ناحیه بیابانی و نیمه‌بیابانی خلیج فارس - زبان‌های دیگر