طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی - زبان‌های دیگر