اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: FHHY
  • ثبت شده: ‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۰۳ (۷ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱
  • تعداد حساب‌های متصل: ۳
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۰۳حساب تازه(؟)۱
login.wikimedia.org‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰