اطلاعات سراسری حساب کاربری

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب کاربری
  • نام کاربری: Delara-diba
  • ثبت شده: ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۹ (۳ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۸۳
  • تعداد حساب‌های متصل: ۶
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمارش ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۰۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۶
en.wikipedia.org‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۹حساب کاربری تازه(؟)۷۷
login.wikimedia.org‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۵۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰