اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Adelmir7i
  • ثبت شده: ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۶ (۲۲ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۲
  • تعداد حساب‌های متصل: ۴
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
en.wikipedia.org‏۵ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۶حساب تازه(؟)۲
login.wikimedia.org‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰