کاربران بسته‌شده

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جستجوی کاربر بسته شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان هدف زمان سرآمدن مدیر قطع دسترسی کننده پارامترهای بستن دلیل
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۱۳ 5.115.10.0 (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۱۳
۱۸ ساعت و ۵ دقیقه باقی مانده
پالایهٔ ویرایش (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار توسط پالایهٔ ویرایش بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۶ 85.203.13.44 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۶
۱ سال، ۱۲ ساعت و ۸ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۵ 51.91.203.232 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۵
۱ سال، ۱۲ ساعت و ۸ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۵ 80.241.212.66 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۵
۱ سال، ۱۲ ساعت و ۸ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۴ 207.180.239.231 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۴
۱ سال، ۱۲ ساعت و ۷ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۴ 45.144.242.34 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۴
۱ سال، ۱۲ ساعت و ۷ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۴ 193.109.85.21 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۴
۱ سال، ۱۲ ساعت و ۷ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۴ 107.6.181.202 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۴
۱ سال، ۱۲ ساعت و ۶ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۳ 37.46.115.241 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۳
۱ سال، ۱۲ ساعت و ۶ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۳ 198.143.180.121 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۳
۱ سال، ۱۲ ساعت و ۶ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۲ 45.146.121.12 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۲
۱ سال، ۱۲ ساعت و ۵ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۰۱ بهریزان (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Telluride (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • بستن خودکار غیرفعال است
نام کاربری نامناسب یا تبلیغاتی
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۳۰ 91.251.243.13 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۳۰
۱۳ ساعت و ۲۲ دقیقه باقی مانده
پالایهٔ ویرایش (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار توسط پالایهٔ ویرایش بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۳۴ شناسه قطع دسترسی خودکار #507515 ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۳۴
۱۲ ساعت و ۲۶ دقیقه باقی مانده
Dalba (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار بسته شد چون آی‌پی شما به تازگی توسط کاربر «کسب و کار در منزل» استفاده شده‌است. دلیل قطع دسترسی کسب و کار در منزل چنین است "حساب ایجاد‌شده برای هرزنویسی یا تبلیغات"
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۱۳ 78.39.247.51 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۱۳
۱۱ ساعت و ۵ دقیقه باقی مانده
پالایهٔ ویرایش (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار توسط پالایهٔ ویرایش بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۴۱ 151.235.64.132 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۴۱
۱۰ ساعت و ۳۳ دقیقه باقی مانده
پالایهٔ ویرایش (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار توسط پالایهٔ ویرایش بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۳۴ شناسه قطع دسترسی خودکار #507511 ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۳۴
۱۰ ساعت و ۲۶ دقیقه باقی مانده
Arash.pt (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 • نمی‌تواند صفحهٔ بحث خود را ویرایش کند
به طور خودکار بسته شد چون آی‌پی شما به تازگی توسط کاربر «M.k.m2003» استفاده شده‌است. دلیل قطع دسترسی M.k.m2003 چنین است "گرفتن دسترسی ایمیل"
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۹ 89.47.138.222 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۹
۱۰ ساعت و ۱ دقیقه باقی مانده
پالایهٔ ویرایش (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار توسط پالایهٔ ویرایش بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۳۹ 5.122.180.138 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۳۹
۹ ساعت و ۳۱ دقیقه باقی مانده
پالایهٔ ویرایش (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار توسط پالایهٔ ویرایش بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۳۷ 83.123.141.238 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۳۷
۹ ساعت و ۲۹ دقیقه باقی مانده
پالایهٔ ویرایش (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار توسط پالایهٔ ویرایش بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۴۰ 5.62.191.32 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۴۰
۸ ساعت و ۳۲ دقیقه باقی مانده
پالایهٔ ویرایش (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار توسط پالایهٔ ویرایش بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۵۹ 89.198.184.154 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۵۹
۷ ساعت و ۵۱ دقیقه باقی مانده
Telluride (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
افزودن اسپم
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۵۶ عصر آهن (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Telluride (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • بستن خودکار غیرفعال است
نام کاربری نامناسب یا تبلیغاتی
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۶ پخش تقی پوریان (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Telluride (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • بستن خودکار غیرفعال است
نام کاربری نامناسب یا تبلیغاتی
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۳ 2.179.195.163 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۳
۷ ساعت و ۳۵ دقیقه باقی مانده
پالایهٔ ویرایش (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار توسط پالایهٔ ویرایش بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۷ 5.122.57.254 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۷
۶ ساعت و ۹ دقیقه باقی مانده
Sillverfox (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
 
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۴ 78.47.110.198 (بحث) ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۴
۱ سال و ۶ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۳ 43.245.162.58 (بحث) ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۳
۱ سال و ۶ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۲ 46.166.151.213 (بحث) ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۲
۱ سال و ۵ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۲ 78.129.221.83 (بحث) ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۲
۱ سال و ۵ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۲ شناسه قطع دسترسی خودکار #507498 ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۲
۵ ساعت و ۴۴ دقیقه باقی مانده
Ahmad252 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار بسته شد چون آی‌پی شما به تازگی توسط کاربر «محمدمهدی رجب زاده» استفاده شده‌است. دلیل قطع دسترسی محمدمهدی رجب زاده چنین است "حساب ایجاد‌شده برای هرزنویسی یا تبلیغات: زاپاس ArmanAfifeh"
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۲ محمدمهدی رجب زاده (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Ahmad252 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
حساب ایجاد‌شده برای هرزنویسی یا تبلیغات: زاپاس ArmanAfifeh
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۳۳ Felezyab.modern (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Mahdi Mousavi (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • بستن خودکار غیرفعال است
نام کاربری نامناسب یا تبلیغاتی
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۳ 83.123.183.243 (بحث) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۳
۱ ساعت و ۳۵ دقیقه باقی مانده
پالایهٔ ویرایش (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار توسط پالایهٔ ویرایش بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۲ 173.213.87.158 (بحث) ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۲
۳۶۴ روز، ۱۷ ساعت و ۵۴ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۳۲ PA7PA7 (بحث | مشارکت‌ها) ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۳۲
۱۲ روز، ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه باقی مانده
Telluride (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
خرابکاری گسترده
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۵۴ Alpsanat (بحث | مشارکت‌ها) بی‌پایان Ahmad252 (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • بستن خودکار غیرفعال است
نام کاربری نامناسب یا تبلیغاتی <!-- (حبا) -->
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۰۳ 193.182.144.52 (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۳
۳۶۴ روز، ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۸ 197.38.119.216 (بحث) ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۸
۵ روز و ۳ ساعت باقی مانده
Sillverfox (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • فقط کاربران گمنام
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
خرابکاری
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۸ 5.106.251.27 (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۸
۱ روز، ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه باقی مانده
Arash.pt (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
خرابکاری
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۸ 194.225.108.123 (بحث) ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۵۸
۱ روز، ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه باقی مانده
Arash.pt (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
خرابکاری
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۴ 142.54.182.2 (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۴
۳۶۳ روز، ۱۷ ساعت و ۵۶ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۴ 213.226.11.149 (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۴
۳۶۳ روز، ۱۷ ساعت و ۵۶ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۳ 95.154.197.16 (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۳
۳۶۳ روز، ۱۷ ساعت و ۵۵ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۲ 37.48.127.19 (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۲
۳۶۳ روز، ۱۷ ساعت و ۵۴ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۲ 54.36.110.228 (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۲
۳۶۳ روز، ۱۷ ساعت و ۵۴ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۲ 185.42.222.143 (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۲
۳۶۳ روز، ۱۷ ساعت و ۵۴ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۲ 63.246.128.51 (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۲
۳۶۳ روز، ۱۷ ساعت و ۵۴ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۲ 46.166.142.219 (بحث) ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۰۲
۳۶۳ روز، ۱۷ ساعت و ۵۴ دقیقه باقی مانده
HujiBot (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
{{پروکسی باز}}
‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۲۹ محمد رسول خالقی (بحث | مشارکت‌ها) ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۲۹
۱۳ ساعت و ۲۱ دقیقه باقی مانده
پالایهٔ ویرایش (بحث | مشارکت‌ها)
 • ویرایش (کل ویکی)
 • امکان ساخت حساب گرفته‌شده
به طور خودکار توسط پالایهٔ ویرایش بسته شد. توضیح قانون مطابقت‌یافته: فحاشی فارسی در صفحه یا خلاصه‌ویرایش
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر