یواس‌اس شیپینگ‌پورت (ای‌آردی‌ام-۴) - زبان‌های دیگر

یواس‌اس شیپینگ‌پورت (ای‌آردی‌ام-۴) در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به یواس‌اس شیپینگ‌پورت (ای‌آردی‌ام-۴).

زبان‌ها