اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Farhad6680
  • ثبت شده: ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۲۹ (۵ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۲
  • تعداد حساب‌های متصل: ۵
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
en.wikipedia.org‏۲۶ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۱۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۲۹حساب تازه(؟)۲
login.wikimedia.org‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۳ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰