اطلاعات سراسری حساب کاربری

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب کاربری
  • نام کاربری: سیدعلی میرفخرائی
  • ثبت شده: ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۴۸ (۱۵ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱
  • تعداد حساب‌های متصل: ۳
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
fa.wikipedia.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۴۸حساب کاربری تازه(؟)۱
login.wikimedia.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰