Andcentra (talk) 21:05, 03 February 2020 (UTC)
 Done added more refs, works section. Looks fine to me. --Less Unless (talk) 22:49, 8 February 2020 (UTC)
 • Webhelp - a big French company that fits WP:NCORP, but the article reads like an advertising and has at least one undeclared WP:COI contribution. --Bbarmadillo (talk) 13:10, 2 February 2020 (UTC)
yellow tickY Partly done Got rid of the promotional tone. Andcentra (talk) 18:09, 18 February 2020 (UTC)

January

 Done --Less Unless (talk) 14:54, 29 January 2020 (UTC)
 • Load-bearing wall - Construction / Architectural element. Article had has only had one citation since 2009, the description contains a direct copy and paste of the leading paragraph (including formatting), and the whole thing probably needs to be given a good looking-over. TheJonyMyster (talk) 04:55, 26 January 2020 (UTC)
 • Ammon Covino - bare URLs in references. Tinton5 (talk) 06:20, 26 January 2020 (UTC)
 Done --Less Unless (talk) 08:28, 26 January 2020 (UTC)
 Done Cleaned up by Spiders1577. --Bbarmadillo (talk) 19:12, 29 January 2020 (UTC)
 • Visitdallas - US non-profit. Overly detailed and contains multiple reference duplications. I cleaned up some but a bit more work is needed. --Bbarmadillo (talk) 19:22, 24 January 2020 (UTC)
yellow tickY Partly done Finished removing duplicate references. Ghostofakina (talk) 02:27, 27 January 2020 (UTC)
Not done While doing some grammar changes, I noticed that some of the information doesn't match up with the sources provided. This page could definitely use a comb-through before it can be polished. Armvis (talk) 16:02, 18 February 2020 (UTC)
 Done by another editor. —UCLAgirl623 (Whats up!) 00:18, 10 January 2020 (UTC)

2019 posts

December

 • Chicago Books to Women in Prison - Non-profit organization from Chicago, added "Overly detailed" template to it as it contains "excessive amount of intricate detail that may interest only a particular audience". --Bbarmadillo (talk) 18:29, 29 December 2019 (UTC)
 Done Cleaned up by LlamaPedian. --Bbarmadillo (talk) 08:34, 1 January 2020 (UTC)
 Done Moved citations to external links section. --MarialeegRVT (talk) 00:13, 29 December 2019 (UTC)
Not done Boosting "External links" section with URLs is not a proper way to clean-up the article. --Bbarmadillo (talk) 18:31, 29 December 2019 (UTC)
They were sources that made more sense as external links. You seem to have something specific in mind so maybe you should do it. MarialeegRVT (talk) 02:14, 30 December 2019 (UTC)
 Done --Bbarmadillo (talk) 19:28, 21 December 2019 (UTC)
 • Teaser campaign - needs a complete rewrite. Only one source for a minor claim, copyright violations, and an all-around terrible article within the rules of the site. Thanks! DemonDays64 (talk) 18:47, 14 December 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done added more refs, slightly rephrased --Less Unless (talk) 12:51, 16 December 2019 (UTC)
 Done with WP:Refill, Less Unless. You can also mark articles for automated url expansion into citations putting the {{LR}} template up on top.Guarapiranga (talk) 04:19, 7 December 2019 (UTC)
Thank you for the tool, Guarapiranga. I didn't know about it! --Less Unless (talk) 13:42, 7 December 2019 (UTC)

November

yellow tickY Partly done formatted the references --Less Unless (talk) 21:47, 18 November 2019 (UTC)
 Done Cleaned up by Doc James. --Bbarmadillo (talk) 14:40, 5 January 2020 (UTC)
 • Real Jaén - was adding info and noticed a weird shift of the paragraphs after the season to season section. Donno how to correct that. --Less Unless (talk) 11:29, 17 November 2019 (UTC)
 Done by another user in this diff, closing an open table tag. -Stelio (talk) 12:20, 30 January 2020 (UTC)
yellow tickY Partly done 7th Street (Los Angeles) - Wording and layout clean up needed. Tinton5 (talk) 03:49, 17 November 2019 (UTC)
Need more info... UB Blacephalon (talk) 15:59, 17 December 2019 (UTC)\
 • Pier Luigi Capucci needs reference cleanup (i've done partly) and there is a section "Some texts on the Web" - should it be transformed in to a External links? --Less Unless (talk) 16:05, 15 November 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done Cleaned up some of these external links. More clean up is needed. --Bbarmadillo (talk) 15:19, 5 January 2020 (UTC)
 • Free Territory: This article lacks secondary, scientific sources. The sources listed are almost exclusively political pamphlets that are obviously biased. The article itself was probably written as fanfiction and continues to be used as such. Sourced information on this civil war groups ethnic cleansing against the german-speaking menonite minority was recently replaced with additional quotes from anarchist propaganda literature. The lack of reputable sources and literature points towards another problem with the subject: The articles claim that the thing described was a state seems doubtfull. There may have been a militia and a warlord, but there are apparently no sources that indicate the existence of any institutions or anything else that would constitute a state or any society. tl;dr: This article seems to be fiction from the political fringes. -- Liberaler Humanist (talk) 15:05, 14 November 2019 (UTC)
 • Could anyone proofread Kain Rivers? Basically, the article is about a Ukrainian singer, which, nevertheless supposedly got media coverage for 2018–2019 to be presented on the Wikipedia, is an orphan and a mess. There are several paragraphs about the Jewish film where the subject acted just a cameo or so, such ad-like bold sentences, like «This is an art “bomb” comparable to the "Schindler's List" by Steven Spielberg», with no actual critic references at hand. On top of that, the authors of the all «interwikie» articles about [[Kain Rivers]] are pretty strange newly registered users with minimum edits except as to [[Kain Rivers]] himself, while his article in Russian has been already deleted thrice for being an ad and spam with no encyclopedic notability (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kain_Rivers&action=edit&redlink=1). -- pr12402, 14 November 2019
 • Final Fantasy Awakening – As of October 31, 2019, Final Fantasy Awakening had shut down its servers. The article needs to be changed so that it reflects the current state of the game. Lacon432 (talk) 08:42, 12 November 2019 (UTC)
 Done -- Lacon432 (talk) 20:54, 19 November 2019 (UTC)
 Done -- Lacon432 (talk) 20:54, 19 November 2019 (UTC)

October

 • Erwadi — a lot of inconsistent formatting as well as a lot of content highly particular and biased for a Wikipedia artcle. — oi yeah nah mate amazingJUSSO ... [ɡəˈdæɪ̯]! 12:41, 30 October 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done - crr formatting of 2 bare urls --Less Unless (talk) 23:42, 13 November 2019 (UTC)
 • Marcel R.M. van den Brink – Clean-up required, secondary sources have been added and accurate information but, I am unsure if it is acceptable to remove the banner. Is anyone familiar with evaluating the biography of a living person?-- Croatmonkey123 (talk) 17:26, 28 October 2019 (UTC) added by —KuyaBriBriTalk 16:01, 29 October 2019 (UTC)
 • Jia (vessel) – Further copy-editing & clean-up required (regarding style, e. g. inconsistent use of present / past tense; regarding formatting, particularly note section Important examples).--Hildeoc (talk) 15:40, 29 October 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done Cleaned up Important examples.--MarialeegRVT (talk) 05:38, 2 December 2019 (UTC)
 DoneLacon432 (talk) 07:21, 31 October 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done Removed some red links and fixed major ref errors. Ghostofakina (talk) 11:21, 18 October 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done Formatted refs to avoid doublingLess Unless (talk) 11:19, 16 October 2019 (UTC)
Thank you very much! Im flagged by a certain someone that Im coi writting article about this club. Does anyone who how to fix this? She's told me Im not allowed to touch the article anymore
 Done --Less Unless (talk) 22:44, 12 October 2019 (UTC)

September

Took a stab at copyediting but the article needs better sourcing and further editing Tvannsprecher (talk) 22:35, 15 October 2019 (UTC)
 • Martin Warner - Content Requires Cleanup to comply with policies Abhijeet.bhist (talk) 11:35, 24 September 2019 (UTC)
 • List of SS personnel – This quite detailed list needs a general overhaul, in particular regarding a standardized style (cf. e. g. use of uncommon and often German (!) abbreviations), and formatting; also still deficient typography (cf. e. g. false use of hyphens instead of dashes).--Hildeoc (talk) 19:25, 23 September 2019 (UTC)
 • Kristiansand – I just came across this article, which seems to need a thorough clean-up with regard to language (cf. e. g. the – IMHO unintelligible – passage in the Culture section beginning with "The municipality millennium is Tresse - Retranchement").--Hildeoc (talk) 19:12, 18 September 2019 (UTC)
 • Pennsauken Creek - a couple of bare URLs in references. Tinton5 (talk) 19:58, 16 September 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done Formatted the third reference somewhat better. The second one redirects to the originating site's mainpage. OwnstheBeagles (talk) 22:52, 20 September 2019 (UTC)
 • Pulagam Chinnarayana - This article has been tagged for cleanup saying "This article may have been created or edited in return for undisclosed payments". I am working on updating it to comply with Wikipedia standards and update has been done to a certain extent. Please, do further cleanup if necessary. - Yasshu28 (talk) 15:41, 12 September 2019 (UTC)
 • Tincture (heraldry)#Poetic representation — Needs integration into the rest of the article, the in-text cites turned into footnotes, shortening, and some legwork to track down the citations needing expansion. —A garbage person (talk) 19:02, 10 September 2019 (UTC)
 • Holm Arno Leonhardt - German scientist. Needs shortening and code formatting. --Bbarmadillo (talk) 20:02, 9 September 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done formatted bare urls, and several refs, couldn't find refs to others--Less Unless (talk) 10:33, 12 October 2019 (UTC)
 • Nicki Minaj - many bare URLs in references and a reference error for footnote # 286. Tinton5 (talk) 22:48, 7 September 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done Formatted refs 287 and 288. Syntaxlord (talk) 19:53, 8 September 2019 (UTC)
 Done Fixed by Rosalina2427 Syntaxlord (talk) 02:30, 23 October 2019 (UTC)

August

 • Video game addiction - I think this requires some cleanup from an uninvolved editor, if that's OK, and then I'll look at improving it per WP:MEDRS before GA nom. Thanks so much! --[E.3][chat2][me] 08:16, 29 August 2019 (UTC)
 • SuperM - Korean boy band. Promotional language, needs sources evaluation. --Bbarmadillo (talk) 08:56, 24 August 2019 (UTC)
 • List of Muslim Other Backward Classes communities in India – Uses non-hyperlinked, hard-coded footnotes. Needs someone to go through and turn the text notes into actual footnotes, then to condense the notes into one area.—A garbage person (talk) 20:06, 23 August 2019 (UTC)
 • G-dragon - in my opinion this article based on a neutral point of view and should be cleaned MRAU-vip 03:29, 23 August 2019 (UTC)
 • Gzero media - US political news website. Needs to be cleaned up to remove self-published sources and promotional language. --Bbarmadillo (talk) 21:16, 21 August 2019 (UTC)
 • Dorny Romero - full of spelling and grammatical errors. Only one reference. --Geordie (talk) 07:31, 15 August 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done - fixed spelling and grammatical errors, removed irrelevant information. werewolf (talk) 02:37, 21 August 2019 (UTC)
 • PNC Cognitio School - private school in India. A lot of self-referencing and promotional language. Possibly should be turned into a draft and pass AfC. --Bbarmadillo (talk) 09:41, 11 August 2019 (UTC)
 • Vision F.C. – No references whatsoever. Standard of grammar/syntax very poor (2 full stops across the whole article). SFletcher06 (talk) 09:57, 7 August 2019 (UTC)
 Done, also added wikilinks, refs. --Less Unless (talk) 19:37, 18 February 2020 (UTC)
 • Bhim Bahadur Tamang – The whole article needs to be cleaned up in terms of grammar/syntax/tone/etc. Not sure if that's copy editing or cleanup, but I flagged it as the latter. -Nostriker (talk) 20:57, 5 August 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done - fixed spelling and grammatical errors, removed irrelevant sections. werewolf (talk) 05:29, 22 August 2019 (UTC)
 • Tania Vinokur - Israeli dancer. Looks non-notable to me (possibly a deletion candidate). I careful cleanup and references checkup is neede. --Bbarmadillo (talk) 20:50, 1 August 2019 (UTC)

July

yellow tickY Partly done Formatted references. --Syntaxlord (talk) 01:24, 27 August 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done - minor fixes. --Bbarmadillo (talk) 06:07, 27 July 2019 (UTC)
 • The article presently has no bare urls in its references. North America1000 01:12, 3 August 2019 (UTC)
 • Nazanin Karimi - Iranian actress. Something is wrong with references there (i.e. IMDB film pages as references), needs a minor cleanup.
 • GT Dave - American drink industry businessman. A possible COI contribution, but the person looks notable to me. The article, however, needs a bit of cleanup. As an example, I am pretty sure that the phrase "His oldest brother, Adam, graduated from Louisiana State University's medical school in 2008" should be in the article. --Bbarmadillo (talk) 08:26, 13 July 2019 (UTC)
 • Hawaiian Falls - reads like someone copied in a corporate report or internal history of the company. Capitalization of "the Company" and overemphasis on legal negotiations lend support to this position. -- Damenleeturks (talk) 22:16, 12 July 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done - cleaned up a bit and did a rewrite of "Hawaiian Falls Waco" (same kind of edits could be applied to other sections). --Bbarmadillo (talk) 09:27, 13 July 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done - Formatted references, trimmed out some unsourced personal info. Still needs primary sourcing replaced/content trimmed. Grisette (talk) 14:31, 28 August 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done - fixed references 1 to 10. --Bbarmadillo (talk) 19:39, 12 July 2019 (UTC)
 • Kimono -- an anon user from the UK has added a ton of content just in the past few weeks. This appears to be the same user as a known anon active on the EN WIKT, who appears to be somewhat obsessive-compulsive about Japan, and who is unable to read Japanese. They also appear to source from manga and other works of dubious academic quality. Much of their EN WIKT content has been outright wrong, with the occasionally correct fact mixed in. I suspect that much of the recent additions to Kimono require close vetting. I've done a quick pass through the Kimono#Accessories_and_related_garments section, stripping out patently incorrect "lit" additions to Japanese terms, and correcting their addition of the "hakoseko" description. However, there's a ton of content that I just don't have time to go through.
I'm an admin and editor mainly of Japanese entries on EN WIKT. Feel free to ping me for background on this user, or for any help with the Japanese terms. ‑‑ Eiríkr Útlendi │Tala við mig 17:12, 10 July 2019 (UTC)
 • Jyotirmimamsa—an Indian astronomical work from the 1500s. There's almost no details on the content of the book or what impact it made. Also needs some expert attention. —A garbage person (talk) 16:42, 10 July 2019 (UTC)

June

 • yellow tickY Partly done. Sources in citation format that were not backing any text have been converted to a Further reading section. North America1000 14:03, 22 June 2019 (UTC)
 • Dongding Island - This would be an interesting challenge for someone who does cleanup. The topic deserves a more professional touch than I can give it. I created this new article, and it's not a long article- maybe under 1000 words. I think it needs the touch of someone more familiar with Wikipedia standards for high quality articles- someone who does cleanup. I would just mess it up even further if I tried to clean it up. The citations are okay, but I think they could be better. I will try to learn from the way the article is changed to reform my style of editing. Geographyinitiative (talk) 19:34, 15 June 2019 (UTC)
Possible AfD candidate, actually. --Bbarmadillo (talk) 07:50, 15 June 2019 (UTC)
 • yellow tickY Partly done. Fixed the layout for the external media content. North America1000 09:50, 12 June 2019 (UTC)

May

 • Comment – The WP:LEAD section of articles often do not need sources because the lead section summarizes content in other sections of the article. If the latter content has sources, then citations are not needed in the lead. North America1000 09:55, 17 May 2019 (UTC)
 • Umvolkung – needs general overhaul (particularly wiki clean-up) and probably some more appropriate references.--Hildeoc (talk) 20:51, 15 May 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done – Formatted references and marked dead link. Syntaxlord (talk) 01:28, 28 May 2019 (UTC)

April

 • Aleksander Vinter discography - the way this page looks like is all messed up and disorganized. Incomplete tables and a lack of quotations for song names and organization are very prevalent here. Lacon432 (talk) 03:29, 23 April 2019 (UTC)
 • Effects of Hurricane Sandy in New York - some footnotes on this page do not seem to exist, nor do they appear anywhere on "references" list Some pages have a separate "footnotes" or "notes" section. These appear to be stale and are confusing with actual reference footnotes that are included. Tinton5 (talk) 07:29, 21 April 2019 (UTC)
 • BLK Super Speciality Hospital - The page carries the template message 'created or edited in return for undisclosed payments.' Therefore, I kindly request someone to clean-up the article and make the required changes for me or provide any suggestion for the same. Thank you in advance. Floyd1965 (talk) 08:45, 16 April 2019 (UTC)
 • List of Solar System objects by size - A majority of size and mass measurements are outdated and uncited. Some of the wikitables in this list don't display correctly (probably due to the image sizes, I can't seem to find the cause) and there are several named references being invoked but not defined. Nrco0e (talk) 02:40, 13 April 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done – Made the "footnotes" on the columns into hyperlinked footnotes. I also found a revision from 2015 with the symbol-footnotes intact, and managed to make edits that added those back in. However, there were intermediate edits and I didn't have time to re-write the whole thing, so I pasted the whole page as I had it into sandbox. Please feel free to copy & paste these notations as you see fit until I have enough time to get back to it. —A garbage person (talk) 15:21, 26 April 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done I am pretty much finished with all the references for all of the size and mass estimates. All that is left is to find additional sources for citation needed tags along with the uncited Surface gravity section. I will do further changes to the list, mostly reducing the size of this list since a majority of asteroid size estimates are from the same source. I have changed the reason statement of the cleanup tag since the previous reason is resolved. Nrco0e (talk) 20:34, 13 June 2019 (UTC)
 • Dorothée - As it says on the talk page: "This article is written with very poor standards. The grammar is off (using literally translated french constructions) and the repeated use of exclamation marks betrays the fact that this was written by a fan with little to no oversight. The information may be factual but completely lacks citations; some details seem very anecdotal. This article needs a serious review, a lot of additional research and a substantial rewrite" Mvcg66b3r (talk) 21:02, 11 April 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done Cleaned up grammar and punctuation errors, fixed a few minor stylistic issues in discography. werewolf (talk) 00:08, 26 May 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done I fixed refs 12 and 13, but ref 14 is missing the URL. Syntaxlord (talk) 01:23, 11 April 2019 (UTC)
 • Ramzan Akhmadov - check text. Lamberd (talk) 13:49, 6 April 2019 (UTC)
 • DAU (project) - film project. Needs references cleanup. --Bbarmadillo (talk) 19:11, 5 April 2019 (UTC)
 • Hair Peace Salon – This is a reposting from December 2018, as a then-tense dispute has since mellowed. See that particular string of comments, plus the linked AfD discussion and the article's talk page. For the Cleanup experts here, do you think it's worth the effort to significantly reduce the article's horrific citebombing and relentless flood of minor trivia (which everybody other than the creator thinks is necessary), when the creator is likely to just revert? The band has been deemed notable, so the article is permitted to exist here, but my gawd is it awful in its current state. ---DOOMSDAYER520 (Talk|Contribs) 13:34, 2 April 2019 (UTC)
@Doomsdayer520: I created a COI Noticeboard discussion about this article but the issue was ignored. I personally think that the main contributor of this article has a clear conflict of interest (they created 90%+ content of the Belarusian and the English article) and their account should be blocked. I tried to clean it carefully reviewing the sources, but there are over 300 of them, eh... -- Bbarmadillo (talk) 19:18, 5 April 2019 (UTC)
@Bbarmadillo: I would love to WP:TNT that article and pare it down to what the band deserves, but I don't want to do the work because the creator might just revert any change. That's why I have called for a team effort here, or "strength in numbers" if you will, because a team can be more convincing on the need for drastic action. I suppose the article is isn't really hurting anything if few people read it, but it still violates a heckuva lot of guidelines. ---DOOMSDAYER520 (Talk|Contribs) 19:52, 5 April 2019 (UTC)
I also started a topic at WP:WCC. -- Bbarmadillo (talk) 09:48, 7 April 2019 (UTC)
 • List of countries by firearm-related death rate - Lots of issues here. Uses one website almost exclusively; lists this source in the table instead of just linking to relevant citations; compares data across several years within the same row; should also sort with the highest death rate on top. I've done some work to improve the External Links section, which lists several sources that could be used to update the page. --A garbage person (talk) 16:44, 1 April 2019 (UTC)

March

 • Fossil fuel divestment – " External link in" errors in a few references. North America1000 15:36, 26 March 2019 (UTC)
 • Audiomack - streaming music website, needs references improvement. I did part of the job, a bit more cleanup needed. -- Bbarmadillo (talk) 19:17, 23 March 2019 (UTC)
 • Double act - article is replete with stylistic issues and seems to lack an encyclopedic tone in many areas. 1980fast (talk) 21:04, 18 March 2019 (UTC)
 • North Sea Radio Orchestra - article lacks some citations, history section a bit of a mess with reviews of albums block pasted into article Jamierhodes (talk) 11:54, 16 March 2019 (UTC)
 • Taylor Anderson - The lead section appears to have been mostly copied and pasted from the author's website, and I was hoping someone more knowledgeable than myself could fix that.

Tbilisi1 (talk) 21:39, 10 March 2019 (UTC)

 • Bill Littlejohn - "Partial filmography" section could use some clean up. Tinton5 (talk) 06:23, 13 March 2019 (UTC)
 • Ivan Albright - Deceased American Magical Realist painter. Entire article is in need of sourcing and removal of puffery. The broken EBSCO link needs replacement. The Magical Realism section needs a relevancy overhaul or removal. -- A garbage person (talk) 17:14, 6 March 2019 (UTC)
Tagged "linkrot" for the automatic bare URLs fix. --Bbarmadillo (talk) 20:38, 6 March 2019 (UTC)
Removed puffery. Syntaxlord (talk) 02:34, 7 March 2019 (UTC)
Thanks, Syntaxlord and Bbarmadillo! I've crossed out the things you did on the request.-- A garbage person (talk) 21:26, 29 March 2019 (UTC)

February

yellow tickY Partly done Fixed bare urls and added red link tag. AmericanAir88(talk) 03:58, 23 February 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done Cleaned up the red links.SWP13 (talk) 19:17, 24 February 2019 (UTC)
yellow tickY Partly done Cleaned up some of the more promotional wording A Very Purple Ostrich (talk) 17:31, 25 February 2019 (UTC)
 • James Forlong - the sections on Rivers of Life ("Rivers of Life", "Some Themes", "Quotes") need rewriting and properly wikifying. -Stelio (talk) 14:19, 20 February 2019 (UTC)
 • Cristina D'Avena - She's an important singer in Italy, we could improve it. --XMiroku~ (talk) 10:38, 13 February 2019 (UTC)
 • Struck the above. No cleanup rationale has been provided. Requests for article improvements can be placed at WP:TAFINOM. North America1000 00:50, 24 February 2019 (UTC)
 • I agree that it needs cleanup. Going to the article immediately prompts a translation option, and some of her discography might be better organized with a table. Additionally, the article is still tagged as needing to be updated. Syntaxlord (talk) 21:48, 24 February 2019 (UTC)

January

 • Arnold Ehret was a quack who claimed that certain foods were causing "muscus" to flow within the body and cause disseases. His ideas are far away from any biological facts. In a misrepresentation of facts, the article portrays his ideas as if they were correct and makes no notation about their esoteric nature. Nearly all of the listed sources are in contradiction to Wikipedia:Verifiability. -- Liberaler Humanist (talk) 22:09, 26 January 2019 (UTC)
 •  Done (by several other editors, not me; just marking this for others checking old clean-up requests) Schazjmd (talk) 16:37, 4 August 2019 (UTC)
 • Today's Menu for the Emiya Family - a Japanese manga and ONA. Needs sources, expansion and fix grammar. -- Aerkdude (talk) 03:46, 5 January 2019 (UTC)
 • Virial expansion - a topic in gas physics. Generally the "Second and third virial coefficients" section needs some references, and the last section contains casual advice that lectures to the reader. -- Antifracture (talk) 16:10, 3 January 2019 (UTC)
 • Nightforce Optics - US optics company. Looks notable to me with many references at trusted sources, esp. military media. The article, however, needs shortening.--Bbarmadillo (talk) 09:42, 3 January 2019 (UTC)

Archived posts

For older entries, please refer to the project's archives. Entries here that have been resolved are eventually archived, as are those that are dated one year or older.

Resources

Resources for maintenance and collaboration

See This search for a search list of cleanup listings that numerous WikiProjects maintain.

2 people Members

There is a bot automatically generated list of active editors.

To join WikiProject Cleanup, just add your name to the member list below. Please place new entries at the end of the list with # ~~~~.

 1. Northamerica1000, February 2012
 2. OlEnglish, February 2012
 3. Haruth, February 2012
 4. Lugnad, February 2012
 5. User:Jackiespeel, February 2012
 6. Amadscientist, February 2012
 7. EdiOnjales, February 2012
 8. AuthorAuthor (talk) 00:20, 2 March 2012 (UTC)
 9. SMcCandlish   Talk⇒ ɖ∘¿¤þ   Contrib. 01:02, 2 March 2012 (UTC)
 10. Chiswick Chap (talk) 07:18, 2 March 2012 (UTC)
 11. User:FergParkinson
 12. Benjitheijneb (talk) 18:32, 2 March 2012 (UTC)
 13. MichaelProcton (talk) 20:24, 3 March 2012 (UTC)
 14. Faizan Ali Varya, May 26, 2012
 15. Missionedit (talk) 16:51, February 16 2013
 16. DiptanshuTalk 13:37, 18 February 2013 (UTC)
 17. Tinton5 (talk) 16:29, 24 February 2013 (UTC)
 18. Rouenpucelle (talk)Rouenpucelle, February 2013
 19. DGG (talk) 19:45, 24 February 2013 (UTC)
 20. SMP0328. (talk) 22:59, 24 February 2013 (UTC)
 21. --NickPenguin(contribs) 01:19, 25 February 2013 (UTC)
 22. Brookie :) { - he's in the building somewhere!} (Whisper...) 09:16, 25 February 2013 (UTC)
 23. Staszek Lem (talk) 20:12, 25 February 2013 (UTC)
 24. Steven Walling • talk 23:41, 25 February 2013 (UTC)
 25. OhNoitsJamie Talk 16:26, 2 March 2013 (UTC)
 26. Chri$topher 11:51, 26 April 2013 (UTC)
 27. BsBsBs (talk) 14:08, 12 May 2013 (UTC)
 28. --Original Authority (talk) 22:04, 4 June 2013 (UTC)
 29. Extabulis (talk) 16:09, 5 June 2013 (UTC)
 30. Compfreak7 (talk) 14:21, 16 July 2013 (UTC)
 31. →Davey2010→→Talk to me!→ 20:18, 18 July 2013 (UTC)
 32. Miszatomic (talk) 22:08 15 July 2013 (UTC)
 33. Ugog Nizdast (talk) 16:48, 13 August 2013 (UTC)
 34. Norawashere (talk) 12:42, 26 August 2013 (UTC)
 35. Solinothe Wolf 10:41, 10 October 2013 (UTC)
 36. Maxim Stoyalov
 37. – Muboshgu (talk) 03:32, 18 November 2013 (UTC)
 38. Wuzh (talk) 08:17, 11 March 2014 (UTC)
 39. Jojo@nthony (talk) 17:49, 18 April 2014 (UTC)
 40. TheQ Editor (Talk) 16:19, 27 April 2014 (UTC)
 41. Sadat (Masssly)TCM 16:58, 9 May 2014 (UTC)
 42. SpiritedMichelle (talk) 19:31, 4 July 2014 (UTC).
 43. Flytrap97 (talk) 03:51, 2 August 2014 (UTC)
 44. AtsmeConsult 00:32, 22 September 2014 (UTC)
 45. Drpixie (talk) 06:55, 28 September 2014 (UTC)
 46. Crayolakym (talk) 04:37, 8 January 2015 (UTC)
 47. Gamebuster19901 (talk) 02:09, 18 January 2015 (UTC)
 48. StewdioMACK (talk) 12:09, 22 January 2015 (UTC)
 49. -- Mahensingha Talk 20:49, 23 January 2015 (UTC)
 50. JC713 (talk) 23:51, 17 February 2015 (UTC)
 51. Qwertyxp2000 (talk) 05:47, 16 March 2015 (UTC)
 52. Jjjjjjdddddd (talk) 02:42, 28 April 2015 (UTC)
 53. -- Mysterious Gopher (talk), 23:56, 30 April 2015 (UTC)
 54. TheEditor867 (talk) 17:37, 19 August 2015 (UTC)
 55. Bemmax (talk) 06:41, 31 October 2015 (UTC)
 56. Denver| Thank you and Have a nice Day! (talk) 13:28, 27 June 2016 (UTC)
 57. DangerousJXD (talk) 00:15, 14 November 2015 (UTC)
 58. Amintly (talk) 18:17, 24 November 2015 (UTC)
 59. Laatu (talk) 03:40, 7 February 2016 (UTC)
 60. User:Wiki tamil 100 (User talk:Wiki tamil 100
 61. ChinnZ (talk) 04:53, 31 March 2016 (UTC)
 62.  I dream of horses (My talk page) (My edits) @ 19:52, 8 April 2016 (UTC)
 63. CAPTAIN RAJU () 19:16, 21 June 2016 (UTC)
 64. Peterye2005 (talk) 14:10, 22 June 2016 (UTC)
 65. SapphireWilliams (talk pagecontributions) 13:49, 22 September 2016 (UTC)
 66. Yulun5566 (talk) 09:45, 9 October 2016 (UTC)
 67. GrecoRomanNut (talk) 00:48, 4 December 2016 (UTC)
 68. SifaV6 (talk) 14:09, 4 December 2016 (UTC)
 69. Boomer VialHolla! We gonna ball 10:36, 7 February 2017 (UTC)
 70. Adityavagarwal (talk) 18:28, 21 February 2017 (UTC)
 71. Aaryan33056 (talk) 16:23, 22 February 2017 (UTC)
 72. Curdigirl (talk) 06:49, 28 February 2017 (UTC)
 73. The Infobox Strikes Again! (talk) 19:41, 10 March 2017 (UTC)
 74. Copperhazel (talk) 16:28, 20 July 2017 (UTC)
 75. AmericanAir88 (talk) 18:14, 14 August 2017 (UTC)
 76. Heptanitrocubane (talk) 20:48, 21 August 2017 (UTC)
 77. Elliot321 (talk) 19:21, 24 August 2017 (UTC)
 78. A Traintalk 08:14, 13 October 2017 (UTC)
 79. Alansohn (talk) 15:29, 25 October 2017 (UTC)
 80. Member of GOCE, which overlaps spelling and grammar fixing with Cleanup. I do both.Dthomsen8 (talk) 15:55, 25 October 2017 (UTC)
 81. Eggishorn (talk) (contrib) 16:24, 25 October 2017 (UTC)
 82. Anarchyte (work | talk) 22:02, 25 October 2017 (UTC)
 83. Rich Farmbrough, 12:50, 27 October 2017 (UTC).
 84. Enterprisey (talk!) 02:52, 28 October 2017 (UTC)
 85.   ~ Tom.Reding (talkdgaf)  13:30, 28 October 2017 (UTC)
 86. N1197L ; November 2017 (UTC)
 87. Firezzasd (talk) 06:16, 2 December 2017 (UTC)
 88. Paintspot Infez (talk) 19:41, 2 January 2018 (UTC)
 89. El Pedante (talk) 17:36, 11 January 2018 (UTC)
 90.  Anchorvale T@lk  08:57, 18 January 2018 (UTC)
 91. Kire1975 (talk) 08:29, 16 January 2018 (UTC)
 92. Whoisjohngalt Whoisjohngalt (talk) 14:23, 1 February 2018 (UTC)
 93. Thinker78 (talk) 17:15, 6 February 2018 (UTC)
 94. Clifford Mill (talk) 17:31, 28 February 2018 (UTC)
 95. Bbarmadillo Bbarmadillo (talk) 19:29, 16 March 2018 (UTC)
 96. Erigalle (talk) 15:34, 17 March 2018 (UTC)
 97. ---DOOMSDAYER520 (Talk|Contribs) 19:20, 22 March 2018 (UTC)
 98. --LichWizard talk 19:47, 8 April 2018 (UTC)
 99. --Tom (talk) 09:35, 16 April 2018 (UTC)
 100. ⇒ Lucie Person (talk) 01:44, 21 April 2018 (UTC)
 101. A 10 fireplane (talk) 15:34, 23 May 2018 (UTC)
 102. A 10 iceplane (talk) 15:35, 23 May 2018 (UTC)
 103. Msmwiki0403 (talk) 16:00, 23 May 2018 (UTC)
 104. Operator873CONNECT 00:48, 9 June 2018 (UTC)
 105. Twinky995 (talk) 01:07, 27 June 2018 (UTC)
 106. Deepakhmwiki (talk) 06:07, 9 July 2018 (UTC)
 107. Rosalina2427 (talk to me) 00:28, 18 August 2018 (UTC)
 108. Darwin Naz (talk) 01:59, 12 September 2018 (UTC)
 109. Hareesh Sivasubramanian (talk) 20:35, 7 October 2018 (UTC)
 110. Pacemanscoop (talk) 04:22, 13 October 2018 (UTC)
 111. Tplaza64 (talk) 00:12, 15 October 2018 (UTC)
 112. Armvis (talk) --Armvis (talk) 19:46, 18 October 2018 (UTC)
 113. ChrisWilliam1995 (talk) 02:20, 4 November 2018 (UTC)
 114. Sarah at PMI (talk) 17:06, 5 November 2018 (UTC)
 115. JamesMatthews01 (talk) 16:57, 7 November 2018 (UTC)
 116. Ridiceo (talk) 06:51, 4 December 2018 (UTC)
 117. A garbage person (talk) 22:04, 6 December 2018 (UTC)
 118. Classicracegoer (talk) 21:30, 8 January 2019 (UTC)
 119. Ghostfakina (talk) 01:29, 20 January 2019 (UTC)
 120. Jamesp88 (Contributions) (talk) 03:05, 20 February 2019 (UTC)
 121. Seby1541 07:17, 22 February 2019 (UTC)
 122. Amitava Nath12
 123. LKILLER123 (talk) 20:21, 6 March 2019 (UTC)
 124. Manupriy Ahluwalia (talk)
 125. Mccull415, April 7, 2019
 126. Dileepkandula (talk) 02:56, 14 April 2019 (UTC)
 127. ObongiFrank (talk) 17:49, 16 April 2019 (UTC)
 128. Dnab (talk) 13:31, 5 June 2019 (UTC)
 129. TheTechnician27 (Talk page) 07:45, 12 June 2019 (UTC)
 130. Workerbeenc (talk) 01:58, 1 July 2019 (UTC)
 131. Less Unless (talk) 10:51, 10 October 2019 (UTC)
 132. otamhan (talk) 20:26, 21 October 2019 (UTC)
 133. The4lines (talk) 18:36, 29 October 2019 (UTC)The4lines
 134. doubleA11225 07:46, 10 November 2019 (UTC)
 135. Lapablo (talk) 21:24, 1 December 2019 (UTC)
 136. MarialeegRVT (talk) 05:40, 2 December 2019 (UTC)
 137. Stalin Sunny Talk2Me 04:34, 3 September 2019 (UTC)
 138. User:bobdog54 bobdog54 (talk) 18:45, 25 September 2019 (UTC)
 139. SWP13 (talk) 05:35, 23 February 2019 (UTC)
 140. Masum Reza 14:28, 25 February 2019 (UTC)
 141. Stalin Sunny Talk2Me 04:34, 3 June 2019 (UTC)
 142. From AnUnnamedUser (open talk page) 02:59, 2 November 2019 (UTC)
 143. Guarapiranga (talk) 22:07, 6 December 2019 (UTC)
 144. UB Blacephalon (talk) 15:41, 17 December 2019 (UTC)
 145. Rosymaplemothman, December 27, 2019
 146. Macy Sinrich (talk) 09:05, 31 December 2019 (UTC)
 147. Shubhi89 (talk) 14:20, 9 January 2020 (UTC)
 148. Irene T 17:25, 13 January 2020 (UTC)
 149. BestOnLifeform (talk) 20:13, 14 February 2020 (UTC)
 150. Pucidanuna (talk) 03:13, 23 February 2020 (UTC)

Inactive members

Members that have not contributed to Wikipedia for six months are listed below.

 1. Aleksa Lukic, February 2012
 2. ReelAngelGirl, February 2012
 3. StavinChain, 00:35, 2 March 2012 (UTC)
 4. IVORK Discuss March 2012 (UTC)
 5. Racecar48 7:06, 3 April 2013
 6. Puppy100000
 7. Durgapatiomm (talk) 11:32, 19 August 2013 (UTC)
 8. Alka Bhatnagar (talk) 06:54, 17 August 2013 (UTC)
 9. JimnChina (talk) 13:31, 19 March 2013 (UTC)
 10. Niramatsu 8:53, 27 August 2014
 11. LoVeNoTwAr101 (talk) 18:37, 7 December 2015 (UTC)
 12. --Plum3600"talk"14:39, 24 June 2017 (UTC)
 13. Rainbow Shifter (talk) 18:21, 29 January 2013 (UTC)
 14. Swat (talk) 05:35, 16 March 2012 (UTC)
 15. JOHNMOORofMOORLAND 09:58, 2 March 2012 (UTC)
 16. NiceCarpet talk 01:56, 9 July 2013 (UTC).alk
 17. --Ankit MaityTalkContribs 06:12, 4 March 2012 (UTC)
 18. Suraj T 04:11, 2 March 2012 (UTC)
 19. --Epeefleche (talk) 16:05, 24 February 2013 (UTC)
 20. Coaster92 (talk) 06:44, 1 March 2013 (UTC)
 21. Jls738 (talk) 15:46, 9 July 2013 (UTC).
 22. JC.Torpey 20:42, 17 December 2012 (UTC)
 23. Copy Edit Bliss
 24. JMWood95 20 July 2015
 25. Leviticus755 (talk), June 2015
 26. Aikomatsu talk 20:15, 8 August 2012 (GMT)
 27. Dreadfullyboring 04:27, 13 April 2013 (UTC)
 28. FrigidNinja 18:32, 21 April 2013 (UTC)
 29. ÖBrambleberry of RiverClan 23:30, 24 February 2013 (UTC)
 30. Txtrooper (talk) 07:51, 26 June 2013 (UTC)
 31. Anandratan (talk) 11:40, 19 August 2013 (UTC)
 32. SajjadF (talk) 22:44, 29 October 2013 (UTC)
 33. MatthewDBA (talk) 15:51, 11 March 2014 (UTC)
 34. Aamarbhagwan (talk) 04:11, 8 August 2013 (UTC)
 35. SRaemiA talk 23:38, 31 July 2012 (UTC)
 36. SparrowHK (talk) 09:16, 9 December 2014 (UTC)SparrowHK
 37. GuyBanks (talk) 07:50, 23 December 2014 (UTC)
 38. Chrsm (talk) 20:30, 12 December 2013 (UTC)
 39. Pwagu (talk) 01:01, 10 November 2013 (UTC)
 40. Aconversationalone (talk) 23:31, 24 February 2014 (UTC)
 41. Hethokrilliondata (talk) 07:52, 5 April 2014 (UTC)
 42. IndianAnthro 16:59, 1 June 2013 (UTC)
 43. Fvillanustre (talk) 20:35, 20 March 2012 (UTC)
 44. Kaleeyed Kaleeyed (talk) 15:55, 4 April 2012 (UTC)
 45. --Anusha.malhotra (talk) 07:37, 12 June 2012 (UTC)
 46. Rahul Krishnan (Talk) 8 Feb 2013
 47. Rmnsediting (talk) 20:33, 9 May 2014 (UTC)
 48. Way veers 03:43, 18 June 2013 (UTC)
 49. Trillig - mainly historical buildings Trillig (talk) 14:49, 27 February 2013 (UTC)
 50. Eliot Terry (talk) Eliot Terry (talk) 23:28, 30 January 2015 (UTC)
 51. Davidjk14 (talk) 17:56, 9 February 2015 (UTC)
 52. Owleaf (talk) 05:58, 24 February 2015 (UTC)
 53. Jhopkins 12 March 2015
 54. Nemesis2473 19 March 2015
 55. Cmgattis (User talk:cmgattis|talk]]) 12:38, 30 July 2017 (UTC)
 56. Vignesh Mani M (talk) 09:01, 8 May 2013 (UTC)
 57. Seen a Tina (talk) 01:10, 6 October 2013 (UTC)
 58. Johnston.josh (talk) 19:28, 22 September 2013 (UTC)
 59. Sowlos 17:37, 24 February 2013 (UTC)
 60. Droodkin (talk) 17:47, 7 June 2015 (UTC)
 61. Pixarh (talk) 18:12, 27 July 2015 (UTC)
 62. KeelanBilog (talk) 07:20, 24 June 2015 (UTC)
 63. Brackattax (talk) 1:00, 24 August 2015 (UTC)
 64. Committed molecules (talk) 19:28, 13 July 2014 (UTC)
 65. Vin09 (talk) 03:07, 11 June 2014 (UTC)
 66. FoCuSandLeArN (talk) 19:52, 27 February 2013 (UTC)
 67. Misa-chan (talk) 06:34, 28 June 2012 (UTC)
 68. --Skamecrazy123 (talk) 16:19, 24 February 2013 (UTC)
 69. Idunno271828, April 14, 2012
 70. Mhveinvp Mhveinvp (talk) 16:06, 11 January 2014 (UTC)
 71. --Mark Chung (talk) 11:38, 13 June 2013 (UTC)
 72. KSci KSci talk 00:46, 5 October 2016 (UTC)
 73. CareBearCleanUp (talk) 20:14, 8 November 2015 (UTC)
 74. Solino 20:13, 18 November 2015 (UTC)
 75. Daniel Kenneth (talk) 12:15, 23 April 2016 (UTC)
 76. User:Official.dhta (User talk:Official.dhta)
 77. Lucy idegwu (talk)105.112.17.77 (talk) 09:31, 12 December 2016 (UTC)
 78. ScottDelaney1067Talk 21:03, 8 March 2012 (UTC)
 79. RubinkumarTalk 13:53, 4 March 2012 (UTC)
 80. Dylanm312 (talk) 22:09, 1 January 2015 (UTC)
 81. ~sixtylamps -hold an audience with- 04:57, 28 September 2014 (UTC)
 82. Psgs123xyz (talk) 09:51, 27 September 2014 (UTC)
 83. Boopitydoopityboop (talk) 09:58, 16 October 2017 (UTC)
 84. Avgr8 (talk) 07:52, 7 December 2015 (UTC)
 85. HeartGlow30797 (talk) 15:10, 9 July 2018 (CST)
 86. Aesthetic Sunset (talk) 16:33, 12 August 2018 (UTC)
 87. RoyalMate1 21:56, 9 February 2012 (UTC)
 88. ɠǀɳ̩ςεΝɡbomb 03:24, 2 March 2012 (UTC)
 89. Unicorn Tapestry {say} 11:57, 2 March 2012 (UTC)
 90. dci | TALK 16:05, 24 February 2013 (UTC)
 91. GbySmn 13:57, 28 April 2013 (UTC)
 92. BobDog54 (talk) 21:25, 29 March 2016 (UTC)
 93. SHIVAM SETU U-T-C-E 11:06, 30 August 2013 (UTC)
 94. BarrettHess (talk) 15:29, 29 October 2013 (UTC)
 95. A.Minkowiski_Lets t@lk 12:04, 17 June 2014 (UTC)
 96. Kobuu Talk 15:40, 6 August 2014 (UTC)
 97. Keri (talk) 15:13, 22 April 2015 (UTC)
 98. Usa60527 (talk) 09:35, 29 September 2015 (UTC)
 99. Ayub407talk 07:17, 26 December 2015 (UTC)
 100. PigeonOfTheNight (talk) 04:44, 1 January 2016 (UTC)
 101. - INVISIBLEknock! 15:18, 6 June 2016 (UTC)
 102. Seba5tien (talk/contribs) 14:12, 24 July 2016 (UTC)
 103. Rudra Protap Chackraborty (talk) 06:17, 20 December 2016 (UTC)
 104. 205.185.12.146 (talk) 03:20, 14 May 2017 (UTC) David Donathan205.185.12.146 (talk) 03:20, 14 May 2017 (UTC)
 105. Cattyboi 19:51, 8 August 2017 (UTC)
 106. Soraya Etienne (talk) 11:34, 23 June 2017 (UTC)
 107. Courtc22 (talk) 15:02, 12 January 2018 (UTC)
 108. Adithyak1997 (talk) 15:19, 18 August 2018 (UTC)
 109. Abhimanyu Kapur (talk) 09:05, 9 September 2018 (UTC)

Templates

See Wikipedia:Template messages/Cleanup for the templates used to mark pages for cleanup.

The following are templates used by WikiProject Cleanup.

User box

After joining, feel free to add the project's userbox to your userpage:

{{WikiProject Cleanup userbox}}

Edit-clear.svgThis user is a member of
WikiProject Cleanup.

Invitation

To invite someone to join the project, just copy and paste the following to their user talk page:

{{subst:WikiProject Cleanup invitation}}

Which creates the following invitation:

Edit-clear.svg

Hello Cleanup:
You are invited to join WikiProject Cleanup, a WikiProject and resource for Wikipedia cleanup listings, information and discussion.
To join the project, just add your name to the member list. ~~~~

See also

Barnstars

The following are barnstars used to award users who clean up articles. To award a user, just copy and paste one of the following barnstars to a user's talk page, customizing your message where it says "message" within the code:

{{subst:The Cleanup Barnstar|message ~~~~}}

CleanupBarnstar.PNG The Cleanup Barnstar
(Message)

{{subst:The Cleanup Barnstar|message ~~~~|alt}}

Cleanup Barnstar Hires.png The Cleanup Barnstar
(Message)

WikiProjects puzzle Related WikiProjects

See also

Icon tools.svg Tools

Main tool page: toolserver.org
 • AutoEd – A user script that helps to automatically make clean-up changes in articles, and it also allows for easy design, use, and customization of user scripts related to automated article cleanup.
 • reFill – Edits bare url references: adds title, dates, publisher, etc.
 • Checklinks – Edit and repair external links
 • Dab solver – Quickly resolve ambiguous links.
 • IA Bot A tool that let's you quickly mark dead external links (including references) and add archives to non dead references.
 • Peer reviewer – Provides hints and suggestion to improving articles.