اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Alfalvad
  • ثبت شده: ‏۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۴ (۱۱ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۲
  • تعداد حساب‌های متصل: ۳
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
fa.wikipedia.org‏۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۴حساب تازه(؟)۲
login.wikimedia.org‏۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰